Blokkade extra raadsvergadering azc
MISLUKT VERZOEK VAN VVD EN D66 OM VANAVOND OPNIEUW OVER HET AZC TE PRATEN

Blokkade extra raadsvergadering azc

Oorspronkelijk stond er vanavond een extra gemeentelijke informatiebijeenkomst over het azc op de agenda. Doel van het college was de raad bij te praten over de stand van zaken rondom de plannen om de komende drie jaar nog eens 299 asielzoekers op te nemen in het voormalige azc-complex in Azelo. Een voorgenomen beslissing die als een grote verrassing kwam voor omwonenden en gemeenteraad en behoorlijk wat kritiek losmaakte. Het college beloofde alsnog de partijen bij te praten over het proces tot nu toe. Die informatiebijeenkomst werd maandag echter door het college, in samenspraak met het presidium, geannuleerd. Als reden werd opgegeven dat het college ‘signalen bereikten, die een overleg op dit moment niet wenselijk maken’.

 

‘Niet juiste aanvliegroute’

Burgemeester Jan Pierik: “We wilden het zuiver houden en een informatiebijeenkomst houden over wat er tot nu toe is gebeurd rondom het azc. We zagen echter gebeuren dat er allerlei aanvullende vragen kwamen vanuit de raad en er diverse debatjes zouden ontstaan over waar het naartoe moet met het azc. Dat willen we nu nog niet. We willen voorkomen dat er vroegtijdig allerlei dingen geroepen worden.” De bedoeling was om aan de raad voor te leggen welke mogelijke scenario’s er voor de invulling van het azc-gebouw zijn geweest en de afwegingen die daarbij gemaakt zijn. “Dat willen we eerst goed delen. Daarbij is het belangrijk ook de omwonenden mee te nemen. De juiste volgorde is eerst de buurt, dan de raad. Dat is ook in lijn met wat de raad wil. Daarna worden voor- en nadelen gewogen en kunnen er keuzes gemaakt worden.” Kortom, de aangekondigde informatiebijeenkomst op 8 december, een dag voordat een gesprek met de omwonenden gaat plaatsvinden, vond men bij nader inzien geen juiste aanvliegroute.
 

Extra vergadering aangevraagd door VVD en D66
VVD en D66 vonden echter dat er nog vele vragen onbeantwoord waren gebleven tijdens de ingelaste raadsvergadering van vorige week. Daarop wilden ze eerst een antwoord voordat ze een nieuwe stap in het proces zouden kunnen zetten. En dus vroegen ze maandagavond samen opnieuw een extra raadsvergadering aan, die vanavond zou moeten plaatsvinden. Doordat zowel het CDA, GB90, SP, GrLi/PvdaA als Borne-Nu weigerden hierin mee te gaan, konden beide oppositiepartijen niet rekenen op een meerderheid en dus vervalt ook deze extra raadsvergadering, zo werd dinsdagmiddag duidelijk.
 

Demonstratief afwezig
De drie coalitiepartijen geven aan dat de factor tijd nu geen rol meer mag spelen in het lopende proces, dat zorgvuldigheid voorop dient te staan en dat er eerst een overleg met de omwonenden moet plaatsvinden. De uitkomsten hiervan dienen dan in een latere informatiebijeenkomst meegenomen te worden.

 

Het resulteerde dinsdagavond in een raadsvergadering, waarbij de fracties van Borne-Nu, CDA, SP, GB0 en GrLi/PvdA demonstratief wegbleven, waardoor de burgemeester moest concluderen dat er niet voldoende raadsleden aanwezig waren om de vergadering te openen. Een unicum in Borne. Volgens het protocol zal Pierik met de fractievoorzitters gaan overleggen of en wanneer er alsnog een ingelaste vergadering kan plaatsvinden, dan wel of het debat over het azc op een andere wijze te houden is.

 

En zo worstelt men verder in een gevoelig dossier, waarin het juiste proces een hersenkraker blijkt. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 10 dec 2020
vervolg: raadsvergadering bij te wonen, moeten zich diep schamen ... ik hoop dat de bewoners gaan nadenken over de lokale verkiezingen. "Signalen bereikten, die een overleg op dit moment niet wenselijk maken" - erg vaag geformuleerd en ook dat er eerst met de omliggende bewoners dient te worden gepraat is mij ook duidelijk. Maar wegblijven voor een ingelaste raadsvergardering is een democratische flater en erg ongezond voor de politiek in Borne. Zelf denk dat het AZC gewoon weer opengaat met 299 AZC-ers, ondanks alle kritiek van wie dan ook. In NL is er een tekort aan plekken, dus iedere gemeente dient er aan mee te dragen daar waar plekken zijn, deze ook te gebruiken. Een beetje medeverantwoordelijkheid mag best gevraagd worden in deze tijd. Open staan voor anderen in de samenleving is een groot ideaal, waar ook de omwonenden mee dienen te leven. Daarbij vooropgesteld dat goede afspraken dienen te worden gemaakt.
T Huiskes — 10 dec 2020
De partijen die weigerden deze extra
Mark — 09 dec 2020
Mij bekruipt het gevoel dat de Bornse politiek geen vluchtelingen wil opnemen, maar deze boodschap liever aan de omwonenden overlaat.
Lichtgeel hesje — 09 dec 2020
Kennelijk geven 5 politieke partijen in Borne, waarvan zowel de Coalitieleden als de Raadsleden die nota bene zijn gekozen door de inwoners van Borne en derhalve diens belangen ook adequaat dienen te behartigen in plaats van partij-politieke belangen/agenda's na te jagen, een geheel eigen invulling aan de term "democratisch handelen". Als iets je namelijk niet zint of je niet past, kom je namelijk gewoon niet opdagen voor een raadsvergadering, en blokkeer je vervolgens dan ook maar gewoon de doorgang van een democratisch proces. Dit valt alleen maar te betitelen als een politiek zwaktebod in volle omvang van deze 5 partijen, wat ook weer kan worden bijgeschreven op het lijstje 'politiek bestuurlijke flaters'; het wordt namelijk vanzelf 16 maart 2022.......
Exit — 09 dec 2020
Een kundige begeleiding van fusies vergt de nodige kennis en expertise. Elke fusie en overname is namelijk anders. Of de volksvertegenwoordigers hun mandaat mogen ge- of misbruiken? Een fusie binnen de overheid vereist een geheel andere aanpak dan een fusie in het bedrijfsleven. Toch mag je nooit de burger bedotten toch?
Johan Wierda — 08 dec 2020
Hierbij verwijs naar mijn reactie naar aanleiding van het BOP, onderzoek Borne panel.
Loek Diemel — 08 dec 2020
Komt er langzamerhand een dubieuze rol van onze nieuwe burgemeester in het zicht?
Vincent staudt — 08 dec 2020
Het college is enkel gevraagd om transparantie, openheid van zaken te geven over hoe besluitvorming tot stand is gekomen. Die informatieplicht is hiermee op slinkse wijze van tafel geveegd en de zuiverheid van het democratisch proces wordt genegeerd. Partijen worden individueel beïnvloed om zo de wil of reeds gedane toezeggingen door het college aan het COA gestand te doen. Ik ben oprecht verbaasd en vraag mij af hoe dit stand houdt in het publieke debat.

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder...
20-01-2021

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het...
19-01-2021

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van...
14-01-2021

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet...

Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en...
14-01-2021

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren...
13-01-2021

Coronaproof stemmen Tweede Kamer verkiezingen

In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om dat coronaproof te doen is er een aantal...
13-01-2021