Borne Schoon

Actiedag 21 maart afgelast!

 

12 maart 2020 - De actiedag Borne Schoon op zaterdag 21 maart is afgelast. Reden hiervoor is het nog steeds uitdijende coronavirus. De activiteit zal worden doorgeschoven naar zaterdag 19 september, World Cleanup Day.

 

Zie ook het bericht: 'Borne Schoon afgelast wegens corona'

 

Meer weten over de actiedag?

Kom dan op donderdag 27 februari naar de info-avond!

 

Donderdagavond 27 februari om 19.30 uur ben je welkom in de raadszaal van het gemeentehuis. Je kunt er dan terecht voor al je vragen en ideëen over hoe je een bijdrage kunt leveren aan de jaarlijkse actiedag op zaterdag 21 maart. Bovendien zal Tom, zelf een enthousiaste 'zapper' (zwerfafvalpakker), dan een presentatie verzorgen en je meenemen in de app Litterati, een heel handige en leerzame tool die je kan helpen en motiveren om Borne weer een beetje schoner te krijgen.

Lees er meer over op de pagina Nieuws.

 

Over Borne Schoon

 

Borne Schoon is een initiatief van de BBO, Welbions, voetbalvereniging NEO, Jan Ligthartschool en de gemeente Borne. Borne vrij maken van zwerfvuil is het doel. Een keer per jaar tijdens de nationale actieweek wordt de actiedag Borne Schoon gehouden. In 2020 is dat op zaterdag 21 maart. Vrijwilligers, bewoners, verenigingen, bedrijven en organisaties doen mee.

 

Hoe werkt het?

De wijkcoördinator verzamelt zijn helpers die hij heeft aangezocht of die zich o.a. via de website hebben gemeld. Hij bepaalt waar het verzamelpunt of de verzamelpunten komen in zijn of haar wijk. Tevens brengt hij of zij de plekken in beeld die moeten worden opgeschoond, de hotspots. Alle verzamelde informatie wordt met de organisatie gedeeld en op de website zichtbaar gemaakt.
 

Op de gemeentewerf (bij de brandweerkazerne) liggen de gereedschappen (hesjes, handschoenen, grijpers, zakhouders etc.) klaar. De vrijdagmiddag vóór de actiedag halen de wijkcoördinatoren de bestelde gereedschappen af, en delen ze de volgende dag uit op het verzamelpunt.
 

Op de actiedag om 10.00 uur gaan de zapper's (zwerfafvalpakkers) aan het werk en verzamelen het zwerfvuil in hun gebied in plastic zakken. Volle zakken worden meegenomen naar het eigen verzamelpunt. De gemeente haalt deze zakken en de uitrusting na afloop direct op. De uitrusting wordt de volgende keer opnieuw gebruikt.
 

Daarna kan iedereen terugkijken op een gezellige ochtend waarbij in grote saamhorigheid een prestatie is geleverd met als resultaat een zwerfvuilvrije buurt en omgeving!