Aankoop azc was intern flink discussiepunt
AMBTELIJK VOND MEN HET EEN TE GROOT RISICO

Aankoop azc was intern flink discussiepunt

In de openbaarheid leek de aankoop van het azc in Azelo door de gemeente bijna een hamerstuk. Toen het voornemen eind 2018 in de gemeenteraad voorlag, was er nauwelijks discussie over. Duidelijk was, schreven we toen al, dat achter de schermen de kwestie was afgetikt. Eigenlijk waren het alleen de SP en Voor-Borne die destijds de nodige vraagtekens hadden bij de financiële onderbouwing van het plan. De betrekkelijke gemakkelijkheid waarmee besloten werd bijna een miljoen uit te trekken voor de aankoop van gebouw en gronden was des te opmerkelijker omdat in het voorliggende raadsvoorstel melding gemaakt werd van het feit dat men ambtelijk de aankoop niet nodig vond en te risicovol.

 

Aanleiding

Uit door Mieke Visser van de SP (foto in tekst) opgevraagde informatie over het interne proces dat uiteindelijk leidde tot het besluit om het azc aan te kopen blijkt dat ambtenaren en college niet op één lijn zaten voor wat betreft de beste weg voorwaarts. De aanleiding was helder: tegen alle verwachtingen in wilde het COA Azelo voor een derde keer in gebruik nemen. Er was nog een geldige bestuursovereenkomst, het bestemmingsplan liet het toe en het gebouw was eigendom van het COA.

 

De gemeente had dus feitelijk geen poot om op te staan. Tegenhouden was niet mogelijk, maar de geloofwaardigheid was in het geding. Al eerder was immers verzekerd dat het COA niet meer terug zou komen. Het COA zag het azc in Azelo niet meer zitten en zette het gebouw te koop. Omstandigheden maakten het allemaal weer anders. De gemeente en de omwonenden hadden er genoeg van. Het moest voor eens en voor altijd afgelopen zijn met het ‘jo-jo-beleid’.

 

Eén euro

En zo ontstond het idee om het gebouw dan maar te kopen. Als eigenaar had je maximale zeggenschap, was de redenering. Het COA had weinig succes met het verkopen van het pand, in de periode dat dit aan de orde was. Dus was het gemeentelijke voorstel dat de gemeente het allemaal, na afloop van de bestuursovereenkomst eind 2019, voor een symbolisch bedrag van 1 euro uit handen van het COA zou nemen. Daar ging de wederpartij echter niet mee akkoord. Eventueel zou dat bespreekbaar zijn als het laatste jaar drie jaar zouden kunnen worden. Nee, zei de gemeente, eind 2019 vertrekken, basta. Dan werd het aankoopbedrag 9 ton. (Dit wetende is het onlangs afgeschoten idee om voor drie jaar weer aan het COA te verhuren en vervolgens alsnog voor 9 ton te kopen wel een heel bijzondere – red.)

 

Waarschuwingen

Ambtelijk zag men daarin grote risico’s. Verwacht werd dat het hele project uiteindelijk een verlies zou opleveren van 6,5 ton. Was het niet beter om de bestemming te wijzigen en op die manier de terugkeer van asielzoekers in de toekomst te voorkomen? Bovendien was het COA blijkbaar bereid om een soort boeteclausule te tekenen. Als er toch weer noodzaak was om Azelo te heropenen, zou dat 10.000 euro per asielzoeker gaan kosten. Al snel drie miljoen per jaar.

 

Bestuurlijk keek men er echter anders tegenaan. Mede ook onder druk van Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo, zo vermelden de stukken. Men wilde maximale zekerheid en dacht dat verkoop mogelijk was voor ongeveer hetzelfde bedrag als de investering. Ambtenaren waarschuwden nog een keer, vlak voordat het raadsvoorstel naar de raad ging. Het werd uiteindelijk een kanttekening in het concept raadsbesluit. De raad ging er in grote meerderheid mee akkoord.

 

‘Het gelijk achteraf geeft geen voldoening’

Twee jaar later is er nog geen vastomlijnd plan voor het azc. Gemeenteraad en omwonenden zullen worden meegenomen in diverse scenario’s. Dat het allemaal kostenneutraal kan gaan verlopen, lijkt uiterst onwaarschijnlijk.

 

Mieke Visser (SP): “We hadden vanaf het begin onze bedenkingen bij de financiële onderbouwing. We hebben de afgelopen twee jaar meerdere keren gevraagd om informatie, maar dit niet of onvoldoende gekregen. Het gelijk achteraf geeft echter geen voldoening. We moeten nu samen kijken naar de toekomst en een goede invulling zien te vinden.” (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Frans — 28 jan 2021
Dit is natuurlijk weer een leermoment voor ons zeer ervaren college.We moeten niet te hard oordelen want het zijn maar amateurs.
Frits — 28 jan 2021
Dat valt tegen, kan het gemeentebestuur deze keer niet de ambtenaren de schuld geven. En de gemeenteraad moet nu voor zichzelf beslissen, zijn wij verkeerd voorgelicht of wisten we het eigenlijk wel? En als de raadsleden het toen al wisten, voor wie zitten zij daar eigenlijk? Of ik vergis me of het is een groot toneelspel.
T Huiskes — 28 jan 2021
Ik heb al eerder hier gemeld dat Borne met het dit complex in de maag zou blijven zitten en nu blijkt dus dat het aankoopbedrag (de 9 ton) en de andere kosten 635 000 euros erbij op komen volgens de ambtenaren (lees Tubantia) dan is dit ruim 1.5 miljoen euro: een flink bedrag voor de gemeente die er toch financieel niet rooskleurig bijstaat. De raad heeft niet goed opgelet - de ambtenaren en het college zaten niet op één lijn en de aankoop van het AZC moest dus doorgaan wetende dat de COA er al moeite mee had het pand te verkopen ... de raad en college zijn geen makelaars en hadden advies in kunnen winnen van het NVM bijvoorbeeld, maar is dit ook werkelijk gebeurd?
Nu is deze witte olifant die leeg staat en waarvoor misschien gegadigden zijn, maar intussen lopen de kosten gewoon verder op. Leegstand kost geld, maar dat wist iedereen toch?
Lichtgeel hesje — 28 jan 2021
GB zet in op "de ontwikkeling om de inwoners te betrekken bij de democratische besluitvorming. Bij nieuwe plannen kunnen inwoners vanaf het begin meedenken en meedoen. Niet pas inspreken als alles al geregeld is. Of het nu over sport-voorzieningen, straatverlichting of onderwijs gaat, de Bornse inwoners worden er actief bij betrokken". Bij Borne-Nu geldt dat "het gemeente-bestuur is er voor de inwoners en niet andersom, Dit houdt in dat bij maken van beleid rekening wordt gehouden met belang van de inwoners; dat beleid communicatief en transparant is; dat gemeentelijke dienstverlening goed toegankelijk, vraaggericht en betaalbaar is; dat lasten voor de burger zo laag mogelijk worden gehouden(!); minder dure externe onderzoeken en dus zelf knopen doorhakken; op professionele wijze fondsen werven". Het voorgaande is een weergave van de tekst uit de Verkiezingsprogramma's 2018 van GB90 en Borne-Nu. Nu alleen nog maar uitvoeren in de praktijk......
Frits — 28 jan 2021
Ik lees ook dat het afgesproken werk was. Behalve een paar kleine partijtjes en de burger wisten de andere partijen CDA-VVD- D’66 etcetera uit de achterkamertjes dat dit een dure aankoop was. Het mocht alleen niet bekend worden, dus hamerstuk en snel verder. Het gaat zo snel daar, het zijn net goochelaars, maar iedereen weet dat het doorgestoken kaart is. Nu speelt iedereen verbazing, maar de burger van Borne gaat hiervoor betalen.
Lichtgeel hesje — 28 jan 2021
Ik kan uit dit artikel dus concluderen dat er in Borne een zgn. 'college-doctrine' bestaat, waarbij (essentiële) informatie voor de Raad doodeenvoudig niet aan de Raad wordt verstrekt, dan wel niet tijdig dan wel niet volledig. Waar hebben we zo'n soortgelijk verhaal onlangs ook gezien, had iets met kinderopvangtoeslag te maken geloof ik......
Ron Hartman — 28 jan 2021
De Bornse burger en in het verlengde de politiek heeft de streep getrokken. Bewoners van Azelo dienen nu de normale ontwikkeling en daarbij horende ontwikkelingen en procedures voor het gebied te respecteren. Zeker als dat in het belang van de hele gemeente Borne is. Oude afspraken en onderonsjes? Dan geldt ook het aantal oude bewoners van weleer. Gewoon met een schone lei beginnen.
Frits — 27 jan 2021
Dag Ernst, snap je punt, niet te snel conclusies trekken. Aan de andere kant, mag Borne er van jou op vertrouwen dat ook gekeken wordt naar de initiatieven die wel geld en werkgelegenheid opleveren? Nu hoor je vooral van mensen die goede ideeën hebben ingeleverd en niks meer horen.
Ernst — 27 jan 2021
Beste Frits,
Je praat voor je beurt, wacht even af tot medio april, dan hoor/lees je wat Borne van plan is op dat terrein en hoe dat wordt betaald. Ernst
Frits — 27 jan 2021
Inwoner van Azelo, dat van die heropeningen weet iedereen. En daarom is het nu dicht. Maar is het wel eerlijk dat voor die nieuwe plannen heel Borne straks de rekening betaalt? En dat voor de wensen van 10 of 20 Bornse Azeloërs? Op zich zou Azelo ook de ruimte kunnen geven om er bijvoorbeeld drie of vier windmolens neer te zetten. Daar heeft iedereen wat aan.
Inwoner Azelo — 27 jan 2021
Beste Frits ik zou mij eerst in de feiten verdiepen voordat deze onzin wordt geschreven. Jij slaat de plank helemaal mis. Inmiddels heeft Azelo bijna 30 jaar een AZC met soms alle ellende van dien. Het AZC is nu al drie maal ?definitief ? gesloten.
In 2018 heeft het college gevraagd nog één keer asielzoekers op te vangen voor een jaar. Daarna zou de bestemming worden gewijzigd en de locatie bij coa worden aangekocht en werd de belofte gedaan dat het terrein in samenspraak met Azelo zou worden heringericht. In 2013 bij de eerdere sluiting zijn er al plannen en voorstellen gedaan. Maak er dus nu een bestendige en rustige woonbestemming van rekening houdend met de geschiedenis en duurzaamheid welke een positieve bijdrage levert voor de omgeving. Afspraak is afspraak. Het vertrouwen in de overheid is een groot goed en dat mag niet geschaad worden.
Frits — 27 jan 2021
Dag Ron, het grote probleem lijkt mij niet de bestemming maatschappelijk, maar het feit dat ons gemeentebestuur zich uitlevert aan de wensen uit Azelo. Dan mag Borne dus de aankoop aftikken, daarna de sloop inclusief asbestsanering en dan? Niks dus, want men Azelo wenst ‘rust’. En dat op jouw en mijn kosten, terwijl 90% van Azelo in Ambt Delden ligt en daar betalen ze echt niet mee.
Ron Hartman — 27 jan 2021
Als je op ruimtelijkeplannen.nl gewoon de Bornerbroeksestraat intypt, zie je de kaart en beweeg naar het oude AZC. Zie dan het enorme terrein dat daar de bestemming Maatschappelijke DV heeft. De waarde van die grond op grond van die beperkte bestemming, overtreft het aankoopbedrag. De Raad is bevoegd die grond aan te wijzen voor andere bestemmingen. Het verlies is beperkt tot de sloopkosten. Die bedragen ongeveer de helft van 1 jaar uitstel en leegstandsbewoning. Waar in hemelsnaam zit het probleem om die puist weg te werken en daarna vanuit dat lege gebied, plannen te ontwikkelen?

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021