Windmolens rondom Borne?
BUURGEMEENTEN DENKEN AAN MOGELIJKHEDEN BIJ GEMEENTEGRENS

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt Buren, maar aan de andere kant van de snelweg denkt ook de gemeente Hengelo dat daar mogelijk kansen liggen voor het opwekken van windenergie op Hengelo’s grondgebied. De buurgemeente heeft, net als Borne, een voorkeur voor zoveel mogelijk zon op daken. Voor zonnevelden en windturbines heeft men zoekgebieden vastgesteld. Voor windmolens is dat dus onder andere langs de A1 grenzend aan Borne.

 

Invulling RES

Ook Dinkelland ziet kansen voor windturbines langs de gemeentegrens met de gemeente Borne, ten noorden van Hertme. Alle gemeenten in Twente zijn druk bezig invulling te geven aan de opgave om de doelstellingen te behalen van de Regionale Energiestrategie Twente, waarbij zoveel mogelijk energie duurzaam opgewekt moet worden. In 2030 in ieder geval de helft van de energiebehoefte en in 2050 zelfs alles.

 

De gemeenteraad van Borne nam onlangs een motie aan met de oproep om de duurzame opwek vooral regionaal te bezien en geen zonnevelden en windmolens her en der in Twente te plaatsen, maar vooralsnog zijn alle gemeenten binnen hun eigen grenzen bezig, waarbij windturbines vooral langs de gemeentegrenzen geplaatst worden.

 

Meepraten

“Duurzame energie opwekken met windturbines en zonnevelden doe je meestal niet midden in de stad, maar aan de randen van het grondgebied. Dat betekent dus dicht bij het grondgebied van andere gemeenten. Inwoners van Borne krijgen dus ook met de plannen van Hengelo te maken”, laat de gemeente Hengelo weten. “Daarom is het wel zo netjes om ze mee te laten denken en praten.” Dat kan voor de plannen uit Hengelo middels deelname aan ‘Energiemarkten’ op 1, 2 en 7 december. Meer informatie daarover op www.hengelo.nl/nieuwe-energie.

 

Wie mee wil praten over de windmolens en zonnevelden in Dinkellland moet wel snel zijn. ‘Webinars' worden georganiseerd op 18 en 19 november. Opgave en meer informatie op: https://www.dinkelland.nl/webinar-windkracht-op-woensdag-18-november

 

Energievisie Borne

De zogenaamde ‘kansenkaarten’ van de gemeente Borne zelf zijn nog in de maak. Vooralsnog worden die niet openbaar gemaakt. Dat gaat pas gebeuren als de Energievisie wordt voorgelegd. Het laatste nieuws daarover is dat dit in december dit jaar zal gebeuren. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
BorneBoeit — 23 nov 2020
Ton, je hebt gelijk. Wat ik had willen zeggen is dat de kansenkaarten openbaar worden als de conceptvisie wordt voorgelegd. Definitieve vaststelling is pas gepland in het voorjaar, na allerlei inspraakrondes. Net zoals overigens in de buurgemeenten. We zullen 'vastgesteld' in de voorlaatste zin wijzigen in 'voorgelegd' en dan klopt het weer.
Ton Remmers — 23 nov 2020
Sorry Anke, definitieve vaststelling van de energienota is nog lang niet aan de orde. Allereerst wordt de nota straks door B&W vrijgegeven voor discussie en inspraak. De formulering die jij gebruikt suggereert dat de visie van boven af definitief wordt vastgesteld, zonder dat wie dan ook in de gelegenheid is geweest er een mening over te vormen en te geven. Zo werkt dat niet in Borne. Gelukkig niet.
Ron Hartman — 20 nov 2020
Niet zo somber Hesje! Ze kijken vast wel mee.
Scroll maar even naar het volgende bericht en helemaal onderaan.
https://www.borneboeit.nl/index.php?id=84927&searchstr=windmolens
Lichtgeel hesje — 17 nov 2020
En de bestuurlijke vertegenwoordigers van cq belangenbehartigers voor cq gekozenen door de inwoners van de Gemeente Borne zie je nu niet, hoor je nu niet, blinken uit in wegduikgedrag. Met zo'n houding cq instelling wordt het voor andere gemeenten wel erg gemakkelijk gemaakt om de spreekwoordelijke tafel in Borne ongegeneerd oen onbeperkt onder te schijten onder het mom van schijndemocratie en schijninspraak....

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021