Op verzoek van enkele lezers hebben we een overzicht gemaakt van alle artikelen over de aanstaande bezuinigingen die onlangs op BorneBoeit zijn verschenen.

 

Half juni kondigde het college aan dat de gemeente te maken kreeg met grote structurele tekorten en dat bezuinigingen noodzakelijk waren. In beslotenheid werd er gesproken met (een deel van) de gemeenteraad over richtingen waarin de bezuinigingen gevonden zouden moeten worden en het college ging in de zomerperiode aan de slag om met uitgewerkte voorstellen te kunnen komen.

 

Die lagen in grote lijnen op tafel op 3 september tijdens een extra informatieavond. Het leverde verbijstering op bij een aantal raadsleden, maar ook bij maatschappelijke partners als de BLOS en het Kulturhus.

 

Om de taakstellingen nader toe te lichten en de keuzes aan te scherpen werden er extra politieke bijeenkomsten aangekondigd. Op 12 september ging het over economie, duurzaamheid, vastgoed, omgeving, mobiliteit, wonen, veiligheid, bestuur, dienstverlening, bedrijfsvoering en middelen. Een week later waren de onderwerpen sport, cultuur, educatie en gezondheid aan de beurt. De laatste van deze bijeenkomsten ging over het sociaal domein, waar een taakstelling van meer dan 2 miljoen ligt. Op 8 oktober wordt er opnieuw over het sociaal domein gesproken.

 

De algemene beschouwingen zijn op 5 november en dan zullen er spijkers met koppen geslagen moeten worden om een begroting vast te kunnen stellen.

 


Discussieforum

Staat online (voor de liefhebber) https://www.bornepanel.nl/resultaten/stedelijke-ontwikkeling-ruimtelijke-ordening-duurzaamheid/bornepanel-spreekt-zich-uit-over-gemeentelijke-uitgaven Lees meer

15 okt 2019 om 19:22 | reacties (4)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/bedrijfsvoering-en-audits-gemeenten-en-provincies Lees meer

12 okt 2019 om 12:11 | reacties (0)

De noodzaak tot bezuinigingen of effectiever werken door het gemeenteapparaat moet je eerst cijfermatig zien door het cijferoverzicht op blz 162 in de Jaarcijfers 2018 van de auditcommissie van 7 juni jl, sterk te versimpelen waardoor de leesbaarheid EN het begrip fors toeneemt. Om te beginnen; de kolommen... Lees meer

11 okt 2019 om 12:30 | reacties (0)