Open brief
aan de Bornse collegepartijen
Welk Borns belang dienen de collegepartijen bij de voorgestelde gemeentelijke verbindingsweg?
Met stijgende verbazing volg ik en met mij vele anderen het besluitvormingsproces over de gemeentelijke verbindingsweg. Of moeten we het hebben over de gemeentelijke scheidingsweg? Iedereen mag zijn zegje doen maar met het grote aantal kritische vragen over nut en noodzaak van de weg, doet het college niets. Bovendien vraagt iedereen zich af waar de omleidingsweg variant 5b uit de structuurvisie is gebleven. Zie ook het spandoek boven de Albergerweg in Zenderen. Die weg lost namelijk het knellende verkeersprobleem van Zenderen op en dat nu is bij de verbindingsweg niet het geval. Integendeel, Zenderen raakt verder verstopt en wordt langzaam vergiftigd. Maakt Zenderen geen onderdeel uit van de gemeente Borne? Welk belang dienen de bestuurders? Nu aankondigen dat er met de provincie Overijssel zal worden gepraat, is het paard achter de wagen spannen. Het idee van de collegepartijen dat de verbindingsweg de KNIP in de rondweg mogelijk maakt, is een valse voorstelling van zaken. De rondweg is van de provincie en die eist dat deze rondweg open blijft. Dat is ook de mening van Almelo en Hengelo! De verbindingsweg heet dan ook een gemeentelijke verbindingsweg. En daarmee wordt 10 miljoen of meer aan Borns gemeenschapsgeld weggegooid en de Zenderense Es verkwanseld! Maatschappelijk onverantwoord! Goed besturen vereist dat Borne niet alleen met de provincie gaat praten maar ook gelijktijdig met Almelo, Hengelo, Tubbergen en Dinkelland. Het is een regionaal probleem en niet lokaal!
Het meest opmerkelijke in de recente bestuurlijke besluitvorming is de persverklaring van de 3 collegepartijen (GB90, Borne-Nu en CDA) van vrijdag 18 augustus 2017. Zij stellen dat zij ”onvoorwaardelijk zullen kiezen voor het tracé dat het college van B&W heeft voorgesteld.” Hoezo onvoorwaardelijk? Kent Borne geen dualisme in de gemeentepolitiek? Hebben de raadsleden van deze 3 partijen geen eigen mening of mogen zij geen eigen mening hebben? Zijn al die raadsleden in hun vakantie al geconsulteerd? Of moeten zij hun fractievoorzitters blind volgen? Het besluit voor de gemeenteraad van 3 oktober is dus al gevallen. Ongeacht het feit dat er een petitie ligt van het dorp Zenderen dat uitdrukkelijk aangeeft : Geen verbindingsweg zonder definitieve oplossing voor Zenderen.
De besluitvorming over deze gemeentelijke verbindingsweg is nog niet ten einde. In het voorjaar van 2018 start de wijziging van het bestemmingsplan Zenderense Es e.o.om deze weg mogelijk te maken. De dan nieuw geïnstalleerde gemeenteraad kan besluiten het bestemmingsplan niet te wijzigen. Daarmee is de verbindingsweg van de baan. Gaat de Raad dit plan wel wijzigen dan is bezwaar en beroep mogelijk tot aan de Raad van State. Daar zullen vele partijen gebruik van gaan maken. Hopelijk gebruiken de collegepartijen die aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deel nemen alsnog hun gezonde verstand en maken zij deze gemeentelijke verbindingsweg tot een verkiezingsitem. Ben benieuwd hoe de Bornse burger met de verkiezingen van 21 maart gaat reageren.
Fons Lohuis, Inwoner van de gemeente Borne en woonachtig in Zenderen.

Ron Hartman

Maak U niet schuldig beste Raad aan minachting van de wensen van heel, heel veel burgers EN -
nog erger wellicht - overtreding van het rechterlijke vonnis, waardoor U zich buiten de samenleving en de rechtsorde plaatst :

Citaat: Ook heeft de voorzieningenrechter de Staat verboden om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden. Tgv en in het verlengde van de GVW zal Zenderen namelijk extra belast worden en dat is verboden en dient eerst te worden opgelost.
De oplossing is de nadrukkelijke aanvaarding van de 5B, voorafgaand aan het besluit tot de aanleg van een kleinere GVW die dan alleen de Gemeentelijke wegen verbindt en slechts voor een periode van max. 5 jaar overlast biedt, tot de dan gerealiseerde 5B die overlast geheel wegneemt. De overweg kan simpel daarheen verhuizen want een tunnel is na de 5B geheel overbodig.

De 5B neemt dan het regionale verkeer voor z'n rekening en geeft zowel Borne als Zenderen lucht.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:10171

Ron Hartman

Verkeerskunde is lastig. Infrastructuren overzien doe je niet even aan de borreltafel. Het uitblijven van reacties op de stellingen hier, is veelzeggend. De conclusie is dat men door onkunde, achter anderen aanloopt en de heilige plicht van Raadslid namens de bevolking, verkwanselt. Nog steeds geldt blijkbaar: hou jij ze dom, dan hou ik ze arm, uit de vorige eeuw.

Een ontgoochelde kiezer

Wim Roetgerink van GB 90 was eerlijk en het speet hem dat zaken verkeerd zijn gegaan. Ook deze kwestie. Van de andere raadsleden van de coalitie is niemand zo dapper om toe te geven dat ze het vertrouwen van hun kiezers beschamen. Of... niet door hebben wat ze doen en belangrijk zijn, belangrijk vinden
26 sep 2017 om 21:52 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (3)

Reageren

Stel hier je vraag, doe een oproep of plaats een suggestie als reactie