Aanvragen

Ondersteuning aanvragen

 

Heb je een plan dat ten goede komt aan de Bornse samenleving? Dan kan het Lokaal Fonds Borne hieraan mogelijk een bijdrage leveren. Lees onderstaande voorwaarden goed door. Denk je in aanmerking te kunnen komen? Vul dan het aanvraagformulier in. Binnen een maand na ontvangst behandelen we je aanvraag en zoeken we contact. Tijdens een gesprek kun je dan jouw aanvraag nader toelichten. De ondersteuning van het Lokaal Fonds Borne kan bestaan uit advisering, ondersteuning bij een subsidieaanvraag en/of een bijdrage uit (beperkte) eigen fondsen van het Lokaal Fonds Borne.

 

Voorwaarden

 

Inhoudelijk

 • het initiatief draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Borne
 • het voorstel heeft een maatschappelijk doel, dat de samenleving versterkt en verbindt
 • het initiatief bestaat uit concrete activiteiten met of voor de doelgroep.


Organisatorisch

 • de aanvrager kan zowel een groep als een organisatie zijn. Een groep moet uit minstens drie bewoners van de gemeente Borne bestaan
 • de aanvrager heeft met het initiatief geen winstoogmerk
 • het initiatief richt zich op de gemeenschap, niet op het individu
 • de aanvrager toont aan dat er een goed draagvlak is
 • het initiatief wordt zoveel mogelijk samen met de doelgroep ontwikkeld.


De initiatiefnemers zijn bereid om:

 • verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van hun plan
 • hun ervaringen met het Lokaal Fonds Borne en met anderen te delen
 • te accepteren dat hun initiatief vermeld wordt op de website van het fonds
 • open te staan voor ondersteuning
 • samen te werken met anderen.