LEERZAME WORKSHOP KRIJGT VERVOLG IN 2024

Borne maakt kennis met crowdfunding

 

30 november 2023 - Op initiatief van het Lokaal Fonds Borne vond in het Kulturhus een workshop plaats over crowdfunding. Een en ander gebeurde in nauwe samenwerking met Samen voor Elkaar Overijssel, de provinciale organisatie die Overijsselaars stimuleert om mooie initiatieven te realiseren en daarmee de leefomgeving socialer, mooier, vitaler, duurzamer of inclusiever te maken. Zo’n 20 afvaardigingen van verschillende organisaties en initiatieven woonden de leerzame avond bij, die mede mogelijk werd gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente.

 

Bornse initiatieven kunnen intekenen om mee te doen

De workshop werd geleid door Micha van de Water, een van de grootste crowdfundingspecialisten in ons land, die de afgelopen tien jaar tal van initiatieven heeft begeleid en tot een succes wist te maken. Als voorbeeld haalde hij tijdens de avond het project ‘Geven en gunnen’ aan dat in het Kulturhus/de Bibliotheek wordt gehanteerd. Dit project krijgt in 2024 een vervolg met activiteiten op de crowdfundkalender Borns Noaberschap. Verschillende Bornse initiatieven kunnen daarop intekenen waarbij ze ondersteund zullen worden door Samen voor Elkaar en het Lokaal Fonds Borne.

 

Na afloop van de workshop toonde Van de Water zich een meer dan tevreden workshopleider. “Het was gaaf om meer te horen over de plannen die er in Borne leven. Veel van die plannen zijn wat mij betreft zeer geschikt om met behulp van crowdfunding een 'boost' te geven. Wellicht dat we daar in het komende jaar een vervolg op kunnen geven.”

 

De presentatie die Micha van de Water hield, is hier te downloaden.

 

Word jij de nieuwe influencer van Borne?

 

29 oktober 2022 - Ben je tussen de 18 en 40 jaar? Voel jij je betrokken bij de sociale activiteiten in de gemeente Borne en wil je hierop invloed uitoefenen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Lokaal Fonds Borne is een goede doelen stichting die activiteiten in de wijk en in de gemeente Borne ondersteunt met kennis en geld. Het doel is om de leefbaarheid in Borne, Zenderen en Hertme te vergroten en inwoners hun talenten optimaal te laten benutten. Jouw rol is die van verbindingsofficier. Jij wijst de initiatiefnemers de weg naar subsidies, de juiste instanties. Je viert en deelt de successen met hen! Je moet wel enige ervaring hebben met social media.

 

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op met Louis Oosterik, penningmeester, telefoon 06 2250 1301, of met Ton Tammerveld, voorzitter, telefoon 06 3012 3292.

 

KENNISMAKING GOEDE DOELEN ORGANISATIES LEIDT TOT FOCUS OP ZICHTBAARHEID EN VRIJWILLIGERS

Bijeenkomst ‘Gulle Gevers’ in Borne

 

14 mei 2022 - Op dinsdag 12 april organiseerde het Lokaal Fonds Borne in het Kulturhus in Borne een kennismakingsbijeenkomst voor Bornse organisaties die zich bezighouden met de sponsoring van goede doelen. De mogelijke bijvangst zou een betere samenwerking tussen de verschillende partijen kunnen zijn. Twaalf organisaties gaven gehoor aan de uitnodiging, twee organisaties meldden zich met kennisgeving af. De avond werd geleid door Miranda Mulder van Anno Nu.

 

Belangrijkste uitdagingen

De avond werd geopend door Ton Tammerveld, voorzitter van de Stichting Lokaal Fonds Borne. Hij gaf een korte uitleg over het ontstaan van de stichting, over haar belangrijkste doelstellingen en de stappen die tot op heden zijn gezet om deze te bereiken. Daarna nam Miranda Mulder het stokje over, en vroeg ze alle deelnemers zich in het kort voor te stellen en de belangrijkste uitdagingen van hun stichting op te sommen. Een scala aan wensen en obstakels was het resultaat ervan. Van een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid tot de eindeloze zoektocht naar een voorzitter, van het moeilijk kunnen verkrijgen van een bankrekening tot de schreeuw om vrijwilligers en van het zoeken naar concepten om goede doelen verantwoord te kunnen ondersteunen tot de uitdaging om de gelden die binnen de gemeenschap aanwezig zijn en bijvoorbeeld via nalatenschap beschikbaar komen, ook daadwerkelijk binnen Borne te laten blijven.

 

Daarna was het de beurt aan Astrid Fidder van de RegioBank die een uiteenzetting gaf over de mogelijkheden van crowdfunding, waarbij ze onder andere de samenwerking met het Oranjefonds aanhaalde.

 

Concrete vervolgstappen

Het slot van de avond was weer voor Miranda Mulder die probeerde alle geleverde input te bundelen en tot concrete vervolgstappen te komen. Een van de opvallende conclusies was volgens haar de bereidheid elkaar te ondersteunen en jaarlijks met elkaar in overleg te willen gaan. Daar waar het gaat om vergroten van zichtbaarheid werd afgesproken hierover in klein verband de mogelijkheden nader te onderzoeken. Ook de website van de Stichting Lokaal Fonds Borne kan de goede doelen organisaties in Borne vermelden, om daarmee de zichtbaarheid van eenieder te vergroten.

 

Verder dient de suggestie om te komen tot een poule van vrijwilligers nader onderzocht te worden. Wellicht dat het Bureau Vrijwilligerswerk (Stichting Wijkracht) hierin een rol kan vervullen. In dat kader vindet er op donderdag 23 juni om 19.30 uur in het Kulturhus een bijeenkomst van het Vrijwilligersplatform plaats. Doet u vrijwilligerswerk bij een stichting, vereniging of club in Borne en lijkt het u prettig om in contact te komen met andere vrijwilligers? Om ervaringen te delen, ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk met elkaar te bespreken en de inhoud van het vrijwilligersplatform samen vorm te geven? Dan bent u van harte uitgenodigd (mail naar r.woudstra@wijkracht.nl).

 

Tot slot deed Miranda Mulder de oproep aan de aanwezigen om mee te denken over een soort van ‘plan de campagne’ dat dit najaar gepresenteerd zou kunnen worden en kan dienen als een vliegwiel voor de toekomstige samenwerking.

 

Update activiteiten Lokaal Fonds Borne

 

2 maart 2022 - Het Lokaal Fonds Borne is een fonds van, voor en door de inwoners van Borne ter financiering en ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke projecten. Wij bereiken dit door subsidie te verstrekken aan initiatieven die bij overige ‘goede doelen stichtingen’ in Borne buiten de boot vallen, door particulieren de weg te wijzen naar de juiste subsidieverstrekker (makelaarsfunctie) en door samen te werken met ‘goede doelen stichtingen’ en initiatieven te ondersteunen met kennis, exposure en expertise.

 

Een kleine greep uit wat wij inmiddels hebben gedaan/bereikt:

  • we hebben deskundigheid ingebracht bij de Stichting Spanjaardgemaal, waardoor de toegezegde subsidie niet in gevaar kwam
  • de Stichting Borns Naoberschap hebben wij bijgestaan met hulp om de binnenkomende gelden op een verantwoorde en transparante wijze te verdelen. Resultaat: recent hebben we namens de Stichting Borns Noaberschap giften overgemaakt naar 49 ondernemers in Borne. Mooie actie waar we een goede bijdrage in mankracht en faciliteiten hebben ingebracht
  • het Kunsthoes en De Rode Draad hebben wij geadviseerd ten aanzien van een mogelijke samenwerking en huisvesting
  • we hebben financiële expertise geleverd aan de Stichting Hospice ten behoeve van het opzetten van donateurs- en sponsoractiviteiten.

 

Wij zijn altijd op zoek naar mensen en initiatieven die onze stichting kunnen steunen. Neem voor informatie dan ook contact op met voorzitter Ton Tammerveld, telefoon 06 3012 3292, of voorzitter@lokaalfondsborne.nl.

 

Lokaal Fonds Borne heeft de ANBI-status

 

16 september 2021 - Het Lokaal Fonds Borne heeft officieel de ANBI-status verkregen. Dit is goed nieuws voor het fonds én voor Borne. De ANBI-status maakt van het Lokaal Fonds Borne een algemeen nut beogende instelling. Een organisatie met de ANBI-status draagt in haar doelstellingen en activiteiten hoofdzakelijk bij aan het 'algemeen nut'.

 

Door de ANBI-status zijn uw giften (deels) aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Tevens is het Lokaal Fonds Borne vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Hierdoor komt uw gift, schenking, legaat of erfenis nog meer ten goede aan initiatieven binnen de Bornse samenleving die geselecteerd worden door het fonds.

 

Om de ANBI-status te behouden moet het Lokaal Fonds Borne blijven voldoen aan een aantal voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt. Hieronder valt tevens de verplichting om een financiële verantwoording op de website te plaatsen. Een goede voorwaarde, want op deze manier kunt u zelf zien dat de middelen die ter beschikking zijn gesteld aan Het Lokaal Fonds Borne ten goede komen aan de financiering en ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke projecten in Borne.

 

Wilt u het Lokaal Fonds Borne ondersteunen met een gift of schenking maak deze dan eenvoudig over via de pagina Giften. Heeft u vragen neemt u dan contact op met Louis Oosterik, penningmeester Lokaal Fonds Borne via penningmeester@lokaalfondsborne.nl.