Wethouder Martin Velten maakt het als lijsttrekker van Borne-Nu wel erg bont. Hij zegt in de TCT van zaterdag 10 februari: “De aanleg van de verbindingsweg is hard nodig vanuit een oogpunt van veiligheid en ter voorkoming van overlast. Te veel regionaal verkeer wordt nu nog Borne ingezogen. Laten we dat verkeer langs de rand van Borne leiden.” “Laten we ook het verkeersprobleem in Zenderen oplossen. Ook daarvoor moeten we ons hard maken bij de provincie, in combinatie met de verbindingsweg die Borne ontlast.” En nu komt het: “Wat mij stoort, aldus Velten, is de discussie in Zenderen dat de verbindingsweg niet moet doorgaan, omdat daardoor de overlast van verkeer in Zenderen dan zou toenemen. Maar Zenderen heeft nu al een probleem. Ik roep Zenderen op om samen met Borne het lobbytraject richting de provincie op te zetten.”
De verbindingsweg zou nodig zijn ter voorkoming van overlast. Overlast voor wie? Te veel regionaal verkeer wordt nu nog Borne ingezogen. Welk regionaal verkeer wordt waar Borne ingezogen? Er is vooral sprake van regionaal verkeer in Zenderen. Dat zorgt in Zenderen voor overlast. Het regionale verkeer spreidt zich vervolgens over de rondweg en de Oonksweg. Daar is nauwelijks sprake van overlast. Hij erkent dat Zenderen nu al een probleem heeft. Fijn. En verbindt daar vervolgens de stelling aan dat Zenderen niet tegen de verbindingsweg mag zijn als die verbindingsweg voor nog meer overlast zorgt….. Nu moet Zenderen samen met Borne een lobby richting de provincie starten…. En wij maar denken dat Zenderen een onderdeel is van de gemeente Borne…..
12 feb 2018 om 11:29 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)