nieuw bericht

Discussieforum

Stel hier je vraag, doe een oproep of plaats een suggestie


Zou het niet beter voor iedereen zijn om de verbindingsweg niet aan te leggen en vanaf de Albergerweg voor Zenderen een verbinding te maken die uitkomt ter hoogte van de Vloedtbelt. Route door dorp dan afsluiten of eenrichting maken. Almelo zorgt voor groene golf van stoplichten en het probleem is opgelost. Lees meer
15 jan 2021 om 17:00 | Herman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Nadat het Vloedbeltraject helemaal klaar is t/m de Albergerweg, komt er GEEN regionaal verkeer meer Borne in of door. De Oonksweg wordt dan gebruikt door hoge voertuigen van de Molenkamp en enkele auto's vanaf de Stroom Esch en de Flieren. De tunnel onder de Azelosestraat zal alle burgers van Borne helpen bij... Lees meer
17 jun 2020 om 17:28 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
De Gemeente gaat een onderzoek laten uitvoeren. Je zou hopen dat het een onderzoek wordt dat aangeeft HOE na de aanleg van de 5B (Albergerweg tot de Kluft) en de ontsluiting bij Azelo naar een volwaardig verkeersknooppunt zodat de 5B naar Borne dan minder druk wordt, de verkeersstromen dwars door de Gemeente Borne... Lees meer
18 mrt 2020 om 13:12 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Is de Totaalvisie nog wel valide? Het gaat wat hinkelend over de stenen. Immers; na stapsteen 3 (de overweg bij de Deldensestraat) die afgelopen halfjaar werd afgerond waarin de F35 beter (onder de overweg) naar de andere kant zou zijn geleid, zou je stapsteen 1 en 2 opnieuw moeten beoordelen omdat er voor de F35... Lees meer
28 jan 2020 om 17:11 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
Puinruimen na gigantische geldverspilling op kosten van de burgers. In 2016 maakte ik al een voorstel met schets die de aansluiting van de a1 en a35 bij Azelo liet zien als richting en daardoor betere vertakking in het achterland. De A1 gaat ooit verder daar. Bij gebrek aan enige respons maar doorgestuurd naar... Lees meer
15 jan 2020 om 13:15 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Het verkeer over de Oonksweg en dus langs 't Olthof zal fors afnemen, omdat de Oonksweg alleen nog verkeer vanaf de Stroom-Esch hoeft te verwerken. En natuurlijk de vrachtwagens van de Molenkamp zelf, maar alle regioverkeer gaat voortaan langs Borne heen. Probleem is dat een tunnel wel weer een extra... Lees meer
12 jan 2020 om 10:53 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
3 brandweerkazernes uit Almelo Zuid , Borne en Hengelo kunnen ook nog eens terug naar 2 . 1 bij de Ikea en 1 bij Twence. De Azelosestraat tunnel voor de burgers is dan haalbaar Lees meer
08 jan 2020 om 19:59 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Het zou verstandig zijn om alle rapporten uit 2014 ev te vergeten en een studie te laten doen met de nieuwe werkelijkheid van het feit dat behalve vanaf de Stroom-Esch, geen regionaal verkeer meer in of door Borne gaat. Dat regioverkeer gaat dan vanaf Twence bij Azelo rechtstreeks naar de A35 en de 5A/B brengt dan... Lees meer
08 jan 2020 om 19:05 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Het kan niet snel genoeg aangepakt worden en dat zal ook beslist gebeuren als de A1 zesbaans wordt. De Bornse brandweer krijgt dan ook eindelijk? de centrale functie vanaf de Veldkamp? Steunpunt knooppunt Azelo zou dan de A1 tot Rijssen, Zenderen/Albergen en Zuid Almelo kunnen bedienen. We denken immers niet meer in... Lees meer
01 dec 2019 om 23:13 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
De splitsing van de A35 op het alternatief bij AZELO en aansluiting via de Kluft op de A1 via de 5b Lijkt de beste stap om alle verkeersstroken buiten Borne of erlangs te voeren. De rotonde op of naast de ruine van het zorghotel krijgt de eerste verdeeltaak. Naar A1 of A35? Er zit nog wel een vreemd foutje in de... Lees meer
27 nov 2019 om 21:05 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Mijn zorg is vooral dat de F35 aan de andere kant van het spoor moet komen. Je mag er toch niet aan denken dat ooit, als ie klaar is tussen Almelo en Hengelo, de speed pedelecs over de Ovonde scheuren? Prima hoor, als ze in Borne moeten zijn, maar straks ook - in veelvoud - naar Almelo racend langs het station en... Lees meer
25 okt 2019 om 0:23 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Het lijkt erop dat de 5B verlangens een fraaie wending krijgen met het voorgestelde klaverblad. Flyovers zijn mooier, maar duurder. Benieuwd waar t opan goat met de 5. Zenderen gewoon ontsloten vanaf de Albergerweg en (boven)langs Twence en dan een mooie rotonde op de verlegde Bornerbroeksestraat. Het is nog niet... Lees meer
22 okt 2019 om 15:45 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
De overheid moet na de uitspraak van de Raad van State motiveren waarom die GVW onontkoombaar en uiterst belangrijk is en er geen alternatief is dat minder schadelijke effecten heeft dan dat alternatief. De vraag wordt dus of de Noordelijke Bandweg (waarvan de GVW het laatste stuk lijkt) beter kan functioneren... Lees meer
19 jul 2019 om 14:04 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Reduceren, deduceren, combineren en veel studie zijn de basis. Elke infrastuctuur kent een noodzaak en in het geval GVW (losstaand) is Zenderen daar niet mee gediend. Is Borne ermee gediend? De aanvankelijke verklaringen dat de Bornse Burger daarmee de 1e tunnel zou krijgen is zwak. De burger wil graag een tunnel... Lees meer
08 jul 2019 om 13:34 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Zonder volledige openheid rond bv het extra verkeersaanbod tzt vanaf Hengelo Noord (van Vossenbeld tot Deurningen) is de GVW nu nog niet te beoordelen op bv Nx en andere overlast, dus sneuvelt het al op grond daarvan. ALS je dan die GVW perse wilt (op de foto oa vurige pleitbezorgers daarvoor), zorg dan dat die... Lees meer
07 jul 2019 om 18:46 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Zolang de Noordelijke Bandweg tussen de Hengelose Beneluxlaan en langs de Stroom Esch en de Flieren niet op de agenda staat, is de GVW een te overhaaste beslissing die eigenlijk alleen voor die weg is bedoeld en Zenderen zonder 5 variant, extra belast. Zeker nu de 5 variant naar voren gehaald wordt door de Provincie... Lees meer
05 dec 2018 om 9:44 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Meestal wordt dat plan onder de pet gehouden. Het is dan ook niet nix, die lange verbindingsweg tussen de Beneluxlaan en de Albergerweg - Almelo langs de Stroom-Esch en door een stuk Weleveld, langs of door het seminar en ook nog eens langs de Molenkamp naar de A1. Bijna 20 jaar geleden leek dat... Lees meer
30 nov 2018 om 10:25 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Die knip komt er heus wel een keer, nadat het robuuste alternatief er is..... Een rondweg langs de Gemeente Borne (dus incl. Zenderen) is noodzakelijk om de huidige rondweg N743 tot wijkverbindingsweg te kunnen maken. (knip). Je mag er toch niet aan denken dat nog teveel doorgaand verkeer straks langs de scholen op... Lees meer
25 sep 2018 om 13:09 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
De werkgroep Rondweg e.o. ( Dick Lammertink, Christiaan Kruims, Carel van der Duim, Andre Muller) doen een dringend beroep op de politieke partijen in Borne om voortvarend de Totaalvisie uit te voeren zodat de belofte van een knip in de Rondweg eindelijk ingelost kan worden: belofte maakt schuld, zo schrijven zij. ... Lees meer
16 mrt 2018 om 20:52 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
Een paar Politieke partijen en met name Borne-Nu en GB 90, beloven nog steeds plechtig dat ZIJ de knip mogelijk gaan maken. Stem op ons want wij geven U een knip. En passant levert het natuurlijk veel stemmers op in de Maten. Meer dan te halen is in het verouderende Borne zelf? Kunnen zij die knip echt... Lees meer
26 feb 2018 om 16:18 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
De ontsluiting van de Molenkamp KAN dus wel. Zie het zwarte lintje langs het vml pand van ter Brugge en de aansluiting daarvan net voordat de tunnel bereikt wordt! Omdat het ''kan'' (pluim) zou terugdraaien nu niet meer aan de orde moeten zijn. Veel dorpels en max 60 , dat wel, teneinde Hengelo... Lees meer
23 feb 2018 om 19:03 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Pleidooi bij de Provincie om Zenderen te ontlasten van verkeer? Gemiste kans, omdat toch zeer velen, dit als een verkiezingsstunt zullen ervaren. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard! Nu vertrouwen willen herwinnen, betekent dat je de GVW en de Zenderense problematiek aan elkaar moet koppelen (evenals de... Lees meer
22 feb 2018 om 15:27 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Wethouder Martin Velten maakt het als lijsttrekker van Borne-Nu wel erg bont. Hij zegt in de TCT van zaterdag 10 februari: “De aanleg van de verbindingsweg is hard nodig vanuit een oogpunt van veiligheid en ter voorkoming van overlast. Te veel regionaal verkeer wordt nu nog Borne ingezogen. Laten we dat verkeer... Lees meer
12 feb 2018 om 11:29 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Wat wil het college en de collegepartijen tussen 2014-2018 in Borne en Zenderen bereiken op het terrein van verkeer en veiligheid en hoe zitten de actuele politieke verhoudingen in Borne in elkaar? Vooraf. ... Lees meer
30 jan 2018 om 0:59 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Borne kan profiteren van aanpak flessenhalzen in A1 en A35. Er komt extra rijksgeld voor de aanpak van de knelpunten in A1 en A35 bij Borne, zo is in de Tweede Kamer besloten. Medio 2018 moeten de bijdragen van rijk, provincie en regio duidelijk zijn. De gemeente Borne kan goed garen spinnen bij dit besluit van de... Lees meer
22 dec 2017 om 16:42 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Dan lijkt de 5B nu ook sneller mogelijk dan gedacht. Die weg is de enige juiste om de overlast van regionaal verkeer in Zenderen en Borne goed te verwerken (incl tzt een knipje) naast een simpel gvw-tje die de Oonksweg kan ontlasten (en dus geen toegevoegd Hengelo-Almelo verkeer hoeft af te werken). De Brandweer in... Lees meer
18 okt 2017 om 14:50 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Want dan moet de GVW alle regionale verkeer als forse, maar te korte, bochtige en te drukke snelweg kunnen verwerken en gaat de Molenkamp op slot. De keus is dus om carnavalesk door te gaan met een belofte? (het was maar een visie) uit 2002 en die te willen versnellen via een weg die verkeerskundig gewoon heel... Lees meer
07 okt 2017 om 12:48 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Was het meest pikante onderdeel in de discussie over het tracé en de GVW. Ook de opmerking dat er geen alternatieven waren als een soort tegenhanger van het raadsvoorstel der getrouwen. Dom hoor: jl maandag nog aan allen gestuurd en via dit burgerparticipatie- medium gedeeld. Het zal wel dom van mij zijn geweest om... Lees meer
03 okt 2017 om 22:10 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Ofwel, de variant 5B waar nu al het eerste stukje vanaf de Albergerweg gaat komen, zou het best zijn. Die '5' weg gaat richting de Bornerbroeksestraat en langs de snelweg naar de Kluft. Domweg alle snel-verkeer langs Borne heen en de huidige wegen blijven dan geschikt voor lokaal verkeer. Duurzaam dus en... Lees meer
03 okt 2017 om 11:38 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Het huidige tracé over de Oonksweg zou tijdelijk zijn, zo werd de aanwonenden in 1977 door CDA-burgemeester Hehenkamp tijdens een sessie in het Pannenkoekhuis voorgespiegeld. Een bezorgde aanwonende stelde toen de vraag: 'hoe tijdelijk is tijdelijk?". Het antwoord is inmiddels duidelijk: wanneer wij allen... Lees meer
03 okt 2017 om 10:53 | Arnold Vrieling | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Na meer dan 35 jaar wachten moet die er nu maar eens eindelijk komen de GVW. Afgelopen week is er in Tubantie een Poll over deze kwestie gehouden en de uitslag is hier te vinden: https://mega.nz/#!5MISyBhZ!IvK5Zz-BWe3KGjNfHO5_nXR9rSCxNlb72ZiukHu4zK4 Lees meer
03 okt 2017 om 9:13 | Joop | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
Zo heet het eindverslag dat ik maakte na maandenlang me verdiept te hebben in wat ons bindt of scheidt. Het maakt de GVW mogelijk als simpeler verbindingsweg mogelijk, mits nog enkele aanpassingen volgen. Lees het totaal rapport op mijn Face book: zoeken naar: Ron Hartman en een papegaai. Die mascotte gebruik ik al... Lees meer
02 okt 2017 om 16:35 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Dinsdag 3 october 2018. Het wordt spannend met de aanpassingen in het raadsvoorstel van de coalitie van jl Vrijdag. Zijn de woorden oprecht? De bedoelingen zuiver? Is het nu handjeklap met de Provincie en is de Noordelijke Bandweg geboren dankzij dat stukje rondweg door de tennisvelden van Zenderen, (het laatste... Lees meer
01 okt 2017 om 19:36 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
Maarrrr... de GVW zonder dat laatste stukje van de 5 variant, mag domweg niet afzonderlijk van elkaar worden besloten en gemaakt. Dat moet van de rechter in 1 keer worden aangenomen en in uitvoering (te beginnen met Zenderen) want anders neemt de vervuiling in Zenderen toe en dat mag sinds deze zomer niet meer.... Lees meer
30 sep 2017 om 14:25 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (4)
Mijn oude (maar immer actieve) leraar, Ir Henk Kraayenbrink, was bijna bij de kern van de oplossing die ik probeer in te schieten. In de Bornse Krant gaf hij de suggestie om komend van Albergen, een weg te maken naar de zuidelijke rondweg van Almelo en zo naar de A1. Slim, omdat veel verkeer uit het achterland naar... Lees meer
28 sep 2017 om 21:13 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Mevrouw Pieterse-de Geus de toenmalige wethouder heeft het trace van de randweg zo’n 35 jaar geleden ook al getorpedeerd. Als we nu uitgaan van 5B zijn we weer minstens 15 jaar verder. Dus nu eindelijk doorpakken. Ik kan me voorstellen dat de bewoners van Zenderen het spuugzat zijn al het verkeer door het Dorp. ... Lees meer
28 sep 2017 om 19:08 | Joop | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Geachte fractieleden, De dorpsraad van Zenderen stelt het erg op prijs dat u ook vanavond weer tijd voor ons wilt vrijmaken. U heeft middels een motie opdracht gegeven te onderzoeken hoe Zenderen door mitigerende maatregelen ontlast kan worden door de aanleg van de verbindingsweg. Hiermee geeft u al impliciet... Lees meer
28 sep 2017 om 14:12 | Dorpsraad Zenderen | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
Open brief aan de Bornse collegepartijen Welk Borns belang dienen de collegepartijen bij de voorgestelde gemeentelijke verbindingsweg? Met stijgende verbazing volg ik en met mij vele anderen het besluitvormingsproces over de gemeentelijke verbindingsweg. Of moeten we het hebben over de gemeentelijke... Lees meer
26 sep 2017 om 21:52 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (3)
Een gewone ochtend voor mij als bewoner van de Albergerweg in Zenderen. Met weer een lange file op deze mooie weg, die de provincie heeft aangelegd voor al het Twents verkeer uit het achterland dat naar de A1 moet. Alleen heeft de provincie haar werk niet afgemaakt: de weg eindigt namelijk midden in Zenderen bij... Lees meer
24 sep 2017 om 21:43 | Carla Elzinga | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Ga dan zélf fijnstof meten en lees de luchtkwaliteit langs de afgelegde weg uit op uw eigen smartphone: het wordt nu écht betaalbaar door de snel dalende elektronikaprijzen en groeiende bezorgdheid over de kwaliteit van de lucht die u inademt... Nu al voor circa € 230,- www.takingspace.org/aircasting/airbeam/ Lees meer
23 sep 2017 om 23:26 | Paul Cohn | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
DE VERBINDINGSWEG VERBINDT NIET Op dinsdag 3 oktober a.s. stelt de Gemeenteraad van Borne het tracé van de veelbesproken Verbindingsweg vast. Daarna zal het plan verder worden uitgewerkt. Het tracé in het plan van het College loopt langs het industrieterrein De Molenkamp en krijgt de gewenste spoorweg­... Lees meer
22 sep 2017 om 16:42 | SP Borne | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (6)
7 september 2017, alea iacta est, de Voorzieningenrechter in Den Haag: 5.1. gebiedt de Staat om binnen twee weken na de betekening van dit vonnis te beginnen om alles te (laten) doen wat nodig is om op de kortst mogelijke termijn daadwerkelijk tot vaststelling te komen van een luchtkwaliteitsplan als bedoeld in... Lees meer
22 sep 2017 om 14:56 | Paul Cohn | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
citaat: Een nadeel van een rechtstreekse ontsluiting van de Molenkamp op de Verbindingsweg zou volgens de wethouder zijn dat er een sluiproute over het bedrijventerrein zou kunnen ontstaan voor verkeer van en naar de nieuwe weg. Wie gaan dan die sluiproute gebruiken? Verkeer uit Borne zelf dat gewoon via de... Lees meer
16 sep 2017 om 17:19 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
De gedachte achter de GVW is goed; zoveel mogelijk doorgaand verkeer tussen A1 en Albergen, buiten Borne om leiden. Op korte termijn ook buiten Zenderen om via de Noordelijke Bandweg of Zuidelijk via de variant 5B (langs de snelweg) of 5A over de Bornerbroeksestraat De keus draait om het gegeven dat als de 5B tzt... Lees meer
12 sep 2017 om 12:42 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
de kortgedingrechter in Den Haag laat er geen twijfel over bestaan: De Nederlandse regering moet onmiddellijk maatregelen treffen om luchtvervuiling aan te pakken op plekken waar die de Europese norm overschrijdt. Dat heeft de de kortgedingrechter donderdagochtend bepaald in een zaak die was aangespannen door... Lees meer
07 sep 2017 om 12:39 | Paul Cohn | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
De toenemende goederentransporten over het spoor veroorzaken lange wachttijden voor de overwegen rond het station. Dat wordt extreem meer dan nu. Sprinters, die nu nog in Borne stoppen, verstoren de file van treinen door te stoppen, maar vooral veroorzaken ze enorme energie pieken op het heel erg verouderde... Lees meer
05 sep 2017 om 0:20 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
De hartekreet van de ondernemers op de Molenkamp is het enig juiste als er geen aftakking wordt gemaakt van de GVW naar het industrieterrein. De aristocraten willen de peperdure tunneloplossing zonder deugdelijke onderbouwing? Verschil: de ondernemers vechten voor hun voortbestaan en werkgelegenheid in Borne. De... Lees meer
04 sep 2017 om 22:00 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
De spoorlijn Almelo-Salzbergen zorgt al vanaf 18-10-1865 voor een tweedeling van de gemeente Borne www.atlasenkaart.nl/maps/2627.jpg waar reeds op diezelfde dag (ja,ja!) een station geopend werd: www.mijnstadmijndorp.nl/files/styles/featured_large/public/e/e732420cfe353a7444cf32a6357591d1.jpg?itok=3vVCyRca compleet... Lees meer
04 sep 2017 om 13:18 | Paul Cohn | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Welke van de 2 peperdure rapporten laat nou steken vallen. Het haalbaarheidsonderzoek van Goudappel Coffeng van 15 januari 2014 waar, in alle studies naar verkeersbewegingen GEEN rekening is gehouden met een Noordelijke Bandweg op termijn, maar WEL met de variant 5B (langs de snelweg en dan achter Zenderen uitkomend... Lees meer
30 aug 2017 om 14:01 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
Niet ondenkbaar is het volgende scenario en vandaar ook de hoogste tijd om de mist op te ruimen en de burgers serieus te nemen: Als de Noordelijke bandweg er ooit toch zou komen vanaf de Beneluxlaan tot de rotonde naar de GVW en van daaruit naar de Albergerweg, dus op de zelfde manier waarop de Aamaatweg in... Lees meer
29 aug 2017 om 13:42 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
De nieuwe weg (trace) langs de Molenkamp kan een opluchting zijn voor de bewoners van de Prins Bernhardlaan en een aanzet voor de zachte knip, mits de Molenkamp wordt aangesloten op die weg. Als de Noordelijke Bandweg langs de StroomEsch) niet doorgaat ??????, heeft de GVW immers maar tijdelijk de hoofdfunctie... Lees meer
27 aug 2017 om 11:16 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
Vroeg heel beleefd naar reacties die de positieve effecten van de te dure uitvoering van de GVW incl. Tunnel onderbouwen. Die zijn er dus niet? Bang om te argumenteren en te discussiëren met het deel van het volk dat zich WEL verdiepte in ons aller welzijn? Liever doorpakken omdat dat stoer is en je anders... Lees meer
26 aug 2017 om 0:52 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
De ongelukken op het weefvak worden niet minder door de verhuizing van de Brandweerkazerne, maar zijn via de Aamaatweg sneller te behandelen en daartoe is Borne verplicht!!! Borne aan deze kant incl. de uitdijende Bornsche Maten is ook goed bereikbaar vanaf de kop van de Veldkamp (de ideale plek voor de kazerne en... Lees meer
25 aug 2017 om 17:25 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
De burgers moeten ruim 9 miljoen meebetalen aan een te dure tunnelweg voor regionaal verkeer, terwijl daardoor de tunnel IN het leefgebied, uitblijft. Door af te zien van de tunnel in de GVW kan sneller dan gehoopt en verwacht, de tunnel IN het dorp komen. De weg zal daardoor makkelijker aan te sluiten zijn op de... Lees meer
25 aug 2017 om 10:34 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Waar alles op verder borduurt, ook door railinfra, is 1A4tje en wordt uitgedrukt in stapstenen. Is dat A4tje nou wat mensen maximaal kunnen behappen? We breien door, van 1 recht, 1 averecht, maar wat wordt het uiteindelijk? Trui of vest? Waar blijft het voortschrijdend inzicht, bv van de effecten van de Aamaatweg?... Lees meer
24 aug 2017 om 0:29 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Geeft heel veel oplossingen om de Molenkamp aan te sluiten. Zoveel, dat die ene oplossing om tussen ter Brugge en Vorgers de aansluiting te maken kennelijk teveel gevraagd was. Zonder tunnel, dat wel, maar volledig binnen de wens om de regionale verkeersstroken buiten Borne om te laten gaan. Te goedkoop? De tunnel... Lees meer
23 aug 2017 om 23:54 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Borne, 20 augustus 2017. Naar aanleiding van recente krantenberichten welke mogelijk tot onduidelijkheid hebben geleid, wensen de coalitiepartijen (CDA, GB’90 en Borne- Nu) te benadrukken dat zij in de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober a.s. onvoorwaardelijk zullen kiezen voor het door het college... Lees meer
20 aug 2017 om 12:59 | Redactie | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (6)
In 2012 nog verbeeld in het structuurplan, maar volgers zijn het zicht kwijt op de huidige status en waar Wim Roetgerink bij zijn afscheid op doelde. In mijn beleving hangt die weg nog steeds boven de markt, maar erover spreken is not done. Vandaar ook geen stapsteen in de 6 stapstenen, maar later zal wel beweerd... Lees meer
20 aug 2017 om 10:06 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
In het haalbaarheidsonderzoek_gem_verbindingsweg_15_januari_2014 staan alle tegenstrijdigheden, die het onderzoeksbureau helaas niet dikgedrukt neerzette. Bladzijde 18 t/m 20 zijn interessant en vooral pagina 19 met de (tbv de verkeersbelasting) ingetekende rondweg om Zenderen heen, die echter door B&W niet werd... Lees meer
19 aug 2017 om 17:52 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Dat is waar B&W op hamert en de Raad zelfs toedicht dat ze unaniem achter de GVW staan. DAT was afgesproken en dus moest de 1e tunnel aan de buitenkant en ieder stemde in. Grote onzin. Het VERKEER moest zoveel mogelijk buiten Borne om worden geleid en als je heeeel veel geld hebt, doe je dat sjiek met tunnel en... Lees meer
19 aug 2017 om 11:02 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
Zo’n 35 jaar geleden heeft de toenmalig CDA wethouder mevrouw Pieterse-de Geus het tracé van de randweg al een keer getorpedeerd. Nu dreigt het CDA, bij monde van Bert Oude Lansink, wederom het door de gemeenteraad unaniem gekozen voorkeurs tracé te torpederen. Het juiste woord hiervoor is door CDA prominent Jack... Lees meer
18 aug 2017 om 14:38 | Joop | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (4)
Die knip waar men voor pleit, ‘’'omdat’’' die ooit is toegezegd, is een brug te ver en belast de medeburgers teveel. Dat de N743 ontlast moet worden van verkeer naar Zenderen/Albergen/ Tubbergen, is helder, maar minimaal voor landbouwverkeer, de hulpdienten en wijkverkeer, zou die weg in tzt aangepaste... Lees meer
16 aug 2017 om 13:40 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)
De burgers willen een tunnel in het dorp. Buiten Borne mag vooral het verkeer dat niets in Borne te zoeken heeft, best even wachten voor de trein en zou een gewone overweg volstaan. Ze staan immers niet meer in de file en kunnen vlot op weg. Vooral de 6 'stapstenen', het totaal ontbreken van de... Lees meer
16 aug 2017 om 10:27 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)
Een ding is zeker: de verkeersstromen zullen met hogere snelheid pal langs Bornse woonwijken gaan. Uurgemiddelde NO2-concentratie en daggemiddelde fijnstof-concentratie -die voor de Zuidelijke Randweg door illegale middeling over vele weken weggepoetst zijn- zullen vérder boven de grenswaarden uitkomen. De staat... Lees meer
15 aug 2017 om 20:38 | Paul Cohn | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (3)
Welke problemen worden met de keuze van het college opgelost en welke vooral niet? Ondernemers van de Molenkamp zijn niet tevreden. Bewoners Zenderen zijn niet tevreden. Wie eigenlijk wel? Sandra Ottolander Lees meer
15 aug 2017 om 20:36 | Sandra Ottolander | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)
Via de menukeuze 'discussieforum' kunnen nieuwe berichten worden toegevoegd. Reageren kan direct onder ieder bericht. Graag de normale regels van fatsoen in acht nemen. De redactie zal onbehoorlijke of off topic berichten verwijderen. Lees meer
15 aug 2017 om 16:02 | BorneBoeit | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)