Welke van de 2 peperdure rapporten laat nou steken vallen. Het haalbaarheidsonderzoek van Goudappel Coffeng van 15 januari 2014 waar, in alle studies naar verkeersbewegingen GEEN rekening is gehouden met een Noordelijke Bandweg op termijn, maar WEL met de variant 5B (langs de snelweg en dan achter Zenderen uitkomend met een krul naar de Albergerweg,
of

Het structuurplan van 2012 waar duidelijk de ontwikkeling zichtbaar wordt waarin voor het leefgebied Hengelo/Borne, geprobeerd is een samenhangend verkeersplan te presenteren en ook uitkomt op de Albergerweg. Dat gaat dus via de Noordelijke bandweg boven Borne langs. Ook heel logisch dat laatste plan, maar dat is buiten beschouwing gelaten door Goudappel Coffeng (gedwongen door wie??????, een ingenieursbedrijf werkt normaal wel ordentelijk en het blijft hoe dan ook een mogelijk toekomstige ontwikkeling) en dat heeft als het ooit WEL doorgaat, forse consequenties. Minimaal 1 verkeers-beweging-afbeelding had dat moeten opleveren!

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in een open samenleving, slechts enkelen beslissen hoe het echt zal gaan en daarbij gebruik maakt van de ondeskundigheid van velen, die dan maar een gevoelsmatige voorkeur uitspreken na verhitte welles-nietes discussies. Op dat moment vergetend dat je als raadslid WEL verantwoordlelijk bent en er later altijd wordt gewezen. Dat is geen democratie, maar een electionaire aristocratie en ook nog van een elitaire kleine groep van enkelen in lokaal en Provinciaal bestuur en staat haaks op wat naar buiten toe gecommuniceerd wordt; zoals openheid, vernieuwing, code oranje, G1000 etc.

Eerlijk zijn dus en de mist optrekken, omdat als de Noordelijke bandweg vanaf de Beneluxlaan ooit wordt aangelegd, er idd een tunnel nodig is in de GVW, maar als, zoals alle verkeersplaatsjes van Gouappel Coffeng aangeven, die Noordelijke bandweg er NIET komt en de 5B variant langs de snelweg, WEL, dan is een forse investering in de tunnel, een idiote investering die ondernemers en bevolking negatief treft en die je beter kunt inzetten voor een spoedige 5B en een tunnel IN het dorp.

Plaatje 2020.3 op bladzijde 18 is veelzeggend en de verkeersbewegingen op de GVW nemen in dat plaatje NOG verder af als er een gedeeltelijke knip komt in de N743 (ook veel beter voor heel Borne incl. landbouwverkeer). In het rapport wordt opgemerkt dat na de realisatie van de 5B enige functie blijft houden, maar naar mijn stellige overtuiging rechtvaardigt DIE functie dan niet de hoge investeringen NU en inhoudend dat door de dan (overbodige) tunnel, de bedrijven op de Molenkamp nu in een reservaat komen en er bedrijven zoals Vorgers, grote ellende door krijgen.

En ... de Bornse burgers geen bruikbare tunnel krijgen bij steeds verder toenemend treinverkeer, maar wel moeten dokken.

Ron Hartman

De slogan; van 'buiten naar binnen' is een eigen leven gaan leiden. Niet de eerste tunnel buiten het dorp, maar het verkeer buiten het dorp brengen om daarna zsm de tunnel bij het station te maken was de gedachte van alle burgers minus de ingewijden. Je kunt geld meestal maar 1 keer uitgeven.

Paul Cohn

Jouw laatste woord zegt alles: het gaat om "dokken", niet om zo iets knulligs als volgens een EU-Richtlijn, Nederlandse Wet Milieubeheer en Regeling Beoordeling luchtkwaliteitdoor door B&W of onze Gemeenteraad gemeten welzijn of gezondheid, geluidsoverlast of luchtkwaliteit, vroegsterfte, milieu en dat soort z onbenullige zaken in ons economisch denkende Borne.
Nee Ron: "Poen" is na 150 jaar NIET-investeren in veilige spoorpassages de Heilige Graal geworden.
30 aug 2017 om 14:01 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)