Van start tot mijnBorne2030

Op 19 mei 2010 werd de startbijeenkomst georganiseerd in het Kulturhus. Onderwijs, sport, zorg, welzijn, cultuur, milieu, veiligheid, politiek: vertegenwoordigers van allerlei thema's waren aanwezig. Ook alle bewonersverenigingen en dorpsraden werden uitgenodigd. Je kunt hier klikken om het projectplan te bekijken dat uitgangspunt was voor het traject MijnBorne2030.

Ruim 20 organisaties, waaronder de gemeente, vormden de regiegroep. Zij gaven samen opdracht voor MijnBorne2030. Daarnaast zijn er nog tal van organisaties die hebben aangegeven op een andere manier te willen meewerken.

 

3 belangrijke bouwstenen

De regiegroep heeft vier keuzescenario's opgesteld aan de hand van 3 bouwstenen: trends, identiteit en ambities. Deze bouwstenen kwamen interactief tot stand. Aan de ambitiegesprekken namen honderden mensen deel.

 

Inwoners kiezen het voorkeursscenario

Tussen 7 en 17 april 2011 kon iedere inwoner vanaf 15 jaar en ouder in Hertme, Zenderen en Borne stemmen op één van de vier scenario's: Dynamische Dorpen, Genieten en Koesteren, Twentse Stad, en Vaart der Volkeren. Het scenario met de meeste stemmen werd de nieuwe toekomstvisie van Borne: MijnBorne2030.

 

Op verzoek van regiegroep vastgesteld door de gemeenteraad

Dynamische Dorpen werd met een meerderheid van stemmen op 4 juli 2011 aangeboden door de regiegroep aan de gemeenteraad van Borne en aan vier kinderen kinderen die de tekenwedstrijd MijnBorne2030 hadden gewonnen. De gemeenteraad heeft de visie op 13 september 2011 aangenomen.

 

Het vaststellen van de visie dor de gemeenteraad is mede gebeurd op verzoek van de regiegroep. In het oorspronkelijke projectplan was het de bedoeling dat alle maatschappelijke partners de visie zouden vaststellen, waaronder de gemeente. De regiegroep wilde echter graag dat de gemeenteraad het, als volksvertegenwoordigend orgaan, zou vaststellen. De maatschappelijke organisaties onderschrijven de visie en verschillende organisaties hebben zich als convenantpartner verbonden aan de uitvoering van MijnBorne2030.