Enquête als steuntje voor de raad
DE ESCH: STEM OUDERS DUIDELIJK LATEN MEEWEGEN

Enquête als steuntje voor de raad

De Werkgroep ‘Houd De Esch bij de Les’ hoopt dat via een enquête de gemeenteraad beter kan afwegen of sluiting van basisschool De Esch wel of niet een verstandige beslissing is. De raad buigt zich op 7 maart over het Integraal Huisvesting Plan (IHP), waarin de verhuizing van de school vanuit het centrum naar locatie ’t Iemnschelf wordt aanbevolen. Twee weken later moet de raad de knoop doorhakken.

De werkgroep heeft geprobeerd de schoolbesturen te bewegen de enquête te verspreiden, maar dat verzoek is niet ingewilligd. “Heel jammer”, vindt Odyl Zwienenberg van de werkgroep. “Ouders hebben in maart 2015 gevraagd om een uitwerking van vijf tot zeven instroompunten, nu is het net of ze al een keus voor slechts vijf hebben gemaakt en wordt zelfs impliciet gesteld dat een school in het centrum in strijd zou zijn met het streefbeeld. Dat rijmt echter helemaal niet met de werkelijke situatie en meningen.”

Ze noemt nog eens de argumenten, waarom De Esch in het centrum hoort te blijven. “Een basisschool is een vestigingsvoorwaarde voor jonge stellen en gezinnen en zorgt voor sociale leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid voor kinderen in een wijk. Een dynamisch centrum heeft een diversiteit aan bewoners als basis nodig om dynamisch te blijven, juist ook jonge stellen en gezinnen. Doordat de gemeente het winkelgebied in de kern van het centrum concentreert neemt de woonfunctie in de omgeving van het centrum toe en daarmee ook de behoefte aan basisonderwijs.”

Volgens de werkgroep delen ondernemers in het centrum die opvatting. “Juist het centrum heeft met zorg (Dijkhuis, Fleminghof), cultuur (Kulturhus), winkels, sport en onderwijs alles voor de toekomst van Borne.

Behoeften leerling en ouders
Fors punt van kritiek in de richting van de schoolbesturen is dat de behoefte van de klant niet of nauwelijks in beeld is gebracht. “Wat willen ouders qua omvang van de school, locatie en onderwijssoorten? Burgerinbreng is essentieel om tot juiste voorstellen en beslissingen te komen.”

Door basisonderwijs in het centrum te behouden, vergroten de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid voor gezinnen om in het centrumgebied te wonen, stelt de werkgroep. “Het is erg belangrijk voor kinderen om zich in hun eigen wijk veilig te voelen, sociale omgang met buurtgenoten te hebben, zich samen te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Alle wijken van Borne krijgen in de plannen hiertoe de mogelijkheid behalve het voedingsgebied in het centrum, dat moet zich opsplitsen.

Volgens ‘Houd De Esch bij de Les’ is een ideale school met meer dan 400 leerlingen in het plan gebaseerd op financiële voordelen voor het schoolbestuur bij grote Integrale Kindcentra (IKC’s) en nieuw- en bijbouw gefinancierd door de gemeente. Ze stelt voorts dat elders in het land na tien tot vijftien jaar wordt teruggekomen op grote IKC’s en men scholen juist weer opsplitst.

“Menig ouder van De Vonder geeft aan dat de school al erg massaal is. Mensen kiezen ervoor in een dorp te wonen voor kleinschaligheid, sociale omgang en het individu zijn, zoals beschreven in MijnBorne 2030.”

Prognose
Volgens de werkgroep is een aantal van 830 leerlingen op de Bornse Maten (Vonder en Beekpark), zoals het IHP veronderstelt, geen reëel toekomstbeeld. Ze vreest een herhaling van de leegloop die eerder in het Letterveld en Stroom Esch realiteit was. Ook wijst ze er op dat er momenteel 107 klaslokalen voor basisonderwijs in Borne beschikbaar zijn en er in 2034 nog 98 lokalen nodig zijn. “Er zijn voldoende lokalen beschikbaar voor de toekomst. Waarom dan niet investeren in het huidige vastgoed?”, vraagt ze zich af.

Bij renovatie en uitbreiding met drie lokalen van De Esch voor € 600.000 valt er volgens de werkgroep voor alle instroompunten meer te kiezen. “Het is dan mogelijk uit te wijken naar een wat kleinere school voor kinderen die daar beter in gedijen. Ook is dan medegebruik mogelijk bij capaciteitstekort vanuit alle instroompunten. Dan valt er tenminste en pas wat te kiezen in Borne. En de noodvoorziening op de Stroom Esch voor € 500.000 en de extra investering op De Vonder van 2,5 miljoen euro zijn dan niet noodzakelijk.”

Voor zes ton
De investering van acht ton tot een miljoen euro die genoemd wordt in het rapport voor renovatie van De Esch zijn geraamd door een architectenbureau met de opdracht De Esch onder architectuur te verbouwen of te renoveren. Daarbij is De Vonder als referentiekader aangehouden. De werkgroep: “Wij hebben het zelfde laten doen door verschillende aannemers en komen uit op zes ton. Bovendien kunnen deze kosten nog verder dalen door inzet van betrokken ouders.”

De werkgroep bestrijdt verder dat De Esch niet voldoende ruimte tot uitbreiden zou hebben. “Die is er wel: drie lokalen extra op het huidige terrein en andere mogelijkheden in de buurt, zoals aan de Oude Almeloseweg 78 een onderwijsgebouw met twaalf lokalen en zes huurwoningen naast De Esch). Kinderopvang Borne heeft aangegeven samenwerking met De Esch in het centrum te zien zitten.

De schoolbesturen hoeven niet per se te fuseren voordat Prisma en ‘t Iemnschelf samen kunnen gaan. Zij kunnen ook een samenwerkingsschool worden. In de toekomst gaan ze sowieso samen.|

Odyl Zwienenberg tot slot: "Wij denken dat ouders en kinderen de belangrijkste klanten van de scholen zijn. Het gaat er vooral om dat zij gehoord worden. Als er dan een besluit valt en er wordt toch een andere keus gemaakt, zal dat veel meer begrip opleveren en tot veel minder weerstand leiden."

Link naar de enquête

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 12 feb 2017
In het gebouw aan de Oude Almeloseweg 78 (1 na laatste alinea uit het artikel) is de onderbouw (KDV en groepen 1 en 2) direct te vestigen naast de beoogde zorgwoningen en is er een hele fraaie parkeersituatie voor de ouders van de kids. Totaal is daar een hele moderne school met de beste duurzaamheids- en energiecijfers te maken van totaal 18 forse leslokalen door een lichte opbouw aan de voorkant. De tekeningen zijn er en tegen dezelfde kosten. De zorgwoningen kunnen dan naar de oude Esschschool. Ook win-win?

Hoogste punt nieuwbouw Reinten Infra bereikt

Het is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar geleden dat wethouder Ben Blokhuis van de gemeente...
09-04-2021

Ouders De Vonder oneens met tijdelijke oplossing

Opnieuw klimmen ouders van leerlingen van basisschool De Vonder in de pen richting gemeenteraad....
06-04-2021

Truus Voortman opent Natal & Kiek

Een grote roze-, blauw- en witgekleurde ballonnenboog maakte het donderdagavond direct al...
01-04-2021

‘Geen uitbraak corona op Bornse basisscholen’

In de Twentsche Courant Tubantia verscheen gisteren een artikel over basisscholen in Borne die...
16-03-2021

10 nieuwe schoollokalen in De Horsten

Om het structurele tekort aan klaslokalen in de Bornsche Maten op te lossen is eind vorig jaar...
09-03-2021

Twickel geeft slim georganiseerd les

Net als iedere andere school voor voortgezet onderwijs heeft ook het Twickelcollege aan de...
09-03-2021