Kerk en samenleving

Kerkelijk, maatschappelijk en sociaal

 

Op deze pagina's vindt u een globaal overzicht van wat er zoal gebeurt in Borne, Hertme en Zenderen als het gaat om onze samenleving. Kerkelijk, maatschappelijk en sociaal. Zo treft u een overzicht aan van alle kerken en geloofsgemeenschappen die onze gemeente rijk, maar ook bieden wij een podium aan mensen die vanuit hun professie en betrokkenheid hun licht willen laten schijnen op datgene wat met onze samenleving van vandaag te maken heeft. De ene keer beschouwend en dan weer kritisch, maar altijd weer op basis van een grote maatschappelijke en sociale betrokkenheid.

 

BorneBoeit heeft niet de pretentie met deze pagina's compleet te zijn. Wel willen we op deze wijze een bijzondere bijdrage leveren aan onze opdracht u zonder ophouden op de hoogte te brengen en te houden van alles wat er zich in Borne en haar kerkdorpen afspeelt. Ook als het gaat om kerk en samenleving.

 

Nieuws

Kantoren in pastorie Stephanuskerk

De plannen lagen er al even en vele gesprekken gingen eraan vooraf, maar nu is de kogel dan toch door de kerk. De pastorie van de St....
13-02-2020

Nieuws

Herstel Oude Kerk in volle gang

De funderingsrestauratie van de preekstoel in de Oude Kerk in Borne is bijna gereed. Drie dagen hebben ambachtslieden van een bedrijf uit Den Haag...
07-02-2020

Meer nieuws

Uitgelicht

21 februari Carnavalsmis

Vrijdag 21 februari om 17.45 uur wordt er de traditionele Carnavalsmis gevierd in de RK Kerk in Zenderen. Aanwezig zijn alle verenigingen die zijn aangesloten bij de Stichting Borns Carnaval.