Spervuur aan vragen GL/PvdA
ONDER ANDERE OVER MOGELIJKHEID DEEL AMBTENAREN ELDERS TE HUISVESTEN

Spervuur aan vragen GL/PvdA

De gecombineerde fractie van GroenLinks en PvdA stelt over diverse onderwerpen zogenaamde artikel 39-vragen aan het college van B en W. Onder andere over de beveiliging van IT-systemen bij de gemeente Borne, naar aanleiding van signalen dat het ook in Borne gebruikte systeem Citrix beveiligingsproblemen zou kennen. GL/PvdA wil weten of er in Borne maatregelen zijn genomen om hacken te voorkomen en de gevolgen daarvan te minimaliseren.

 

Invasieve exoten

Ook maakt de lijstcombinatie zich zorgen over de opmars van exotische planten en dieren. “Deze exoten kunnen andere planten en dieren die hier van nature thuishoren, overwoekeren, ziekten meebrengen, dijken ondergraven of andere problemen met zich meebrengen als volksgezondheid of veiligheid”, schrijft men. Gevraagd wordt of er in Borne een plan van aanpak is om deze invasieve exoten te bestrijden en of daarbij wordt samengewerkt met Provincie, Twentse samenwerkingspartners en burgers.

 

Is bijbouwen aan Kulturhus wel nodig?

Tenslotte voegt GL/PvdA met vragen een extra dimensie toe aan de discussie over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Zoals bekend is er naast opknappen of vernieuwen van het huidige gemeentehuis onlangs een nieuw scenario geïntroduceerd, waarbij de gemeentelijke organisatie zou intrekken bij het Kulturhus, waar dan extra kantoorruimte bijgebouwd zou moeten worden om alle ambtenaren te kunnen huisvesten. Bij de berekening van de benodigde ruimte zou al rekening gehouden zijn met meer thuiswerken.

 

Deze denkrichting zette de politieke partijcombinatie, naar eigen zeggen, aan tot verder nadenken. Wat als alleen bestuur en afdelingen die direct contact met burgers hebben een plek in het Kulturhus zouden krijgen en de rest van de organisatie elders in Borne of Hengelo gevestigd wordt? Is bijbouwen dan nog wel nodig? Nog meer stimuleren om thuis te werken is ook een optie. En wat is de behoefte nog als Borne er in de toekomst voor zou kiezen bepaalde dienstverlening bij een andere gemeente te gaan inkopen? Anders geformuleerd: is er een visie op de taken die de gemeente Borne zelfstandig wil blijven verrichten en hoe verhoudt zich dat tot de huisvestingsbehoefte in de komende jaren? (AJ)

 

Foto Kulturhus (boven): © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Wgkub — 09 dec 2020
Gemeentemedewerkers, huisvesten.......er is nog een gebouw met veel ruimte!
Exit — 09 dec 2020
De verkiezingskoorts begint. Is het salon socialisme weg?
Hans 81+ — 09 dec 2020
Als het zo verder gaat, zullen er binnenkort geen zorgen zijn voor huisvesting van gemeente medewerkers.Deze kunnen moeiteloos opgenomen worden door gemeente Hengelo.

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder...
20-01-2021

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het...
19-01-2021

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van...
14-01-2021

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet...

Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en...
14-01-2021

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren...
13-01-2021

Coronaproof stemmen Tweede Kamer verkiezingen

In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om dat coronaproof te doen is er een aantal...
13-01-2021