Borne kan profiteren van aanpak flessenhalzen in A1 en A35.
Er komt extra rijksgeld voor de aanpak van de knelpunten in A1 en A35 bij Borne, zo is in de Tweede Kamer besloten. Medio 2018 moeten de bijdragen van rijk, provincie en regio duidelijk zijn. De gemeente Borne kan goed garen spinnen bij dit besluit van de 2e Kamer. Hoe dan ? Met de aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg westelijk over de Zenderense Es wil de gemeente Borne een korte termijn oplossing realiseren voor het doorgaande verkeer van en naar de A1 en A35. Deze verbindingsweg biedt daarvoor echter geen oplossing. Integendeel, het hoofdknelpunt zit in Zenderen en daar neemt de verkeersoverlast met files, CO2 uitstoot en geluidhinder, door deze weg met 10% toe. Voor deze verbindingsweg heeft Borne geen geld. Daarom is de OZB verhoogd. Dat moet 10 miljoen opleveren om de weg te kunnen betalen. Dat geld moeten de burgers in Borne en Zenderen opbrengen met als resultaat meer overlast in Zenderen!
Als de gemeente Borne slim is, probeert men samen met de betrokken collega gemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen/Dinkelland en met de provincie Overijssel als kartrekker ( het gaat in Borne om een regionaal en geen lokaal knelpunt!) een structurele oplossing te vinden voor het doorgaande verkeer van en naar de A1 en A35. Als dat lukt en daarvoor staan de seinen op groen kan Borne het grootste deel van de op te halen 10 miljoen aanwenden voor echt gemeentelijke zaken zoals vernieuwing van het sportpark ít Wooldrik waarvoor 18 miljoen nodig is. Dit zijn leuke onderwerpen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

22 dec 2017 om 16:42 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)

Reageren

Stel hier je vraag, doe een oproep of plaats een suggestie als reactie