Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt
MAATREGELEN OM GRIP TE KRIJGEN OP SOCIAAL DOMEIN

Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt

Volgend jaar wordt een aantal regelingen in de verordening WMO en Jeugdzorg van de gemeente aangepast, als de gemeenteraad het voorstel daartoe van het college van B en W overneemt. Eén van de redenen voor een wijziging van de verordeningen is dat er behoefte bestond om aparte, eenduidige regelingen voor beide taakvelden te hebben (tot nu toe was er één gecombineerde verordening), maar misschien wel de belangrijkste reden is om grip te krijgen op de kosten in het sociaal domein.

 

“Het zal best voor een aantal mensen onprettig zijn. Voor mensen die het aangaat zijn het pijnlijke keuzes, maar het zijn geen keuzes waardoor mensen tussen wal en schip raken”, zegt wethouder Martin Velten.

 

Eigen bijdrage WMO

Het abonnementstarief van 19 euro per maand, zoals dat nu geldt voor huishoudelijke hulp en ambulante zorg, gaat ook gelden voor kortdurend verblijf, respijtzorg, hulpmiddelen (uitgezonderd rolstoelen), woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen (uitgezonderd het collectief vervoer: aanvullend openbaar vervoer). 
Als iemand van meerdere voorzieningen gebruik maakt wordt er geen dubbele eigen bijdrage gevraagd.

 

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget voor inzet van het sociaal netwerk (informele hulp) wordt verlaagd van 20,50 euro naar 14,55 euro per uur. 125 procent van het minimum loon vindt het College acceptabel ‘aangezien het bij informele hulp vrijwel altijd gaat om hulp uit het sociale netwerk, waarbij de hulp op de eerste plaats voortvloeit uit een affectieve relatie.’ Velten: “20,50 was ook wel ruim hoor. Hengelo bijvoorbeeld hanteert ook 14,55 euro.”

 

Het persoonsgebonden budget voor de inzet van een professional (formele hulp), die geboden wordt door een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) wordt verlaagd van 90 naar 80 procent. In vergelijking tot professionals die in dienst zijn van een professionele organisatie, hebben ZZP-ers geen overheadkosten, is de redenering daarachter. Ook voor de Jeugdhulp gaan de nieuwe pgb-tarieven voor 
informele en formele hulp gelden.

 

Bijdrage vervoer flink naar beneden

Cliënten die om medische redenen geen gebruik kunnen maken van het collectief vervoer (het aanvullend openbaar vervoer) ontvangen nu een financiële vervoerskostenvergoeding voor het gebruik van een taxi of de eigen auto van ca. 1.200 euro per jaar. In de nieuwe Wmo-verordening wordt uitgegaan van een bedrag van maximaal 0,19 euro per kilometer voor maximaal 1.500 kilometer per kalenderjaar, oftewel 285 euro op jaarbasis. 


 

”Dat gaat inderdaad behoorlijk naar beneden. Je moet de vergoeding ook echt zien als een aanvuling. En als mensen hierdoor in de problemen komen, dan zijn er natuurlijk andere mogelijkheden voor ondersteuning via bijvoorbeeld het armoedebeleid als ze het echt niet anders kunnen betalen.” Volgens Velten werd er wel heel automatisch gebruik gemaakt van de regeling, ook door mensen die financieel draagkrachtig zijn. Net zoals bij het inschakelen van huishoudelijke hulp via de WMO. “Daarom zijn we als gemeenten ook zo tegen het door het Rijk opgelegde abonnementstarief. Je ziet dat mensen die voorheen jaren zelf een werkster betaalden nu bij de gemeente aankloppen. Het loopt gewoon uit de klauwen.” Zozeer dat er zelfs nagedacht wordt over wachtlijsten.

 

‘Verantwoord’

Velten vindt de gemaakte keuzes verantwoord. “We zijn er als gemeente niet eenzijdig mee aan de slag gegaan, maar hebben het in overleg met de Adviesraad Sociaal Domein Borne gedaan.”

De nieuwe regelingen gelden in principe voor nieuwe indiceringen. Voor bestaande cliënten zal een overgangstermijn van zes maanden worden gehanteerd. De aanscherpingen zijn volgens Velten nodig. “Anders delven mensen die het écht nodig hebben straks het onderspit. Als het geld op is, zijn zij de pineut.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 15 nov 2020
Het vermogen om je met beperkingen te handhaven en zelf de regie te houden, is in feite ook een vermogenstoets, waardoor mensen met een hoger inkomen vaak minder beroep kunnen doen op de WMO. Het is daarom zo belangrijk dat de consulenten de zelfredzaamheid op grond van kunde en ervaring kunnen inschatten en toetsen en de onderliggende administratie afdoen als ondersteunend aan het proces. Het is een apart vak, dat extra vakmensen vraagt en geen externe kunstenmakers die weer leegte achterlaten.
Lichtgeel hesje — 14 nov 2020
De WMO kent nu eenmaal geen vermogenstoets. Wel kan een gemeente bepalen dat bepaalde inwoners geen eigen bijdrage hoeven te betalen., bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen (bron: CAK).
ME — 14 nov 2020
Als de mensen die goed een huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen en uit de WMO geschrapt worden ,
Dan zouden de gemeentes het bedrag van 19 euro (voor huishoudelijke hulp) voor de mensen die in Nederland net rond kunnen komen het bedrag van 19 euro toch wel verlagen ?
19 euro is best veel als je iedere maand weinig te besteden hebt
P.E — 14 nov 2020
Ik ken genoeg oudere mensen die een koophuis hebben en vermogend zijn die dus huishoudelijke hulp krijgen van de WMO , terwijl die goed zelf een particuliere huishoudelijke hulp kunnen betalen
P.E — 14 nov 2020
Ik ken genoeg oudere mensen ,wonend in een duur koophuis die dus vermogend zijn , en dan kan je een huishoudelijke hulp goed zelf betalen.

Lichtgeel hesje — 12 nov 2020
'heet' in de eerste zin moet natuurlijk 'geen' zijn....
Lichtgeel hesje — 12 nov 2020
De redenering van deze Wethouder dat een zzp'er heet overheadkosten heeft, toont maar weer eens aan dat deze Wethouder niet weet waarover hij het heeft. Een zzp'er heeft namelijk een aantal kosten zoals pensioen en verzekeringen, die door de zzp'er zelf moeten worden opgehoest, en derhalve dan ook in de tariefstelling voor te leveren diensten worden opgenomen. Deze vlieger door de Wethouder gaat dan ook niet op en lijkt op niets minder dan in het wilde weg schieten met hagel, in de hoop iets te raken. Voor het overige deel ik de reactie van Ron.
Ron Hartman@xs4all.nl — 12 nov 2020
Hooggehakte flitsende dames beloofden vorig jaar voor plm. een miljoen om de werkwijze en efficiency van de organisatie zo aan te passen dat er geen verspilling van middelen meer zou zijn. Is dit het resultaat?

Verbouwing Kulturhus flink duurder uitgevallen

Het blijkt dat de inpandige verbouwing van het Kulturhus in 2019 maar liefst 263.000 euro meer...
03-12-2020

Azelo: ‘Au zeggen is niet genoeg’

In Azelo is gisteravond blij en met instemming gereageerd op het verloop van de extra...
01-12-2020

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020