Kroniek van Wensink-Zuid

 

 

4 april 2024 - Aanleiding voor het maken van deze kroniek is de tussenfase waar het project- Wensink-Zuid aardgasvrij en het verkennen van de nieuwe bestuursstijl cocreatie- zich bevindt.

 

Er is stilte na de laatste wijkbijeenkomst in 2023 en de gemeente wil graag een evaluatie zien van het project. Het lijkt ook een natuurlijk moment om op te tekenen in welke fase het project zich nu bevindt. Het is tevens een manier om op de meest participatieve manier -namelijk door het opschrijven van meningen van betrokkenen- een duiding te geven aan de fase waarin we ons bevinden.

 

De Kroniek van Wensink-Zuid is voor de gemeente Borne, voor de gemeenteraad en voor alle wijkbewoners van Wensink-zuid, in willekeurige volgorde: voor de een niet meer of minder belangrijk dan voor de andere.


De Kroniek van Wensink-zuid is ook een eerste verslaglegging van een deep-participatieproject op cocreatie-niveau, zoals gemeente Borne nog nooit eerder heeft gedaan. Het geeft lessen en kansen weer voor volgende participatietrajecten.

 

Het document is HIER te downloaden (PDF)

 

 

Geslaagde kerstlunch in de Wensinkhof

14 december 2023 - Het was donderdag 14 december gezellig druk in de zaal
van de Wensinkhof waar de Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid een kerstlunch had georganiseerd voor 44 personen.De zaal was feestelijk ingericht en op de lange tafels vol met etenswaren (gemaakt door vrijwilligers van het wijkcomite) was voor ieders smaak wel iets lekkers te vinden.

 

Dit jaar was de vrijwillige bijdrage bestemd voor de 'Werkgroep Uitstapjes' die kinderen uit gezinnen in Borne, die het niet zo breed hebben, een leuk dagje uit of een korte vakantie bezorgen. Voor meer informatie mail naar: uitstapjes@pgborne.nl of bel 06-4033 5202 (Rita Kremer). Rita en Jaqueline van de werkgroep waren aangenaam verrast met de geweldige opbrengst van in totaal € 430,-

 

Aan het eind was er nog een ludieke stoelendans (waarbij men kon/mocht blijven zitten) op toepasselijke kerstmuziek. De bezoekers en het wijkcomité kijken terug op een geslaagd evenement.

 

 

Wijkbijeenkomst op 25 november:

‘Voorbereiden alternatief voor aardgas’

 

13 november 2023 - Welk alternatief voor aardgas komt er in de Bornse wijk Wensink-Zuid? Om die keuze te maken, moeten eerst spelregels gemaakt worden. Dat doen de woningeigenaren in Wensink-Zuid zelf. Duurzaamheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid spelen een belangrijke rol. Maar ook het tijdstip wanneer de woningen aardgasloos worden, uiterlijk in 2050. Tijdens de wijkbijeenkomst op 25 november a.s. wordt door woningeigenaren zelf bepaald hoe belangrijk ze deze spelregels vinden. Het is belangrijk dat woningeigenaren hierbij aanwezig zijn: hun mening in deze fase van het project bepaalt straks welk alternatief voor aardgas bewoners kunnen kiezen.

 

Met soep en broodjes aan de slag

Woningeigenaren in Wensink-Zuid zijn op 25 november om 16.30 uur welkom in de Poort van Borne. Na soep en broodjes én een uitleg gaan ze aan de slag. Door een bewonerswerkgroep zijn vier spelregels opgesteld: betaalbaarheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid en leveringszekerheid van het alternatief van aardgas.

 

Met stellingen wordt gevraagd hoe belangrijk deze spelregels voor eenieder zijn. Ook wordt bewoners gevraagd over wanneer ze aardgasloos willen zijn. Al deze meningen worden in de volgende fase naast de alternatieven voor aardgas gelegd. Dan kan er bijvoorbeeld uitkomen dat een warmtepomp voor woningeigenaren niet betaalbaar blijkt te zijn. Of dat de betrouwbaarheid van warmtepompen te laat is, in verband met beschikbaarheid van duurzame elektriciteit.

 

Samenwerken naar aardgasvrij

In 2021 hebben alle fracties van de gemeenteraad in Borne afgesproken dat wijkbewoners van Wensink-Zuid zelf mogen beslissen hoe en wanneer ze aardgasvrij worden. De gemeenteraad wilde namelijk leren hoe ze besluiten meer samen met de inwoners kunnen nemen. In vier wijkbijeenkomsten in 2022 en 2023 bespraken bewoners met elkaar en met de gemeente, Enexis en Cogas wat dit betekent. Nu is de volgende stap aangebroken: hoe wegen we de alternatieven voor aardgas in de wijk? Met duidelijke spelregels, die gemeente en wijkbewoners samen bepalen. Bewoners hebben via een enquête laten weten dat ze zelf hun alternatief willen kiezen (ruim 70%). Slechts 3% vindt dat de gemeente maar over het alternatief moet beslissen.

 

Oproep aan inwoners Wensink-Zuid:

geef je mening over aardgasvrij!

 

2 oktober 2023 - Alle inwoners van Wensink-Zuid hebben een week geleden een flyer in de bus ontvangen met een belangrijke vraag over aardgasvrij: samen op zoek naar een alternatief voor aardgas of de gemeente laten beslissen. De wijk heeft namelijk de vrijheid gekregen van de gemeente. Maar willen de bewoners deze vrijheid zelf wel hebben?

 

Een groep actieve buurtbewoners van Wensink-Zuid wil graag weten hoe de buren hier tegenaan kijken. En vraagt naar hun mening. Formulieren kunnen nog tot 5 oktober worden ingeleverd.

 

Regie bij huizenbezitters
In 2021 hebben alle fracties van de gemeenteraad in Borne afgesproken dat wijkbewoners van
Wensink-Zuid zelf mogen beslissen hoe en wanneer ze aardgasvrij worden. De gemeenteraad wilde namelijk leren hoe ze besluiten meer samen met de inwoners kunnen nemen. In vier wijkbijeenkomsten in 2022 en 2023 bespraken bewoners met elkaar en met de gemeente, Enexis en Cogas wat dit betekent. Het aantal bezoekers loopt wat terug. Daarom wil de bewonerswerkgroep graag weten of de mensen in Wensink-Zuid eigenlijk wel zelf wíllen beslissen.

 

Waarover kun je beslissen?
"Als er niet voldoende bewoners hun mening geven, of bewoners geven aan dat de gemeente mag beslissen, dan moeten we die wens respecteren. Dan leggen we de opdracht terug bij de gemeente en mag die beslissen hoe we aardgas vrij worden", zeggen Erik, Marianne, Wim, Jordy, Ina, Fred en Dirk van de bewonerswerkgroep.

 

"Maar we willen ook dat mensen weten waar ze over beslissen. Dat leggen we uit in bijeenkomsten en dat zoeken we met elkaar graag uit in werkgroepjes. De gemeente wil in 2030 onze wijk van het aardgas af hebben: dat is al over zeven jaar. Willen bewoners dit ook? De gemeente denkt dat een warmtenet gevoed vanuit Twence in onze wijk een goede oplossing is. Of een hybride warmtepomp. Zijn er echt geen andere alternatieven voor aardgas? Wij denken van wel, we willen het in elk geval uitzoeken samen. En we willen van meer mensen weten hoe ze hierover denken."

 

Oproep: lever de flyer in!
Een belangrijke oproep dus voor de bewoners van Wensink-Zuid: lever de flyer met je mening in op een van de acht adressen. Je kunt terecht op de Piet Heinstraat 5, Van Heemskerkstraat 26 en 43/a, Trompstraat 14, Evertzenstraat 6, Jupiterstraat 31, Welemanserf 2 of Marsstraat 32.

 

Ben je de flyer kwijt, dan kun je deze hier alsnog downloaden, óf je mening gewoon doorgeven bij de bewoners op een van deze adressen. Ze noteren dan je mening. Wil je meer weten, kijk dan op www.energievanwensinkzuid.nl.

 

Uitnodiging voor gespreksavond nummer 4

 

22 juni 2023 - Vierde gespreksavond aardgasvrij Wensink-Zuid op 5 juli om 20.00 uur in het Kulturhus. Georganiseerde door inwoners uit de wijk.

 

De thema’s van de avond zijn:

- Hebben we wel of niet de vrijheid? Wie kiest het alternatief voor aardgas?

- Is er nog ruimte op het net? Enexis over het elektriciteitsnet

 

Programma

19.45 uur - Inloop met koffie en thee

 

20.00 uur - Updates voor en door bewoners, Welbions en de gemeente. 
Welk nieuws is er rondom het aardgasvrij-project?

 

20.20 uur - In gesprek met elkaar

We hebben een aantal prangende vragen voor jullie: hoe denken jullie als bewoners over verschillende alternatieven, over meedoen en over de vrijheid van kiezen voor een alternatief voor aardgas?

 

20.50 uur - Is het elektriciteitsnet vol?

Op 11 mei hadden jullie vragen over het elektriciteitsnet: zit dit vol of is er nog ruimte? Enexis komt uitleg geven en al jullie vragen beantwoorden.

 

21.30 uur - Gezamenlijke afsluiting van de avond

Samen kijken we terug op de avond. Wie meldt zich aan voor de volgende bijeenkomst? En waarover moet het dan gaan?

 

Rondleiding en opening en rondleiding Avontureneiland

 

10 mei 2023 - Het afgelopen jaar is gewerkt aan de herinrichting van het Avontureneiland aan de Woolderweg in Wensink-Zuid. In dit gebied wordt regenwater opgevangen en is plek om te spelen en recreëren. Komende zaterdag 13 mei is het zover dat het nieuwe eiland met onder meer de daarin geplaatste nieuwe speeltoestellen officieel geopend kan worden.

 

Voorafgaande aan deze opening door wethouder Michael Geerdink, die om 14.00 uur zal plaatsvinden, wordt er voor belangstellenden een rondleiding gegeven. Tijdens deze rondleiding, die om 13.00 uur begint, hoor je meer over de ontwikkeling van het gebied. Om aan deze rondleiding deel te nemen, dien je je vooraf aan te melden via j.reinders@borne.nl.

 

Bewonersavond 3 Wensink-Zuid Aardgasvrij

 

2 mei 2023 - Donderdag 11 mei 2023 organiseren de wijkbewoners van Wensink-Zuid de derde bijeenkomst in het traject naar aardgasvrij. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 uur tot 21.30 uur in het Twickelcollege. Zie voor meer informatie ook de website www.energievanwensinkzuid.nl. 

 

Programma

19.45 uur - Inloop

 

20.00 uur - Samen beslissen in Wensink-Zuid

 

20.20 uur - Onderzoek naar alternatieven voor aardgas in Borne

Onderzoeksbureau TAUW onderzoekt welke duurzame alternatieven mogelijk zijn voor aardgasvrij. Daarnaast wordt de haalbaarheid van een warmtenet in de wijk onderzocht. Tijdens de avond wordt de huidige stand van zaken besproken.

 

20.50 uur - Rondje langs alternatieven voor aardgas

Enkele experts zullen u meenemen in de alternatieven voor aardgas.

 

21.03 uur - Gezamenlijke afsluiting van de avond

Afsluiting van de avond. Tevens wordt besproken hoe verder wordt gegaan en wat daar voor nodig is.

 

Groeiseizoen gaat beginnen!

 

31 maart 2023 - Bijna alle bomen en beplanting staan er in! Zoals de buurtbewoners hebben kunnen merken, zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest met het planten van bomen en beplanting in de Groene Long en op het Avontureneiland in Wensink-Zuid.

 

Er is gekozen voor een variëteit aan beplanting waarbij nieuwe planten en bomen zijn geplaatst en ook huidige begroeiing is behouden.

 

Morgen, 1 april, begint het zogeheten groeiseizoen dat loopt tot eind september. De nieuwe bomen en beplanting zullen dan hun eerste groeiperiode door gaan.

 

Plaatsing speeltoestellen Avontureneiland half mei

 

9 februari 2023 - Eind november hebben de bewoners van de wijk Wensink-Zuid een keus gemaakt voor de speeltoestellen voor op het Avontureneiland. Speelmaatje kwam daarbij als winnaar uit de bus. De natuurlijke uitstraling van het ontwerp sprak de meeste bewoners aan. Het ontwerp beschikt over veel verschillende speelmogelijkheden.

 

Op het eiland komen een combinatieschommel, een klimwand/klimtrap, een heuvelglijbaan en een picknicktafel. Over het water komt een trekvlot en er zal een heuse koekjesfabriek worden geplaatst. De Groene Long krijgt stelten, een waterspeelplaats en een slingertouw. Inmiddels zijn er met de leverancier afspraken gemaakt over de plaatsing. Ook heeft de leverancier onderzocht of er nog aanpassingen gedaan moeten worden aan het terrein. Vooralsnog lijkt dat niet nodig. De planning is dat de speeltoestellen half mei geplaatst kunnen worden.

 

Het deel waar de mogelijkheid voor het plaatsen van de skatebaan is onderzocht, zal nu worden ingericht en ingezaaid als pluktuin. Dit zal nog tijdens het huidige plantseizoen worden meegenomen.

 

Zorgen over Erve De Lemerij

 

23 januari 2023 - Krantenartikelen hebben onlangs aandacht besteed aan boerderij en erf van Erve De Lemerij, aan de staat van onderhoud ervan en aan de onzekerheid over de toekomstplannen voor perceel en opstallen aan de Burenweg.

 

Voor de Stichting wijkcomité Wensink-Zuid zijn die artikelen aanleiding de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouder van Borne en Hengelo te benaderen met het verzoek boerderij en erf de status van officieel monument te geven met waarborgen voor instandhouding en onderhoud.

 

Voor passanten en recreanten – die ook gebruik maken van De Veldkamp – is dit een waardevolle plek, een mooi historisch baken, herinnering aan het agrarisch verleden van een nu wat desolaat dozenlandschap. En ook een soort voorpost van landgoed Twickel.
Hier moeten we als Bornse, Hengelose en zelfs als Twentse samenleving zuinig op zijn!

 

De Stichting kijkt uit naar de reactie.

 

Aanplanten groen en plaatsen prullenbakken

 

17 januari 2023 - Het aanleggen van het groen in de wijk is maandag 16 januari weer van start gegaan. Deze week wordt de beplanting aangebracht in de groenvakken van de Evertzenstraat en Dorus Rijkersstraat. Ook in de groene long deel 3 en 4 wordt de beplanting aangebracht.

 

Prullenbakken

In de Evertzenstraat wordt ter hoogte van de groene long een prullenbak geplaatst. Ook komen er prullenbakken bij het Avontureneiland bij de doorgang naar de Siriusstraat en de Woolderweg.

 

Avontureneiland
Op het Avontureneiland worden voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van de speeltoestellen en het aanplanten van het groen.

 

En de winnaar van de speeltoestellen is…

 

25 november 2022 - Wensink Zuid heeft een ontwerp gekozen voor de speeltoestellen voor op het Avontureneiland. Woensdagavond vond in het Twickel college de inloopavond plaats. De bewoners uit de wijk hadden keus uit vier voorstellen van vier verschillende leveranciers. Met een opkomst van ongeveer 60 wijkbewoners was de opkomst goed te noemen. Stemmen zijn uitgebracht door zowel kinderen als volwassenen.

 

Speelmaatje is met 41 stemmen met grote afstand de winnaar geworden. De natuurlijke uitstraling van het ontwerp sprak de meeste bewoners aan. Het ontwerp beschikt over veel speelmogelijkheden met water zoals een vlot, stapstenen en een speelwaterbaan. Ook kan er geschommeld, geklommen en gegleden worden.

 

Naast het stemmen konden ze bewoners ook een suggestie doen of een idee doorgeven. Deze suggesties worden meegenomen in de verdere invulling van het Avontureneiland.

 

Er zal nu een startoverleg worden gepland met de leverancier. Hierin zal worden besproken wat er nog voorbereid moet worden en of er eventueel nog grondwerk gedaan moet worden. Het doel is dat de speelaanleidingen geplaatst zijn als de groenwerkzaamheden zijn afgerond. In het voorjaar zou dan het Avontureneiland klaar moeten zijn voor een grootse opening.

 

Geen skatebaan in Wensink Zuid

 

24 november 2022 - Het Avontureneiland in Wensink Zuid is afgevallen als optie voor de skatebaan. Er heeft een geluidsonderzoek plaatsgevonden om de overlast voor omwonenden inzichtelijk te maken. Uit het onderzoek bleek dat het Avontureneiland te dicht bij bebouwing ligt om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen. Het voorgestelde alternatief voor het verplaatsen van de skatebaan naar Wensink Zuid is dus van de baan.

 

De skatebaan bevindt zich nu bij sportpark ’t Wooldrik. In de laatste plannen voor de parkeerplaats bij het sportpark kan de skatebaan op zijn huidige plek blijven. De gemeente onderzoekt namelijk of uitbreiding van parkeerplaatsen inderdaad nodig is. Mocht dat niet zo zijn, dan kan de skatebaan op de huidige locatie op het sportpark blijven.

De verwachting is dat er in het voorjaar van 2023 een besluit zal worden genomen over de locatie van de skatebaan op het sportpark of op een andere locatie.

 

Inloopavond speeltoestellen avontureneiland

 

16 november 2022 - Inmiddels heeft het nieuwe ‘avontureneiland’ aan de Woolderweg al redelijk vorm gekregen. De komende weken wordt gewerkt aan het planten van bomen en groen. Het avontureneiland bestaat uit een retentiegebied, waarin het regenwater opgevangen en vastgehouden kan worden. Daarnaast is het ook de bedoeling om te kunnen recreëren en te spelen. Inmiddels hebben vier leveranciers hun plannen voor de speelvoorzieningen aangeleverd.


Opgeven voorkeur
De gemeente Borne biedt de mogelijkheid aan betrokken om van de vier plannen hun voorkeur aan te geven. Dit kan tijdens een inloopavond op woensdag 23 november 2022 tussen 17.00 en 18.30 uur in het Twickel College. Medewerkers van de gemeente Borne zijn dan aanwezig om uw wensen op te halen. Naar aanleiding van de opgehaalde voorkeuren wordt uiteindelijk een beslissing genomen.

 

Wijkbericht najaar 2022

 

7 november 2022 - Via een regelmatig wijkbericht houdt het wijkcomité je op de hoogte van wat er leeft en speelt. Dit keer zijn het de volgende onderwerpen die aan de orde komen:

 

Energietransitie en -besparing, o.a.


bezorgers gevraagd
advies energiecoach

 

Herinrichting van de wijk, o.a.


avonturenpark
skatebaan?

 

Sociale activiteiten, o.a.


koffieochtenden
oproep bordspelliefhebbers
Sociaal Hus

 

Ruimtelijke zaken/groen


boomplantdag (16 november)
asbestopslag

 

Het comité

 

Het wijkbericht najaar 2022 is HIER te downloaden (PDF)

 

Rioolvernieuwing Theresiastraat: 11 t/m 25 juli

 

5 juli 2022 - De gemeente Borne heeft het riool geïnspecteerd in de Theresiastraat in verband met de verzakkingen in de straat. Gebleken is dat een stuk van het riool vervangen moeten worden. In opdracht van gemeente Borne gaat NTP deze werkzaamheden uitvoeren vanaf maandag 11 juli a.s.

 

Volledig afgesloten: auto’s elders parkeren

Tijdens deze werkzaamheden is de Theresiastraat tussen de Oude Hengeloseweg en de Ruyterstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. NTP start maandag 11 juli met deze werkzaamheden en dit zal maximaal 2 weken gaan duren. Op de tekening ziet u welk gedeelte NTP aan werk is (we noemen dit het werkvlak). Dit deel is volledig afgesloten. Uw auto’(s) moet u dus maandag 11 juli vanaf 07:00 uur elders parkeren en NIET op uw oprit.

 

Vragen? Neem contact op

De werkzaamheden bij u in de straat kunnen tot overlast leiden, helaas is dit

niet altijd te voorkomen. Hopelijk heeft u hiervoor begrip; NTP zal natuurlijk de overlast tot minimum beperken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dick Veldman van NTP via telefoonnummer 06-20343191 tussen 07:30 en 16:30 uur.

 

 

Start aanleg Avontureneiland

 

28 juni 2022 - Deze week start de gemeente met de aanleg van het Avontureneiland aan de Woolderweg. De gymzaal is inmiddels gesloopt en nu wordt het gebied nog gebruikt voor opslag van materiaal voor de inrichting en aanleg van de rest van de wijk. Het opslagdepot zal dus langzaamaan worden omgetoverd tot retentiegebied/speelgebied. Eind maart liet de gemeente weten dat de inrichting van het gebied aan de Woolderweg voor de bouwvak gereed is. Die planning staat nog. NTP, de uitvoerder in dit werk, zal aanwonenden laten weten of ze overlast kunnen verwachten. Dat doen ze per brief. Op de hekken die nu rondom het gebied staan, hangt een afbeelding van het voorlopig ontwerp van het gebied. U kunt dit ontwerp ook hier inzien. Momenteel wordt nu nog een aanvulling gemaakt op het definitieve ontwerp voor als het gaat om de groeninrichting en het deel waar de gymzaal stond.

 

Gemeente gaat extensief maaien uitbreiden

 

24 april 2022 - De gemeente is vorig jaar begonnen met extensief maaien in de openbare ruimte. Deze manier van maaien is een gevolg van kostenoverwegingen maar levert daarbij een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Kruiden en bloemen krijgen meer ruimte, zodat er een betere leefomgeving voor insecten ontstaat en de natuur meer tot bloei komt. Het extensief maaien wordt nu uitgebreid en in andere gedeeltes van de openbare ruimte in Borne toegepast.

Met extensief maaien worden gazons twee keer per jaar gemaaid.
De eerste maaironde zal rond juni uitgevoerd worden, de tweede maaironde rond oktober.

In de Wijk Wensink-Zuid gaat het om de volgende locaties:
- Orionstraat vanaf de Jupiterstraat langs het spoor en de F35
- Van Brakelstraat


Overlast beperken
De gemeente laat het gras groeien op plekken waar dat niet hinderlijk is. Rondom deze gazons wordt een strook intensief gemaaid om overhang richting de weg te voorkomen. De nieuwe aanpak zorgt voor een veranderend beeld in de openbare ruimte. Dat is voor veel mensen wennen. Daar is de gemeente zich van bewust. Door de randen van de gazons intensief te maaien wordt de overlast beperkt.
 

 

Start aanleg retentiegebied en sloop gymzaal

 

28 maart 2022 - Binnenkort start de gemeente met de aanleg van het retentiegebied aan de Woolderweg. Nu wordt het gebied nog gebruikt voor opslag van materiaal voor de inrichting en aanleg van de rest van de wijk.

 

De gemeente schrijft: 'We starten binnenkort met de sloop van de gymzaal in het retentiegebied. Vervolgens wordt het retentiegebied geleidelijk ingericht. Voor de bouwvak zal dit deel van de wijk ingericht zijn. We overleggen nog met het bouwteam wat de exacte planning per onderdeel is. Mochten we denken dat omwonenden hinder gaan ondervinden, dan laten we dit via NTP in een brief aan aanwonenden weten. Er vindt momenteel nog een update plaats van het ontwerp m.b.t de locatie van de gymzaal. We verwachten dat de inrichting van het gebied voor de bouwvak gereed is.

 

Voortgang overige straten
Zoals u kunt zien, verandert er veel rond de Europastraat, Evertzenstraat en de Groene Long. Qua werkzaamheden lopen we mooi in de pas. Natuurlijk hebben we dit ook te danken aan het mooie weer, dat helpt enorm. De Groene Long wordt per deel aangepakt. Dus nadat het werk in de Evertzenstraat klaar is, wordt het deel van de Groene Long richting de Dorus Rijkersstraat aangelegd. In week 16 zullen we starten aan de Dorus Rijkersstraat met bestrating. De tegels die uit de straat komen, zullen worden geschonken aan een sportclub in Borne. We zijn blij dat deze tegels hergebruikt zullen worden.

 

Heeft u vragen?
We zijn hard aan het werk om de aanleg in de wijk gereed te maken. Soms is het niet altijd zichtbaar dat we bij u in de straat aan de slag zijn. Wilt u weten wat er allemaal gebeurt in de wijk? Loop gerust eens een rondje en kijk wat er allemaal verandert. U kunt ook gerust de mensen van NPT of het bouwteam vragen naar de stand van zaken'.

 

Vernieuwen gedeelte riool Theresiastraat

 

16 maart 2022 - Zoals u weet heeft de gemeente Borne fysieke maatregelen getroffen en het riool geïnspecteerd in de Theresiastraat in verband met de verzakkingen in de straat. Gebleken is dat een stuk van het riool vervangen moeten worden. Fase 2 van Wensink-Zuid is qua voorbereiding nog niet zover dat er uitvoering aan gegeven kan worden en daarom is besloten om op korte termijn dit stuk riool te vervangen.

 

In de bijlage is te zien om welke locatie het precies gaat en het gedeelte dat afgesloten wordt. In opdracht van de gemeente Borne gaat NTP deze werkzaamheden uitvoeren. Tijdens deze werkzaamheden is de Theresiastraat tussen de Oude Hengeloseweg en de Ruyterstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. U zult te zijner tijd bericht krijgen wanneer deze werkzaamheden gaan plaatsvinden. De fysieke maatregelen worden verwijderd. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden bij u in de straat tot overlast kunnen gaan leiden, helaas is dit niet altijd te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip en wij zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken.

 

Mocht u vragen hebben omtrent het bovenstaande dan kunt u op werkdagen tussen 07.30 en 16.30 uur contact opnemen met NTP: Dick Veldman , telefoon 06 2034 3191 of Jorn Smeenk, telefoon 06 2352 5915.

 

Aanpassen riool kruising Oude Hengeloseweg - Van Speykplein

 

21 februari 2022 - In opdracht van de gemeente Borne gaat NTP een nieuwe aansluiting maken in het riool aan de Oude Hengeloseweg kruising Van Speykplein. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. NTP zal maandag 21 februari starten en de werkzaamheden zullen naar verwachting vrijdag 25 februari klaar zijn. De kruising wordt deels afgezet, de weg blijft dus deels open voor doorgaand verkeer. NTP zal proberen de overlast door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

 

Tijdelijk parkeerverbod en afsluiting rijbaan Theresiastraat

 

20 januari 2022 - In de Theresiastraat is de verzakking in de rijbaan ter hoogte van de huisnummers 12-18 zorgelijk geworden, Om verdere schade aan de rijbaan te voorkomen wordt er rechts van het gedeelte Theresiastraat 12-18 een tijdelijk parkeerverbod ingesteld.

 

Parkeren is verboden vanaf de nummers 29-31 tot nummer 19. Ook wordt een deel van de rijbaan afgezet, ter hoogte van huisnummer 16, aan de linkerkant van de Theresiastraat. Auto’s en fietsers kunnen rechts om de afzetting heen rijden. De Theresiastraat blijft dus open.

 

Maandag 24 januari a.s. wordt het riool geinspecteerd om te kijken wat hier precies de schade is. De gemeente Borne werkt samen met NTP en Twente Milieu aan een oplossing.

 

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar wensinkzuid@borne.nl of wensinkzuid@ntp.nl. U kunt ook de medewerkers van NTP of de gemeente aanspreken die in de wijk aanwezig zijn.

 

Reconstructie Evertzenstraat gestart

 

10 januari 2022 - Er wordt gestaag verder gewerkt aan het klimaatadaptief maken van de wijk Wensink-Zuid. Eerder al werden onder andere de Oude Hengeloseweg heringericht als fietswaterstraat en een start gemaakt met de aanleg van een groene long.

 

Inmiddels is het project aangeland bij de Evertzenstraat. Maandag 10 januari is NTP begonnen met de werkzaamheden die bestaan uit het opbreken van de bestaande verharding, het vervangen van de riolering en het aanbrengen van nieuwe verharding. Daarnaast wordt bewoners gevraagd medewerking te verlenen aan het afkoppelen van het regenwater, zodat dit niet meer via de regenpijpen op de riolering wordt geloosd. De bedoeling daarvan is om het rioolstelsel te ontlasten en het schone regenwater separaat af te voeren dan wel in droge tijden vast te houden in de wijk.

 

De Evertzenstraat is gedurende de werkzaamheden, die in fases worden uitgevoerd, afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen zich voor vragen en opmerkingen tussen 07.30 en 16.30 uur wenden tot Jorn Smeenk van NTP, telefoon 06-2352 5915.

 

Wijkbericht najaar 2021

 

24 oktober 2021 - Thema-editie over de energietransitie

 

De Stichting wijkcomité Wensink-Zuid, een aantal wijkbewoners dat de ontwikkelingen in en om de wijk met belangstelling volgt en daarop inspreekt bij overheden, heeft zich via de werkgroep energie de laatste tijd beziggehouden met zaken die gaan over de toekomstige energievoorzieningen.

 

Twee initiatieven worden via dit bericht nader onder de aandacht gebracht:

 

ZONNEPANELEN
Informatiebijeenkomst op 3 november a.s. om 19.30 uur in de aula van het Twickelcollege.
Dit is een privé initiatief van twee enthousiaste wijkbewoners, nl. Rinne Oost en Dave Poort. Zie hun uitnodigingsbrief op pagina 2 - 3 van dit bericht. Beide heren maken ook deel uit van de werkgroep energie.
 

WARMTENET EN WINDMOLENS

Zie de reactie van Siny Boer namens de werkgroep energie op pagina 4 – 6
op de plannen van de gemeenten Borne en Hengelo.

Zie pagina 6 - 7 voor overige informatie.

 

Download het wijkbericht (PDF)

 

Reacties op ontwerp retentiegebied

 

3 december 2021 - De komende jaren wordt Wensink-Zuid klimaat-adaptief ingericht: klaar voor hete zomers en dikke regenbuien. Een van de projecten in de wijk is de inrichting van een water-retentiegebied op de locatie van de voormalige MAVO aan de Woolderweg. Daarvoor is een ontwerp gemaakt dat voorgelegd is aan de klankbordgroep en daarna de website van Wensink Zuid op Borneboeit.nl aan de wijkbewoners. Zij konden deze zomer een reactie op het ontwerp geven. Inmiddels zijn alle reacties verwerkt en vastgelegd in een reactienota.

 

Reactienota en het vervolg

In de reactienota die u hier kunt inzien staat te lezen op welke manier aandacht is voor de reacties van wijkbewoners. De volgende stap is dat het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hierin worden de reacties vanuit de reactienota betrokken. Er is al met een deel van de voorbereiding begonnen en in 2022 zal het gebied worden aangelegd. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het projectteam wensink-zuid@borne.nl

 

Inloopbijeenkomst Europastraat

 

2 juli 2021 - Maandag 5 juli is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar het concept ontwerp voor de herinrichting van de Europastraat wordt gedeeld met geïnteresseerden. Tussen 17.00 en 20.00 uur is het bouwteam in de raadzaal aanwezig om het ontwerp toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

 

Lees verder

 

Definitief ontwerp herinrichting fase 1A

 

21 juni 2021 - Het definitieve ontwerp van de herinrichting fase 1A (Piet Heinstraat, Evertzenstraat, Dorus Rijkersstraat en Groene Long) is hier te downloaden (PDF)

 

Het is bijna zover. Er wordt gestart met de uitvoering van de herinrichting van de wegen Piet Heinstraat, Evertzenstraat en Dorus Rijkerstraat. Door deze herinrichting wordt het hemelwater van de woningen die aan deze straten liggen, afgevoerd richting de Groene Long. De Groene Long komt uit in het nieuwe retentiegebied aan de Woolderweg (voormalige MAVO-locatie).

 

Herinrichting straten en ‘Groene Long’

Als omwonende heeft u in april 2020 via een enquête kunnen reageren met uw wensen omtrent de inrichting. Mede aan de hand van uw reacties is een voorlopig ontwerp gemaakt door architectenbureau Te Kiefte. Dit ontwerp is digitaal via de website van Wensink-Zuid op BorneBoeit aan u gepresenteerd. Alle reacties zijn verzameld in een reactienota die ook op BorneBoeit is geplaatst. Alle reacties bij elkaar hebben tot aanpassingen in het definitieve ontwerp geleid. U kunt dit definitieve ontwerp hier bekijken.

 

Ontwerp retentiegebied (voormalige MAVO-locatie)

Het ontwerp voor het retentiegebied heeft de afgelopen tijd ook verder vorm gekregen. Voor dit ontwerp geldt ook dat het projectteam dit normaliter persoonlijk aan wijkbewoners zou presenteren. Ook dit ontwerp vindt u in dezelfde presentatie. U kunt hierop reageren. Doe dat wel voor 5 juli aanstaande, daarna worden alle reacties verwerkt in een reactienota. En natuurlijk plaatsen we die reactienota ook weer op deze website. In die reactienota wordt geschreven wat er met uw opmerking is gedaan.

 

Planning
Op dit moment zijn de nutsbedrijven nog druk aan de slag met het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen. Wanneer deze werkzaamheden in de Piet Heinstraat klaar zijn, kan gestart worden met de herinrichting van de straat. NTP zal u verder informeren over de planning van de herinrichtingswerkzaamheden.

 

Tijdens de werkzaamheden zal er alvast wat grond verplaatst worden bij het retentiegebied. De definitieve inrichting van dit gebied vindt echter aan het eind van dit jaar plaats, nadat alle inspraakreacties verwerkt zijn.

 

Herinrichting Fase 1 (Piet Heinstraat, Evertzenstraat, Dorus Rijkersstraat en Groene Long)

 

18 juni 2021 - Link naar de presentatie (PDF)

 

Meepraten over plannen zonne- en windenergie van Hengelo

 

10 juni 2021 - Het college van B&W in Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

 

Digitale bijeenkomsten

De gemeente Hengelo wil graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van de buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten. Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn geeft in twee digitale bijeenkomsten uitleg over het onderzoek in de zoekgebieden.

 

Maandag 21 juni van 20:30 tot en met 22:00 uur; digitale bijeenkomst over zonne-energie

Donderdag 24 juni van 19:30 tot en met 21:00 uur; digitale bijeenkomst over windenergie

Meer informatie: www.hengelo.nl/nieuwe-energie

 

Karavaan van de Nieuwe Energie in Wensink-Zuid

Daarnaast komt de Karavaan van de Nieuwe Energie vanaf 25 juni op zes verschillende locaties in de buurt van de zoekgebieden te staan. Op 25 juni staat de Karavaan van 16.30 uur tot 19.45 uur op de parkeerplaats bij basisschool De Wheele in Wensink-Zuid. Daar kunt u in gesprek gaan over duurzame energie, uw vragen stellen en uw mening geven. Vanwege de corona-maatregelen moet u zich uiterlijk 24 uur van tevoren voor een tijdslot aanmelden als u langs wilt komen. Opgeven voor de Karavaan van de Nieuwe Energie? Dat kan hier.

 

Duurzaamheidsroute A35

Tijdens de Karavaan van de Nieuwe Energie sluit Rijkswaterstaat aan om al uw vragen over de duurzaamheidsroute A35 te beantwoorden. Het gaat hier om grootschalige zonne-opwek langs de rijkswegen. Reserveer een tijdslot bij onze collega’s van Rijkswaterstaat als u hier vragen over heeft. Reserveren kan hier.

 

Reacties op ontwerp Piet Heinstraat, Evertzenstraat, Dorus Rijkerstraat, groene long en retentiegebied

 

26 maart 2021 - De komende jaren wordt Wensink-Zuid klimaat adaptief ingericht. De Oude Hengelosestraat is inmiddels op deze wijze ingericht. Dit jaar en volgend jaar zijn de Piet Heinstraat, Evertzenstraat en Dorus Rijkerstraat, de aangrenzende groene long en het retentiegebied (locatie voormalige MAVO) aan de beurt. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus is dit ontwerp niet gepresenteerd tijdens een informatieavond, maar geplaatst op dit platform.

Omwonenden en betrokkenen zijn uitgenodigd om uiterlijk 22 februari te reageren op het ontwerp. Deze reacties zijn samengevat in een 'reactienota' en dienen als input voor het daadwerkelijke ontwerp. Met dit ontwerp gaan we de komende tijd aan de slag. Naar verwachting wordt dit in mei voorgelegd aan de wijkbewoners. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen, wordt nog bekeken hoe.

Verdere informatie hierover volgt.

De reactienota is hier in te zien.

 

Ontwerp groene long en zijwegen Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat

 

4 februari 2021 - De komende tijd wordt gestart met de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Door deze herinrichting kan hemelwater straks worden afgevoerd richting de groene long en het nieuwe retentiegebied. Tevens wordt de parkeerdruk in deze straten aangepakt.

 

Ontwerp
Omwonenden hebben in april op een enquête kunnen reageren. Bijna de helft van de aangeschreven adressen heeft gereageerd. Mede aan de hand daarvan is een voorlopig ontwerp gemaakt door architectenbureau Te Kiefte. Dit ontwerp is verwerkt in een presentatie:

 

Presentatie (PDF)

Voorlopig ontwerp (PDF)

 

Reacties op het ontwerp mogen worden gestuurd naar wensinkzuid@borne.nl tot 22 februari 2021. De reacties worden verwerkt in een reactienota die rond eind februari, begin maart op dit platform wordt geplaatst.

 

Planning
Vooruitlopend op het definitieve ontwerp, gaat waterbedrijf Vitens aan de slag met de waterleiding in het gebied van de groene long. Vitens communiceert hierover rechtstreeks met omwonenden.

Rond eind maart, begin april wordt het definitieve ontwerp verwacht. Hierin wordt ook de daadwerkelijke maatvoering en materiaalkeuze opgenomen. Hierbij wordt de klankbordgroep Wensink-Zuid betrokken. Dit ontwerp wordt ook via dit platform gedeeld.

 

Woont u aan de Piet Heinstraat, Evertzenstraat of Dorus Rijkerstraat en wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Aanmelden kan via wensinkzuid@borne.nl.

 

Ook het ontwerp voor de voormalige MAVO-locatie zal de komende periode verder vorm krijgen.

 

Wensink-Zuid heeft twijfels bij warmtenet

 

21 januari 2021 - Voor de wijk Wensink-Zuid wordt een warmtenet kansrijk geacht om de wijk aardgasvrij te maken. Bewoners van de wijk hebben daar echter grote twijfels bij. In een zienswijze op de onlangs gepresenteerde Energievisie reageert de wijkvereniging op het voornemen. Om te beginnen vindt men dat ‘van het aardgas af’ een doel op zich lijkt, maar dit niet zou moeten zijn. Het grote doel is immers in 2050 een CO2-neutraal Borne en de vraag is of een warmtenet daaraan wel een bijdrage is...

 

Lees verder

 

Binnenkort niet meer betalen voor veilige verwijdering aardgasaansluiting

 

27 november 2020 - Steeds meer woningeigenaren willen een duurzame warmtevoorziening en besluiten zelfstandig van het aardgas af te gaan. Bij huishoudens die geen aardgas meer gebruiken, moet de gasaansluiting onder andere vanwege veiligheidsredenen volledig worden verwijderd. Netbeheerders zijn verplicht de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting door te berekenen. Minister Wiebes komt inwoners nu tegemoet: binnenkort hoef je niet meer te betalen voor een veilige verwijdering van je aardgasaansluiting.

 

Veilig verwijderen
Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat verzegelen van de aansluiting -een tijdelijke afsluiting- op termijn niet veilig is. Voor de consument is dit nu een kosteloze oplossing. Bij wie definitief van het aardgas af wil, wordt de volledige aansluiting verwijderd. Volgens de minister is volledige verwijdering van de aansluiting de enige manier om een woning aardgasloos te maken.

 

Steeds meer mensen zonder aardgas
De netbeheerders mogen de kosten voor het volledig verwijderen van de gasaansluiting nu gaan verrekenen in het aansluittarief gas. Dit betekent dat de kosten voor het aardgasloos maken van woningen worden betaald door consumenten die aan het gasnet verbonden blijven. Nu is het aantal consumenten dat zelfstandig van het aardgas af gaat nog beperkt, maar die aantallen lopen de komende jaren op.

 

Vanaf 1 maart 2021
In februari 2020 heeft de Tweede Kamer het wijzigingsvoorstel op de Gaswet aangenomen om de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting te verdelen. Consumenten die van het gas af gaan zouden dan de helft van de kosten betalen. De andere helft van de kosten mochten de netbeheerders verrekenen in het periodieke aansluittarief gas. Het nieuwe besluit van de minister zorgt ervoor dat niet de helft, maar de volledige kosten worden verrekend in het periodieke aansluittarief gas. De procedure voor de aanpassing van de Gaswet volgens de 50/50-regeling loopt al. Deze wordt aangepast. De regeling moet nog door een aantal wettelijke procedures. Naar verwachting hoeven consumenten die vanaf 1 maart 2021 hun gasaansluiting laten verwijderen niet meer een apart eenmalig tarief te betalen voor de verwijdering van hun gasaansluiting.

 

De Energievisie van Borne geeft richting

 

25 november 2020 - Ook de gemeente Borne zet de stap naar verduurzaming van haar energiebehoefte. Vanuit onze gemeente dragen we bij aan de opgave die we in de regio Twente invullen richting het Nationaal Klimaatakkoord. In Borne doen we dat door energie te besparen, door onze woningen straks duurzaam te verwarmen en door onze energie duurzaam op te wekken. Hoe we dit willen doen, staat in de Energievisie van Borne.

 

Inspraakperiode

Dinsdag 24 november is het college akkoord gegaan om de Energievisie van Borne vrij te geven voor inspraak. Vanaf 10 december 2020 tot 20 januari 2021 geldt de gebruikelijke inspraakprocedure. Daarover leest u binnenkort meer in de Week van Borne. U kunt de Energievisie hier al doorbladeren.

 

Meedoen is belangrijk

De gemeenteraad heeft gevraagd om een Energievisie voor Borne, waarin Borne zich uitspreekt voor een CO2-neutrale samenleving in 2050 en waarin de route beschreven wordt hoe we dit met elkaar gaan doen. Aan deze eerste Energievisie van Borne is de afgelopen twee jaar, in een dynamisch samenspel met het traject voor de RES-Twente, door vele stakeholders gewerkt. Beleidsadviseurs van de gemeente, Waterschap Vechtstromen, woningcorporatie Welbions, Twence, Cogas, Enexis, LTO, de landgoederen Twickel en Weleveld, Borne Energie, Borne Duurzaam de Bundeling Bornse Ondernemers, Duurzaam Thuis Twente en vooral wijkraden en geïnteresseerde bewoners hebben bijgedragen aan deze visie.

 

Trots

Michel Kotteman, wethouder duurzaamheid is trots: ‘Het meepraten en meedoen van bewoners is heel belangrijk in de energietransitie. Wij zijn trots dat onze Energievisie gezamenlijk tot stand is gekomen en we geloven in de maatschappelijke en technisch-financiële uitvoerbaarheid ervan.’

 

 

Nog ruim € 185.000,- beschikbaar voor inwoners Borne

 

20 november 2020 - Sinds de start van Poen voor Groen hebben meer dan 250 woningeigenaren in de gemeente €50,- teruggekregen. Dat gebeurde na de aanschaf van energiebesparende producten en het uploaden van de kassabon op poenvoorgroen.nl. Borne organiseert de campagne, samen met zes andere Twentse gemeenten, met geld uit de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Zo stimuleert de gemeente inwoners eenvoudige energiebesparende maatregelen te nemen in en om hun woning. Er zit nog ruim €185.000,- in de pot: dat betekent dat nog zo’n 3.700 inwoners van de actie kunnen profiteren.

 

De resultaten zijn boven verwachting, zeker omdat de actie eigenlijk nog maar net begonnen is. Een belangrijk aandeel in het succes van Poen voor Groen vormen de plaatselijke winkeliers. Zij zorgen dat mensen dichtbij huis de benodigde producten kunnen kopen en geven eventueel advies over de meest geschikte oplossing. Bijkomend voordeel is dat de winkeliers meeprofiteren van de subsidie die de gemeenten krijgt. In Borne doen Electro-Sounds, Plentyparts, Weghorst installatiebedrijf en Praxis mee.

 

Wethouder Kotteman op de fiets

Michel Kotteman, wethouder duurzaamheid van de gemeente Borne, is speciaal naar Electro-Sounds gefietst voor energiebesparende lampen. ‘Een lamp in mijn woonkamer was kapot, dus ik ben op de fiets gestapt naar de winkel. Ik heb meteen meer lampen meegenomen. De kassabon heb ik meegenomen en geupload op poenvoorgroen.nl. Dat scheelt me direct geld en ik bespaar energie!’.

 

Doe ook mee!

De actie loopt tot 31 maart, tenzij het beschikbare subsidiegeld eerder is uitgekeerd. Op www.poenvoorgroen.nl is meer informatie te vinden. Hier staan ook de actievoorwaarden, de in aanmerking komende producten en de deelnemende bedrijven. Dus meld u aan op poenvoorgroen.nl, koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel, dien de kassabon in op de site en krijg na goedkeuring het aankoopbedrag tot maximaal 50 euro terug op uw bankrekening!

 

Voortgang project Waterbeheer Wensink Zuid - november

 

Fase 1A, (her)inrichting Piet Heinstraat / Evertzenstraat / Dorus Rijkerstraat en groene long

17 november 2020 - De komende tijd wordt verder gegaan met de herinrichting van de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Hemelwater kan door de herinrichting worden afgevoerd richting de groene long en het retentiegebied (Fase 1C). Tevens wordt de parkeerdruk in deze straten aangepakt.

 

Ontwerp
In verband met het coronavirus hebben aan- en omwonenden hierover in april, aan de hand van werktekeningen, een vragenlijst ontvangen. Bijna de helft van de 138 aangeschreven adressen heeft gereageerd. Het bouwteam heeft de reacties verwerkt in een concept-ontwerp. Inzage van het ontwerp, en de communicatie hierover, volgt op korte termijn, conform de dan geldende richtlijnen rondom het coronavirus.

 

Kabels en leidingen
Met de netwerkbeheerders is overlegd over de noodzaak tot het vervangen van kabels en leidingen. De plannen hiervoor zijn gedeeld met het bouwteam. Net als in de eerdere fasen zullen deze vervangingswerkzaamheden plaatsvinden vóór alle andere werkzaamheden. De netwerkbeheerders communiceren hierover rechtstreeks met de bewoners.

 

Bomen

In verband met van de voortgang van de werkzaamheden, is reeds een kapvergunning aangevraagd. Hierin zijn alle bomen binnen de werkgrens meegenomen. Echter, in samenhang met fase 1C, wordt nog een groenplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke bomen gekapt dienen te worden, welke bomen blijven staan en welke verplaatst kunnen worden. Daarnaast is er in de straten, groene long en het retentiegebied ruimte voor extra bomen en groen.

Het is dus nog niet duidelijk óf en wélke bomen daadwerkelijk gekapt kunnen worden. De vergunning is puur alvast aangevraagd om het werkproces niet te vertragen.

 

Fase 1B, Sloop Mavo Maris Stella

Op de onderdelen waar een nieuwe functie/bestemming voor komt na, is het schoolgebouw van Maris Stella gesloopt. In het ontwerp van fase 1C wordt de nieuwe functie/bestemming verder uitgewerkt. Zo blijven de kelder, de schoorsteen en het trappenhuis staan voor de huisvesting van vleermuizen in het gebied.
 

De gymzaal staat op de planning om volgend jaar te worden gesloopt.

 

Fase 1C, Herinrichting Mavo locatie / retentiegebied

De herinrichting van het terrein wordt uitgewerkt door architectenbureau Te Kiefte. De buurt wordt hierbij betrokken. Over hoe en wanneer volgt binnenkort meer informatie.

Kiefte. De buurt wordt hierbij betrokken. Over hoe en wanneer volgt binnenkort meer informatie.

 

Sloop voormalige mavo-locatie


17 augustus 2020 - In de week van 17 augustus wordt gestart met de sloop van de voormalige mavo-locatie aan de Woolderweg 108. Het gaat vooralsnog alleen om de sloop van het voormalige schoolgebouw, het gymlokaal blijft in ieder geval nog tot 2021 behouden.

 

Volgens wettelijke voorschriften en veiligheidsvoorwaarden wordt begonnen met de sanering van asbest en het afvoeren van grond. Vanaf week 36 (31 augustus) wordt met de daadwerkelijke sloop van het gebouw gestart, met uitzondering van een kelder en schoorsteen. Deze krijgen in het nieuw aan te leggen retentiegebied een nieuwe functie als permanent vleermuisverblijf. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Borne uitgevoerd door Maathuis Braakhuis Sloopwerken.

 

Voortgang project Waterbeheer Wensink Zuid
Naast de sloop van de voormalige mavo-locatie, wordt de komende tijd ook verder gegaan met de herinrichting van de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Hemelwater kan door de herinrichting worden afgevoerd richting de groene long en het retentiegebied. Afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus, worden de gemaakte ontwerpen gepresenteerd.

 

Retentiegebied
Voor de ontwikkeling van het retentiegebied hoopt het projectteam iets te kunnen organiseren om ideeën van wijkbewoners te verzamelen. Hierover volgt later meer informatie.

 

Afbeelding in de tekst: In vogelvlucht een voorbeeldimpressie van het te ontwikkelen retentiegebied vanaf het zuiden met centraal de vleermuiskelder en vleermuistoren

 

Herinrichting komt met aanpak groene long in nieuwe fase

 

11 mei 2020 - De eerste uitvoeringsfase van het project Waterbeheer Wensink Zuid is bijna gereed. De Oude Hengeloseweg heeft een heel ander aanzicht gekregen. Nieuwe bomen en beplanting maken het beeld straks compleet.

De komende periode wordt ook de laatste hand gelegd aan het Van Speijkplein en de aanzet van de groene long, de groene verbindingszone die van de Oude Hengeloseweg naar de Woolderweg loopt, tussen de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat.

 

Aangepaste werkplanning
In eerste instantie zou ná de Oude Hengeloseweg de Woolderweg aangepakt worden. Om de volgende redenen is deze planning echter bijgesteld:

  • De voormalige MAVO-locatie aan de Woolderweg is als retentiegebied naar voren gekomen. Dit betekent dat het een gebied is waar tijdelijk veel water kan worden opgevangen en geborgen. Om al het afgekoppelde hemelwater op te vangen is de verbinding Woolderweg-Europastraat niet meer direct noodzakelijk.
  • Binnenkort wordt ook de Europastraat, een andere belangrijke ‘verkeersader’ van Borne, opnieuw ingericht. Het is niet verstandig om twee belangrijke wegen gelijktijdig af te sluiten.
  • Het is ook niet wenselijk om de Woolderweg al op te knappen, terwijl het bouwverkeer uit het achterliggende deel van de wijk er nog overheen moet rijden.
  • Als er meer bekend is over een warmtevisie voor de wijk, biedt de Woolderweg eventueel mogelijkheden om werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren. In dat geval hoeft de weg niet twee keer opengebroken te worden.

 

Groene long
Er is daarom nu gepland om eerst verder te gaan met de groene long, de verbinding naar het toekomstige retentiegebied op de MAVO-locatie en de zijwegen hiervan (Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat). Deze straten kunnen dan het hemelwater afvoeren richting de groene long en vervolgens naar het retentiegebied. Tevens wil het bouwteam met hulp en ideeën van omwonenden de parkeerdruk in deze straten aanpakken.

 

Voorontwerp
Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus, hebben aan- en omwonenden van de Dorus Rijkersstraat, de Evertzenstraat en de Piet Heinstraat in april via een brief het verzoek ontvangen om een vragenlijst in te vullen aan de hand van werktekeningen. Bijna de helft van de 138 aangeschreven adressen heeft gereageerd.

 

Aan de hand van de reacties wordt gestart met het voorontwerp. Dit voorontwerp wordt naar verwachting in juni weer aan alle aan- en omwonenden teruggekoppeld. Men ontvangt hierover t.z.t. per brief meer informatie.

 

De ontwerptekeningen die behoren bij de hierboven genoemde enquête kunt u hier inzien.

 

Voortgang reconstructie Oude Hengeloseweg

 

7 februari 2020 - Vanaf maandag 3 februari wordt begonnen met werkzaamheden van het volgende deel van de reconstructie van de Oude Hengeloseweg. Dit is het gedeelte tot de kruising met de Van Galenstraat.

Meer over de werkzaamheden en antwoorden op veel gestelde vragen in de laatste nieuwsbrief van het projectteam.

 

Geslaagde informatieavond over zonnepanelen


17 december 2019 - Circa 80 mensen bezochten maandag 16 december de informatieavond over collectief zonnepanelen aankopen voor Wensink-Zuid in het Twickelcollege aan de Welemanstraat.
 

Het buurtteam-Wensink-Zuid/energietransitie, bestaande uit Frans Spekschate, Dave Poort, Michel Oldenhof en Rinne Oost had de avond georganiseerd en uitstekend voorbereid. Zij werden bijgestaan door buurtbegeleider Miranda Scheffer die veel ervaring heeft op dit gebied. Rinne Oost presenteerde de resultaten van het onderzoek naar de beste panelen en de beste leveranciers. Bij dat onderzoek werd gelet op kwaliteit, garantie, leveringstijd, betrouwbaarheid, prijs en collectiviteitskorting.
Anzon BV, gevestigd aan de Oosterveldsingel in Hengelo, bleek het beste te voldoen aan de gestelde criteria. Na de presentatie vulden 36 mensen meteen al het inventariseringsformulier in.


Interesse voor gesprek of offerte?

Wijkbewoners die ook interesse hebben en een gesprek of offerte willen aanvragen kunnen zich melden door hun gegevens achter te laten op de website. Doe dit vóór 5 januari via
https://www.anzon.nl/collectief/wensink-zuid. Op deze website staat ook alle informatie over dit zonnepanelenplan.

Na aanmelding neemt Anzon contact met u op om een huisbezoek te plannen. Dit zal plaats vinden in januari en ongeveer een half uur duren. Er wordt gekeken naar het gewenste aantal panelen, het energieverbruik en de installatiedetails.

Bij akkoord ontvangt u een opdrachtbevestiging. Nadat u deze heeft ondertekend en teruggestuurd, ontvangt u, uiterlijk twee weken voor de installatie, een installatieplan met datum. De installatie zal collectief plaats vinden vanaf 1 maart 2020. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het hele project voltooid worden in juni of juli.

Als u gebruik wilt maken van de collectiviteitskorting moet u uiterlijk 31 januari 2020 een definitief contract hebben gesloten met Anzon.

 

Start werkzaamheden reconstructie Oude Hengeloseweg

 

20 september 2019 - Tussen de parkeerplaats van de PLUS-supermarkt en kruising Kortenaerstraat/Theresiastraat zijn de nutsbedrijven bijna klaar met hun werkzaamheden. Op woensdag 25 september gaan we starten met de werkzaamheden aan de riolering en de verhardingen.

 

NTP start vanaf de Plus-supermarkt en de eerste fase loopt ook tot de eerder genoemde kruising en zal in kleinere gedeelten (twee of meer) worden opgebroken.
 Daar waar de weg is opgebroken kan men de woning tijdelijk niet met de auto bereiken (verzet uw auto tijdig). De woningen zijn altijd wel met de fiets en lopend bereikbaar. Hiertoe zetten wij loopschotten in. Voor het parkeren verzoeken wij u tijdelijk elders te parkeren. De vraag van de PLUS-supermarkt is om dit niet tijdens de drukke winkeltijden op hun parkeerplaats te doen. Er zijn dan te weinig parkeerplaatsen voor klanten die verder weg wonen en met de auto inkopen doen.

 

Afvalinzameling

Voor de inzameling van huisvuil de containers graag buiten het afgesloten werkvak zetten. Lukt u dat niet, dan graag een bericht naar de omgevingsmanager. NTP zal dan zorg dragen voor het plaatsen en terug brengen van uw container.

 

Hulpdiensten

Hulpdiensten worden door ons wekelijks op de hoogte gehouden van de bereikbaarheid zodat zij de snelste route kunnen nemen.

 

Herinrichting Oude Hengeloseweg

 

20 augustus 2019 - In september wordt gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oude Hengeloseweg en een deel van het Van Speyckplein. Dit ontwerp is mede tot stand gekomen op basis van eisen die een klimaatadaptieve inrichting met zich meebrengt. Daarnaast is een inloopavond/werkatelier gehouden met de bewoners op 29 maart 2018. Ook is het ontwerp besproken met de klankbordgroep waterbeheer en teruggekoppeld aan de bewoners op 4 juni 2019.

 

Inzage

Het ontwerp herinrichtingsplan ligt ter inzage van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

Reacties 

Belanghebbenden kunnen van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 reageren op het ontwerp, indien zij van mening zijn dat er iets over het hoofd is gezien bij het maken van het ontwerp. Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een reactie kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 16 september 2019 een afspraak te worden gemaakt met de heer A. ten Barge, telefoon 074-265 8686.

 

De presentatietekening van het herinrichtingsplan kun je hier downloaden.

 

Nieuwsbrief 2 reconstructie Oude Hengeloseweg

 

14 augustus 2019 - Zoals ook al in de eerste Nieuwsbrief (zie het bericht hieronder) werd aangegeven, zullen de nutsbedrijven op 19 augustus van start gaan met hun werkzaamheden in de Oude Hengeloseweg. In Nieuwsbrief 2 -die u hieronder kunt downloaden- treft u meer informatie over de planning van de werkzaamheden en wat het allemaal voor u, als aanwonende, betekent.

 

Download hier Nieuwsbrief 2 (PDF)

 

Nieuwsbrief reconstructie Oude Hengeloseweg

 

2 augustus 2019 - In week 38/39 (vanaf 16 september) wordt gestart met de werkzaamheden in de Oude Hengeloseweg. Tijdens de uitvoering van het werk wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt bezorgd bij de bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein en wordt gepubliceerd op dit platform. In de nieuwsbrief staat o.a. de laatste stand van zaken m.b.t. werkzaamheden, verkeershinder, gewijzigde bereikbaarheid etc.

Als alles volgens planning verloopt, starten de nutsbedrijven op maandag 19 augustus met het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen (hierover meer in Nieuwsbrief 2). Dan zal er al beperkte verkeershinder zijn. Aannemer NTP start week 38/39 met de herinrichting, mede afhankelijk van de vorderingen van de nutsbedrijven. Vanaf dan zal de Oude Hengeloseweg in fasen geheel afgesloten worden en is er voor de aanwonenden beperkte bereikbaarheid.

Vanaf week 34 worden de bewoners benaderd voor de gesprekken over de afkoppeling van het regenwater van hun woning.

 

Download de Nieuwsbrief hier (PDF)

 

Bericht van afstudeerders Lars en Matthijs

 

26 juli 2019 - “Het afgelopen half jaar zijn wij druk bezig geweest met het afstudeeronderzoek in de gemeente Borne voor Wensink-Zuid. Wij hebben onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in het klimaatadaptief maken van de wijk Wensink-Zuid voor het project van de rioolvervanging.

 

Gebleken is dat bewoners pas echt geïnteresseerd zijn en betrokken raken zodra er bij hen in de straat veranderingen plaatsvinden. Als de werkzaamheden zich ergens anders in de wijk afspelen is men over het algemeen minder betrokken. Wat ook meespeelt, is dat het project momenteel nog niet loopt, oftewel er is nog niets concreets (zichtbaar) gebeurd. De verwachting is dat op het moment dat de gemeente een concrete datum heeft wanneer zij ergens begint met de werkzaamheden, dat men dan geïnteresseerd raakt en mogelijk betrokken wil worden bij de invulling van hun straat en directe omgeving. Zoals nu gebeurt in de Oude Hengeloseweg. Immers, zonder concrete informatie over wat men kan doen en waar wat gaat gebeuren is er lastig een invulling aan te geven.

 

De concrete informatie heeft ook betekenis op de klimaatadaptieve toepassingen. In Wensink-Zuid is de houding tegenover klimaatadaptatie positief. Bewoners zijn welwillend en bereid tijd en/of geld te investeren in het klimaatadaptief maken van hun huis/tuin. De voorwaarde is wel dat de gemeente hierover duidelijk communiceert, dat wil zeggen: frequent met informatie komt, ook als er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, inhoudelijke informatie verstrekt over welke aanpassingen bewoners zelf kunnen doen en wat dit met zich meebrengt.

 

We hebben met veel plezier gewerkt aan het onderzoek om erachter te komen wat de gemeente kan doen om bewoners van Wensink-Zuid te betrekken bij plannen van de gemeente. Ten slotte willen we u natuurlijk bedanken voor uw tijd om een interview af te nemen!”

 

Lars van Gorp

Matthijs Kooij

 

Management van de Leefomgeving – Van Hall Larenstein te Leeuwarden

 

Bijeenkomst voor bewoners Oude Hengeloseweg Van Speijkplein

 

23 mei 2019 - Bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein zijn dinsdag 4 juni uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in het Twickelcollege aan de Welemanstraat, tussen 19.00 en 21.00 uur. Hier kunnen zij de conceptplannen voor de herinrichting van hun straat inzien. Ook zijn voorbeelden aanwezig van materiaal dat wordt toegepast. Medewerkers van het ontwerpteam zijn aanwezig om de plannen toe te lichten.

 

Naast het verbeteren van de riolering wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht, zoals straten, speelterreinen en de groeninrichting. Hiervoor zijn in een werkatelier op 29 maart 2018 wensen en ideeën uit de wijk opgehaald. Ook zijn er twee bijeenkomsten gehouden met een klankbordgroep uit de hele wijk, om de ontwerpen voor de nieuwe inrichting en de materiaalkeuze te bespreken. Dinsdag 4 juni worden de plannen voorgelegd aan de bewoners om deze vervolgens uit te werken in een definitief ontwerp. Het streven is om in september 2019 te starten met de werkzaamheden.

 

Huis-aan-huisgesprek
Na de inloopbijeenkomst wordt het ontwerp afgerond en worden er afspraken gemaakt voor de zogeheten huis-aan-huisgesprekken. Hierbij wordt de situatie op het eigen terrein van de bewoners besproken rond het eventueel afkoppelen van de hemelwaterafvoeren.

 

Bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein worden per brief geïnformeerd over de bijeenkomst op 4 juni.

 

Samen op de duofiets, gezellig!!


17 april 2019 - Zou u best graag af en toe een mooie fietstocht willen maken, maar lukt dat niet meer zelfstandig? Houdt u van fietsen, kunt u dat goed en wilt u daarbij graag gezelschap hebben?

Bij de VVV-balie in het Kulturhus kan men een duofiets huren voor €5,- per dagdeel. Men moet de fiets van te voren reserveren.
Deze prachtige elektrische fiets is bedoeld om iemand mee te nemen die niet meer zelfstandig kan fietsen. Hij/zij zit naast de
bestuurder en bepaalt zelf in welk tempo hij/zij mee wil fietsen. De benen helemaal stil houden kan ook!
De fiets past zelfs op smalle fietspaden, dus is heel geschikt voor een mooie tocht door de omgeving.

 

Het Wijkcomité Wensink Zuid wil het gebruik van de fiets in onze wijk graag stimuleren. Daarom zoeken wij:

- mensen die (na instructie) bereid zijn de fiets te besturen en
- mensen die graag mee willen gaan.

Bestuurders en passagiers bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze willen fietsen.

 

Het wijkcomité is van plan een bijeenkomst te organiseren waarbij:
- belangstellenden met elkaar kennis kunnen maken

- u de fiets kunt bekijken,

- u instructie krijgt over het gebruik en de besturing,

- u een proefritje kunt maken (als bestuurder of als passagier)

 

Denkt u: “Dit is misschien iets voor mij”? , meld u dan aan via een mailtje naar wensinkzuid@gmail.com of bel naar 074-2666841 (Siny Boer). Deelname verplicht tot niets. Gewoon doen!

 

Kent u iemand in uw omgeving voor wie dit misschien iets is , geef dit bericht dan aan hem/haar door s.v.p.!

Na aanmelding wordt er (in overleg) een datum voor een bijeenkomst gepland. U wordt opgehaald als u niet zelfstandig kunt komen.

 

Even voorstellen…

 

25 maart 2019 - “Wij zijn Lars en Matthijs, twee vierdejaars HBO-studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor onze opleiding Management van de leefomgeving voeren wij een afstudeeronderzoek uit in de gemeente Borne. Hoe kan de gemeente bewoners bij projecten betrekken én hierbij de leefbaarheid vergroten? Aanleiding van het onderzoek is de toekomstige rioolvervanging in Wensink Zuid, waarbij de mogelijkheden omtrent klimaatadaptatie worden meegenomen.

 

Voor ons onderzoek gaan wij van april tot en met juni graag met u als wijkbewoner in gesprek om verschillende meningen op te halen. Met de opbrengst uit deze gesprekken schrijven wij een advies aan de gemeente, die hierdoor goed kan inspelen op uw wensen.

 

Wij zijn dan ook benieuwd naar uw mening en komen graag bij u langs! Geïnteresseerd? Mail naar lars.vangorp@hvhl.nl of bel naar 06-41076792.

 

Graag tot snel!”

 

Lars van Gorp

Matthijs Kooij

 

Concept ontwerp Oude Hengeloseweg

 

22 maart 2019 - Op 7 maart is de klankbordgroep Wensink-Zuid voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Het bouwteam Wensink-Zuid heeft het conceptontwerp van de Oude Hengeloseweg voorgelegd aan de klankbordgroep en besproken.

De verschillende mogelijkheden in materiaal voor de aanleg van de weg zijn besproken en gepresenteerd aan de klankbordgroep. Besproken is waar de voorkeuren liggen van de klankbordgroep. Op basis van de inbreng van de klankbordgroep zijn er tevens enkele wijzigingen gedaan in het ontwerp.

Het aangepaste ontwerp wordt op een later moment tijdens een inloopbijeenkomst aan de direct omwonenden van de Oude Hengeloseweg gepresenteerd. Ook dan is er nog mogelijkheid tot inspraak. Omwonenden worden hier t.z.t. over geïnformeerd.

 

De klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van bewoners uit de wijk Wensink-Zuid. Suggesties voor of vragen over het ontwerp en/of bevindingen tijdens de uitvoering, kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink-Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink-Zuid.

 

Planning Oude Hengeloseweg

 

22 maart 2019 - Volgens planning gaat de Oude Hengeloseweg dit najaar op de schop. Echter, zoals eind vorig jaar gecommuniceerd op dit platform, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebruik van aardgas. Deze ontwikkelingen maken dat, naast het opnieuw inrichten van Wensink Zuid voor een duurzaam en beter waterbeheer, ook ‘aardgasvrij’ een belangrijke pijler is geworden binnen het project.

 

Het openbreken van de Oude Hengeloseweg biedt niet alleen kansen op het gebied van herinrichting, maar ook voor andere voorzieningen die eventueel nodig zijn ter voorbereiding op een aardgasvrij Wensink Zuid. Het is belangrijk dat de aanleg hiervan gelijktijdig verloopt. Dit om te voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.
 

Gevolgen
Daarom wordt overwogen om, voordat de schop in de grond gaat in de Oude Hengelosweg, eerst onderzoek te doen naar de wijze waarop de woningen in Wensink Zuid in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien. Voor de Oude Hengeloseweg zou dit gevolgen hebben voor de planning. Als er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan, betekent dit namelijk dat de uitkomst (wel/niet extra voorzieningen aanleggen) pas in het najaar bekend is. Een eventuele ‘gecombineerde aanleg’ zou dan pas in de zomer of het najaar van 2020 zijn.

 

Extra Onderzoek
De keuze voor extra onderzoek wordt gemaakt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne. Over dit besluit, dat naar verwachting in april wordt genomen, en de verdere planning en ontwikkelingen, wordt u op de hoogte gehouden via dit platform. De bewoners van de Oude Hengeloseweg worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

Klankbordgroep Waterbeheer en herinrichting fase A

Nieuws van het bouwteam

 

2 februari 2019 - Voor het toekomstige waterbeheer in uw wijk is het Bouwteam Wensink Zuid bezig met ontwerp en voorbereiding van de riolering, verhardingen en groenzones van fase A: de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg. Er wordt bekeken hoe het hemelwater zo goed mogelijk opgevangen, opgeslagen en afgevoerd kan worden zonder dat er overlast ontstaat bij hevige stortbuien. In het ontwerp wordt ook naar de grondwaterstanden gekeken.

 

Een aantal bewoners van de wijk heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep ‘Waterbeheer & herinrichting fase A’. Suggesties/vragen van belang voor het ontwerp of bevindingen tijdens de uitvoering kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink Zuid.

 

Leden klankbordgroep 

Als u contact wilt zoeken met de leden van de klankbordgroep kan dat per mail of mondeling als er geen mailadres is vermeld.

 

Voor het ontwerp Oude Hengeloseweg: 

Theo de Wal

theodewal@hotmail.com

Lars van Rijssen

larsvanrijssen@home.nl

Rinne Oost

oost_rinne@hotmail.com

Jan Morsink

jan.morsink@kpnmail.nl

 

Voor het ontwerp Woolderweg:

Marianne van der Berg

hvanderberg@home.nl

Jeroen Wevers
Theo Kupper

t.kupper@home.nl

Wim Menheere

w.menheere1@outlook.com

 

Contact met het Bouwteam Wensink zuid, bij voorkeur per mail: wensinkzuid@borne.nl of middels onze brievenbus bij de ingang van de PLUS supermarkt (Oude Hengeloseweg).

 

 

 

Afronding groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug

 

24 januari 2019 - Ooit was het gebied tussen Borne en Hengelo agrarisch, tot genoegen van menig burger die genoot van het open landschap. Toen kwam de A1 en vervolgens bedrijventerrein Westermaat. Bewoners van Wensink-Zuid hebben kritisch meegedacht tijdens die ontwikkelingen. Het resultaat was onder meer een groenconvenant waarin de Coöperatie Plein Westermaat en de gemeente Hengelo toezegden aan de andere partners in het convenant, de inmiddels opgerichte Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid, de Natuur- en Milieuraad, de gemeente Borne en enkele particulieren, dat extra aandacht zou worden besteed aan groen op en rondom Plein Westermaat. Zie afbeelding 1 op PDF bijlage.
 

Erf Kloas-an-de-brug
Wijkcomité en Milieuraad hebben indertijd bezwaar gemaakt tegen de sloop van de historisch waardevolle boerderij Kloas-an-de-brug (zie afbeelding 2 op PDF bijlage). Er zijn serieuze pogingen gedaan door ondernemers om het pand te laten restaureren / te herbouwen en een nieuwe bestemming te geven. Dat bleek niet haalbaar. Toch zijn de inspanningen niet helemaal vergeefs geweest: een deel van het erf blijft groen. Binnen dat groen maakt de nieuwe eigenaar van het erf, Bauhaus, binnenkort (voorjaar 2019) een herinnering aan de voormalige boerderij en schippersherberg (zie afbeeldingen 3 en 4 op PDF bijlage) en aan het agrarisch verleden van het huidige bedrijventerrein. Met de herinrichting van het erf zijn de via het groenconvenant gedane toezeggingen voltooid (afgezien van de onderhoudsplicht).
 

‘Rondjes achterom’
Er is dan weliswaar geen agrarisch landschap meer tussen Hengelo en Borne maar blijkbaar is het gebied voldoende aantrekkelijk door de ruimte en het groen om af en toe vanuit de wijk een aangenaam rondje te lopen. Dat geldt voor het Plein, maar ook voor Campus en De Veldkamp.

Groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug (PDF)

 

Waterbeheer en verduurzamen: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

 

30 december 2018 - Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

Omdat we als project- en bouwteam begrijpen dat dit verwarrend kan zijn voor bewoners, gaan we hier de komende tijd uitgebreid op in op dit wijkplein. Voorop staat dat het belangrijk is om beide sporen gelijktijdig te laten lopen/ uiteen te zetten. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.

 

Daarom is dit de tijd én kans om van Wensink Zuid de eerste bestaande, aardgasvrije wijk in Borne te maken. Dit klinkt wellicht spannend, maar het biedt vooral kansen voor de wijk. Om dit voor u te verduidelijken en zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn we druk bezig om alles voor u op een rijtje te zetten. Daarnaast volgen ook de landelijke ontwikkelingen en besluiten elkaar in hoog tempo op.

 

In het nieuwe jaar komen we hier zoals gezegd uitgebreid op terug.

 

Klankbordgroep

Na de informatieavond van woensdag 21 november, hebben zich een flink aantal mensen aangemeld voor de klankbordgroep voor de herinrichting van de wijk (in het kader van waterbeheer). De klankbordgroep komt op 7 januari voor de eerste keer bij elkaar.

 

Voor het aardgasvrij maken van de wijk (zoals hierboven beschreven, het ‘tweede spoor’ van het project), worden tevens wijkbewoners gezocht die actief mee willen denken in een klankbordgroep. U als wijkbewoner kent de lokale situatie, en juist deze kennis is onmisbaar als het gaat om planvorming! Dus wilt u hierover meedenken, meldt u dan aan via wensinkzuid@borne.nl.

 

wensinkzuid@borne.nl is het emailadres voor het project Wensink Zuid. Naast het aanmelden voor een klankbordgroep (waterbeheer of aardgasvrij) kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen.

 

MEER OVER WATERBEHEER

MEER OVER VERDUURZAMEN

 

Waterbeheer en aardgasvrij: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

Nieuws van het bouwteam

 

30 december 2018 - Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

De komende tijd zal het projectteam via dit wijkplein meer informatie geven over de twee sporen.

 

Lees verder

 

Graven proefsleuven gestart

Nieuws van het bouwteam

 

6 december 2018 - Op diverse plaatsen in de wijk zijn de collega’s van NTP gestart met het graven van proefsleuven. Met name in de Oude Hengeloseweg en Woolderweg.

 

Dit gebeurt om te kijken waar gas- en waterleidingen, rioolbuizen, rioolaansluitingen exact liggen en van welk materiaal en kwaliteit deze leidingen zijn. De resultaten worden met GPS apparatuur ingemeten. Waterleiding bedrijf Vitens is ook regelmatig aanwezig om hun waterleidingen te beoordelen.

 

De Gasunie zal de exacte locatie van hun gasleiding in de Van Galenstraat uitzetten, hiervoor hoeven geen proefsleuven gegraven te worden.

 

Cogas en gemeente gaan warmtestudie uitvoeren

 

29 november 2018 - We staan landelijk voor een flinke opgave: een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Net als alle andere gemeenten moet Borne vóór 2021 een warmteplan maken. Daarin staat per wijk beschreven hoe de wijk in de toekomst zonder aardgas verwarmd wordt. Dus ook voor Wensink-Zuid.

 

Voor het warmteplan van Wensink-Zuid werkt de gemeente samen met NTP en Cogas. Samen met de gemeente zal Cogas een warmtestudie uitvoeren om uiteindelijk tot de meest optimale en duurzame energieoplossing te komen, waarbij de wijk van warmte en warm water wordt voorzien zonder aardgas.

 

Warmtenet

De aanleg van een warmtenet zou hierbij een van de oplossingen kunnen zijn. Een warmtenet is een duurzaam verwarmingssysteem, waarbij woningen en bedrijven worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Kijk hier hoe dit precies werkt.

 

Waarom nu al over alternatieven voor aardgas nadenken?

In het kader van het project Waterbeheer Wensink-Zuid gaat in de hele wijk de schop in de grond. Omdat de gemeente voor 2021 ook het warmteplan in orde moet hebben, is het goed om nu al na te denken over hoe we in de wijk omgaan met duurzame energie. Door werkzaamheden in samenhang uit te voeren, is er minder overlast en kunnen er kostenvoordelen optreden

 

Wanneer is bekend wat de duurzame energieoplossing wordt?

Op dit moment is Cogas bezig met een verkennend onderzoek naar de beste oplossing voor duurzame energie in Wensink-Zuid. Cogas verwacht medio 2019 een oplossing te presenteren aan de gemeente.

 

Stel dat er een warmtenet komt, gaan bewoners dan meer betalen?

Bij de aanleg van een warmtenet gaat men er vanuit dat bewoners niet meer gaan betalen dan dat ze nu betalen voor hun energie. In sommige gevallen zijn de kosten zelfs lager.

 

Wat merken bewoners van de werkzaamheden?

De straat gaat open. Bewoners worden hierover t.z.t. over geïnformeerd. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar, eventueel via een alternatieve route. Door de werkzaamheden binnen het project te bundelen, wordt de overlast tot een minimum beperkt.

 

Kan men dan helemaal geen aardgas meer in huis gebruiken?

Vooralsnog blijft het mogelijk om een aardgasaansluiting te houden. Cogas kan echter niet garanderen dat de aardgasaansluiting ook in de (nabije) toekomst nog gebruikt kan worden. Het huidige beleid van de overheid is om alle huishoudens in Nederland voor 2050 van het aardgas af te halen. Wat dit precies betekent is nog niet duidelijk.

 

Energiebesparen en zelf opwekken

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Om energie (en geld) te besparen komt er een buurtteam van buurtbewoners die het energieverbruik in en om de woning gaat aanpakken. Het idee is om gezamenlijk op zoek te gaan mogelijkheden, en door gezamenlijk in te kopen geld te verdienen, en het voor iedereen makkelijker te maken om energie te besparen.

Omdat Cogas bezig is met de verwarming van woningen, richt het buurtteam zich in eerste instantie op isolatie en zonnepanelen. Het Buurtteam wordt ondersteund door Buurkracht, Borne Energie en de gemeente.

 

Meedenken over een duurzame energieoplossing? Of vragen over energie? Mail naar wensinkzuid@borne.nl.

 

Verslag en presentatie bijeenkomst 21 november

 

28 november 2018 - Er waren veel wijkbewoners aanwezig op de informatie- en inspiratieavond op 21 november. Voor degenen die de bijeenkomst hebben gemist, of de presentatie nog eens willen bekijken is hier het verslag te downloaden, evenals de sheets van de presentatie van het bouwteam. Op verzoek is zijn ook de ‘denkplaatjes’ voor verschillende straten digitaal beschikbaar gemaakt.

 

Verslag informatie- en inspiratieavond (PDF)

Presentatie (PDF)

Denkplaatjes (PDF)

 

Op de schop

 

28 augustus 2018 - De gemeente Borne gaat aan de slag met het waterbeheer in Wensink-Zuid. Tijdens (zomerse) buien komt er in de wijk namelijk regelmatig waterhinder en wateroverlast voor door regenval. Om dit tegen te gaan, wordt onder andere de riolering aangepakt.

 

Samen aan de slag
Om te zorgen voor een prettige en duurzame leefomgeving gaat de gemeente samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan de slag. Daarbij is aandacht voor onder andere sociale binding en veiligheid in de wijk. Want niet alleen het waterbeheer wordt aangepakt, de gehele openbare ruimte (zoals speel- en parkeerterreinen, straatinrichting en groenvoorzieningen) gaat op de schop.

 

Klimaatadaptieve wijk
Samen met de wijkbewoners hoopt de gemeente de komende jaren een zogeheten ‘klimaatadaptieve’ wijk te realiseren, oftewel een wijk die bestand is tegen klimaatsveranderingen. Een wijk die klaar is voor de toekomst, verkeersveilig is en een waterbergend vermogen heeft. Maar bovenal: een wijk met een prettige leefomgeving.

 

Contact met het Bouwteam Wensink-Zuid?

U kunt al uw vragen tips over Waterbeheer en de energietransitie mailen aan:

wensinkzuid@borne.nl

 

Wijkplatform Wensink-Zuid is dé plek om op de hoogte te blijven van nieuws over waterbeheer Wensink-Zuid!

 

Verkeerstellingen

 

26 november 2018 - Momenteel worden er in de Wensink-Zuid op de Oude Hengeloseweg, Jupiterstraat en Woolderweg verkeerstellingen gedaan met behulp van slangen over de weg. Het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s worden geteld.

 

Hiermee wordt vastgesteld wat de verhouding is tussen het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s. Om een fiets-waterstraat goed te laten functioneren moeten er voldoende fietsers zijn.

 

Brievenbus geplaatst

 

23 november 2018 - Vrijdag 23 november is bij de ingang van de PLUS supermarkt de brievenbus van het Bouwteam geplaatst.

 

Zoals woensdagavond tijdens de informatie- en inspiratieavond aangegeven is kunnen de bewoners hier de aanmelding voor de klankbordgroep inleveren.

 

Ook doorgeven van naam- en adresgegevens ten behoeve van de keukentafelgesprekken in de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg kunnen hier worden aangeleverd.

 

Uiteraard kan beide ook per mail naar: wensinkzuid@borne.nl