Schenkingen

 

Het Lokaal Fonds Borne heeft bij de belastingdienst de status aangevraagd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status garandeert niet alleen dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, maar ook dat het geld op een juiste manier wordt beheerd en besteed. Wij verwachten deze status op korte termijn toegewezen te krijgen.

 

Het bedrag dat je doneert komt in zijn totaliteit ten goede aan de goede doelen: 90 procent wordt direct besteed aan het project, het restant wordt gebruikt om een fonds op te bouwen om in de toekomst nog meer projecten te kunnen ondersteunen.

 

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar Louis Oosterik, penningmeester van het fonds: penningmeester@lokaalfondsborne.nl.