Contact

 

Wilt u zich inzetten voor de wijk?
Hebt u algemene ideeën en suggesties voor de wijk of wilt u zich inzetten? Meld dit bij het wijkcomité via wensinkzuid@gmail.com. Uw contactpersoon is Siny Boer, telefoon (074) 266 6841.

 

Het bouwteam

Heeft u een vraag of suggestie over de nieuwe inrichting van Wensink-Zuid? Neem dan contact op met het bouwteam via wensinkzuid@ntp.nl.

 

Buurtinitiatieven

We ondersteunen initiatieven van bewoners om de wijk duurzamer, socialer en veiliger te maken. Buurtinitiatieven worden aangemoedigd en ondersteund. Wilt u ondersteuning bij een buurtinitiatief en/of het benaderen van instanties? Neemt u dan contact op met wijkcoördinator Brenda Janssen via (074) 265 7262 of b.janssen@borne.nl.

 

Energie van Borne

Wilt u meer weten over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van duurzame energie? Kijk dan eens op het Bornse platform www.energievanborne.nl.

 

Water en hitte

We willen Wensink-Zuid ook klaar maken voor de toekomst: het riool wordt aangepast zodat dit beter de zware regenbuien aan kan. We brengen meer groen terug in de wijk, zodat het in hete zomers koeler blijft. U kunt meedoen door uw tuin aan te passen. Wilt u tips en advies? Mail dan naar wensinkzuid@borne.nl.

 

Redactie wijkbewoners

Gerda Wolters

gtmwolters@home.nl

 

Eindredactie

BorneBoeit.nl

info@borneboeit.nl

 

Gezamenlijk initiatief

Dit digitale Wijkplein is een nauwe samenwerking tussen de gemeente Borne, het Wijkcomité Wensink-Zuid en BorneBoeit.