Wat wil het college en de collegepartijen tussen 2014-2018 in Borne en Zenderen bereiken op het terrein van verkeer en veiligheid en hoe zitten de actuele politieke verhoudingen in Borne in elkaar?
Vooraf. Op de informatieavond van dinsdag 16 januari over de verbindingsweg en de verkeersoverlast in Zenderen hebben verschillende inwoners gevraagd naar het huidige standpunt van college en raad over het verkeer en de veiligheid in de gemeente Borne. Onderstaand hebben wij die informatie voor u beknopt samengevat met de vindplaats.
Wat wil het college en de partijen die het college vormen ( CDA, GB90, Borne-Nu) tussen 2014-2018 op het gebied van verkeer en veiligheid bereiken? Dat staat in het raadsprogramma 2014-2018: www.borne.nl/sites/default/files/borne_werkt.pdf
Samenvatting standpunt college en raad:
Doel is een leefbare en veilige woon-en werkomgeving. B&W nemen het initiatief. Kaders voor B&W zijn structuurvisie, realiseren randwegen, knip rondweg, realisatie rondweg, verbreding A!/A35, verbeteren verkeersafwikkeling en verbeteren verkeerssituatie Zenderen!
Hoe zit het huidige bestuur in de gemeente Borne in elkaar? De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad. Dat is het hoogste orgaan in de gemeente. Deze bestaat uit 19 leden. De gemeenteraad bestaat uit leden van een aantal politieke partijen.
Welke partijen zitten in de gemeenteraad? CDA ( 5 leden) , GB90 ( 4 leden), Borne-Nu ( 3 leden), VVD ( 2 leden), D66 ( 2 leden), SP ( 2 leden), PvdA ( 1 lid).
Welke partijen vormen het college van Burgemeester & Wethouders? Het CDA met wethouder Herman Mulder, GB90 met wethouder Michel Kotteman, en Borne-Nu met Martin Velten. Deze partijen hebben dus gezamenlijk een meerderheid van 12 zetels in de gemeenteraad.
30 jan 2018 om 0:59 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (0)