Bijpraten over mestverwerker
Informatieavond in aanloop naar de aanvraag voor een omgevingsvergunning

Bijpraten over mestverwerker

Twence staat aan de vooravond van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op locatie Elhorst Vloedbelt in Zenderen. In het kader van maximale transparantie werden belangstellenden uitgenodigd voor een informatieavond in het Sindron op woensdagavond 29 april. Zo’n 40 geïnteresseerden kwamen op de avond af.

 

De aanvraag voor een vergunning is vertraagd in verband met de benodigde MER aanmeldingsnotitie, die meer tijd heeft gevraagd dan voorzien. De volgende stap in de procedure is het aanvragen van een omgevingsvergunning, waarvan het milieudeel inmiddels in voorbereiding is. De gemeente Borne heeft hierin een adviesrol. Het is uiteindelijk de Provincie Overijssel die het bevoegd gezag is. De belangrijkste milieuaspecten werden door André Oosting en Jan Kroon van Twence nader toegelicht.

 

Geur

Na onderzoek is gebleken dat de beoogde installatie een acceptabel geurhinderniveau zou hebben. Twence zegt dat het zichzelf een scherpe norm heeft opgelegd, rekening houdend met de technische mogelijkheden. Berekeningen leiden tot de conclusie dat de contouren van de omgeving waarbinnen de norm valt van 0,5 OUe per m3 (odour units per kuub lucht) binnen het eigen terrein blijven. Daarbuiten is de concentratie minder. Deze norm vertegenwoordigt een concentratie die voor de helft van de mensen net wel en de andere helft net niet te ruiken zou zijn. De norm geldt overigens voor 98% van de tijd. In 2% van het totaal zou bij de dichtstbijzijnde woning meer geur waargenomen  mogen worden.

 

Geluid

Het in de toekomst door de installatie geproduceerde geluid zou voldoen aan de bestaande vergunning en is overdag te vergelijken met de geluiden van een huiskamer of een stil klaslokaal. ’s Nachts neemt dit het niveau van fluisteren aan. Allemaal lager dan de aanbevolen waarden, maar uiteraard meer dan nu. Er heerst nu immers stilte op de locatie.

 

Transport

Er worden bindende afspraken gemaakt met transporteurs van mest, waarbij de kern van Zenderen wordt vermeden door de circa 45 vrachtbewegingen die de locatie met zich mee gaat brengen.

 

Overige aspecten

Voor de vleermuizen moet rekening gehouden worden met verlichting en er mag niet gebouwd worden in het broedseizoen. Voor het overige zijn er geen belemmeringen op het gebied van flora en fauna, bodem en archeologie.

 

Buren tegen, boeren voor

Zoals Henk Semmekrot van de dorpsraad Zenderen het samenvatte zijn de buren tegen en de boeren voor de mestverwerking. Vertegenwoordigers van de LTO waren ook aanwezig en gaven aan voorstander te zijn van mestverwerking op grote schaal, zoals in Zenderen gepland is, in plaats van kleine installaties op de boerenbedrijven om het probleem van mestoverschot te reduceren. De bewoners van Zenderen zijn niet blij met de komst van de installatie. “Het past niet op deze plek. Het wordt industrie en hoort op een industrieterrein”, zegt Semmekrot.

 

Zorgen waren er over calamiteiten, “we krijgen er een bom bij”, en het extra verkeer. Scepsis ook. “Er klopt niks van, ze meten geluid als er pauze is. Dat is vroeger ook gebeurd.” Refererend aan de korte periode dat de locatie Elhorst Vloedbelt als stortlocatie in gebruik was, wat verder nog de cynische opmerking ontlokte: “Straks hebben we een grote installatie staan die weer overbodig is.”

 

Twence niet ontevreden

Jan Kroon van Twence zei na afloop de discussie in het Sindron redelijk te vinden. Dergelijke bijeenkomsten zijn wel eens heftiger geweest. “Uiteraard zijn sommigen het er niet mee eens. Zonder emoties gaat het niet.”

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 30 apr 2015
Laat al die kritische, bevreesde buren nou eens op Hemelvaartsdag een rondje fietsen van Zenderen via Albergen, Fleringen, ít Stift en Hertme weer terug naar huis. Onderweg geen radio aan en mondje dicht.

Dan mogen ze elkaar vertellen wat ze onderweg voor bijzonders gezien, gehoord en/of geroken hebben.

Niets? Hoe is het mogelijk: ze zijn pal langs de grootste particuliere mestvergister van Twente gefietstÖ

www.youtube.com/watch?v=jBe6tWBWsnw

Jinte wint kleurwedstrijd

De kleurplaat die de 5-jarige Jinte Leuveld inkleurde behoort volgens de landelijke organisatie...
08-12-2018

Opnieuw uitstel Zorghotel

Vandaag is bekend geworden dat de Raad van State de uitspraak over het bezwaar tegen de bouw van...
06-12-2018

Heler mobiele telefoon gepakt

Zaterdagmiddag meldde zich een jongeman bij telefoonwinkel Optie 1 aan de Stationsstraat. Hij...
24-11-2018

Grote politiecontrole op A35

In de namiddag is een grote politiecontrole gestart op de A35. Automobilisten worden door...
15-11-2018

Celstraf geŽist tegen hennepkwekers

Eerder dit jaar werd een hennepkwekerij in een pand aan de Beerninksweg opgerold. Het was al de...
01-11-2018

Spetterend kinderfeest in kazerne

Het was dinsdagmiddag de gelukkige vijfjarige Else Borgman die haar verjaardagsfeest in de...
09-10-2018


file:html/cookies.inc.html}