Meedoen in Borne

 

In 2011 stelde Borne haar toekomstvisie MijnBorne2030 vast. Samen met maatschappelijke partners en inwoners werd gekozen voor het scenario ‘Dynamische Dorpen’ in een proces dat een voorloper was van de golf aan participatietrajecten die overal in het land zijn ontstaan.

 

Sindsdien zijn er vele mooie initiatieven opgebloeid uit MijnBorne2030, of passend in het gedachtengoed daarvan, die invulling geven aan het toekomstbeeld dat de gemeenschap voor ogen staat. De Bornse samenleving is een betrokken gemeenschap waarin noaberschap nog belangrijk is, waar mensen betrokken zijn met elkaar en waarin vele organisaties, verenigingen en stichtingen zich inzetten voor een leefbare samenleving.

 

Meedenken, meebeslissen en meedoen kan in Borne op vele manieren, op vele gebieden. Intensief of incidenteel, initiërend of uitvoerend, gemeentebreed of op wijkniveau. Van stemmen via het BornePanel, tot het organiseren van een G1000 Burgertop.

 

In deze special vindt u alle achtergrondinformatie over MijnBorne2030.

 

Uitgelicht

20 mei 2017 G1000 Burgertop Borne

Het organiseren van een G1000 is een initiatief van een aantal Bornenaren. Doel van de G1000 is om met een grote, representatieve groep inwoners uit de gemeente Borne het gesprek aan te gaan, over wat zij belangrijk vinden voor hun wijk, dorp en gemeente. Het is een open en democratisch initiatief van onderop. Geen politieke agenda’s vooraf en geen voorgeselecteerde punten. Iedereen kan samen met anderen nadenken over wat er beter kan.

Op 20 mei 2017 is de G1000 Burgertop Borne gepland. Op dit moment is een groep van circa 25 vrijwilligers aan de slag gegaan in verschillende werkgroepen om alle benodigde voorbereidende zaken te regelen.

In de special op BorneBoeit houden we u op de hoogte van de voortgang van de G1000 burgertop en kunt u meer informative over het evenement vinden