VIERINGEN T/M ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020

 

Online vieringen van de RK Kerken

 • woensdag en donderdag 18.30 uur: Eucharistieviering vanuit H. Blasius Delden via www.kerkomroep.nl

nb: tijdens de vieringen in Delden is er geen kerkbezoek mogelijk.

U bereikt de kerkomroep in Delden via www.kerkomroep.nl

 • zondag 20 september 09.30 uur: Eucharistieviering vanuit H. Blasius Delden via YouTube.com

nb: tijdens de viering in Delden is er geen kerkbezoek mogelijk.

U bereikt de viering in Delden via www.youtube.com

 

St. Stephanuskerk Borne

Stationsstraat 1 Borne

 • vrijdag 18 september 09.00 uur: Eucharistieviering

 • zaterdag 19 september 19.00 uur: Eucharistieviering

Om deel te nemen aan de vieringen dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur via (074) 266 1310. Het volledige protocol vindt u op de Nieuwspagina.

 

H. Stephanuskerk Hertme

Hertmerweg 27 Hertme

 • zondag 20 september 09.30 uur: Gebedsviering

Om deel te nemen aan de viering dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan telefonisch op donderdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur via (074) 266 1395. Het volledige protocol vindt u op de Nieuwspagina.

 

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Zenderen

Hertmerweg 44 Zenderen

 • zondag 20 september 10.00 uur: Woorddienst m.m.v. cantoren. Voorgangers: Jan Cuppen en Maria Verheijen

Om aan de viering deel te nemen dient u zich vooraf aan te melden. Formulieren hiervoor vindt u achter in de kerk, via www.parochiezenderen.nl en de VOX. Het ingevulde formuler dient u vóór donderdag 14.00 uur in te leveren bij het parochiesecretariaat of achter in de kerk.

 

Kapel Karmelietenklooster Zenderen

Hertmerweg 46 Zenderen

 • vooralsnog geen vieringen

 

Baptisten Gemeente Borne

Twijnerstraat 6 Borne

 • zondag 20 september 10.00 uur: Voorganger: Harry de Raaf

 

Doopsgezinde Gemeente Borne

Ennekerdijk 31 Borne

 • t/m 30 september geen diensten in verband met coronavirus

 

Oude Kerk Borne

Oude Kerkstraat 2 Borne

 • zondag 20 september 10.00 uur: Voorganger: ds. Johan Meijer

Om aan de viering deel te nemen dient u zich vooraf (uiterlijk vóór vrijdag 18.00 uur) aan te melden. Meer informatie vindt u op www.pgborne.nl. De diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl

 

Het Dijkhuis Borne

't Dijkhuis 1 Borne

 • vooralsnog geen vieringen