Is het oliemannetje nog nodig?
28-10-2020
VAN CREATIEVE BROEDPLAATS TOT VERSTOFTE KUNSTWERKEN: DE CULTUURMAKELAAR ONTDEKT HET

Is het oliemannetje nog nodig?

De cultuurmakelaar is een verbindende schakel tussen alles wat met kunst en cultuur binnen de gemeente te maken heeft. Eléon de Haas is sinds begin 2019 het oliemannetje zoals hij dat zelf noemt. Hij is in deze functie actief in acht gemeenten waaronder Borne. De functie wordt deels gefinancierd door de provincie en deels door de gemeente. De Haas is aangenomen voor vier uur per week voor twee jaar. Tot eind december laat de cultuurmakelaar in ieder geval nog van zich horen.

 

Mensen die zich in het kunst- en culturele veld begeven kennen hem van nieuwsbrieven, de inspiratiesessies, waaronder ‘Geld voor cultuurdeelname’ met minicollege fondsenwerving, in samenwerking met het Bussemakerhuis de opzet van het Bornse Textiel Collectief en met Heemkunde Borne de Open Monumenten Run. Hij probeert mogelijkheden aan te dragen en partijen te helpen met het realiseren van hun ambitie.

 

Fondsenwerving

Vrijwilligers van verenigingen zijn soms lastig bereikbaar. Toch is ondersteuning met name op het verwerven van derde geldstromen belangrijk. De Haas heeft daarvoor in 2019 twee bijeenkomsten georganiseerd. Hij stimuleert verenigingen om actief op zoek te gaan naar nieuwe geldstromen. “Doe aan fondsenwerving”, adviseert hij. “Ik zie dat bij veel gemeenten de investering in kunst en cultuur onder druk staat. Middelen die nodig zijn voor het sociale domein groeien nog steeds en drukken steeds meer op de gemeentelijke begroting. Er blijft minder geld voor kunst en cultuur over.”

 

Doelgroepverbreding

Het tweede aspect waar het ‘oliemannetje’ op wijst, is de doelgroepverbreding. “Borne heeft een rijke culturele infrastructuur”, merkt hij op. Doch een verbinding tussen meerdere disciplines zoals muziek-kunst-cultuur zou nog waardevoller kunnen zijn. De Open Monumenten Run is een voorbeeld hoe cultuur (de Heemkundevereniging) en sportbeleving (Fit met Passie) met elkaar verbonden zijn. Kunst en cultuur is voor iedereen, jong en oud. De verenigingen moeten vooral nu nadenken hoe zij nog meer het publiek bereiken. Denk aan de inzet van livestream. Organiseer optredens voor kleinere groepen. Als verenigingen zich niet inzetten voor het `nieuwe normaal` kunnen ze leden en donateurs verliezen”, waarschuwt De Haas. “Speel op de nieuwe realiteit in. Zoals musea nu hun collectie digitaal presenteren. Zoek naar alternatieven. Musea kunnen zich ook buiten de traditionele fysieke muren begeven.”

 

Borne als `Textiel`gemeente

De cultuurmakelaar merkt op dat de gemeente Borne zich kan positioneren als textielrijke gemeente. “Borne heeft een bijzondere historie op het gebied van textiel. Er staan verschillende historische ijkpunten. Neem dit mee in evenementen en uitingen. De oprichting van het Borns Textiel Collectief, in het kader van het Twents Textiel Festival 2021, is daar een voorbeeld van.”

 

Creatieve Broedplaats

In de nabije toekomst zou er in Borne ook een creatieve broedplaats moeten worden opgezet. Daar waar kunstenaars en ondernemers elkaar ontmoeten. Een soort marktplaats waar kruisbestuiving plaatsvindt. Hetgeen een meerwaarde voor eenieder genereert. Inmiddels zijn er in Twente al meerdere creatieve broedplaatsen met succes opgezet. Tetem in Enschede dient als voorbeeld. Op 5 november gaan organisaties voor kunst en cultuur, kunstenaars, makers en geïnteresseerde ondernemers en inwoners van Borne in gesprek voor het maken van een projectplan voor Borne.

 

Kunstwerken in depot gemeentehuis verweren

Enige tijd geleden ontdekte De Haas kunstwerken in een depot van de gemeente. Veelal schilderijen, etsen en zeefdrukken die daar al vele jaren zijn opgeslagen. Deze zijn verzameld tijdens de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). Dit was van 1956 tot 1987 een regeling in Nederland. Kunstenaars konden in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen krijgen. “Het staat te verstoffen en verweert”, constateert De Haas. Het wordt aangetast door de tand des tijds. De werken moeten worden onderzocht op de waarde en de staat van onderhoud. De collectie is aangeschaft met gemeenschapsgeld. Er wordt nu een commissie samengesteld die de werken beoordeelt. Een commissie bestaande uit kunstkenners uit Borne. In december brengt de commissie een advies aan de beleidsmedewerker cultuur uit. De vraag is in hoeverre de kunstwerken zijn beschadigd. Willen wij het behouden? Waar komt het te hangen? Wie kan het zien? Wordt het opgeknapt of wordt het verkocht? Is dit de laatste actie waar de cultuurmakelaar bij betrokken is? (YD)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 30 okt 2020
De kunstwerken zouden bijv in een leeg winkelpand gehangen kunnen worden of in het Kulturhus met een tijdelijke expositie - maar ook een deel kan worden verkocht - ben benieuwd wat de commissie ervan gaat denken.

Rolf Sanchez, Maan en Typhoon naar Hertme

Samen met Metropool organiseert het Openluchttheater in Hertme dit jaar weer meerdere (seated)...
08-06-2021

Kinderen gebruiken hek als weefraam

Kinderen van de Buiten Schoolse Opvanglocaties, De Veste, Stroom Esch, Wensinkhof, De Wingerd en...
07-06-2021

Twickel voor even Land van Maas en Waal

Dat corona de cultuursector ook creatief kan maken bewees het Bornse zang- en gitaarduo Double6...
06-06-2021

Kunst, cultuur en historie op één plein

Wie Borne binnenrijdt, zou denken dat het dorp kunst en cultuur hoog in het vaandel heeft staan....
04-06-2021

‘Tied zat leu!’

Na vier jaar kan Josje Esseveld haar ideeën verwezenlijken: de Spanjaardfamilie komt weer...
03-06-2021

Speuren naar het textielverleden

Tot aan de zomervakantie zijn er talrijke basisschoolkinderen te vinden in het centrum van...
01-06-2021