Contact

 

Het Wijkplein is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Borne, het Wijkcomité Wensink-Zuid en BorneBoeit ontstaan en wil een interactief platform zijn voor en door de wijkbewoners.

 

Inzetten voor de wijk?
Hebt u ideeën en suggesties voor de wijk of wilt u zich inzetten? Meld dit bij het wijkcomité via wensinkzuid@gmail.com. Uw contactpersoon is Siny Boer, telefoon (074) 266 6841.

 

Eigen initiatief
Samen met de gemeente, bewoners, bedrijven en instellingen wordt Wensink-Zuid klimaatadaptief heringericht. Zo ontstaat een prettige en duurzame woon- en leefomgeving met aandacht voor sociale binding en veiligheid. Buurtinitiatieven worden aangemoedigd en ondersteund.

 

Wilt u ondersteuning bij een buurtinitiatief en/of het benaderen van instanties? Neemt u dan contact op met wijkcoördinator Marijke Adams via (074) 265 7262 of marijke.adams@kulturhusborne.nl.

 

Redactie wijkbewoners

Gerda Wolters

gtmwolters@home.nl

 

Eindredactie

BorneBoeit.nl

info@borneboeit.nl

 Prikbord

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)