Nog geen beheersplan invasieve exoten
BELEID IN DE MAAK , WEL AL PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Nog geen beheersplan invasieve exoten

‘Is er een plan van aanpak om invasieve exoten (plant en dier) in de gemeente Borne te bestrijden?’, wilde GrLi/PvdA weten. Het simpele antwoord daarop is ‘nee’. Het dient er allemaal wel te komen. In de loop van dit jaar, blijkt uit het antwoord van het college. Sinds 2018 heeft de provincie de wettelijke verantwoordelijkheid voor het bestrijden van invasieve soorten, zoals Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw. Ze kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit en de inheemse soorten.

 

Tot nu toe is er op provinciaal niveau een ‘taakgroep’ gevormd met vertegenwoordiging van terrein-beherende organisaties, gemeenten, overige gebiedspartners en provincie. Het plan van aanpak wat daaruit voortvloeide is in november 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Dat dient dan vervolgens vertaald te worden naar een lokaal beheersplan dat ergens in 2021 gereed zou moeten zijn. Als het er is, komt er ook een voorlichtingscampagne waarmee inwoners en ondernemers worden geadviseerd over wat te doen bij ontdekking, aanraking en bestrijding.

 

Praktische afspraken met Twente Milieu

Neemt niet weg dat er ondertussen wel van alles ingezet wordt om de Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw te bestrijden, laat het college weten. Met Twente Milieu zijn daarover praktische afspraken gemaakt. Er is afgesproken dat de reuzenberenklauw handmatig verwijderd wordt. Ook wordt er gemaaid voor de bloei- zaadvorming, om verspreiding te voorkomen. Voor de Japanse duizendknoop zijn andere bestrijdingswijzen toegepast, zoals machinaal afgraven en filteren van grond. En wordt de plant bestreden met stoom. Op deze wijze wordt verdere verspreiding zoveel mogelijk ingedamd. 


 

Roundup

De gemeente gebruikt vooralsnog geen chemische bestrijdingsmiddelen, zoals Roundup. Dat werd jaren geleden al in de ban gedaan. Er zijn gemeenten die voor de aanpak van sommige invasieve plantenexoten wel weer dergelijke middelen toepassen. “Aangegeven wordt dat dit de enige aanpak is die helpt tegen de agressieve verspreiding van planten, zoals de Japanse duizendknoop. Deze werkwijze wordt daarnaast gezien als kosteneffectief, ten opzichte van niet chemische bestrijding." (AJ/RH)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
BorneBoeit — 27 jan 2021
Beste Hennie,
Je hebt gelijk. We hebben de foto’s inmiddels gewijzigd.
Hennie Nijhuis — 27 jan 2021
De foto van de Bereklauw is niet correct. Dat is een Gunnera

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021