BorneBoeit krijgt licentiesteun
GEMEENTERAAD IN MEERDERHEID ACHTER COLLEGEBESLUIT

BorneBoeit krijgt licentiesteun

In een extra (digitale) raadsvergadering dinsdagavond heeft de gemeenteraad zich in meerderheid achter het collegebesluit geschaard om BorneBoeit de komende vijf jaar aan te wijzen als dé lokale publieke media-instelling binnen de gemeente Borne. Alleen de fracties van CDA, D66, SP en Voor Borne waren tegen. GrLi/PvdA stemde verdeeld en zo viel de beslissing met 10 stemmen tegen 9 in het voordeel voor BorneBoeit uit. Daarmee heeft het college het groene licht gekregen om haar besluit aan het Commissariaat voor de Media, dat de uiteindelijke knoop doorhakt, kenbaar te maken.

 

Maandenlang proces

Met dit besluit komt er een einde aan een maandenlang durend proces, waarin zowel RTV Borne (de huidige licentiehouder) als BorneBoeit in de race waren om de licentie te bemachtigen. Het overleggen van bereikcijfers, de inzet van het BornePanel én een ultieme poging om beide partijen tot samenwerking te verleiden, waren er onderdeel van. Uiteindelijk viel de keus dinsdagavond na lang wikken en wegen dus op BorneBoeit.

 

Dilemma

Maar liefst anderhalf uur beraadslaging was er nodig voordat er tot stemming overgegaan kon worden. Alle fracties hadden er veel over te zeggen. “Een lastig dossier”, vond Bram Donkers (GrLi/PvdA) en Bernhard Slotman (CDA) had het zelfs over een ‘duivels dilemma’. Mieke Visser (SP) wilde het liefste beide media-instellingen in leven houden, maar een keuze moest gemaakt worden. “BorneBoeit is sneller en ontegenzeggelijk populairder”, gaf Slotman aan, “maar er is meer dan hoge kijkcijfers.” Hij doelde daarmee op maatschappelijke taken van RTV Borne als onder andere het bieden van een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een argument dat ook van belang was voor de SP en Voor Borne.

 

GB90 keek vooral naar de inhoud. Karin Scholten: “De inhoud van BorneBoeit weegt voor ons zwaar. BorneBoeit was een partner tijdens de coronacrisis en bij de 112-storing. We hebben voor drie doelgroepen gekeken: inwoners, maatschappelijk middenveld en ondernemers. We vinden het aanbod van BorneBoeit meer toereikend dan dat van RTV Borne.” De partij wilde zich niet laten leiden door ‘onderbuikgevoelens’ en ‘sentimenten’.

 

Emoties

Maar emoties waren er volop in dit dossier, niet in de laatste plaats door de berichtgeving in de media. Henk van den Berg (Borne-Nu): “We hebben ons verbaasd over hoe mensen zaken een eigen draai kunnen geven en daarmee de randen van waar- en onwaarheid hebben opgezocht en in mijn ogen overschreden.” Leo Graafhuis (VVD) was het daarmee eens: “Knap aangestuurd, maar zeer bedenkelijk.” De VVD-er was er bovendien niet over te spreken dat RTV Borne de afspraken met de raadscommissie, die een ultieme poging tot samenwerking had gedaan, had geschonden door hun samenwerkingsvoorstel naar buiten te brengen. “Niet chique hoe hier een eigen draai aan is gegeven”, vond ook Karin Scholten.

 

Principiële keuze

Uiteindelijk kwam het neer op een bijna principiële keuze tussen enerzijds kwalitatief goede nieuwsvoorziening als primaire doelstelling en anderzijds een mediaorganisatie als vooral culturele instelling met maatschappelijke functies. Wethouder Martin Velten (foto in tekst) was er helder over. “Die bijkomende zaken zijn mooi, maar dat is niet waar het om draait. Het gaat om nieuwsvergaring, de vinger aan de pols houden, objectieve verslaggeving en duiding.” Dat was niet iedereen met hem eens, maar een groot deel wel. Het resultaat: met één stem verschil koos de gemeenteraad voor BorneBoeit.

 

Noot van de redactie

Als redactie zijn we enorm blij met de keuze die de raad dinsdagavond maakte. Blij op de eerste plaats omdat het voor ons na zeven jaar keihard werken is gelukt een nieuwe fase in te luiden in de verdere doorontwikkeling van onze lokale nieuwswebsite. De licentie, plus de daarbij behorende opdracht, biedt ons volop kansen ons eigentijdse nieuwmedium verder te verduurzamen en met tal van voor ons nieuwe producten te verankeren binnen een steeds groter deel van de Bornse samenleving.

 

Tendentieus

Blij zijn we ook dat de soms uiterst tendentieuze berichten die in de plaatselijke media verschenen om BorneBoeit rondom de licentieaanvraag in een twijfelachtig daglicht te stellen, hun uitwerking dus hebben gemist. Niet zelden moesten we op onze lippen bijten om niet mee te gaan in deze ordinaire ‘campagne’ met onwaarheden, onvolledige informatie en ronduit kwetsende insinuaties, maar de rug recht te houden, in de wetenschap een eerlijke en oprechte visie op onze toekomst te hebben.

 

Hóe we dat uiteindelijk allemaal gaan doen en in welke stappen, daar hopen we u binnenkort nader over te informeren. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 08 jun 2020
Ik ben het weer redelijk met je eens. Toch wat feiten. Om goed journalistiek werk te doen incl. de privacy -verzekerde wijze van opslag, zou je toch gauw een loonkostenbudget van 2 a 3 ton moeten hebben. Daarnaast bureaukosen, materialen etc. Weet jij hoeveel budget er is? Zag je de hoogte van de licentiebijdrage?? Waarschijnlijk het meest (maar minder dan je denkt vrees ik) uit reclame opbrengsten?? Je kunt dan geen meningen-blaadje worden zoals de zondagskrant o.i.d, maar beperkt je tot brengen van feiten. Meer journalisten? Meer feiten hoop ik. Toch ben ik wel blij dat ze de meningen rond alle feiten, aan actieve lezers overlaten middels discussiepagina's. Helaas heeft de lgemiddelde lezer kennelijk nog moeite om de achterkamers los te laten. Dorpsproaters is wat veiliger en wordt niet genotuleerd begreep ik.
Hans — 08 jun 2020
Het business model van BB lijkt te zijn gebaseerd op "je spuugt niet in de bron waaruit je drinkt". En dat schijnt te werken gezien het leuke bedraag dat nu weer is opgehaald. En dat voor 1 a 2 artikeltjes per dag...
Hans — 08 jun 2020
Ron, volgens mij zitten we op dezelfde golflengte maar... Is BB een discussieplatform of is het nieuwsmedium dat nieuws duidt, verdiept, uitlegt en van een context voorziet. Kijk voor een discussieplatform heb je alleen moderator nodig die op Facebook of Twitter allerlei feitjes en weetjes het Internet op slingert. De rest gebeurt vanzelf. Naast tijd van de moderator kost dat helemaal niks. Borne boeit krijgt leuke bedragen van de gemeente, nu ook weer in de vorm van subsidie voor een zendmachtiging die ze niet gaat gebruiken. Echter, het journalistieke niveau komt niet boven dat van een willekeurig huis aan huis blad. Een nieuwsmedium heeft een korps aan redacteuren aan zich gebonden die daadwerkelijk iets kunnen bijdragen aan discussies als bijv: de windmolens langs de A35, de fijnstof concentratie en de verwoestende uitwerking ervan, de duiding van de gemeentelijke begroting etc. Ik mis de journalistieke drive.
Ron Hartman — 08 jun 2020
@Hans. Tekort 2019 opgelopen tot 4 miljoen
Was de kop van het artikel vorige week. Heel pikant (nog nooit meegemaakt) was dat een journalist ook de link naar de cijfers van de gemeente in het artikel onderaan zette. Welk medium deed dat de afgelopen decennia in Borne? Aan de hand van die cijfers kon ik vaststellen dat er geen verlies is van 4 miljoen en dat de totaal kosten zelfs iets lager waren dan het voorgaande boekjaar. Er is domweg 4 miljoen weggemoffeld in de inkomsten. Ik heb herhaaldelijk de cijfers genoemd. Ieder kan mij laten zien waar ik de cijfers fout zou zien. De burgers vinden het wel prima en denken dat de Raad het wel oplost. Maar die heeft zoals steeds vaker gebeurt in Nederland vast op de heide moeten beloven dat het algemeen belang in het geding is. En zo wordt een klein groepje steeds slimmer. Follow The Money zou dat kunnen ontcijferen. U ook. Zie pagina 101 en stel vragen waar nodig. Mij gaat het immers om transparantie en zal een fout graag toegeven.
Ron Hartman — 07 jun 2020
@Hans: je hebt voor een groot deel gelijk. Alleen.....BB maakte wel het fenomeen van discussieplatform waarbij ik fors mocht drukken. Bv rond de GVW. Al jaren stop ik veel energie in het openbaar debat als onderdeel van bestuurlijke vernieuwing. Dat de burgers er massaal geen gebruik van maken? Dom. Democratie in Nederland per 4 jaar, is je recht op inspraak verkwanselen door iemand te machtigen om jou 4 jaar lang te vertegenwoordigen zonder last of ruggespraak met jou. Ik reageer op de meeste artikeltjes niet. WEL als het me raakt in mijn kennis en kunde. Ik hoop dan op veel weerwoord. Borneboeit reikt wel degelijk de bal. De meesten vinden het wel ju. Ook politici wanen zich om deel te nemen en de maandelijkse toelage te riskeren. Ja, BB heeft het goeie platform, dat kennelijk na 4 jaar experimenten, nog steeds te snel gaat voor de z.g. mondige burgers die pas in aktie komen als zaken henzelf raken. En dan liefst via achterkamers. Op voorhand excuus aan de serieuze reageerders.
Hans — 07 jun 2020
Sorry Ron maar Borne boeit journalistiek? Het is een roeptoeter voor het zittend college, met de diepgang van een eenpersoons kano. 2 soms 3 happy opstelletjes per dag kan ik geen journalistiek noemen. Research, weer en wederhoor ik zie het allemaal niet. Interviews met verantwoordelijke bestuurders al helemaal niet. De chaos op de afvalverzamelpunten geen aandacht. De GVW die nu afgeblazen wordt en de reeds ingeboekte OZB; waar blijft de verantwoording? Daar moet een kritisch, journalistiek medium achteraan...
Ron Hartman — 06 jun 2020
Drogredenatie? Waar dan? Ik bedoel in elk geval dat publiek geld in 1e instantie bij journalisten moet komen die meer openheid in berichtgeving beogen in plaats van het geld in administratie te stoppen ''omdat het moet''.
Borneboeit durft in elk geval rond het openbaar bestuur, critisch te zijn. Vandaar dat zij de vergunning ook verdienen. De afgewezen medias(be)pelers horen m.i vooral onder de noemer maatschappelijk werk. Inclusief de halve pagina ''Borne'' in de Tubantia. Privacy versus openheid? Hoe zit het met de 4 miljoen? Daar durft U niets over te zeggen he ondanks dat de cijfers ook voor U beschikbaar zijn.
H. Houtman — 06 jun 2020
Uitstekende drogredenering, meneer Hartman.
Ron Hartman — 04 jun 2020
Prima Houtman; de Wet is er voor ons allemaal. Die boekingen in het jaarverslag 2019 van de Gemeente die hebben geleid tot 4 miljoen verlies (onthouden aan de burgers) van de inkomsten moeten dus ook uitgelegd worden. Niemand deed tot nu toe een poging of houdt bewust de mond. In het ene geval moet de Wet kennelijk anders toegepast worden dan het andere. Laten we gewoon om te beginnen zinnige dingen doen en de pers de controlefunctie geven zonder welke een democratie sterft.
H. Houtman — 04 jun 2020
@hartman
BorneBoeit heeft zich aan de wet te houden. Helemaal nu het een semi-publieke instelling wordt. Het waarom is geen relevante vraag.
Siny Boer — 04 jun 2020
Van harte gefeliciteerd!
T Huiskes — 04 jun 2020
Gefeliciteerd met de licentiesteun! Maar dat dit nou een debat oplevert van anderhalf uur ... alas! Inderdaad zoals andere kranten dit ook doen: echte naam en email adres is nodig reacties te plaatsen.
Ron Hartman — 03 jun 2020
@houtman, waarom is dat belangrijk, zolang idioten onder een idiote naam, reacties kunnen plaatsen? Hoe gaat dat overigens bij de anderen?
H. Houtman — 03 jun 2020
Oh, en BorneBoeit, ga voor die duizenden euro’s eens een (verplicht) privacybeleid opstellen. U verwekt persoonsgegevens (naam en e-mailadres), dat ben u dus verplicht. Neem uw verantwoordelijkheid als (toekomstig) publieke instelling!
H. Houtman — 03 jun 2020
Heeft Henk van de Berg dit daadwerkelijk gezegd of is BorneBoeit een satirisch nieuwsmedium geworden? Ik viel in ieder geval van mijn stoel van het lachen van deze opmerking van deze persoon “ We hebben ons verbaasd over hoe mensen zaken een eigen draai kunnen geven en daarmee de randen van waar- en onwaarheid hebben opgezocht en in mijn ogen overschreden.” Zegt een populistisch politicus, kom op zeg. Heb wat zelfreflectie!
Rogier Lohuis — 03 jun 2020
Eerlijk gezegd verbaas ik me een beetje over de verhouding van 9 tegen 10 stemmen. Volgens mij laat BorneBoeit al jaren zien hét medium voor de gemeente te zijn. Uiteraard niks ten nadele van andere media die ook goede dingen doen, maar het niveau, de snelheid en redactionele keuzes van BorneBoeit zijn ongeëvenaard.
Gefeliciteerd met de licentiesteun en hopelijk lukt het jullie om de verwachtingen waar te maken! :)

Wie zijn onze wethouders?

Na een tumultueus formatieproces heeft de gemeente Borne sinds 5 juli een nieuw college. Drie...
06-08-2022

Vertrouwen in gemeente opnieuw gedaald

Uit de peiling ‘Waar staat je gemeente’, die begin dit jaar heeft plaatsgevonden,...
02-08-2022

Maarten Hollander is de nieuwe griffier

Zo’n beetje midden in het tumult rondom de formatie trad Maarten Hollander (40 jaar) in...
20-07-2022

De portefeuilles zijn verdeeld

De wethouders David Vermorken (VVD), Michael Geerdink (CDA) en Martin Velten (Borne-Nu) zijn...
15-07-2022

Afscheid met een lach en een traan

Donderdag namen de wethouders Arno Spekschoor (CDA) en Michel Kotteman (GB90) formeel afscheid....
14-07-2022

Besluit toekomst azc uitgesteld

De gemeenteraad dwong dinsdagavond middels een motie af dat het besluit om met Leverink &...
13-07-2022