Vermogenspositie

 

De eventueel ontvangen schenkingen of legaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen van waaruit jaarlijks de uitkeringen worden gedaan voor activiteiten op de verschillende deelgebieden. Het bestuur beslist hierover.

 

Met donaties vanaf € 50.000,- kan een 'Fonds op Naam' worden opgericht. Hiervan bepaalt de gever zelf de doelstelling en hij/zij heeft op die manier maximaal invloed op de wijze van besteding van het rendement van dit vermogen.

 

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar Louis Oosterik, penningmeester van het fonds: penningmeester@lokaalfondsborne.nl.