Politiek

 

Veel van wat er in de toekomstvisie staat is al gelukt, gewoon doordat mensen dingen in beweging zijn gaan zetten. Dynamische Dorpen is een visie van ‘beleving’. Toch zijn er ook mensen die behoefte hebben aan houvast. Daarom willen we nu, meer dan in 2011, en verbinding leggen tussen de herijkte visie en de politieke agenda van de gemeenteraad. Dat betekent dat we de herijkte visie ook meteen aan de nieuwe gemeenteraad willen aanbieden na de verkiezingen.

 

Is dat ambitieus? Zeker! Maar het geeft alle betrokkenen ook vooral positieve energie om samen de schouders te zetten onder een project dat gaat over onze toekomst. Juist in deze tijd, waarin een pandemie ons leven lijkt te beheersen, kijkt Borne daaroverheen!