Lokaal Fonds Borne heeft de ANBI-status

 

16 september 2021 - Het Lokaal Fonds Borne heeft officieel de ANBI-status verkregen. Dit is goed nieuws voor het fonds én voor Borne. De ANBI-status maakt van het Lokaal Fonds Borne een algemeen nut beogende instelling. Een organisatie met de ANBI-status draagt in haar doelstellingen en activiteiten hoofdzakelijk bij aan het 'algemeen nut'.

 

Door de ANBI-status zijn uw giften (deels) aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Tevens is het Lokaal Fonds Borne vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Hierdoor komt uw gift, schenking, legaat of erfenis nog meer ten goede aan initiatieven binnen de Bornse samenleving die geselecteerd worden door het fonds.

 

Om de ANBI-status te behouden moet het Lokaal Fonds Borne blijven voldoen aan een aantal voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt. Hieronder valt tevens de verplichting om een financiële verantwoording op de website te plaatsen. Een goede voorwaarde, want op deze manier kunt u zelf zien dat de middelen die ter beschikking zijn gesteld aan Het Lokaal Fonds Borne ten goede komen aan de financiering en ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke projecten in Borne.

 

Wilt u het Lokaal Fonds Borne ondersteunen met een gift of schenking maak deze dan eenvoudig over via de pagina Giften. Heeft u vragen neemt u dan contact op met Louis Oosterik, penningmeester Lokaal Fonds Borne via penningmeester@lokaalfondsborne.nl.