Geachte fractieleden,

De dorpsraad van Zenderen stelt het erg op prijs dat u ook vanavond weer tijd voor ons wilt vrijmaken.
U heeft middels een motie opdracht gegeven te onderzoeken hoe Zenderen door mitigerende maatregelen ontlast kan worden door de aanleg van de verbindingsweg. Hiermee geeft u al impliciet aan dat deze weg Zenderen geen oplossing biedt maar waarschijnlijk problemen vergroot.

Naar onze mening zijn de meeste bedachte oplossingen schijnoplossingen of oplossingen die heel veel geld kosten.
We nemen u graag even mee
1. Een voetgangersoversteekplaats verwijderen ter hoogte van Al Capone, waar bijna niemand oversteekt, biedt geen oplossing.
2. Een extra opstelvak op de Albergerweg lijkt ons niet realistisch: je zult Al Capone moeten op kopen.
3. De optimalisering van het kruispunt Hoofdstraat Albergerweg is alleen mogelijk als je 3 woonhuizen en een restaurant opkoopt, bovendien sla je zo een gat midden in het dorp: lijkt ons dus financieel en planologisch gezien niet realistisch.
4. Een doseersysteem om Zenderen in te mogen lost het verkeer door Zenderen niet op.
5. De “leukste” oplossing: verkeer dat vanaf Almelo naar Albergen wil moet doorrijden tot aan de rotonde, rotonde rond en terugrijden richting Almelo en dan rechtsaf slaan naar Albergen.
6. Werkwijze klaarovers aanpassen: nog afgezien van de afspraken die met de politie gemaakt zijn over de uitvoering van het oversteken, levert dit niet veel op. Het gaat maar om een kwartier per dag.
7. Spitsmijden: dit kan een deeloplossing zijn. Vraag blijft hoe je dit gaat regelen.
8. Reistijdinfo: waar ga je de info verstrekken. Is er dan nog een mogelijkheid een andere route te nemen.

We hopen dat u met ons van mening bent dat de echte oplossing is: het verkeer om het dorp leiden.
Hoe je het ook wendt of keert: het is niet meer van deze tijd dat een provinciale weg dwars door een dorp gaat.

We hebben als dorpsraad een oproep gedaan: Niet beginnen met de verbindingsweg voordat het probleem Zenderen duurzaam is opgelost. We bedoelen hiermee dat als de schop de grond in gaat voor de verbindingsweg het voor Zenderen duidelijk moet zijn dat er op korte termijn een duurzame oplossing in zicht is.

Op uitdrukkelijk verzoek van de dorpsraad is uitgezocht wat de mogelijkheden zouden zijn voor de “ter Keurs-variant” . In het korte tijdsbestek is begrijpelijk gekozen voor de financiële kant: deze variant is 10 tot 15 miljoen euro goedkoper dan de 5b variant. Wij vragen u als gemeenteraad geld beschikbaar te stellen om deze variant op al zijn onderdelen te onderzoeken zodat een reële vergelijking en toetsing met de 5b mogelijk wordt.

Namens de dorpsraad,

Henk Semmekrot: secretaris, Jos Wolbers: vice voorzitter, Gerard Welberg: voorzitter

Statushouder

Citaat: Op uitdrukkelijk verzoek van de dorpsraad etc.
Ik zie veel reacties van inwoners van Zenderen die hevig pleiten voor de 5B. Spreekt de Dorpsraad ook namens deze mensen? Zijn er ledenraadplegingen geweest, want je loopt anders snel de kans dat de mening van slechts enkelen of belanghebbenden, tot status worden verheven. Is het vanavond een openbare vergadering?

Ron Hartman

Reactie op de wens om over ''Noord'' cq de ter Keursvariant te gaan: De 5B kost plm 45 miljoen en maakt de aanleg van de huidige GVW incl. tunnel volstrekt overbodig en voert veel beter af op de A1. De GVW + ter Keurs kost ook plm 43 a 47 miljoen (incl. de extra te verwachten maatregelen).

Daarnaast wederom hetvolgende: Zolang niet eerst het verkeer om Zenderen heen in 1 streep wordt aangelegd met min de 5A (plm 10 miljoen goedkoper), of de GVW, is het verboden om de extra vervuiling te accepteren.
Zie elders hier de uitspraak van de Rechter.
28 sep 2017 om 14:12 | Dorpsraad Zenderen | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)