Projecten

Projecten

 

Het Lokaal Fonds Borne selecteert goede initiatieven binnen de doelstelling en verzorgt alle bijdragen. Het is een door betrokken personen (vrijwilligers) zelfstandig geleide private organisatie, die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert of initieert het Lokaal Fonds Borne tal van uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor werft het Lokaal Fonds Borne inkomsten, bouwt een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt zoveel mogelijk samen met partners.

 

Inmiddels heeft het bestuur van het Lokaal Fonds Borne een begin gemaakt met het uitrollen van de doelstelling en missie in de contacten met besturen van verschillende stichtingen en verenigingen in de gemeente Borne. Daarop zijn positieve reacties ontvangen. Ook de gemeente Borne en de provincie staan hier positief tegenover en steunen met anderen het Lokaal Fonds Borne. Medio april 2021 organiseert de stichting een bijeenkomst voor alle hiervoor genoemde betrokkenen om te bezien hoe we onze krachten kunnen afstemmen en mogelijk verbinden.