Ongelukkige uitspraak Pierik over azc
RECTIFICATIE GEVRAAGD AAN RTV OOST

Ongelukkige uitspraak Pierik over azc

RTV Oost tekende zaterdagmorgen een uitspraak op van burgemeester Jan Pierik dat hij het opnieuw huisvesten van asielzoekers in Azelo niet tegen de geldende afspraken zou vinden indruisen. Het college zou de opdracht om het pand van het COA aan te kopen meer zien als een poging ‘om de regie in handen te houden’ dan om te voorkomen dat er voor een vierde keer asielzoekers zouden worden ondergebracht.

 

Opmerkelijk, want waar ambtelijke stukken vaker wel dan niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, is het raadsbesluit van december 2018 klip en klaar. Letterlijk wordt bij het besluit om het azc van het COA aan te kopen vermeld dat dit gebeurt ‘ten einde ook anderszins de (maximale) garantie te bieden dat de azc-locatie na 23 december 2019 niet nogmaals heropend wordt en daarmee tegemoet te komen aan maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verwachtingen.’

 

Omwonenden reageerden verbolgen. “We zijn woedend, nee, zeg maar ziedend! Het draadje waaraan het vertrouwen hing is nu definitief gebroken!”

 

'Uit verband’

De uitspraak van Pierik is gedaan in een uitgebreid interview op de radio, waarin het azc één van de onderwerpen was. Volgens de burgemeester zijn zijn uitlatingen enigszins uit het verband gerukt. “Wat ik heb verteld is dat het college vanuit twee uitgangspunten werkt. Enerzijds de notitie uit 2013 met uitgangspunten voor kleinschalige herontwikkeling van het terrein en anderzijds de opdracht van de gemeenteraad eind 2018 om een budget neutrale oplossing te vinden voor het pand.” Jan Pierik zegt dat dit een ‘onmogelijke opdracht’ is.

 

‘Uitspraak van de raad nodig’

Het is Pierik inmiddels goed duidelijk dat de omwonenden ervan uitgaan dat er een afspraak ligt dat er onder geen enkele voorwaarde weer opnieuw asielzoekers gehuisvest kunnen worden. “Die uitspraak willen wij van de gemeenteraad horen. Is er inderdaad geen ruimte? Of zijn de uitgangspunten voor de lange termijn en is voor drie jaar een azc bespreekbaar? En als dat niet zo is, wat mag dat kosten? De kaderstelling ligt bij de gemeenteraad en als burgemeester vind ik het belangrijk om die rol ook bij de raad te leggen.” Komende dinsdag zou er een voorstel voor een besluit richting de gemeenteraad komen.

 

Jan Pierik zegt te beseffen dat het vertrouwen in het bestuur in deze kwestie in het geding is. “Ik begrijp heel goed dat de berichtgeving op RTV Oost hieraan niet bijdraagt en heb daarom de redactie verzocht de formulering aan te passen.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Johan Wierda — 15 dec 2020
Helaas werd ik gedwongen op deze wijze reageren, hierbij verwijs ik naar de redactie van BB.
In deze situatie kunt u recht doen gelden op een laatste reactie van mijn kant en wel deze.
Uiteraard heeft het huidige college te maken met de lusten en lasten van het vorige college, er is echter een groot verschil, namelijk, de wethouders stammen uit de vorige periode, de voorzitter niet.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat bij meerderheid stemmen in het college gekozen is voor het begaan van de huidige route, aangezien deze klaarblijkelijk van te voren was uitgestippeld, als een uiterste mogelijkheid indien zich problemen zouden voordoen bij de verkoop of andere vorm van exploitatie van het complex, deze situatie is nu aan de orde.
De voorzitter van het college kan niet anders dan loyaal zijn aan de meerderheid van stemmen in dat zelfde college of “de pijp aan Maarten” geven, klaarblijkelijk is hem dat “een brug te ver” en zit dat niet in zijn karakter
Lichtgeel hesje — 15 dec 2020
U hoeft met mij geen debat o.i.d. aan te gaan. Wij verschillen kennelijk van mening over een aantal zaken die spelen binnen bestuurlijk Borne. Dit is voor mij (en hopelijk ook voor u) geen enkel probleem. Overigens heeft het huidige college bij de totstandkoming ervan, de lusten en lasten van vorige colleges integraal overgenomen, dus ''verschuilen" hierachter gaat niet op....
Johan Wierda — 15 dec 2020
# lichtgeel hesje
Feitelijk baal ik als een stekker het debat aan te gaan met een anoniem persoon, een algoritme wellicht, in ieder geval uemand die zo zijn eigen normen hanteert als zij/hij een gesprek met een ander aangaat, een anoniem iemand die categorisch een ander de de rug toekeert als zij/hij meent iets te moeten zeggen.
Dit gezegd hebbende, u verwijst voortdurend naar het huidige College.
Naar mijn mening heeft het vorige College afspraken gemaakt die klaarblijkelijk voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.
De Raad stond erbij en keek er naar!
Zie in dat opzicht eerdere bijdragen in dit debat.
Lichtgeel hesje — 15 dec 2020
Zolang er blijvend om het echte probleem wordt heen gedanst (geen politieke betrouwbaarheid, geen transparantie, geen vertrouwen, tig aan persoonlijke cq partijgebonden verborgen agenda's, onvoldoende financieel inzicht en besef, vriendjes cultuur, et cetera), zal er aan symptoombestrijding cq symboolpolitiek blijven worden gedaan door de betreffende bestuurslagen, en komt men er nog mee weg ook. Eerst doorlichten en waar nodig schoon schip maken, dan gekwalificeerde vervanging aannemen (dus niet standaard externe inhuur), en gefaseerd naar werkbare verhoudingen en oplossingen toe werken....
Ron Hartman — 15 dec 2020
@Lichtgeel hesje: Meestal bepalen ambtenaren en herhalen of bekrachtigen de bestuurders dat. Daarna komt er een stempel vertrouwelijk of geheim en filtert het Presidium na overleg in fractievergaderingen waar de Wethouder aan deelneemt, hoe het in de Raad wordt voorgelegd. De naam Rudy Trip schiet me te binnen. Zo werkt het Dualisme hier toch, of is het nog erger?
Lichtgeel hesje — 15 dec 2020
Ofschoon het terecht zou zijn om zowel de burgemeester als de betreffende wethouder nu naar huis te sturen, is dit geen oplossing voor het echte probleem. Dit is namelijk een tot op het bot verziekte bestuurlijke toplaag (B&W + Secretaris) binnen de gemeente, die een vrijbrief heeft gekregen van de raad om te doen en te laten wat men wil, al dan niet op basis van verborgen agenda's. Hier helpt geen Basis op Orde project e.d. tegen. Stap 1 dient namelijk een versneld onafhankelijk integriteitsonderzoek van de bestuurlijke toplaag te zijn, met hieraan verbonden mogelijke exit-consequenties.
Loek Diemel — 15 dec 2020
"Gemeente Borne nam het initiatief voor gesprekken over plaatsing asielzoekers in voormalig azc in Azelo" https://rtvoo.st/0t5w
Ron Hartman — 15 dec 2020
Slopen gaat geld kosten. Als het hoofdgebouw blijft staan, gauw 70.000 euro. Volledig slopen? Het dubbele. Nu of over drie jaar. Het gebouw opstarten, brandveilig maken, achterstallig onderhoud etc en stoken, is een gapend gat in de hand en ook nog kapitaalverlies voor slechts een paar jaar. Borne heeft de grond daar nodig om de weg te leggen die Zenderen verkeersarm maakt, langs de Borne Maten stilte geeft en die ALLE regionale verkeer buiten Borne houdt. Hoelang moet Zenderen nog lijden? Ook het aanbod van de buurt om een energiepark te maken! Nu of nooit
Yvonne — 15 dec 2020
Loek Diemel, vandaag een artikel op RTV oost waarin het volgende staat:
Een woordvoerster van het COA is er wel duidelijk over. Het initiatief lag bij het gemeentebestuur van Borne.
Wat een onkunde, voor de zoveelste keer.....
Johan Wierda — 15 dec 2020
Uit het artikel van RTV Oost blijkt dat de burgemeester zich nadrukkelijk beroept op het destijds, door het toenmalig college genomen besluit over het AZC.
In mijn ogen is de huidige burgemeester er met twee benen ingetuind en heeft zich in een aantal bochten gewrongen of laten wringen om een genomen besluit uit te leggen, zoals het nu naar buiten komt.
Klaarblijkelijk heeft een gedegen jurist destijds zijn visie en invloed op het genomen besluit sterk beďnvloed.
Ra,ra, wie zou dat kunnen zijn?Loek Diemel — 14 dec 2020
Beste Henk, weet j e dit 100% zeker? Zo ja dan is dit je reinste onbehoorlijk bestuur en dan zeg ik het heel netjes. Als dit waar is dan blijft er niets anders over voor dit volledige college dan .... OPSTAPPEN.
Henk — 14 dec 2020
Het schijnt zelfs zo te zijn dat het COA zich niet bij de gemeente Borne heeft gemeld. Nee Borne heeft het pand aan het COA aangeboden tegen alle afspraken in. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het gaat niet meer asielzoekers maar alleen om geld.
Lichtgeel hesje — 14 dec 2020
De kern van dit hele verhaal is niet het lokale asielbeleid, maar politieke onbetrouwbaarheid en verborgen agenda's.....
Exit — 14 dec 2020
Beste Huiskes. Besturen is vooruit zien. Waar blijven deze mensen over drie jaar en waar komt de nieuwe golf dan? Vluchtelingen moeten we helpen, maar de woningnood neemt hier ook toe. Nu ja zeggen betekent dus ook hier in de Gemeente Borne een nieuw dorp bijbouwen? Ja, help vluchtelingen, maar niet lukraak asielzoekers. Zijn het gegarandeerd bedreigde vluchtelingen voor kortere tijd, of nieuwe medelanders? Dan moet er harder gebouwd worden..?
T Huiskes — 14 dec 2020
Gemeentehuis in het voormalig AZC? Een crazy idee dat geen hout snijdt (enorm slecht bereikbaar met bus of trein bijv. in een gebouw dat niet aangepast is voor de huidige eisen voor het toegankelijk maken van een gemeentehuis). Beter zou zijn het Kulturhus zo danig uit te breiden dat er ook plaats is voor gemeentehuis - dan heb je alles mooi bij elkaar. ...Ja een niet zo slimme uitspraak van de burgemeester. Ik blijf erbij dat er opnieuw asielzoekers worden gevestigd, daar er een landelijk tekort is aan plekken en ook Borne dient bij te dragen aan dit probleem. Je kunt niet de kop in het zand blijven steken, want waar is er plaats voor 299 mensen in Borne? Kom met plannen en/of voorstellen waar dat dan mogelijk is ...
Henk — 13 dec 2020
De plaatselijke notarissen gaan goede zaken doen in Borne. Alles notarieel vastleggen. Zal toch niet waar zijn?
En dat alleen omdat een stel onbetrouwbaren alles te grabbel gooit. Wie had dat ooit zelfs in Borne verwacht.
Bornenaar — 13 dec 2020
Voor diegenen die ooit nog zaken moeten doen met de gemeente: Zorg dat alles waterdicht zwart op wit staat met een zeer stevige boeteclausule.
Hoe onbetrouwbaar kun je zijn als gemeente? Het geld wordt er letterlijk doorgejaagd met externe adviesbureaus, plannen voor een klein Papendal, een 'nieuw' gemeentehuis waar weer eens tonnen bij moeten, gestuntel met een verbindingsweg waar niemand op zit te wachten. En hiervoor moet je dan gaan stemmen? Het gaat van triest tot dieptriest. Lekkere keuze.
Jeanette Heck-Arendsen — 13 dec 2020
Ben het helemaal met Paul eens. Gebruik het AZC als Gemeentehuis.
Jeanette Heck-Arendsen — 13 dec 2020
En dat noemt zich een INTEGER college van B en W.........
Paul — 13 dec 2020
De oplossing voor twee problemen zijn niet zo heel moeilijk.
Het oude AZC kan prima fungeren als gemeentehuis.
Ron Hartman — 13 dec 2020
De Raad moet nog aansluitend herstelwerk doen. Besloten is dat de Gemeente het pand en omliggende terreinen koopt om het te onttrekken aan de functie. Er komt een extra regionale ontsluitingsweg in en door de achtertuin van het AZC (Vloedbelttraject richting Albergen) dat Zenderen en de N weg langs de Bornse Maten verkeersarm maakt. Heel belangrijk voor het welzijn van de burgers! Langs zo'n traject kan nooit een woonvergunning komen. De suggestie om er een energiepark te maken door de buurt, is een prachtig aanbod. Borne worstelt met ruimte daarvoor immers. Logisch dat niemand te vinden is om er (zorg)woningen te exploiteren. Dat kan en mag ook niet door de geluidsbelasting van de A1/A35 en Vloedbeltweg samen. Dus Raad; wijzig ook de bestemming van het gekochte perceel met ingang van het koopbesluit! Er wordt wel vaker wat gerepareerd.
Lichtgeel hesje — 13 dec 2020
De partij cq die partijen die nu een verkeerde insteek kiezen in dit verhaal, krijgen dit als een boemerang terug in maart 2022, ongeacht hoe lang/kort ze in het college cq raad zitten. Weer eentje voor op het ' flater lijstje 2022'....
Henk — 13 dec 2020
Amateurisme van de bovenste plank! Waarom ga je als burgervaarder en college niet serieus om met je inwoners? Als je raadsbesluiten naast je neer legt, keiharde afspraken negeert en verder liegt en bedriegt hoe kun je dan nog serieus worden genomen? Het incapabele college is zelf het grootste “hoofdpijndossier” in Borne. Aan de gemeenteraad nu dit dossier (het college dus) zo snel mogelijk voor eens en altijd op te ruimen en met een schone lei te beginnen. Verlos deze amateurs uit hun lijden. Maak je beloftes waar. Gaat de maatschappij helaas weer tonnen aan wachtgeld kosten. Te triest voor woorden. Als een werknemer fout op fout maakt en niet functioneert wordt hij ook gewipt. En bij grove fouten op staande voet zonder uitkering.
Johan Wierda — 13 dec 2020
De burgemeester beroept zich nadrukkelijk op het genomen besluit ten aanzien van het AZC, heel frappant is dan toch wel de vraag hoe was destijds de kleur van het college en wie vormden de meerderheid in de raad.
De vraag die dan opdoemt wie maakten destijds de dienst uit in het college
Dat is mijn ogen toch nog steeds een CDA gekleurd college en tevens gemeenteraad, hoe je het ook wendt of keert.
In mijn ogen is de huidige burgemeester er met twee benen ingetuind en heeft zich in een aantal bochten gewrongen of laten wringen om een genomen besluit uit te leggen, zoals het nu naar buiten komt.
Klaarblijkelijk heeft een gedegen jurist destijds zijn visie en invloed op het genomen besluit sterk beďnvloed.
Ra ra wie zou dat kunnen zijn?
Loek Diemel — 13 dec 2020
In mijn reactie in eerder stadium over het onderwerp AZC, vroeg ik mij al af of de burgemeester niet een dubieuze rol heeft in het geheel. Ik vraag het mij nu niet meer af... het is klip en klaar. Een niet te vertrouwen burgemeester moet OPSTAPPEN!!
Zoals een ieder niet te vertrouwen personeelslid waar dan ook!
Gemeenteraad .... jullie zijn aan zet... succes.
Lichtgeel hesje — 13 dec 2020
Wat is er niet duidelijk voor deze burgemeester aan de uitspraak hierover door zijn eigen wethouder cq de Raad in een eerder stadium? Of heeft deze burgemeester wellicht een eigen agenda over asielbeleid, diee hem wordtdt ingegeven door zijn eigen politieke partij???
Ron Hartman — 13 dec 2020
De kapitaallasten van het pand in verpaupering, zijn slechts 20.000 per jaar. Dan moet het wel even slooprijp worden gemaakt, want de gemeente stookt er rustig door en laat het bewaken tegen forse vergoedingen. Slooprijp maken dus als het ieder ernst is!
Exit — 13 dec 2020
Tja, er is ook maar 2 miljoen per jaar beschikbaar voor de afdeling cq kostenpost BELEID in het Gemeentehuis.
G.J.Kruizinga — 12 dec 2020
Het is echt onvoorstelbaar dit gekloot van B en W.
Lichtgeel hesje — 12 dec 2020
Na het lezen van het volledige artikel rest m.i. de raad alleen maar om deze burgemeester te laten vertrekken uit Borne. Dit toonbeeld van politieke onbetrouwbaarheid en solistisch handelen is niet wat Borne nodig heeft de komende jaren als burgemeester cq lid van een college van B&W.....
Lichtgeel hesje — 12 dec 2020
De vraag is gewettigd of deze burgemeester niet te licht is voor de gemeente Borne in haar huidige situatie. Hierbij draagt het verzoek aan een omroep om als het ware een vorm van censuur toe te passen dan wel directe invloed uit te willen oefenen op berichtgeving, niet bepaald bij tot het creëren van een vertrouwenwekkend beeld bij inwoners van diezelfde burgemeester....

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021