Raad vindt RES Twente te versnipperd
OPROEP TOT CLUSTERING WINDMOLENS EN ZONNEVELDEN

Raad vindt RES Twente te versnipperd

De gemeenteraad nam dinsdagavond unaniem een motie aan waarin opgeroepen werd om in de Regionale Energie Strategie Twente de opgaven om tot duurzame opwek van energie middels zonnevelden en windturbines te komen vooral regionaal te bezien en te voorkomen dat er in alle gemeenten wat geplaatst wordt, waardoor het gevaar ontstaat dat het coulisselandschap te veel wordt aangetast.

 

Een clustering van windturbines en zonnevelden langs snelwegen, spoorlijnen, waterwegen en locaties langs de Duitse grens verdient volgens Borne de voorkeur. Gemeenten die in dat geval onevenredig veel bijdragen aan de energietransitie zouden dan gecompenseerd worden door de gemeenten die relatief weinig bijdragen met zonnevelden of windmolens. In algemene zin zouden de randvoorwaarden van beleid moeten zijn: maatschappelijke acceptatie en draagvlak, zorgvuldige inpassing in het landschap en betaalbaarheid voor de burger.

 

Geen ‘nietje’

Het is de grote gemene deler van alle meningen die er leven binnen de diverse fracties in de Raad. Twentebreed worden er meningen uit gemeenteraden opgehaald, die eventueel nog iets kunnen veranderen aan het bod van Twente, dat er in het voorjaar van 2021 definitief moet liggen. In eerste instantie was het idee om alle verschillende meningen van de fracties te bundelen, maar dat ging de gemeenteraad van Borne niet ver genoeg. Leo Graafhuis (VVD): “Een nietje door de bijdragen en klaar is Kees? Zo worden we toch niet serieus genomen?” Bij meerdere partijen leefde de angst dat de meningen op een grote stapel zouden komen en er van de Bornse wensen straks nauwelijks meer iets terug te vinden zou zijn. “De kans op deze kaderstelling kunnen we toch niet laten lopen?”, vond Graafhuis.

 

‘Hoe-vraag komt nog’

Wethouder Michel Kotteman was van mening dat de gemeenteraad nog voldoende aan zet zou zijn. “Het gaat nu om de wat-vraag. De hoe-vraag komt aan de orde bij de Bornse Energievisie. Dan zijn er kansenkaarten en kan er bijvoorbeeld een uitspraak gedaan worden over wel of niet windmolens op Borns grondgebied.” Bovendien wilde Kotteman eerst het gesprek aangaan met de samenleving over hoe het bod van Borne ingevuld moest worden. Dat bod is nu 20 GWh. Dat moet zoveel mogelijk gerealiseerd worden met zon op daken, maar daarnaast zou er nog 17 GWh overblijven dat met 20 hectare zonnevelden of twee hoge windturbines opgewekt kan worden.

 

Motie raadsbreed ondersteund

Participatie en draagvlak vonden alle partijen belangrijk, maar dat stond de oproep van de Bornse gemeenteraad richting de stuurgroep van de RES Twente niet in de weg. Alle partijen schaarden zich achter de motie, mét de toevoeging dat ook nog eens alle individuele wensen en bedenkingen meegestuurd zouden worden. “Waarvan akte”, aldus Kotteman. (AJ)

 

Lees ook de eerdere verslaggeving: Verder met de energietransitie

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 07 okt 2020
Bij de les blijven, ongemakkelijke vriend: het gaat over aardoliePRODUKTEN en ja, die rijgen wij aan alle vingers en tenen (vooral van het rechtervoetje):
“Bij de eerste uitgave van de statistiek motorvoertuigen in 1927 zijn 41 duizend personenauto’s geregistreerd, in 1939 waren dat er al 98 duizend. De Tweede Wereldoorlog onderbrak de groei, maar al in 1949 was de grens van 100 duizend personenauto’s bereikt. In 1965 waren er al 1 miljoen, vier jaar later 2 miljoen. In 2019 staat de teller op 8,5 miljoen personenauto’s”.
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/51/meer-dan-200-maal-zo-veel-personenauto-s-als-in-1927
Tja en hoeveel goed geïsoleerde huizen schat u dat er in ons land gebouwd zijn sinds het aardgas tegen weggeefprijs “over de plinten klotst”?
ongemakkelijke vriend — 06 okt 2020
@Paul Cohn tussen 1960 en 1980 steeg het energieverbruik in NL dus enorm veel harder dan daarvoor, maar ook dan daarna, waarvan dan de eerste 10 jaar door aardolie en de volgende 10 jaar door aardgas. Vervuilen is véééél te goedkoop en veel andere dingen daardoor steeds duurder.
Paul Cohn — 06 okt 2020
Oh, niet alleen houtstook, ons enenergieverbruik is aan het ontploffen met alle gevolgen van dien:
als we teug gaan naar het niveau van de jaren '60 is ons land al héél wat problemen kwijt: https://docplayer.nl/docs-images/67/57157168/images/3-0.jpg
ongemakkelijke vriend — 05 okt 2020
@Paul Cohn,
Dankjewel, vooral voor die link. Daar heb ik iemand heel blij mee gemaakt.
Daarbij Eaton zou eigenlijk een bord langs het fietspad moeten staan om de rook niet in te ademen.
Voor de mensen die dit lezen en denken dat het wel meevalt met gif in houtrook: https://houtrookvrij.nl/infographics/
Paul Cohn — 02 okt 2020
Roet in het eten?
Slechts weinigen zijn geïnteresseerd in dat soort emissies. TNO/ECN meet het al jaren! https://phyllis.nl/?nr=ECN-M--07-024
Voor: “wood, park waste wood (#912)” werd een loodemissie van 100 mg/kg hout gemeten. Lood, waar de Romeinse beschaving aan ten onder ging.
Bomen namen 50 jaar looddampen van onze benzine op; Warmtenet Hengelo (achter Eaton)
blaast dat gif onbekommerd de lucht weer in. We práten over duurzame warmte, hoe durven we… Wet tot behoud van ellende.
ongemakkelijke vriend — 02 okt 2020
@ Ron Hartman: heel terecht dat je stelt dat houtstook vervuilend is. De huiselijke versie is naar verhouding (want slechtere verbranding) nog vervuilender. Men noemt het schouwspel gezellig, maar vergiftigt ondertussen de buurt. Leg de cijfers van o.a. astma er maar eens naast. Helaas blijft de schade niet bij longen. De ultra-fijnstof die pelletkachels nog meer uitstoten richt door het hele lichaam schade aan, zelfs in eventuele ongeboren vruchten. En nu met Corona, dat vaak via longen naar andere delen van het lichaam gaat is het 3x raak: houtrook heeft mensen al verzwakt, extra kleine deeltjes in de lucht helpen verspreiding, en het saboteert ventileren. Er zijn inmiddels gemeentes die voorlichting starten en oproepen er mee te stoppen: https://www.youtube.com/watch?v=MVxzzSqZvl0 Ik zou graag zien dat Borne zich er bij aansluit.
(Neus)Mondkapjes zijn belangrijk, maar (schoorsteen)mondkapjes zeker ook.
Ron Hartman — 01 okt 2020
Eens Paul. Men verwart besparen nog al eens. Genoeg zonnepanelen zijn vaak een besparing die (nog enkele jaren) leidt tot minder lasten. Het was beter geweest als de nieuwe ZEN en Beng normen niet zo uitgekleed waren vorig jaar. Subsidie voor panelen zou ook altijd gekoppeld moeten zijn aan het eerst leggen van een warm dak, maar ja, die terugverdientijd he?.
Paul Cojhn — 01 okt 2020
niet leveranciers zijn verantwoordelijk, maar wij, ongebreidelde stroomvreters: foto van de kleinkinderen, mailtje, Netflix, gamen, webwinkelen via Internet: wij verbruiken steeds meer stroom voor steeds snellere verbindingen. (5G wordt uitgerold) De Nederlandse datacenters verbruiken zo'n 3 procent van het totale stroomverbruik in Nederland, dat is naar schatting 4 miljard kilowattuur. De Dutch Data Association verwacht dat Nederlandse datasector iedere vier jaar in omvang verdubbelt.
E-warmtepomp en E-mobiliteit zullen het stroomverbruik met 35 % verhogen
We Giga-veel stroom verbruikt zal opwekking ervan op één of andere manier moeten accepteren!

Ron Hartman — 30 sep 2020
Mooie informatieve links Paul. Jammer dat de enorme uitbreiding van Bio- houtstook centrales, letterlijk roet in het eten gaat gooien.
Paul Cohn — 30 sep 2020
…”Duurzame energie is in bestuurlijk Nederland een kwestie van optellen en aftrekken”…
Optellen doen we, Ron, jaar-in-jaar-uit www.clo.nl/sites/default/files/infographics/0121_001g_clo_34_nl.png
nu nog leren aftrekken, zoals Pinoccio beloofde: www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2018/12/03/toespraak-minister-president-mark-rutte-tijdens-vn-klimaatconferentie-cop24-in-katowice-polen
https://search.lectrr.be/nl/cartoon/opwarming-aarde

Waarheen leidt de weg die we moeten gaan
Waarvoor zijn wij op aard
Wie weet wat er is achter ster en maan
Hoe lang duurt nog de nacht
Lichtgeel hesje — 30 sep 2020
Op 15/9 jl aan ambtelijk Borne gevraagd om een non-politieke definitie van het containerbegrip duurzaam. Nog geen reactie op ontvangen via BB, dus zal wel een lastige zijn.... Overigens is aansluiten (verplicht?) op een warmtenet je als inwoner overgeven aan een energieleverancier, die met de prijzen/kosten die zijn verbonden aan deze aansluiting kan doen en laten wat ie wil; keuzevrijheid is er namelijk niet meer voor de "klant". Voorbeelden van deze praktijken zijn er inmiddels te over in de Randstad!
Ron Hartman — 30 sep 2020
@Paul: Ik ben allang blij dat steeds duidelijker wordt dat wordt gegokt op grootschalige aansluiting van het warmtenet (stadsverwarming) van Twence om het Wensink Zuid aan te sluiten zodat de huizen niet ECHT verduurzaamd (fors geisoleerd) hoeven te worden. Ook lijkt het Kulturhus en andere Publiek toegankelijke gebouwen dan warmte te krijgen zonder extra te hoeven isoleren. Het is vervuilend die houtstook, maar je verrekent dat weer door de zonnepanelen die op het dak van die aangesloten gebouwen komen, als winst af te trekken van die vervuiling. Duurzame energie is in bestuurlijk Nederland een kwestie van optellen en aftrekken. Hoe meer vervuilende stadsverwarming, hoe minder kans op een windmolen en de jeugd van nu lost later via kernenergie de verder stijgende energievraag wel op. Duurzaam?
Paul Cohn — 30 sep 2020
Na 2025 zal Nederland voor de leveringszekerheid van elektriciteit afhankelijker worden van import. Om de leveringszekerheid op peil te houden, is het cruciaal dat Nederland beleid over beschikbare productiecapaciteit voor elektriciteit met omringende landen bespreekt en afstemt. www.installatieprofs.nl/nieuws/infra-en-mobiliteit/energie-transport-en-distributie/nederland-na-2025-afhankelijker-van-buitenlandse-stroom
Kerncentrales in België staan op instorten; eind 2022 sluit de laatste kerncentrale in BRD/Emsland die ons nu nog stroom levert via de 400 kV-lijn Gronau-Hengelo.
www.bmu.de/typo3temp/GB/_c__BMU__csm_akw_abschaltung_karte_702921dbc5_c2dcc323e9.jpg
Gemeenteraad: zorg voor voldoende kaarsen eind 2022 om het vergiet aan het Rheineplein nog een tijd te kunnen verlichten en verwarmen. Uw burgers zijn niet zo mesjogge en vertrouwen op de zon: www.facebook.com/Welbions/photos/a.473189059368232/3284183451602098
Lichtgeel hesje — 30 sep 2020
"Bovendien wilde Kotteman eerst het gesprek aangaan met de samenleving over hoe het bod van Borne ingevuld moest worden.". De stijl van werken van deze Wethouder als het gaat om het aangaan van het gesprek met de samenleving is inmiddels genoegzaam bekend onder de Bornse bevolking (zie ook het Diftar-drama, Wooldrik enzovoort): Deze stijl is namelijk: 'Het College (lees: de Wethouder) is van mening dat het zo moet gebeuren, dus gaat het ook zo gebeuren'. Inspraak, overleg et cetera heeft voor deze Wethouder dan ook een volledig andere betekenis dan voor menig ander; het is namelijk veelal voor de buhne!.Hopelijk laat deze Raad zich nu geen zand in de ogen strooien en houdt zij de regie zelf in handen (hierbij overigens wel ernstig rekening houdend met de belangen van de bewoners van Borne), en laat zij zich niet meesleuren in allerhande regionale c.q. provinciale politieke spelletjes. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald .......

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021