Een meevaller van negen ton
SEPTEMBERCIRCULAIRE VALT VOOR BORNE POSITIEF UIT

Een meevaller van negen ton

Voor meer dan de helft bestaan de inkomsten van de gemeente uit de uitkeringen vanuit het Rijk via het gemeentefonds. Dat bedrag fluctueert, afhankelijk van de landelijke uitgaven, wet- en regelgeving, verdeelsystematiek, enzovoort. Uit de doorrekening van de zogenaamde septembercirculaire blijkt dat Borne 918.000 euro meer tegemoet mag zien uit het gemeentefonds, dan waar rekening mee gehouden was. “Ik ben blij met de plus, maar het is niet zo dat we de vlag uit kunnen hangen”, waarschuwt wethouder Arno Spekschoor.

 

Corona

“De vrij besteedbare ruimte daarvan is gering. Voor een fors deel is het bedrag bedoeld voor kosten van maatregelen in het sociaal domein en als tegemoetkoming voor de extra kosten vanwege corona.” Uit het corona-compensatiepakket ontvangt Borne in 2020 489.000 euro en in 2021 nog eens 175.000 euro. De gemeente gaat ervan uit dat dit voldoende is. “We houden alle kosten nauwkeurig bij, van desinfectiepompjes tot ventilatiesystemen in scholen. Tot nu toe is de ervaring dat het Rijk alle extra kosten netjes vergoedt. Ook de meerkosten van onze gezamenlijke regelingen GGD en Veiligheidsregio. We denken daarom dat we op het gebied van corona van kostenneutraliteit uit te kunnen gaan.”

 

Ook vanwege corona is besloten de basis van het gemeentefonds te bevriezen. Voorheen gold het principe van ‘trap-op-trap-af’. Als Den Haag meer geld uitgeeft, krijgen de gemeenten er ook wat bij en bij bezuinigingen gold het omgekeerde. Dat leverde nogal eens forse verschillen op en zuchtende wethouders financiën, die dat allemaal moesten vertalen in begrotingen. “Stabiliteit is op dit moment beter”, vindt ook Spekschoor.

 

Herverdeling gemeentefonds

Toch wordt er ook met spanning uitgekeken naar de decembercirculaire. Aangekondigd is een grootschalige herverdeling van het gemeentefonds. Er wordt al jaren over gesproken om de middelen op een andere manier te verdelen. De verwachting is dat die herverdeling ongunstig is voor de regio en in het bijzonder voor kleine gemeenten als Borne. Er wordt volop gelobbyd door diverse partijen en onduidelijk is wanneer de nieuwe systematiek wordt ingevoerd. De gemeente Borne heeft vooralsnog in de meerjarenbegroting rekening gehouden met structureel zeven ton minder inkomsten.

 

“Het lange termijn perspectief is niet gunstig. Het is van belang dat we scherp aan de wind blijven varen”, besluit Spekschoor. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 13 okt 2020
@hesje: Jaarrekeningen op de rij krijgen is lastig bleek ook al bij het recente BOP onderzoekje (waar je nooit meer wat van hoort). Het was vooral knip en plakwerk, zonder echte vergelijking tussen de diverse jaarcijfers over de afgelopen jaren. Nietszeggende grafiekjes wel! Nou is dat ook lastig omdat kostenplaatsen telkens andere namen krijgen, maar desondanks zou je dit soort bedragen in 1 keer moeten vinden. Je weet wellicht nog dat ik 4 miljoen miste in de inkomsten? Nog steeds niet gevonden!
Lichtgeel hesje — 13 okt 2020
Het BB artikel van oktober 2019 toont overduidelijk dat de 347000 euro is opgenomen in de boeken voor 2020, dus....
Ron Hartman — 13 okt 2020
@hesje: Altijd lastig om dit soort bedragen goed te duiden. Je zou mogen aannemen dat het ene bedrag in het boekjaar 2019 is opgenomen en in de baten terecht kwam. Zo zie ik de huidige 9 ton als inkomsten voor 2020. Het tijdstip van ontvangst is niet belangrijk en is een balanspost.
Lichtgeel hesje — 13 okt 2020
En waar is dan de financiële meevaller van 347000,- voor 2020 gebleven (zie BB 9-10-2019 over septembercirculaire)? Hiermee rekening houdend, is de "meevaller" voor 2020 dan ook geen 9 ton, maar 1.265.000 euro! Of is deze 347000 euro boekhoudkundig 'verdwenen'?
Ron Hartman — 12 okt 2020
Mooi dat deze extra inkomsten de kosten van het Sociaal Domein draagbaarder maken en daar niet langer de oorzaak van de nare financiele situatie gezocht hoeft te worden. Nu hoeft alleen de echte oorzaak bestreden te worden. Gewoon net als bij iedere burger; de tering naar de nering zetten en snijden in (te) luxe uitgaven?

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder...
20-01-2021

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het...
19-01-2021

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van...
14-01-2021

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet...

Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en...
14-01-2021

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren...
13-01-2021

Coronaproof stemmen Tweede Kamer verkiezingen

In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om dat coronaproof te doen is er een aantal...
13-01-2021