Borne Schoon

Actiedag zaterdag 24 maart 2018

Het voorjaar doet zijn intrede, als vanouds tijd voor de grote schoonmaak. Ook in Borne. Tijd voor Borne Schoon, onze lokale zwerfvuilactie.
 

Net als andere jaren lift Borne mee op de publiciteit en medewerking van de landelijke organisatie Nederland Schoon. Zaterdag 24 maart van 10.00 tot 12.00 uur houden we dan ook onze lokale actie, die voor een deel al op vrijdag 23 maart wordt uitgevoerd.
 

Met ongeveer 125 'zappers' pakken we het zwerfvuil in Borne aan, net als eerdere jaren. We kunnen rekenen op heel veel wijkbewoners, het Borns Carnaval, scouting Stephanus, scouting Twickel, SWB, Welbions, medewerkers van McDonald’s Westermaat en niet te vergeten de gemeente Borne en Twente Milieu. Het enthousiasme van de AZC-bewoners moeten we dit jaar helaas missen. We zoeken daarom nog wel vrijwilligers die hen willen vervangen.