Op verzoek van enkele lezers hebben we een overzicht gemaakt van alle artikelen over de aanstaande bezuinigingen die onlangs op BorneBoeit zijn verschenen.

 

Half juni kondigde het college aan dat de gemeente te maken kreeg met grote structurele tekorten en dat bezuinigingen noodzakelijk waren. In beslotenheid werd er gesproken met (een deel van) de gemeenteraad over richtingen waarin de bezuinigingen gevonden zouden moeten worden en het college ging in de zomerperiode aan de slag om met uitgewerkte voorstellen te kunnen komen.

 

Die lagen in grote lijnen op tafel op 3 september tijdens een extra informatieavond. Het leverde verbijstering op bij een aantal raadsleden, maar ook bij maatschappelijke partners als de BLOS en het Kulturhus.

 

Om de taakstellingen nader toe te lichten en de keuzes aan te scherpen werden er extra politieke bijeenkomsten aangekondigd. Op 12 september ging het over economie, duurzaamheid, vastgoed, omgeving, mobiliteit, wonen, veiligheid, bestuur, dienstverlening, bedrijfsvoering en middelen. Een week later waren de onderwerpen sport, cultuur, educatie en gezondheid aan de beurt. De laatste van deze bijeenkomsten ging over het sociaal domein, waar een taakstelling van meer dan 2 miljoen ligt. Op 8 oktober wordt er opnieuw over het sociaal domein gesproken.

 

De algemene beschouwingen zijn op 5 november en dan zullen er spijkers met koppen geslagen moeten worden om een begroting vast te kunnen stellen.

 


Discussieforum

Er werd veel gevraagd op postzegelniveau en de Wethouders deden het dan ook zo af. Dat we de komende jaren zomaar 4 miljoen ( dat is andere koek) minder inkomsten hebben dan in voorgaande jaren en dat desondanks de kosten voor de GVW en het Gouden sportpaleis WEL in de hoge kosten zaten, was kennelijk geen punt. Dat... Lees meer

30 okt 2019 om 1:29 | reacties (3)

Het vorig financieel jaar gaf de volgende eindcijfers: Kosten: 70,546.696 miljoen. Inkomsten: 68,812.683. Verlies dus: 1,734.013 miljoen. De ruime reserve neemt wat af. De Begroting voor het komende jaar: Kosten: 67,895.000 miljoen. Inkomsten: 64,768.000 miljoen. Je hebt dan een verlies van 3,127.000... Lees meer

29 okt 2019 om 17:13 | reacties (4)

Het lijkt erop dat de 5B verlangens een fraaie wending krijgen met het voorgestelde klaverblad. Flyovers zijn mooier, maar duurder. Benieuwd waar t opan goat met de 5. Zenderen gewoon ontsloten vanaf de Albergerweg en (boven)langs Twence en dan een mooie rotonde op de verlegde Bornerbroeksestraat. Het is nog niet... Lees meer

22 okt 2019 om 15:39 | reacties (0)