Borne wil ook onderzoek nascheiding bij Twence
RAAD NEEMT MOTIE AAN, IN NAVOLGING VAN VELE TWENTSE GEMEENTEN

Borne wil ook onderzoek nascheiding bij Twence

In navolging van vele gemeenten in Twente wil ook de gemeenteraad van Borne in meerderheid dat Twence een haalbaarheidsonderzoek bron- en nascheidings-installatie gaat uitvoeren in 2021, mede gezien de hoge percentages afkeur van aangeboden PMD-afval en de vervuiling van andere afvalreststromen. Daarnaast wil men een bijeenkomst organiseren in Borne, waarbij diverse deskundigen informatie geven over afvalverwerking.

 

Diftar

Borne is dit jaar overgegaan naar Diftar, de eerste resultaten daarvan zijn onlangs gedeeld. Zowel GB90 als GrLi/PvdA waren wel voor een nader onderzoek of open podium over het onderwerp, maar vonden het te vroeg om Diftar nu al ter discussie te stellen. Alle overige partijen stemden met het voorstel in, hoewel het niet per definitie inhoudt dat daarmee Diftar weer overboord gegooid wordt. Wethouder Michel Kotteman wilde wat dat betreft de verwachtingen temperen. “Alles in één bak gooien zal niet gaan. Het zal altijd een combinatie van scheiden bij de bron en nascheiden moeten zijn.” Verder wist hij te melden dat het gevraagde haalbaarheidsonderzoek al op de agenda van Twence staat, omdat andere gemeenten Borne al voor waren met het verzoek.

 

Credits

Dat maakte volgens Marja Zandjans (GrLi/PvdA) de motie eigenlijk overbodig. Desalniettemin ontspon zich in de Raad een discussie over welke partij de boodschap richting Twence op haar naam mocht zetten. Herald Lucas (foto in de tekst) diende de motie, die mede ondertekend was door Borne-Nu en D66, namens het CDA in. Henk van der Berg (Borne-Nu) wilde nog maar even heel duidelijk genoteerd hebben dat er drie partijen waren die de motie hadden ingediend en dus dat de credits niet volledig naar het CDA zouden gaan. Andere partijen waren kennelijk van te voren niet gepolst of men mede-indiener zou willen zijn.

 

Jan van Helvert (VVD) wees er maar even fijntjes op dat ‘het heel verwarrend was dat enkele partijen die voor Diftar hadden gestemd nu met deze motie kwamen’. “Eerst wilt u meer scheiden en nu weer minder scheiden.” Dat verwijt gold met name richting CDA, want zowel Borne-Nu als D66 waren in de aanloop naar de invoering van Diftar uitgesproken tegenstanders. Herald Lucas vond dat ‘Diftar ons ook wat had gebracht’, maar zag de aanleiding voor de motie in de plotseling grotere mate van afkeur van PMD-afval en daarmee de oplopende kosten. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
hans — 04 nov 2020
We zijn nog geen jaar na de invoering van Diftar of we hebben het over nascheiding. Ik herinner me ook dat dit onderwerp tijdens het besluitvormingsproces in de raad ter sprake is geweest. Ik herinner me ook dat dit onderwerp vrij geruisloos onder de tafel verdween en dat Kotteman al snel weer in het gareel van Twente Milieu liep. De vraag die alweer op tafel ligt: maakt het College van B&W nog beleid of wordt dat gedaan door leveranciers als Twente Milieu en een hele kluit van adviseurs die iedere keer moeten opdraven bij welk vraagstuk dan ook. Kortom: is het college van B&W, en de raad die alles steeds goedkeurt wel capabel voor hun werk? Dat de heer Lucas over procedures en terminologie zeurt zegt eigenlijk al genoeg.
wgkub — 04 nov 2020
Gaat het nou over Diftar met voor en/of nascheiding, of over welke clown welke de motie ingediend heeft!!!?
Maak je als raad zorgen om wat dit voor de burger betekent! stelletje koekenbakkers!
Herald Lucas — 04 nov 2020
@ redactie:
“andere partijen waren kennelijk van te voren niet gepolst of men mede-indiener zou willen zijn” deze bewering is een aanname. Moties en amendementen worden vooraf gedeeld onder de partijen. Zo ook in dit geval, namelijk in het weekend.

“Zowel GB90 als GrLi/PvdA waren voor een nader onderzoek of open podium over het onderwerp”. Als u naar onze website gaat (https://www.cda.nl/overijssel/borne/actueel/nieuws/raadsvergadering-03-11-2020 ) dan kunt u de motie lezen en zult u lezen dat de motie oproept om een “oriënterende bijeenkomst te organiseren”  dat willen dus eigenlijk de meeste partijen wel 😊
Mocht u verder nog vragen hebben weet u mij denk ik wel te bereiken.
Lichtgeel hesje — 04 nov 2020
Met name het stuk over Credits toont nog maar eens aan, dat we in Borne te maken hebben met een groep `Bestuurders` die zich weinig tot niets gelegen laten aan belangen van inwoners van Borne, maar die meer geinteresseerd zijn in de eigen (politieke) positie binnen bestuurlijk Borne, alsmede in eigen eer en glorie. Overigens mis ik in dit artikel wel de positie cq het standpunt van TM, als de (grote) regisseur van de invoering van Diftar in Borne.....
BorneBoeit — 03 nov 2020
@Herald Lucas. Welke aannames zijn onjuist? Er staat duidelijk dat de motie om een haalbaarheidsonderzoek gaat. Diverse raadsleden legden zelf de connectie met Diftar en de mogelijke afschaffing daarvan.
Ron Hartman — 03 nov 2020
Een regisserende gemeente die de uitvoering aan anderen overlaat, moet er voor waken dat de regie niet ook wordt verkwanseld. Daar moet het personeelsbeleid op gericht zijn. DAT is eigenlijk de belangrijkste taak voor B&W (en dus de Raad). Gemakshalve heeft men de uitvoerder de regie laten bepalen. Het was genant om ten tijde van de besluitvoering inzake DIFTAR het citeren uit het werk van de uitvoerder te zien. Een les?
Herald Lucas — 03 nov 2020
Beste redactie, in bovenstaand stukje doet u aannames die niet juist zijn. Tevens gaat het hier om een haalbaarheidsstudie en is afschaffing van Diftar nog helemaal niet aan de orde.

Verbouwing Kulturhus flink duurder uitgevallen

Het blijkt dat de inpandige verbouwing van het Kulturhus in 2019 maar liefst 263.000 euro meer...
03-12-2020

Azelo: ‘Au zeggen is niet genoeg’

In Azelo is gisteravond blij en met instemming gereageerd op het verloop van de extra...
01-12-2020

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020