Kerk en samenleving

Kerkelijk, maatschappelijk en sociaal

 

Op deze pagina's vindt u een globaal overzicht van wat er zoal gebeurt in Borne, Hertme en Zenderen als het gaat om onze samenleving. Kerkelijk, maatschappelijk en sociaal. Zo treft u een overzicht aan van alle kerken en geloofsgemeenschappen die onze gemeente rijk, maar ook bieden wij een podium aan mensen die vanuit hun professie en betrokkenheid hun licht willen laten schijnen op datgene wat met onze samenleving van vandaag te maken heeft. De ene keer beschouwend en dan weer kritisch, maar altijd weer op basis van een grote maatschappelijke en sociale betrokkenheid.

 

BorneBoeit heeft niet de pretentie met deze pagina's compleet te zijn. Wel willen we op deze wijze een bijzondere bijdrage leveren aan onze opdracht u zonder ophouden op de hoogte te brengen en te houden van alles wat er zich in Borne en haar kerkdorpen afspeelt. Ook als het gaat om kerk en samenleving.

 

Nieuws

‘Meer ontmoetingen, met aandacht voor elkaar’

‘Dat er meer ontmoetingen mogen zijn, met aandacht voor elkaar’. Het waren de woorden die voorzitter Patrick Mollink van de Bornse...
23-08-2023

Nieuws

Kermisplezier voor álle kinderen

Vanaf vrijdag kan er weer drie dagen genoten worden van suikerspinnen, draaimolens, botsautootjes en andere kermisattracties. Vertier vooral voor...
22-08-2023

Meer nieuws

Uitgelicht

Digitale Kerkwijzer

De Kerkwijzer van de HH Jacobus en Johannes, met daarin nieuws over vieringen en achtergronden is ook digitaal te raadplegen. 

Uitgelicht

Samen Kerken

Wekelijkse column van de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen over de (christelijke) wereld van vandaag.