Wijken

Uw wijkcoördinator

 

Akker-Warande
Azelosestraat
Bermen Rondweg en Beeklaan
Bermen Zenderen - Borne
Bornerbroeksestraat - van AZC tot arrestantencentrum
Bornerbroeksestraat - van Witte Huis tot arrestantencentrum
Bornsche Maten
De Wanne en Dorsmolen
Deldensestraat en omgeving
Fietssnelweg F35
Hof van Borne
Letterveld / Kerkedennen
't Oldhof
Op- en afritten A35
Oud Borne
Ronde
Route carnavalsoptocht
Spanjaardswijlk
Stroom-Esch kantorenpark
Stroom-Esch woonwijk
Vogelbuurt
Wensink Zuid
Zenderen