Dossier Verbindingsweg

 

Op 12 september staat de tracékeuze voor de nieuw aan te leggen Verbindingsweg op de agenda voor het Politiek Beraad. Het college heeft een voorkeur uitgesproken voor een variant waarbij geen directe aansluiting van bedrijventerrein De Molenkamp is voorzien en ter hoogte van ‘t Oldhof de weg voor een deel verdiept wordt aangelegd. De meningen over het meest geschikte traject zijn verdeeld, zoals er ook vanaf het begin voor- en tegenstanders waren van de beslissing om de weg met spooronderdoorgang aan te leggen. Een ingewikkeld dossier met vele verschillende aspecten.

 

Op deze pagina bieden we de mogelijkheid om, voor iedereen die dat wil, nogmaals of voor het eerst, standpunten naar voren te brengen. Door middel van het discussieforum onderaan deze pagina kan iedereen een mening kwijt of reageren op de standpunten van anderen. Vragen stellen aan de politieke partijen, die binnenkort een keuze moeten maken, mag wat ons betreft natuurlijk ook. Of er op gereageerd wordt? We hopen het.

 

De Verbindingsweg kent een lange voorgeschiedenis en ook BorneBoeit heeft er regelmatig over geschreven. We doen een poging de hoofdlijnen samen te vatten:

 

Een spooronderdoorgang

De vijf gelijkvloerse spoorkruisingen vormen een barrière in het dorp en komen de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid niet ten goede. Het spoor verdiept aanleggen was lange tijd de oplossing waar de gemeente voor wilde gaan, totdat eind 2013 duidelijk werd dat dit geen realistisch plan was. Een of meer tunnels onder het spoor zouden binnen afzienbare termijn wel tot de mogelijkheden behoren.

 

De gemeenteraad gaf opdracht om de mogelijkheid van onderdoorgangen te onderzoeken. Voor- en nadelen van de diverse locaties werden in beeld gebracht. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 viel de beslissing, door een ingediend amendement, op de Verbindingsweg als locatie voor de eerste spooronderdoorgang. Voor de realisering was ook de medewerking van de Provincie nodig die uiteindelijk toestemde, nadat de gemeenteraad in oktober 2014 unaniem de keuze voor de Verbindingsweg definitief vaststelde, als onderdeel van de Totaalvisie.

 

Financiering kwam dichterbij nadat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloot 16,6 miljoen bij te dragen aan de kosten van de tunnel. Totaal worden de kosten geraamd op 27 miljoen, voor weg en tunnel. Ook de regio en de provincie dragen bij in de kosten, maar om de plannen mogelijk te maken moet de gemeente zelf 9,2 miljoen ophoesten. Om die reden wordt in 2015 besloten de OZB tot 2020 jaarlijks te verhogen.

 

Tracékeuze

In juni 2016 wordt gestart met de ontwerpfase van de nieuwe weg. Omwonenden en belanghebbenden kunnen meepraten tijdens meedenkavonden. Er ontstaat tijdens deze sessies veel ophef. Zenderen vreest de toename van verkeer door het kerkdorp en eist een oplossing. De ondernemers op bedrijventerrein De Molenkamp maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein als de overweg in de Oonksweg wordt afgesloten. Maar ook voorstanders van de Verbindingsweg roeren zich. Het college besluit een extra bijeenkomst te houden om de gemoederen te bedaren.

 

Aan de mogelijke opties voor de ontsluiting van De Molenkamp wordt in juni 2017 nog een extra variant toegevoegd: gebruik maken van het bestaande wegennet. Op 14 juli 2017 stelt het college het voorlopige tracé van de Verbindingsweg vast.

 

Discussieforum

Onderaan deze pagina is via het discussieforum de mogelijkheid uw mening kenbaar te maken of te reageren op berichten van anderen. Via de pagina 'Discussieforum' in het menu kunt u een nieuwe reactie plaatsen. Op deze pagina vindt u onderaan de meeste recente berichten. Op de pagina 'Discussieforum' zijn ook alle eerdere berichten en reacties te lezen.

 

De redactie behoudt zich het recht voor om onbehoorlijke of niet ter zake doende reacties te verwijderen.

 

NAAR HET DISCUSSIEFORUM

 


Discussieforum

De overheid moet na de uitspraak van de Raad van State motiveren waarom die GVW onontkoombaar en uiterst belangrijk is en er geen alternatief is dat minder schadelijke effecten heeft dan dat alternatief. De vraag wordt dus of de Noordelijke Bandweg (waarvan de GVW het laatste stuk lijkt) beter kan functioneren... Lees meer

19 jul 2019 om 14:04 | reacties (0)

Reduceren, deduceren, combineren en veel studie zijn de basis. Elke infrastuctuur kent een noodzaak en in het geval GVW (losstaand) is Zenderen daar niet mee gediend. Is Borne ermee gediend? De aanvankelijke verklaringen dat de Bornse Burger daarmee de 1e tunnel zou krijgen is zwak. De burger wil graag een tunnel... Lees meer

08 jul 2019 om 13:34 | reacties (0)

Zonder volledige openheid rond bv het extra verkeersaanbod tzt vanaf Hengelo Noord (van Vossenbeld tot Deurningen) is de GVW nu nog niet te beoordelen op bv Nx en andere overlast, dus sneuvelt het al op grond daarvan. ALS je dan die GVW perse wilt (op de foto oa vurige pleitbezorgers daarvoor), zorg dan dat die... Lees meer

07 jul 2019 om 18:46 | reacties (0)