Een ding is zeker: de verkeersstromen zullen met hogere snelheid pal langs Bornse woonwijken gaan. Uurgemiddelde NO2-concentratie en daggemiddelde fijnstof-concentratie -die voor de Zuidelijke Randweg door illegale middeling over vele weken weggepoetst zijn- zullen vérder boven de grenswaarden uitkomen.

De staat moet op 23 augustus a.s. voor de rechter verschijnen in een kort geding om gezonde lucht. Milieudefensie eist bij de rechtbank Den Haag dat de overheid binnen een half jaar voldoet aan de EU-luchtkwaliteitsnormen, waarna op 14 november a.s. de bodemprocedure voor gezonde lucht volgt.

Paul Cohn

Paul Cohn

„Milieudefensie schetst een doembeeld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid”, zei landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers. „Het gaat om een aantal hardnekkige lokale knooppunten langs grote wegen. We doen onze stinkende best.”

Duidelijker had de Landsadvocaathet niet kúnnen stellen: ..."stinkend"...

Negen jaar nadat de wet op de schone lucht voor Europa ook in Nederland was ingevoerd. ruim zes jaar nadat het gevraagde en verkregen uitstel was afgelopen waarbinnen Nederland dit had moeten en kunnen halen voor NO2, 1,5 jaar nadat het gevraagde en verkregen uitstel was afgelopen waarbinnen Nederland dit had moeten en kunnen halen voor fijnstof PM10.
Vier jaar nadat die toch al te hoge concentraties nog eens éxtra omhoog gingen door invoering van de 130 km/u...
Jren nadat 'het buitenland' ons er op wees dat onze berekeningen van verkeersemissies niet gebaseerd zijn op gemeten maar op berekende waarden.
Emissiefraude en sjoemelsoftware zorgden voor een fout van (tot) 600% in die berekeningen, zoals de Staatssecretaris ruim een jaar geleden meldde aan de tweede Kamer...
www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/07/11/vragen-over-gesjoemel-bij-verschillende-automerken/vragen-over-gesjoemel-bij-verschillende-automerken.pdf

Paul Cohn

Omdat mededelingen van de Rijksoverheid minder overkomen dan amusementsprogramma's hierbij de door die Rijksoverheid toegegeven forse toename van broeikasgasemissies door energievoorziening:
www.clo.nl/sites/default/files/infographics/0121_001g_clo_27_nl.png

Het is helaas onmogelijk om én goedkope, fossiele, stinkend-smerige brandstoffen in onze centrales te stoken (met name de allersmerigste: kolen) én meer stroom te produceren én onze beloftes in Parijs van MINDER broeikasgassen waar te kunne maken...
Laat staan dat ons land zou kunnen voldoen aan de eisen voor luchtkwaliteit in Europa zoals unaniem overeengekomen in 2008 en verankerd in de Nederlandse Wet Milieubeheer in 2009...
Als wij dus méér elektrisch gaan rijden op netstroom uit stinkend smerige centrales zal die luchtvervuiling ter plaatse van en door die centrales fors toenemen: elektrische auto's zijn zo "schoon" als de centrales die hun accu's laden...

Ron Hartman

Paul; in hoeverre gaat het verder elektrisch maken van het autopark, de komende jaren de directe vervuiling nabij de wegen positief beïnvloeden? Laat svp de productievervuiling even weg
15 aug 2017 om 20:38 | Paul Cohn | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (3)