Koffieochtend 14 februari

 

Donderdag 14 februari is de eerstvolgende kofffieochtend in het sportcentrum van de Wensinkhof aan de Welemanstrtaat 19 (naast De Poort van Borne).
 

Op deze ochtend zal dhr Henk de Jong door middel van het spel “Een steekje los” ons leren hoe we onbegrepen/verward gedrag gemakkelijker kunnen herkennen en hoe we er beter mee om kunnen gaan. Dhr de Jong is verbonden aan het “Inloophuis voor naasten (van kwetsbare personen)” van de Stichting Zelfregieteam Borne. Dit inloophuis is gevestigd in De Letterbak, Clematishof 6 in Borne. Geopend: woensdag 13.00 – 16.00 uur en zondag 17.00 – 20.00 uur. Eveneens zal dhr Dawn van Winson aanwezig zijn. Hij is ervaringswerker van Mediant.

Kosten van de koffieochtend: €2 voor 2x koffie/thee.

De ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Hebt u vervoer nodig?
Mail dan naar wensinkzuid@gmail.com, of bel (074) 266 6841.

 

Klankbordgroep Waterbeheer en herinrichting fase A

 

Nieuws van het bouwteam 1 februari 2019

 

Voor het toekomstige waterbeheer in uw wijk is het Bouwteam Wensink Zuid bezig met ontwerp en voorbereiding van de riolering, verhardingen en groenzones van fase A: de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg. Er wordt bekeken hoe het hemelwater zo goed mogelijk opgevangen, opgeslagen en afgevoerd kan worden zonder dat er overlast ontstaat bij hevige stortbuien. In het ontwerp wordt ook naar de grondwaterstanden gekeken.

 

Een aantal bewoners van de wijk heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep ‘Waterbeheer & herinrichting fase A’. Suggesties/vragen van belang voor het ontwerp of bevindingen tijdens de uitvoering kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink Zuid.

 

Leden klankbordgroep 

Als u contact wilt zoeken met de leden van de klankbordgroep kan dat per mail of mondeling als er geen mailadres is vermeld.

 

Voor het ontwerp Oude Hengeloseweg: 

Theo de Wal

theodewal@hotmail.com

Lars van Rijssen

larsvanrijssen@home.nl

Rinne Oost

oost_rinne@hotmail.com

Jan Morsink

jan.morsink@kpnmail.nl

 

Voor het ontwerp Woolderweg:

Marianne van der Berg

hvanderberg@home.nl

Jeroen Wevers
Theo Kupper

t.kupper@home.nl

Wim Menheere

w.menheere1@outlook.com

 

Contact met het Bouwteam Wensink zuid, bij voorkeur per mail: wensinkzuid@borne.nl of middels onze brievenbus bij de ingang van de PLUS supermarkt (Oude Hengeloseweg).

 

 

 

Afronding groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug

 

Ooit was het gebied tussen Borne en Hengelo agrarisch, tot genoegen van menig burger die genoot van het open landschap. Toen kwam de A1 en vervolgens bedrijventerrein Westermaat. Bewoners van Wensink-Zuid hebben kritisch meegedacht tijdens die ontwikkelingen. Het resultaat was onder meer een groenconvenant waarin de Coöperatie Plein Westermaat en de gemeente Hengelo toezegden aan de andere partners in het convenant, de inmiddels opgerichte Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid, de Natuur- en Milieuraad, de gemeente Borne en enkele particulieren, dat extra aandacht zou worden besteed aan groen op en rondom Plein Westermaat. Zie afbeelding 1 op PDF bijlage.
 

Erf Kloas-an-de-brug
Wijkcomité en Milieuraad hebben indertijd bezwaar gemaakt tegen de sloop van de historisch waardevolle boerderij Kloas-an-de-brug (zie afbeelding 2 op PDF bijlage). Er zijn serieuze pogingen gedaan door ondernemers om het pand te laten restaureren / te herbouwen en een nieuwe bestemming te geven. Dat bleek niet haalbaar. Toch zijn de inspanningen niet helemaal vergeefs geweest: een deel van het erf blijft groen. Binnen dat groen maakt de nieuwe eigenaar van het erf, Bauhaus, binnenkort (voorjaar 2019) een herinnering aan de voormalige boerderij en schippersherberg (zie afbeeldingen 3 en 4 op PDF bijlage) en aan het agrarisch verleden van het huidige bedrijventerrein. Met de herinrichting van het erf zijn de via het groenconvenant gedane toezeggingen voltooid (afgezien van de onderhoudsplicht).
 

‘Rondjes achterom’
Er is dan weliswaar geen agrarisch landschap meer tussen Hengelo en Borne maar blijkbaar is het gebied voldoende aantrekkelijk door de ruimte en het groen om af en toe vanuit de wijk een aangenaam rondje te lopen. Dat geldt voor het Plein, maar ook voor Campus en De Veldkamp.

Groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug (PDF)

 

Waterbeheer en aardgasvrij: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

 

Nieuws van het bouwteam 30 december 2018

 

Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

De komende tijd zal het projectteam via dit wijkplein meer informatie geven over de twee sporen.

 

Lees verder

 

Geslaagde Kerstlunch in de Wensinkhof

 

Het was donderdag 13 december gezellig druk rond de middag in de kleine sportzaal van de Wensinkhof. De Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid had een kerstlunch georganiseerd waarbij 45 mensen aanschoven. De zaal was feestelijk ingericht en op de lange tafels vol met etenswaren was voor ieders smaak wel iets lekkers te vinden. Ter verhoging van de kerstsfeer zong Machiel Nijenhuis enkele prachtige liederen waarbij hij zichzelf op zijn gitaar begeleidde.
 

De mensen betaalden een vrijwillige bijdrage die geheel geschonken wordt aan een goed doel, namelijk de Stichting Vlinderkind. Deze Stichting financiert onderzoek naar de ongeneeslijke huidziekte epdermolysis bullosa, waarbij de huid bij aanraking ernstig beschadigt en als het ware afbladdert. Voor meer informatie over deze ziekte kijk op www.vlinderkind.nl.

 

De heer en mevrouw Van der Vegt uit Wensink-Zuid, die zich jarenlang ingezet hebben om fondsen voor deze Stichting te verwerven, waren eveneens aanwezig. Zij waren aangenaam verrast met de opbrengst van in totaal € 348,10. Het bedrag wordt overgemaakt aan de Stichting Vlinderkind.

 

Aan het eind speelde Machiel Nijenhuis nog het bekende Jingle Bells, waarbij volop meegezongen werd. De bezoekers en het wijkcomité kijken terug op een geslaagd evenement.

 

Graven proefsleuven gestart

 

Nieuws van het bouwteam 6 december.

Op diverse plaatsen in de wijk zijn de collega’s van NTP gestart met het graven van proefsleuven. Met name in de Oude Hengeloseweg en Woolderweg.

Dit gebeurt om te kijken waar gas- en waterleidingen, rioolbuizen, rioolaansluitingen exact liggen en van welk materiaal en kwaliteit deze leidingen zijn. De resultaten worden met GPS apparatuur ingemeten. Waterleiding bedrijf Vitens is ook regelmatig aanwezig om hun waterleidingen te beoordelen.De Gasunie zal de exacte locatie van hun gasleiding in de Van Galenstraat uitzetten, hiervoor hoeven geen proefsleuven gegraven te worden.

 

Cogas en gemeente gaan warmtestudie uitvoeren

 

Voor het warmteplan van Wensink-Zuid werkt de gemeente samen met NTP en Cogas. Samen met de gemeente zal Cogas een warmtestudie uitvoeren om uiteindelijk tot de meest optimale en duurzame energieoplossing te komen, waarbij de wijk van warmte en warm water wordt voorzien zonder aardgas.

 

De aanleg van een warmtenet zou hierbij een van de oplossingen kunnen zijn. Een warmtenet is een duurzaam verwarmingssysteem, waarbij woningen en bedrijven worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Medio 2019 hoopt Cogas de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.

Lees er meer over in het bericht 'Warmtestudie Cogas' onder het kopje Waterbeheer.

 

Verslag en presentatie bijeenkomst 21 november

 

Er waren veel wijkbewoners aanwezig op de informatie- en inspiratieavond op 21 november. Voor degenen die de bijeenkomst hebben gemist, of de presentatie nog eens willen bekijken is hier het verslag te downloaden, evenals de sheets van de presentatie van het bouwteam. Op verzoek is zijn ook de ‘denkplaatjes’ voor verschillende straten digitaal beschikbaar gemaakt.

 

Verslag informatie- en inspiratieavond (PDF)

Presentatie (PDF)

Denkplaatjes (PDF)

 

Verkeerstellingen

 

26 november

Momenteel worden er in de Wensink-Zuid op de Oude Hengeloseweg, Jupiterstraat en Woolderweg verkeerstellingen gedaan met behulp van slangen over de weg. Het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s worden geteld.

 

Hiermee wordt vastgesteld wat de verhouding is tussen het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s. Om een fiets-waterstraat goed te laten functioneren moeten er voldoende fietsers zijn.

 

Brievenbus geplaatst

 

Vrijdag 23 november is bij de ingang van de PLUS supermarkt de brievenbus van het Bouwteam geplaatst.

 

Zoals woensdagavond tijdens de informatie- en inspiratieavond aangegeven is kunnen de bewoners hier de aanmelding voor de klankbordgroep inleveren.

 

Ook doorgeven van naam- en adresgegevens ten behoeve van de keukentafelgesprekken in de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg kunnen hier worden aangeleverd.

 

Uiteraard kan beide ook per mail naar: wensinkzuid@borne.nl

 Prikbord

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)