De werkgroep Rondweg e.o. ( Dick Lammertink, Christiaan Kruims, Carel van der Duim, Andre Muller) doen een dringend beroep op de politieke partijen in Borne om voortvarend de Totaalvisie uit te voeren zodat de belofte van een knip in de Rondweg eindelijk ingelost kan worden: belofte maakt schuld, zo schrijven zij.
• Wij kunnen ons goed voorstellen dat de werkgroep en aanwonenden van de Rondweg zo reageren. Ook aan Zenderen is beloofd, zeker al vanaf raadsprogramma 2010, dat de verkeersproblemen zouden worden aangepakt dan wel opgelost. Niets is minder waar. Als de verbindingsweg wordt aangelegd krijgt Zenderen 10% meer verkeersoverlast dan nu en ze moeten er ook nog meer voor betalen zonder uitzicht op een definitieve oplossing!
• Het treurige van de belofte van de gemeentelijke politici dat er een knip in de Rondweg zal komen is, dat ze deze belofte NOOIT hadden mogen uitspreken zonder zekerheid dat de eigenaar en beheerder van deze Rondweg, de provincie Overijssel, deze knip ook zou garanderen! Niets is minder waar.
• De provincie Overijssel heeft per brief van Gedeputeerde Staten van 17 februari 2015, met kenmerk 2015/0034320 aan de gemeenteraad van Borne en aan Provinciale Staten van Overijssel laten weten: “ de gezamenlijke ( Raad en GS) conclusie is dat een “knip” respectievelijk afsluiting van de N743 volgens de huidige verkeersinzichten niet aan de orde is. De negatieve effecten voor de kern van Borne in de vorm van overlast en de negatieve effecten op veiligheid en logica maken de afsluiting van de N743 onmogelijk en ongewenst.”
• Verder staat aangegeven dat de verkeerslast op de Rondweg door de verbindingsweg met 20% zal afnemen. Dit zal een positief effect hebben op de leefbaarheid rondom de Bornsche Maten.

Kortom, de “knip” komt er niet. Wel een verwachte afname van het verkeer met 20%, maar tegelijk een toename van het verkeer met 10% in Zenderen. En daar staat het verkeer dagelijks zowel ’s ochtends als ’s avonds in de spits vast!

Ron Hartman

Het CDA heeft toch het verlossende woord gesproken? Dat betekent niet dat je nu ineens massaal op ze hoeft te stemmen, maar gewoon een man een man, een woord een woord te laten gelden. Een knip in de rondweg gebeurt niet stelt het CDA nu. Eerst een variant 5 en DAARNA gaat pas de schop in de grond voor de gvw (light?). Het CDA doet dus een Appel op ons vertrouwen in de Democratie en dat past toch naadloos bij het Christen Democratisch Appel? Burgers raken zo vervreemd van de politiek (en de Democratie) dat het spelen met vuur en opstand zou zijn als het anders uitpakt. Ik geef ze het voordeel van betere kennis en kontakten met de Provincie, rond de infrastructuur.

Herman

Fons Lohuis en Martin Tikken is er bij jullie geen sprake van persoonlijk belang?? Ik heb namelijk gezien jullie woonplek duidelijk de indruk van wel. Bij de zuidelijke Bandweg, thans de Aamaatweg, heb ik jullie nooit gehoord. Het algemeen belang gaat boven persoonlijk belang. Dit geldt echter ook voor Zenderen. Voor de verkeersafwikkeling aldaar zal de gemeente Borne ism de omliggende gemeenten een goede oplossing moeten vinden.
16 mrt 2018 om 20:52 | Fons Lohuis | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (2)