Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het doorvoeren van de wijzigingen aan de herijkte toekomstvisie. Het is het resultaat van de zogenaamde inwoners-check in maart, waarbij iedereen zijn of haar mening kon geven over de voorgestelde wijzigingen. Het aangepaste en vernieuwde document wordt door de partners op 26 april aangeboden aan de gemeenteraad. Overigens niet ter vaststelling, want het is een document van, voor en door de gemeenschap, wel als belangrijk document ter inspiratie voor het mogelijke raadsakkoord.

 

Ondertussen is er al wel een factsheet met de belangrtijkste resultaten van de inwoners-check. Deze factsheet kun je hier downloaden.