Meedoen in Borne

 

In 2011 stelde Borne haar toekomstvisie MijnBorne2030 vast. Samen met maatschappelijke partners en inwoners werd gekozen voor het scenario ‘Dynamische Dorpen’ in een proces dat een voorloper was van de golf aan participatietrajecten die overal in het land zijn ontstaan.

 

Sindsdien zijn er vele mooie initiatieven opgebloeid uit MijnBorne2030, of passend in het gedachtengoed daarvan, die invulling geven aan het toekomstbeeld dat de gemeenschap voor ogen staat. De Bornse samenleving is een betrokken gemeenschap waarin noaberschap nog belangrijk is, waar mensen betrokken zijn met elkaar en waarin vele organisaties, verenigingen en stichtingen zich inzetten voor een leefbare samenleving.

 

Heb jij ideeën, wensen of dromen voor Borne? Kijk dan eens op www.mijnborneinitiatief.nl en doe mee!

 

In deze special vindt u alle achtergrondinformatie over MijnBorne2030.

 

Uitgelicht

Meedoen aan het BornePanel?

Het BornePanel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. De resultaten van het BornePanel worden gebruikt bij het maken van beleid en het nemen van besluiten.