Borne, 20 augustus 2017.
Naar aanleiding van recente krantenberichten welke mogelijk tot onduidelijkheid hebben geleid, wensen de coalitiepartijen (CDA, GB’90 en Borne- Nu) te benadrukken dat zij in de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober a.s. onvoorwaardelijk zullen kiezen voor het door het college voorgestelde tracé voor de aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg inclusief de sluiting van de spoorwegovergang op de Oonksweg omdat de sluiting van de spoorwegovergang op de Oonksweg o.a. in financiële zin onlosmakelijk is verbonden aan de aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg.
Wél willen de drie partijen uitdrukkelijk benadrukken dat zij willen dat er een zo goed mogelijke ontsluiting van het industrieterrein de Molenkamp wordt gerealiseerd waarbij die ontsluiting onderwerp is van overleg in het politiek beraad van september en de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober a.s..
Verder zal de coalitie er op aandringen dat er op korte termijn wordt gekeken naar een zo duurzaam mogelijke oplossing voor de verkeerssituatie in Zenderen.
Voor deze aspecten zijn de drie coalitiepartijen in overleg om in de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober a.s. met een (initiatief)raadvoorstel te komen.
CDA, Bert Oude Lansink GB’90, Elly Verschoor Borne-Nu, Henk van den Berg

Ron Hartman

Op zich een fraaie rotonde voor de Prins Bernhardlaan naar de Molenkamp. Die had er al 20 jaar moeten liggen! In combinatie met een aansluiting naar de GVW bv tussen ter Brugge en Vorgers, (ook) voor de Bornse burgers een goeie zaak vanwege het dan ook vervallen van de tunnel. Niet vergeten beste Raad: die burgers moeten meebetalen aan een te dure tunnelweg voor regionaal verkeer, terwijl daardoor de tunnel IN het leefgebied, uitblijft. Door af te zien van de tunnel in de GVW kan sneller dan gehoopt en verwacht, de tunnel IN het dorp komen.

Ron Hartman

@Roelof: bekent de lange termijnvisie dan ook dat de Noordelijke Bandweg tussen Zenderen (Albergerweg) en Hengelo, langs de Stroom Esch er komt? Niet goed of fout, maar open communicatie is nu heel belangrijk.

Roelof

Eindelijk een gemeente met een lange termijn visie

Paul Cohn

1.3 Effects of air pollution
1.3.1 Human health
Air pollution is the single largest environmental health risk in Europe; recent estimates suggest that the disease burden resulting from air pollution is substantial. Heart disease and stroke are the most common reasons for premature death attributable to air pollution and are responsible for 80 % of cases of premature death; lung diseases and lung cancer follow. In addition to causing premature death, air pollution increases the incidence of a wide range of diseases (e.g. respiratory and cardiovascular diseases and cancer), with both long- and short-term health effects. The International Agency for Research on Cancer has classified air pollution in general, as well as particulate matter (PM) as a separate component of air pollution mixtures, as carcinogenic.
Emerging literature shows that air pollution has been associated with health impacts on fertility, pregnancy, and new-borns and children. These include negative effects on neural development and cognitive capacities, which in turn can affect performance at school and later in life, leading to lower

Box 1.2 Ambient air measurements
The analysis of concentrations in relation to the legal limit and target values is based on measurements at fixed sampling points. Only measurements data received by 26 April 2016, when the 2014 dataset was frozen and published (EEA, 2016a), were included in the analysis and, therefore, maps, figures and tables.
Fixed sampling points in Europe are situated at four types of sites: traffic-related locations ('traffic'); urban and suburban background (non-traffic, non-industrial) locations ('urban'); industrial locations (or other, less defined, locations: 'other'); and rural background sites ('rural').
For most of the pollutants (SO2, NO2, O3, particulate matter and CO), monitoring stations have to fulfil the criterion of reporting more than 75 % of valid data out of all the possible data in a year. The Ambient Air Quality Directive (EU, 2008) sets the objective for them of a minimum data capture of 90 % but, for assessment purposes, the more relaxed coverage of 75 % allows more stations to be taken into account without loss of representativeness (ETC/ACM, 2012a).
For benzene, the required amount of valid data for the analysis is 50 %. For the toxic metals (As, Cd, Ni, Pb) and benzo[a]pyrene, it is 14 % (according to the air‑quality objectives for indicative measurements; EU, 2004, 2008).
The assessment in this report does not take into account the fact that Member States may use supplementary assessment modelling. Furthermore, in the cases of particulate matter and SO2 neither does it account for the fact that the Ambient Air Quality Directive (EU, 2008) provides the Member States with the possibility of subtracting contributions from natural sources and winter road sanding/salting. Finally, in the cases of NO2 and benzene, in zones where a postponement has been granted for the attainment of the related limit values, the possibility of increasing the limit value by the margin of tolerance has not been considered either.
productivity and quality of life. There is also emerging evidence that exposure to air pollution is associated with new-onset type 2 diabetes in adults, and may be linked to obesity and dementia (RCP, 2016, and references therein).
While air pollution is harmful to all populations, some people suffer more because they live in polluted areas and are exposed to higher levels of air pollution, or they are more vulnerable to the health problems caused by air pollution.
The proportion of the population affected by less severe health impacts is much larger than the proportion of the population affected by more serious health impacts (e.g. those leading to premature deaths). In spite of this, it is the severe outcomes (such as increased risk of mortality and reduced life expectancy) that are most often considered in epidemiological studies and health-risk analyses, because there are usually better data available for the severe effects (EEA, 2013a).
Air quality in Europe — 2016 report
www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016/download
De lucht die we inademen, is ongezond. Elk jaar overlijden in Nederland 5.700 mensen aan de gevolgen, 12.000 mensen belanden met spoed in het ziekenhuis. "Hoog tijd voor een stevige aanpak die de lucht in Nederland structureel gezonder maakt", zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Vandaag pleit het Longfonds in Den Haag voor een Nationaal Plan Gezonde Lucht.
"De lucht in Nederland is niet gezond. Mensen worden letterlijk doodziek door de lucht die zij inademen." Luchtvervuiling veroorzaakt en verergert longziekten als astma en COPD. Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze altijd last van houden. Luchtvervuiling veroorzaakt ook longkanker, hart- en vaatziekten, dementie en vroeggeboorten.
www.blikopnieuws.nl/gezondheid/246734/lucht-in-nederland-niet-gezond-5700-doden-per-jaar-door-luchtvervuiling.html

In Borne geldt: “wat niet meet, wat niet deert” …”monitoring stations have to fulfil the criterion of reporting more than 75 % of valid data out of all the possible data in a year”…
75% van 8760 uurgemiddelde NO2-concentraties en 75% van 365 daggemiddelde concentraties in één jaar moeten zijn gemeten en moeten voldoen aan EU-Richtlijn en Nederlandse Wet Milieubeheer?
Kom nou, wij hebben en willen geen "traffic-related locations' laat staan dat we dar willen meten: dat is toch veel te duur voor Borne?…
Die twéé 120 km/u autowegen, die éne 80 km/u Aamaatweg, die vijf extra stoplichten en straks die 70 km/u Verbindingsweg: die veroorzaken toch geen luchtvervuiling? Wat een verzinsel…

PS: de Rechtbank in Den Haag buigt zich deze week over de vraag of dit standpunt correct is https://milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/kort-geding-milieudefensie-voor-gezonde-lucht-vindt-plaats-op-23-augustus

Fons Lohuis

Jammer dat coalitiepartijen blijk geven van tunnelvisie. Coalitiepartijen houden hardnekkig vast aan een overhaast - via een amendement genomen - besluit in 2014. Een besluit dat de gemeente letterlijk en figuurlijk splijt. Dorp Zenderen telt niet mee: " Men gaat bestuurlijk nadrukkelijk op provinciaal niveau aandacht vragen voor Zenderen". Een kat in de zak. Blijkbaar is men niet in staat dit vooraf lokaal/regionaal te regelen. College en Raad: Trek de besluitvorming over tunnel en weg uit elkaar. Kom met integrale oplossing voor weg die ook voor Zenderen geldt.

Ron Hartman

Openheid van zaken en mist weghalen is prima en vergroot draagvlak.
20 aug 2017 om 12:59 | Redactie | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (6)