Over ons

Lokaal Fonds Borne van start: wie zijn we?

 

De Stichting Lokaal Fonds Borne, opgericht in april 2020, verzamelt fondsen om daarmee projecten te ondersteunen die voor de inwoners van Borne van algemeen maatschappelijk nut zijn. De projecten moeten bijdragen aan een beter leefklimaat in Borne. De ondersteuning kan zowel financieel als organisatorisch van aard zijn.

 

Het bestuur draagt zorg voor een beleidsplan, een communicatieplan en een plan voor fondsenwerving. Deze plannen zijn vooral bedoeld om de resultaten van de inspanningen te kunnen meten en bij te sturen. Verder dienen de plannen als leidraad voor de te ondernemen activiteiten en het uitzetten van acties. Het bestuur van het fonds stelt ten behoeve van haar missie gelden beschikbaar uit de opbrengst van het eigen vermogen.

 

Wat willen we bereiken?

Door het bieden van een structureel systeem voor het ondersteunen van Bornse doelen en projecten levert het fonds een bijdrage aan vernieuwing en versterking van de kwaliteit van de Bornse samenleving. De projecten richten zich specifiek op het leggen van verbindingen in het dorp. Het Lokaal Fonds Borne groeit op termijn uit tot een onafhankelijke instelling met een permanent of semipermanent vermogen. Om geld te genereren zal het fonds zich profileren door middel van communicatie en voorlichting.

 

Samenwerken

Er zijn in Borne een aantal stichtingen actief die goede doelen ondersteunen. Het is onze ambitie om met deze stichtingen samen te werken om de leefbaarheid te verbeteren. Dat is goed voor Borne. Het is gebleken dat een aantal initiatieven geen enkele bijdrage hebben kunnen krijgen omdat het doel niet binnen de doelstelling van de desbetreffende stichting viel.

 

Daar heeft het Lokaal Fonds Borne een vangnetfunctie. Initiatieven die geen beroep kunnen doen op specifieke goede doelen/stichtingen bij het Lokaal Fonds Borne. Het Lokaal Fonds Borne wil ook vooral maatschappelijke initiatieven een steuntje in de rug geven bij de opstart. Met adviezen, door mensen aan elkaar te koppelen en door fondsen te werven.