Kerk en samenleving

Kerkelijk, maatschappelijk en sociaal

 

Op deze pagina's vindt u een globaal overzicht van wat er zoal gebeurt in Borne, Hertme en Zenderen als het gaat om onze samenleving. Kerkelijk, maatschappelijk en sociaal. Zo treft u een overzicht aan van alle kerken en geloofsgemeenschappen die onze gemeente rijk, maar ook bieden wij een podium aan mensen die vanuit hun professie en betrokkenheid hun licht willen laten schijnen op datgene wat met onze samenleving van vandaag te maken heeft. De ene keer beschouwend en dan weer kritisch, maar altijd weer op basis van een grote maatschappelijke en sociale betrokkenheid.

 

BorneBoeit heeft niet de pretentie met deze pagina's compleet te zijn. Wel willen we op deze wijze een bijzondere bijdrage leveren aan onze opdracht u zonder ophouden op de hoogte te brengen en te houden van alles wat er zich in Borne en haar kerkdorpen afspeelt. Ook als het gaat om kerk en samenleving.

 

Nieuws

Kerken trekken samen op

Terwijl de klokken van de St. Stephanus in Borne uitbundig luiden, beklimmen pastoor Jurgen Jansen en dominee Johan Meijer om beurten de...
16-01-2022

Nieuws

Zuster Josephine: ‘Ieder mens telt!’

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit. Gastheer Johan Meijer voelt daarin een bekende of...
25-12-2021

Meer nieuws

Uitgelicht

Week van Gebed 2022

Op zondag 23 januari vindt als afsluiting van de Week van gebed voor eenheid van christenen om 10.00 uur een afsluitende oecumenische viering plaats in de Oude Kerk in Borne. 

Uitgelicht

Digitale Kerkwijzer

De Kerkwijzer van de HH Jacobus en Johannes, met daarin nieuws over vieringen en achtergronden is ook digitaalste raadplegen.