Voorstel Energiefonds ingetrokken
RAAD WIL EERST ENERGIEVISIE EN MEER MOGELIJKHEDEN

Voorstel Energiefonds ingetrokken

Het voorstel voor een Borns Energiefonds, waaruit leningen tegen gunstige voorwaarden kunnen worden verstrekt voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie, werd door wethouder Michel Kotteman dinsdagavond weer teruggetrokken, nadat er uit alle fracties commentaar op was gekomen. De regeling is vooral bedoeld voor bedrijven en daar wrong nu net de schoen.

 

'Losse flodder'

Ernst Janssen (D66): “Er zijn al zeven subsidieregelingen voor bedrijven. Een regeling voor particulieren zou gewenst zijn.” Herald Lucas (CDA) was het daarmee eens en zag zelfs ‘door de fondsen het bos niet meer’. Bovendien zette hij vraagtekens bij het aanstellen van een fondsmanager voor 15.000 euro per jaar (‘zonder garantie op resultaat’). Bijna alle fracties vielen verder over het feit dat de Energievisie van Borne nog niet klaar is en het daarom onduidelijk is of dit Energiefonds een goede bijdrage levert aan het behalen van de doelen. Leo Graafhuis (VVD): “We zien dit als een losse flodder; een snel succesje door een verordening uit andere gemeenten te kopiëren.” Hij stelde voor om het voorstel in te trekken en eventueel op een later moment, als de Energievisie er is, weer opnieuw te presenteren.

 

Regeling voor collectieve projecten

Daarbij zou dan, naar de mening van Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90) ook de mogelijkheid meegenomen moeten worden om collectieve zonnedaken, zoals het project Bee One met zonnepanelen op de Carnahal, te steunen. Het raadslid zag mogelijkheden voor meer van dergelijke grootschalige opwekinitiatieven, waarbij ook inwoners met een smalle beurs of zonder geschikt dak kunnen profiteren van de voordelen van de energietransitie. Het nu voorliggende voorstel voor een Energiefonds zou daaraan geen bijdrage leveren. “Het blijkt dat bepaalde partijen hier niets aan hebben”, meende ook Jan de Vries (GrLi/PvdA). “Dan vraag ik me echt af of dit wel is wat we willen. Maak er iets beters van”, was zijn advies aan de wethouder.

 

Voor Kotteman was de boodschap duidelijk. “Ik begrijp dat nagenoeg de hele Raad dit voorstel op een later tijdstip wil hebben en dat we meer dingen moeten meenemen.” Terug naar de tekentafel dus. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021