Hoe ging het mis in dossier azc?
EEN TERUGBLIK MET WETHOUDER MICHEL KOTTEMAN

Hoe ging het mis in dossier azc?

Het einde van het jaar is traditioneel een tijd om terug te blikken en te reflecteren op de zaken die de afgelopen maanden gepasseerd zijn. Naast de uitbraak van de coronapandemie, met alle gevolgen van dien, was er nog een dossier in Borne dat de grondvesten danig deed schudden: het voornemen om het voormalige internaat in Azelo toch, ondanks eerdere afspraken, aan het COA te verhuren om er voor de vierde keer asielzoekers te huisvesten. Gemeenteraad en omwonenden reageerden furieus en uiteindelijk kon het college niet anders dan het voornemen weer intrekken. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Een openhartig gesprek met wethouder Michel Kotteman.

 

Slapeloze nachten

“Als wethouder ben je wel wat gewend en moet je soms fungeren als kop van Jut, maar van de heftige reacties over het azc heb ik echt wel wakker gelegen”, bekent Kotteman. “Ik wist wel dat er negatieve reacties zouden komen, maar zo erg …….” Omwonenden en raadsleden spraken van een breuk in het vertrouwen. Het werd de wethouder persoonlijk aangerekend. Juist hij had zich in het verleden vooral aan de kant van de omwonenden geplaatst en bezworen dat het laatste vertrek van het COA ook definitief zou zijn. “Op dat moment was het niet ‘zeg nooit nooit’, want het was gewoon nooit meer.” In de aankoop van het pand werd destijds een verzekering gezien om een terugkeer ook werkelijk onmogelijk te maken, ook al zou de nood bij het COA opnieuw weer hoog oplopen.

 

Veel belangstelling

Borne kocht het gebouw en de gronden van het COA voor iets meer dan negen ton. De overdracht zou aanvankelijk in april 2020 plaatsvinden. Ondertussen ging men aan de slag met een marktconsultatie, omdat de gemeente ook zo snel mogelijk weer van het gebouw af wilde. “We hoefden er niet veel geld mee te verdienen, maar wilden ook geen scheur in de broek oplopen door het gebouw lang leeg te laten staan, met alle kosten van onderhoud die daarbij komen.” Er was veel belangstelling. “Natuurlijk waren er de bekende koopjesjagers, maar ook bijvoorbeeld een stichting (zonder geld) die er een oorlogsmuseum wilde vestigen. Een makelaar was van mening dat, afgezien van de villa, woningen op het terrein niet haalbaar zouden zijn, onder andere vanwege de nabijheid van de snelweg en de nieuw aan te leggen Vloedbeltverbinding.”

 

Beschermd wonen bleek dood spoor

Kansrijker leken initiatieven voor het onderbrengen van arbeidsmigranten en vanuit de zorg. De Centrumgemeente Enschede toonde belangstelling om in Azelo cliënten in het kader van beschermd wonen onder te brengen. “Er is in Twente een gebrek aan plaatsen voor die mensen en men is naarstig op zoek naar mogelijkheden om de wachtlijst te verkorten.” Met omwonenden werd eind 2019 deze laatste optie besproken. “Er waren wisselende geluiden. Niet iedereen was enthousiast over deze groep bewoners, maar vanwege de intensieve begeleiding zag niet iedereen problemen.” Op dit spoor werd lang voortgeborduurd, totdat in oktober blijkt dat beschermd wonen te veel risico’s met zich meebrengt. “De wetgeving is voortdurend aan verandering onderhevig en het bleek dat een deel van de zorgkosten voor rekening van Borne zouden kunnen komen. Dat is over het algemeen een probleem met initiatieven uit de zorg. Zolang de bestemming ‘maatschappelijk’ op het perceel rust kan er een invulling ontstaan die drukt op de kosten in het sociaal domein van Borne.”

 

Hernieuwd contact met COA vanwege koopovereenkomst

Terwijl dit spoor uiteindelijk dus doodliep, gebeurde er in de zomer nog iets anders. De levering van het azc was al eens uitgesteld, vanwege corona, maar inmiddels waren er bij het COA nieuwe bestuurders gekomen die extra vragen hadden over het koopcontract. “Het ging om de beschrijving van het anti-speculatiebeding. Daar hebben vervolgens juristen naar gekeken en het bleek toch allemaal in orde.” Het leidde er wel toe dat er vanaf 20 augustus (ambtelijke) gesprekken waren tussen COA en de gemeente Borne. Tijdens die gesprekken kwam ook de optie verhuur aan het COA ter sprake.

 

‘Ze snijden me de keel door!’

“Toen ik het voor het eerst hoorde was mijn reactie: ‘Nee! Dat gaan we niet doen. Ze snijden me in Azelo de keel door!’ Maar gaandeweg begon ik er anders tegenaan te kijken. Het COA was bereid een heel eind met ons mee te denken en uiteindelijk het terrein schoon op te leveren, met sloop van alle gebouwen behalve de villa en het hoofdgebouw. Er lag op een gegeven moment een voorstel waar je moeilijk ‘nee’ tegen kon zeggen.” Het leek een redelijke oplossing. “Na vier jaar heb je dan precies wat je wil. Wel via een omweg, maar passend bij alle uitgangspunten.”

 

Tijdsdruk

De tijd die Kotteman zelf nodig had om aan het idee te wennen, werd echter omwonenden en gemeenteraad niet gegund. Het voornemen kwam als een donderslag bij heldere hemel naar buiten. “Achteraf was dat fout, maar de tijd begon te dringen en we wilden niet met onaf voorstel komen. Op 1 januari moest het besluit genomen zijn.” Hij ging ervan uit dat men de redelijkheid van het alternatief zou inzien. “We hadden ook al bedongen dat er alleen asielzoekers zouden komen met een verblijfsvergunning voor woonruimte in de regio. Over het algemeen zijn daar weinig problemen mee te verwachten. Asielzoekers uit ‘veilige landen’ zouden er niet komen. Wel een tiental alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar dat aantal zou beperkt blijven.” Kortom, Kotteman was ervan overtuigd dat er een voorstel lag dat goed was voor Borne en waar ook de omwonenden misschien wel mee konden leven.

 

Inschattingsfout

Het liep volstrekt anders. Iedereen viel, in harde bewoordingen, over het college heen. Een grote inschattingsfout. “In de communicatie is het niet goed gegaan. We hadden raad en omwonenden eerder mee moeten nemen, zoals we wel hebben gedaan met het idee van beschermd wonen. Had een andere aanpak wel tot begrip geleid? Ik weet het niet.” Hoe dan ook is verhuur aan het COA niet meer bespreekbaar. “Nee, dat kan niet meer.” Wat nu dan met het azc? “We beginnen gewoon weer bij nul.” (AJ/BM)

 

Foto azc in tekst © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
ruud — 31 dec 2020
Als je de kop er zelf oplegt, moet je niet raar opkijken dat ze er gebruik van maken.
T Huiskes — 29 dec 2020
Inderdaad supersleche communicatie, - "de keel doorsnijden" is niet echt te geloven- zelfs niet door de ingezetenen van het kleine Azelo. Toch ook hier geen oplossing aangedragen met wat nu te doen met deze bijna 300 asielzoekers ... waar in de gemeente Borne is er plek voor deze groep?
Lichtgeel hesje — 29 dec 2020
Een wethouder die het in deze tijd waagt om plompverloren te zeggen " dan snijden ze me in Azelo de keel door" staat mijlenver verwijderd van de realiteit. Hoe haalt een gekozen volksvertegenwoordiger het in zijn bolle hoofd om deze woorden te gebruiken? Wederom een schoolvoorbeeld van de danig verstoorde maatschappelijke antenne van deze wethouder, en helaas niet de eerste en zeker ook niet de laatste keer!!
Omwonende voormalig AZC — 29 dec 2020
vervolg: Ook de omwonenden hebben een plan ingediend waarbij een aantal aspecten zijn gewaarborgd o.m. eindelijk rust en verrijking van de omgeving met uitgangspunten van geschiedenis, duurzaamheid en wonen. Hierbij moet wel na bijna 30 jaar een AZC de wil en inzet vh college aanwezig zijn.
de gemeenteraad wordt veel sterkte gewenst in dit moeizame proces waar het college zich in heeft gedraaid.
Omwonende voormalig AZC — 29 dec 2020
vervolg: tegen een een hoge geldelijke vergoeding heeft aangeboden. Dit zonder enig overleg met de raad en de omwonenden en tegen alle gedane beloften en garanties in. En dat alleen voor het geld!
De omwonenden weten nog niet hoe dit vertrouwen is te herstellen (en of dit uberhaupt is te herstellen) in dit college van B&W. We “snijden geen kelen door” daar hoeft Kotteman niet bang voor te zijn, ondanks dat het voelt dat het college ons wel het mes op de keel heeft gezet. Mede door haar toedoen hadden wij ook meerdere slapeloze nachten daar horen wij Kotteman niet over evenmin horen wij excuses.
Fijn dat de burgemeester in zijn oproep op de site vd gemeente aan de burgers vraagt: “Kijk naar elkaar om, maar houd je aan de afspraken die er zijn”. Woorden voor wat ze waard zijn!! Dit geldt niet alleen voor burgers maar dit moet zeker worden verwacht van een integere overheid, zelfs in Borne.
Omwonende voormalig AZC — 29 dec 2020
Vervolg: Alle mogelijkheden waren nog open. Flauwekul! De periode was bekend, het aantal, de Ama’s en zelfs werd de naam vd toekomstige directeur al genoemd. Als de Raad niet om een extra raadsvergadering had gevraagd dan had dit college dit er handenwrijvend door gedrukt.
Eind 2018 werden de omwonenden eerder ook al voor het blok gezet door de gemeente nav een verzoek vh COA. Toen was er een nijpende situatie waarbij de omwonenden tegen haar zin maar rekening houdend met de omstandigheden hebben ingestemd met nog eens een derde en allerlaatste heropening vh AZC voor één jaar met de keiharde toezegging dat na dat jaar het pand werd aangekocht om de zekerheid te hebben nooit meer met het COA in zee te hoeven gaan. “Voor eens en altijd” en “het AZC is hier een gepasseerd station”, waren de woorden van Kotteman.
Wat schetst onze verbazing nu is de gemeente niet door het COA benaderd maar volgens de visie vh COA en haar verklaring dat nu de gemeente Borne de locatie aan het COA
Omwonende voormalig AZC — 29 dec 2020
Hier is nou sprake van een wolf in schaapskleren. En de wethouder niet alleen. Er is hier een hele roedel. Het gehele college is verantwoordelijk en deze mogen zich niet verschuilen. Ook de leider van deze roedel speelt een hele opmerkzame rol. Echter wolven zijn slimme dieren en dat kunnen we van deze collegeleden helaas niet zeggen.
Het gaat ook niet om menselijkheid. Nee over de rug vd asielzoekers en de omwonenden werd hier naar een lucratieve geldbron gezocht. In een dergelijk oud pand met miniscule kamertjes en ruime afstand vh dorpscentrum stop je geen 300 mensen en voorheen zelfs bijna 400. Dit geeft alleen maar stress en ruzies. Maar ja, het gaat om geld hé! En zelfs veel geld.
Kotteman spreekt over slechte communicatie. Sterker nog er was nauwelijks communicatie naar de omwonenden en er werd zelfs informatie verzwegen. Kort voordat de pers werd ingelicht werd zowel de gemeenteraad als de omwonenden voor het blok gezet met het “voorgenomen” besluit vh college.
zie vervolg
Wim ter keurs — 29 dec 2020
Incompetent, arrogant en overal mee wegkomen, typerend voor de bornse politiek
Johan Wierda — 29 dec 2020
Ook in dit interview, dat in eerste instantie openhartig lijkt, wordt er mist gezaaid, de wethouder laat het achterste van de tong niet zien.
Hij loopt naar mijn mening toch weer "een scheur in de broek op" zoals hij het zelf beeldend vertelt.
Ik hoop dat de Gemeenteraad de onderste steen boven krijgt in het nog te voeren debat over deze netelige kwestie.
Betreur ook dat op deze manier met de kwetsbare positie van de ware asielzoeker wordt gesold.
Jos Lansink — 29 dec 2020
Een Wethouder moet zich aan de Wet Houden. En dat betekent oa openheid van zaken. En dat is in dit dossier niet gebeurt. Maar was er in de onderhandeling met het COA over het koopcontract geen optie geweest om de koop over 3 jaar in te laten gaan, dus ook de financiële transactie ipv te verhuren aan het COA. Gemeente Borne heeft al problemen met een chronisch tekort aan financiële middelen.

Ook Borne tegen tariefsverhoging Twence

In navolging van vele Twentse gemeenten heeft ook Borne zich uitgesproken om op de komende...
21-04-2021

Geld op de plank voor Huis van Borne

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om 5,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het samenwonen...
20-04-2021

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021