Project Bee One in impasse
NIEUW ENERGIEFONDS BIEDT GEEN OPLOSSING

Project Bee One in impasse

In 2016 werden er 240 zonnepanelen op het dak van de Carnahal gelegd. Het was het eerste collectieve zonnepanelenproject van Borne Energie, vooral bedoeld voor inwoners van Oud Borne, waar zonnepanelen op het eigen dak ongewenst of soms onmogelijk zijn. Het project kreeg de naam Bee One mee en zou als pilotproject moeten dienen.

 

Vier jaar later blijkt dat de coöperatie Bee One in een impasse verkeert. Het toenmalige bestuur is grotendeels opgestapt, lang niet alle participanten zijn tevreden en financiën ontbreken voor ander beleid. “Eigenlijk is het een voorbeeld van hoe het niet moet”, meldt Albert Jonathans, die samen met Rob Wensink probeert om het project in een beter vaarwater te krijgen. Het beoogde nieuwe bestuur wil Bee One graag herinrichten volgens het zogenaamde ‘Op Rozen model’, zoals dat al succesvol is uitgerold in de Hof van Twente voor meerdere collectieve projecten. Kortgezegd komt het erop neer dat de coöperatie de zonnepanelen in eigen beheer houdt en inwoners zonder de mogelijkheid van panelen op eigen dak, maar ook minder financieel daadkrachtige bewoners of huurders, naar rato kunnen deelnemen om te profiteren van de voordelen van zonne-energie.

 

Nieuw Energiefonds

Daarvoor is herfinanciering nodig en de hoop was gevestigd op het nieuwe Energiefonds van de gemeente Borne, waaruit leningen tegen gunstige voorwaarden kunnen worden verstrekt voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. Dat Energiefonds ligt nu in concept klaar, maar de voorwaarden daarvan maken het ongeschikt voor een coöperatie als Bee One en voor het bedoelde Op Rozen model. Albert Jonathans pleitte in een inspraakreactie in het Politiek Beraad dinsdag voor een aanvullende regeling, specifiek voor collectieve projecten, waarmee Bee One opnieuw ingericht zou kunnen worden en vervolgens meerdere projecten gerealiseerd kunnen worden.

 

Wethouder Michel Kotteman antwoordde dat het Energiefonds bedoeld is voor midden- en kleinbedrijven en stichtingen of verenigingen. “Daar gaat het vaak om investeringen die kleiner zijn dan 50.000 euro en waarvoor de bestaande fondsen daarom niet geschikt zijn.” Met een dergelijk Energiefonds is in meerdere plaatsen al ervaring opgedaan. Het risico dat leningen uiteindelijk niet terugbetaald worden zou gering zijn. “Het plan van Bee One past inderdaad niet in deze regeling. Ik hoor graag van de Raad of u vindt dat een aanvullend fonds nodig is.”

 

Opmerkingen uit de raad

De raadsleden hadden daarnaast nog wel meer aanmerkingen op het Energiefonds. Ernst Janssen (D66) vond het allemaal niet eenduidig genoeg omschreven en ook Leo Graafhuis (VVD) was van mening dat er nog maar eens goed door een jurist naar gekeken moest worden. Verder waren er opmerkingen bij de aanstelling van een fondsmanager voor dit doel en Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90) zette vraagtekens bij de veronderstelling dat ‘goedkoop geld’ van doorslaggevende betekenis zou zijn voor investeringen in energiebesparende maatregelen of het plaatsen van zonnepanelen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 22 okt 2020
@Ron Hartman zonnepanelen leveren alleen overdag stroom, ’s zomers meer dan wij gebruiken, ’s winters minder. Jaarrond kan dat voor iedereen afhankelijk van installatie en E-gebruik, financieel rendabel zijn.
Windturbines brengen ’s nachts wél veel op, afhankelijk van grootte en plaats. Nederlands elektriciteitsverbruik is nog steeds hoog en stijgend. Het Noordzee overleg toont dat naast ander gebruik daar onvoldoende ruimte is om dat geheel te dekken met offshore windturbines
We moeten dus zien te komen tot een mix van
• Energiebesparing
• Zonnepanelen
• Windturbines
De opbrengst van ‘onze’ 8 PV-panelen in oktober 2020 was 88,45 kWh t/m de 22e
Ron Hartman — 22 okt 2020
@Paul. Ik zag je grafiek van de maand Juni. Mooi resultaat. Wil je ook even de grafiek van de maand Oktober plaatsen? Ben natuurlijk benieuwd naar het stormpje vandaag en de invloed op de panelenopbrengst. Dan zou windopbrengst wat kunnen toevoegen, maar niet zichtbaar in de paneelhouders portemonnaie. Zit daar een probleem?
paul Cohn — 21 okt 2020
de 1e link nar een succesvol PV-project met elbions moet zijn:moet zijn:
https://www.welbions.nl/ambassadeur-paulcohn?fbclid=IwAR2VnQwoGMcgfY12UdPDICJIjZB6KmBrpcYcti0U5cvJ7T48EAUouY6xTaU
Paul Cohn — 21 okt 2020
er zijn meerdere succesvolle pilots in Borne, zonder hulp van een armlastig Borne: "Willen is Kunnnen"
• www.welbions.nl/ambassadeur-paulcohn?fbclid=IwAR2VnQwoGMcgfY12UdPDICJIjZB6KmBrpcYcti0U5cvJ7T48EAUouY6xTaU
• www.facebook.com/photo.php?fbid=2650776628473618&set=p.2650776628473618&type=3
• www.borneboeit.nl/94950/nieuws/zonnecollectief-als-olievlek
Walter — 21 okt 2020
Gemeente Borne, ga gewoon eens op de koffie in de Hof van Twente.
Daar hebben ze het allemaal wel duidelijk op order en werkt het (al jaren)
Zo moeilijk kan het niet zijn.
Hun versie van ? Borne Energie? doet daar wel waar het voor betaald word.
Zij gaan langs bewoners, geven advies over het besparen van energie, en komen met passende voorstellen.

Nog een tip voor de Bornse bewoners met de postcode 7621, jullie kunnen je gewoon aanmelden bij:
https://www.hofvantwenteoprozen.nl
1 mailtje en je krijgt 3 cent per KWH korting van onze belastingdienst, hoef je verder niets voor te doen en je hoeft Borne niet af te wachten.

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020

Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt

Volgend jaar wordt een aantal regelingen in de verordening WMO en Jeugdzorg van de gemeente...
12-11-2020

Pittig begrotingsdebat

“Het roer moet om”, vindt Jan de Vries (GrLi/Pvda), “met een lekkende boot kun...
11-11-2020