https://www.borne.nl/actueel/news/begroting-borne-2019
Zoek de 10 miljoen die 2018 meer scoorde. Tip: Er is veel geld heen en weer gesleurd van en naar de balans. Het gaat om grote bedragen. Wie vindt de naalden in de vele hooibergen?

Lichtgeel hesje

We zullen het zien de komende begrotingsbesprekingen. Heb er weinig tot geen vertrouwen in gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen; zal wel weer een soortgelijke soap worden als vorig jaar "we dronken een glas, we deden een plas, en alles bleef zoals het was". Ach ja, en die OZB-verhoging van 24% die drukken we er wel gewoon door als politiek van Borne. Onze ambities en wensen als College en Raad zijn immers toch veel belangrijker dan de portemonnee van eigen-woning bezitters de komende jaren!

Ron Hartman

Jammer van die dubbele plaatsing. Ieder zou geholpen zijn als de pagina's 162 (3 stuks) genaamd ''Bijlage Taakvelden'' in het rapport 2018 van de auditcommissie van juni jl, werd ontdaan van de kolommen ''Saldo'' en de 3 kolommen ''verschil'', vervangen zouden worden door de cijfers uit 2017 (vooraan) en de begroting 2019 (achteraan). Je ziet dan op onderdelen echt enorme verschillen en daar kun je dan gericht op bevragen. Nu is er onnodig veel presentatie van cijfers die eigenlijk geen info geven.

Ron Hartman

Ik probeer nu al heel lang om aansluiting te zoeken tussen de vrachten gepubliceerde halve kostenrekeningen en niet op elkaar aansluitende verslagen. Een jaarverslag is normaal gesproken redelijk snel te scannen. Het voorgaand jaar en het verslagjaar staan naast elkaar en binnen no-time, zie je pijn in de bedrijfsvoering naar boven komen. Je duikt daar dan in, liefst zonder de wollige verhalen er omheen te lezen. Dat doe je pas na je eerste indruk. Mis, dat lukt niet. Alles lijkt opverhoop getrokken. Enfin; aangenomen dat de cijfers verklaarbaar zijn, neem je die voor waar en zet dat als 1e kolom in de begroting 2020 ev. Mis, de methodiek is veranderd. Het is onnavolgbaar, maar kennelijk niet voor de meeste Raadsleden, die ik nog niet zag worstelen om hier gezamenlijke antwoorden te vinden. De post burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing kan dus geschrapt worden. Goeie bezuiniging!

Ron Hartman

Ik probeer nu al heel lang om aansluiting te zoeken tussen de vrachten gepubliceerde halve kostenrekeningen en niet op elkaar aansluitende verslagen. Een jaarverslag is normaal gesproken redelijk snel te scannen. Het voorgaand jaar en het verslagjaar staan naast elkaar en binnen no-time, zie je pijn in de bedrijfsvoering naar boven komen. Je duikt daar dan in, liefst zonder de wollige verhalen er omheen te lezen. Dat doe je pas na je eerste indruk. Mis, dat lukt niet. Alles lijkt opverhoop getrokken. Enfin; aangenomen dat de cijfers verklaarbaar zijn, neem je die voor waar en zet dat als 1e kolom in de begroting 2020 ev. Mis, de methodiek is veranderd. Het is onnavolgbaar, maar kennelijk niet voor de meeste Raadsleden, die ik nog niet zag worstelen om hier gezamenlijke antwoorden te vinden. De post burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing kan dus geschrapt worden. Goeie bezuiniging!

Lichtgeel hesje

Toevoeging: In de begroting 2019-2022 van 10/10/2018 worden op blz. 39 de algemene reserve, de reserve beleidsontwikkeling en de algemene reserve grondexploitatie per 01/01/2019 incl. resultaatbestemming jaarrekening 2018 weergegeven. Op blz. 96 ontbreekt echter het saldo per 01/01/2019 na resultaatbestemming 2018. De cijfers op blz. 39 (d.w.z. de toevoegingen en onttrekkingen in 2018 en het saldo aan het begin van 2019 na resultaatbestemming 2018) zijn dan ook op geen enkele wijze te checken! Geen goed voorbeeld van transparantie derhalve.

Lichtgeel hesje

@Ron: verlos ons uit ons "lijden". Waar zitten de naalden??
08 okt 2019 om 0:05 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (6)

Reageren

Stel hier je vraag, doe een oproep of plaats een suggestie als reactie