Dat is waar B&W op hamert en de Raad zelfs toedicht dat ze unaniem achter de GVW staan. DAT was afgesproken en dus moest de 1e tunnel aan de buitenkant en ieder stemde in. Grote onzin. Het VERKEER moest zoveel mogelijk buiten Borne om worden geleid en als je heeeel veel geld hebt, doe je dat sjiek met tunnel en al. Maar; er is maar spaarzaam geld en spookhuizen + golfbaan vreten ook veel geld. Kiezen dus en de GVW dus zo goedkoop mogelijk maken en geen snelweg, zodat het verkeer uit en naar het achterland (t/m Tubbergen toe) voortaan langs Borne de A1 bereikt. Een gewone weg, incl. overweg dus, met het profiel van de huidige Oonksweg volstaat en dan komt ooit voor de burger een tunnel in beeld waar we wat aan hebben. Oook wordt dan de kans voor Zenderen groot dat eerder de goeie snelweg wordt aangelegd die achter Zenderen langs naar de Albergerweg gaat. Kwestie van slim zijn met te weinig geld

Ron Hartman

Grappig en triest Paul, dat jij de schaamte van Wim Roetgerink blootlegt, die het ter Keurs traject of de Noordelijke Bandweg bij zijn afscheid memoreerde. Nu, net voor de verkiezingen, kan dat tot meer duidelijkheid leiden. De ronde van Borne met 80 km per uur?

Paul Cohn

Ik vrees dat dossierkennis bij velen in deze discussie onvoldoende is of soms gewoon ontbreekt met name ten aanzien van het Structuurplan Uitbreiding Borne van 2012, zie de fraai uitgevoerde presentatie door toenmalig Wethouder ter Keurs:

Luchtverontreiniging is in de meeste gevallen niet direct waarneembaar. In zones langs wegen kan afhankelijk van de verkeersintensiteit een overschrijding van grenswaarden optreden. Deze waarden worden uitgedrukt in percentielen afhankelijk van de stoffen. Het blijkt dat alleen de norm voor fijn stof (PM10) wordt overschreden langs hoofdwegen in Borne. Vooralsnog hoeft aan deze norm niet getoetst te worden. (?!)
De geplande infrastructuur wordt gekenmerkt door de volgende punten: -een regionale bandweg ten noorden (!!) van Borne en Zenderen (!!) lopend van Almelo naar Hengelo en Enschede. De aanleg van deze weg is noodzakelijk om twee redenen:
enerzijds om de toename van het verkeer op te kunnen vangen en anderzijds omdat de huidige
Rondweg wordt geknipt om het doorgaande verkeer uit Borne te verplaatsen.
https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/5-september/19:30/Relevante-dossierstukken-m.b.t..-de-Westelijke-Randweg/Structuurplan-uitbreiding-Borne.pdf

Tot zover dit Structuurplan Uitbreiding Borne uit 2012

Wie het drama “emissiefraude” volgt en de brief van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur & Milieu van 11 juli 2016 aan de 2e Kamer leest snapt dat ook Wethouder J.W. ter Keurs zich bij het opstellen van dit “ontwerpstructuurplan uitbreiding Borne” fors op het verkeerde been heeft laten zetten:

”Onder normale rijomstandigheden zijn de emissies van stikstofoxiden gemiddeld tot 600% hoger”
www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/07/11/vragen-over-gesjoemel-bij-verschillende-automerken/vragen-over-gesjoemel-bij-verschillende-automerken.pdf

Ondanks die véél te lage inschatting voor of door de gemeente Borne overschrijden uitsluitend berekende concentraties NO2 -in nog steeds toenemende mate- grenswaarden in de EU Richtlijn en de Nederlandse Wet Milieubeheer zoals te zien op www.atlasleefomgeving.nl/kaarten

Na de Aamaatweg een tweede milieu-misser maken lijkt mij onverstandig, zeker gezien het proces dat Milieudefensie tegen de Staat aanspande dat met een Kort Geding op 23 augustus 2017 begint en in een bodemprocedure op 14 november 2017 eist dat de Staat de Nederlanden binnen 6 maanden voldoet aan de Europese Norm voor Luchtkwaliteit.
Dan moet langs A1, A35, Rondweg en Aamaatweg in voorjaar 2018 uit METINGEN blijken dat aan de Norm voldaan wordt: een hele kluif die je niet oplost door verhoging OZB laat staan door aanleggen van nog zo'n hoge-snelheids-weg van Azelosestraat naar Zenderensestraat


19 aug 2017 om 11:02 | Ron Hartman | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)

Reageren

Stel hier je vraag, doe een oproep of plaats een suggestie als reactie