(Opnieuw) aanmelden voor Energieteam Wensink-Zuid

 

Op 21 november hebben veel wijkbewoners de informatie avond bezocht in het Twickelcollege in onze wijk. Er was daar ook de mogelijkheid om u aan te melden voor het Energieteam van Wensink-Zuid. Dit team gaat zich bezig houden met het promoten van gezamenlijke aankoop van zonnepanelen. Eerder hebt u daarover ook een folder in de brievenbus gehad, tegelijk met het wijkbericht van de Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid.

 

Sommigen van u hebben zich op de informatieavond aangemeld door hun naam op een lijst te schrijven van de Stichting Borne Energie. Deze lijst is echter zoekgeraakt, heel vervelend. Daarom vragen wij u om u opnieuw aan te melden, via een mailtje naar wensinkzuid@gmail.com of telefonisch via (074) 266 6841(Siny Boer). Mocht u iemand kennen die zich heeft aangemeld, wilt u hem/haar dan attent maken op dit bericht. Nieuwe aanmeldingen zijn ook welkom.

 

Graven proefsleuven gestart

 

Nieuws van het bouwteam 6 december.

Op diverse plaatsen in de wijk zijn de collega’s van NTP gestart met het graven van proefsleuven. Met name in de Oude Hengeloseweg en Woolderweg.

Dit gebeurt om te kijken waar gas- en waterleidingen, rioolbuizen, rioolaansluitingen exact liggen en van welk materiaal en kwaliteit deze leidingen zijn. De resultaten worden met GPS apparatuur ingemeten. Waterleiding bedrijf Vitens is ook regelmatig aanwezig om hun waterleidingen te beoordelen.De Gasunie zal de exacte locatie van hun gasleiding in de Van Galenstraat uitzetten, hiervoor hoeven geen proefsleuven gegraven te worden.

 

Cogas en gemeente gaan warmtestudie uitvoeren

 

Voor het warmteplan van Wensink-Zuid werkt de gemeente samen met NTP en Cogas. Samen met de gemeente zal Cogas een warmtestudie uitvoeren om uiteindelijk tot de meest optimale en duurzame energieoplossing te komen, waarbij de wijk van warmte en warm water wordt voorzien zonder aardgas.

 

De aanleg van een warmtenet zou hierbij een van de oplossingen kunnen zijn. Een warmtenet is een duurzaam verwarmingssysteem, waarbij woningen en bedrijven worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Medio 2019 hoopt Cogas de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.

Lees er meer over in het bericht 'Warmtestudie Cogas' onder het kopje Waterbeheer.

 

Koffieochtend met lunch

 

Op donderdag 13 december van 11.30 tot 13.00 uur sluit het wijkcomité het jaar af met een feestelijke lunch. Machiel Nijenhuis verleent muzikale medewerking.

 

We vragen een vrijwillige bijdrage van minimaal vijf euro. Wat overblijft na aftrek van de kosten gaat naar de Stichting Vlinderkind. Graag aanmelden vóór 6 december bij Siny Boer, telefoon (074) 266 6841 of via wensinkzuid@gmail.com. Er zit (helaas) een bovengrens aan het aantal deelnemers vanwege de capaciteit van de locatie.

 

De koffieochtend en lunch vinden plaats in het sportcentrum van de Wensinkhof, Welemanstraat 19 (naast Gezondheidscentrum De Poort van Borne).

Vervoer nodig? Mail naar wensinkzuid@gmail.com of bel naar (074) 266 6841.

 

Verslag en presentatie bijeenkomst 21 november

 

Er waren veel wijkbewoners aanwezig op de informatie- en inspiratieavond op 21 november. Voor degenen die de bijeenkomst hebben gemist, of de presentatie nog eens willen bekijken is hier het verslag te downloaden, evenals de sheets van de presentatie van het bouwteam. Op verzoek is zijn ook de ‘denkplaatjes’ voor verschillende straten digitaal beschikbaar gemaakt.

 

Verslag informatie- en inspiratieavond (PDF)

Presentatie (PDF)

Denkplaatjes (PDF)

 

Verkeerstellingen

 

26 november

Momenteel worden er in de Wensink-Zuid op de Oude Hengeloseweg, Jupiterstraat en Woolderweg verkeerstellingen gedaan met behulp van slangen over de weg. Het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s worden geteld.

 

Hiermee wordt vastgesteld wat de verhouding is tussen het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s. Om een fiets-waterstraat goed te laten functioneren moeten er voldoende fietsers zijn.

 

Brievenbus geplaatst

 

Vrijdag 23 november is bij de ingang van de PLUS supermarkt de brievenbus van het Bouwteam geplaatst.

 

Zoals woensdagavond tijdens de informatie- en inspiratieavond aangegeven is kunnen de bewoners hier de aanmelding voor de klankbordgroep inleveren.

 

Ook doorgeven van naam- en adresgegevens ten behoeve van de keukentafelgesprekken in de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg kunnen hier worden aangeleverd.

 

Uiteraard kan beide ook per mail naar: Waterbeheerwensinkzuid@borne.nl

 Prikbord

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (0)