Interpellatiedebat over gang van zaken azc
DEEL VAN DE RAAD WIL COLLEGE TER VERANTWOORDING ROEPEN

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de gebouwen aan de Bornerbroeksestraat voor drie jaar te verhuren aan het COA om er opnieuw asielzoekers te huisvesten, zit een groot deel van de gemeenteraad niet lekker. De fracties van Borne-Nu, VVD, CDA, GB90 en SP hebben een interpellatiedebat aangevraagd dat in een extra raadsvergadering op maandag 30 november op de rol staat. Daarbij wordt het College ter verantwoording geroepen over de procesgang.

 

Vorig jaar was de Raad het ermee eens om het azc-gebouw van het COA aan te kopen, met als reden dat dit de beste manier zou zijn om te voorkomen dat er, ondanks afspraken, toch voor de vierde keer opvang voor asielzoekers zou kunnen plaatsvinden als de nood bij het COA wederom hoog zou zijn en zelfs het verouderde gebouw in Azelo weer voor opvang in aanmerking zou komen. De bedoeling was om de grond en de gebouwen zo snel mogelijk weer van de hand te doen en er een nieuwe bestemming voor te vinden, zonder er geld op te verliezen. Het College werd met die opdracht op pad gestuurd.

 

Motie

In september nam de Raad bovendien unaniem een motie aan over het azc. De strekking van de motie luidt dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken voordat het College een definitief besluit neemt. De beslissing over het azc is namelijk een bevoegdheid van het College. Op dat moment was nog niet bekend met welk voorstel burgemeester en wethouders zouden komen.

 

'Overvallen’

Dinsdagavond, voorafgaand aan het Politiek Beraad, werd de gemeenteraad achter gesloten deuren geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het College om het azc voor drie jaar aan het COA te verhuren. Een dag later werden omwonenden op de hoogte gesteld en weer een dag later werd het voornemen wereldkundig gemaakt. Een deel van de raad heeft aangegeven dat ze zich overvallen voelt en dat het College geen juiste uitvoering geeft aan de motie.

 

Ingelaste vergadering

Maandag 30 november wordt hierover in een ingelaste vergadering met het College gedebatteerd. De Raad gaat deze avond nog niet in op de inhoud. Het college komt met een inhoudelijk voorstel op 15 december. De Raad zal op basis van het voorstel en de signalen vanuit de samenleving de wensen en bedenkingen bespreken in een Politiek Beraad op 12 januari en (waarschijnlijk) de raadsvergadering van 2 februari. (AJ)
 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 01 dec 2020
@Loek Diemel: ga eens een paar dagen terug, naar:
https://www.borneboeit.nl/98024/nieuws/beperkt-ruimte-voor-windmolens
Je ziet dan dat nog maar op 2 november jl, weer eens een duur extern bureau, overhaast een kansenkaartje maakte waarop Kotteman zei; dat weet IK toch. Er is geen plek voor windmolens. Windmolens langs de A35 en ter hoogte van het AZC op Bornse grond en voor bedrijfsmatig gebruik zoals een wegrestaurant en centrum voor waterstofproduktie van de windmolenproduktie, zou wezenlijke bijdragen leveren aan de toekomst van de Bornse energievraag. Zelfs dat ingenieursbureau vulde de ruimte daar rood op, omdat ze kennelijk uit moesten gaan van de woonfunctie in de toekomst. In elk geval kun je vaststellen dat (politieke en ambtelijke) amateurs een ingenieursbureau verkeerd informeren en/of dat het hele ambtelijke apparaat, geen enkele inhoudelijke kennis meer heeft. En toch..... is de transitie in volle hevigheid aan de gang. Heb vertrouwen mensen...(1939) ..uh....Not
Loek Diemel — 30 nov 2020
Kijkend naar het debat blijkt dat het college de steun heeft verloren.... dus opstappen?? Verder valt mij op dat de raadsleden het over het herstellen van vertrouwen met de Azelose gemeenschap heeft nou.. maak daar maar Bornse gemeenschap!!!!!!
Ron Hartman — 30 nov 2020
Stap 4
Besluitvorming over nieuwe weg (Vloedbeltverbinding langs of over het oude AZC)
eind 2020
Zie zelf: https://www.borne.nl/samenleving/projecten/vloedbeltverbinding

Moet toch eerst of integraal behandeld worden, waarna een korte termijn voor uitloop kan worden bepaald in een waterdichte overeenkomst?
Lichtgeel hesje — 30 nov 2020
tussen gemaakte en houdt hoort natuurlijk ´afspraken´
Lichtgeel hesje — 30 nov 2020
`Het College ziet geen geschikte locatie voor 300 opvangplekken`. Daarom is het niet ongebruikelijk om dan maar een politieke truc uit te halen en te spreken van maximaal 299 opvangplekken, want dan kun je als politiek Borne ook niet het verwijt krijgen dat je je niet aan gemaakte houdt. Welkom in de politieke realiteit van dit moment, en we zijn er nog niet....
J. Bakker — 30 nov 2020
In een artikel van 08-05-2020 op Borne Boeit stond o.a. het volgende (zinsnede hieruit)
“COLLEGE ZIET GEEN GESCHIKTE LOCATIE VOOR 300 OPVANGPLEKKEN
‘Geen grootschalige opvang asielzoekers mogelijk’
AZC Azelo en De Zwanenhof
Het COA had daarbij aangegeven de voorkeur te hebben voor grotere locaties voor minimaal 300 asielzoekers in plaats van meerdere kleine. Volgens het College komen dan in Borne slechts twee bestaande gebouwen in aanmerking: het huidige AZC Azelo (foto boven) en het door faillissement leegstaande voormalige klooster De Zwanenhof .”
Hoe oud nieuws weer actueel wordt.
En er is nog een derde optie. Het nog niet afgebouwde Zorghotel.
Als de Gemeente Borne nu al zo makkelijk omgaat met de weer ingebruikneming van het AZC, moeten we dan nu ook vrezen voor hetzelfde met de leegstaande Zwanenhof en het Zorghotel?? Een AZC-Boulevard!?
Laat het COA dit niet horen. Niet verder vertellen hoor!!
Goedheiligman — 29 nov 2020
Warzone in de omgeving van Azelo & Centrum Borne .
Niet vergeten de toegangswegen zoals de Bornerbroeksestraat en Azelosestraat met dit soort beslissingen van de gemeente .
Weer die zg slager die zijn eigen vlees keurt !
Dit is de druppel !
Wgkub — 29 nov 2020
Onbetrouwbaar stelletje bedriegers!
Henk van de Logt — 29 nov 2020
Met het weer in gebruik nemen van het voormalige asiel zoekers centrum het volgende.
Ik ben van mening dat wanneer de gemeente Borne aangeeft dit complex niet weer in gebruik te zullen nemen voor asiel zoekers, wij als burgers op deze beslissing zouden moeten kunnen vertrouwen.
Nu zij alsnog beslissen 300 asiel zoekers hier te willen plaatsen en ook nog voornamelijk, minder jarige asiel zoekers, AMA’S, kunnen wij onze lol op.
Gezien mijn beroeps ervaring, kan ik zeggen dat hier veel overlast en narigheid van komt.
Wanneer wij als burger, woonachtig in de gemeente Borne, niet op de uitspraken van onze gemeente kunnen vertrouwen, moeten wij, richting deze gemeente, gezamenlijk een motie van wantrouwen uitspreken.
Ik geloof dat wij te laat zijn en dat de beslissing al lang is gevallen. Wat de inwoners van Borne ook zeggen of aangeven, wordt door “ONZE” gemeente, niet gehoord of iets mee gedaan. Het was van de gemeente uit, ook een mededeling.
Ron Hartman — 29 nov 2020
En ALS er tgv het Vloedbelttraject geen (zorg)woonbestemming mogelijk is, is ook in 1 klap de bouw van hoge windmolens globaal tussen de houtzagerij en het wegrestaurant en H2 energiestation op de plek van het oude AZC mogelijk. Langs en tussen de A35 en het Vloedbelttraject! De huid is dus heel duur te verkopen!
Ron Hartman — 28 nov 2020
Als vastgehouden wordt aan het Vloedbelttraject, komt die weg zo dicht dicht bij (of achter, of voor) het hoofdgebouw dat op die plek geen (zorg)woonbestemming meer kan komen. Het deel grond voor de weg levert ook nog eens fors geld op. Die drukke weg die de drukke N-weg door Zenderen volledig ontlast tot dorpsstraat en binnendoor naar Borne geeft dan wel op verantwoorde manier de totale rust langs de Bornsche Maten. Iets toestaan naar immigranten of vluchtelingen, betekent dus spijkerharde eisen over hun kans op status en over het Vloedbeldtraject. Oplevering een halfjaar na de drie jaar gebruikstermijn, enorme boetes bij niet nakomen en zonder enige escape?
J.Bakker — 28 nov 2020
Dhr. Kotteman stak zijn “handen ervoor in het vuur” dat er geen VLUCHTELINGEN meer in het azc komen. (hopelijk heeft hij vuurvaste handen). Toch komen er weer asielzoekers naar het AZC. Hij kan het nog waarmaken ook. Geen (echte) vluchtelingen maar andere asielzoekers?! Een aantal van 299 !! Waarom geen 300? Wat is er met die ene? Is 300 teveel, niet acceptabel ? Net zo iets als in de winkel waar een artikel wordt afgeprijsd voor € 9,98 i.p.v. € 10,- (psychologisch hè). Bovendien lijken er jonge asielzoekers (AMA ‘s?) te worden geplaatst. Geen (echte) vluchtelingen maar Kwartiermakers voor hun families? Verveling slaat dan toe daar. Niets te doen. Dan maar bezoekjes aan de middenstand van Borne en omstreken. Met mogelijke overlast tot gevolg, zoals blijkt bij andere AZC ‘s. Misschien is er nog een blik BOA ‘s open te trekken!?
Beloftes van de overheid zijn niet meer geloofwaardig. Heb al langer het vertrouwen in overheidsinstellingen verloren. Ja, triest hè?
Ktmk — 27 nov 2020
Dat kan allemaal in ons mooie Borne.
Lichtgeel hesje — 27 nov 2020
Het is meer dan interessant om duidelijk te krijgen waarom er afgelopen september één motie op tafel ligt vanuit de raad over het AZC, terwijl het college al in een véél eerder stadium op pad is gestuurd door diezelfde raad om het pand te verkopen. Dit is namelijk strijdig met elkaar. Of is (een deel van) de raad wel degelijk op de hoogte geweest van de nu op tafel liggende plannen van het college, en worden er nu rookgordijnen opgetrokken om maar niet politiek beschadigd te raken???

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021