Ben Dashorst overleden

 

Op 11 januari is Ben Dashorst, oud-bestuurslid van de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen op 88-jarige leeftijd overleden. Ben heeft jarenlang zitting gehad in het bestuur van de Raad en was daarna nog een aantal jaren adviseur tot zijn gezondheid hem in de steek liet. Hij droeg de oecumene een warm hart toe en speelde een actieve rol waardoor de lokale oecumene in die tijd weer opbloeide.

 

Het was de tijd van de vieringen in het Openluchttheater van Hertme (met onder andere ds. Anne van der Meiden), Vredesvieringen en andere vieringen zoals de Adventsvespers en de jaarlijkse Kerstsamenzang waarin hij regelmatig als katholieke voorganger mee voorging. In de tijd dat hij actief lid was van de lokale Raad waren er ook de jaarlijkse woestijndagen. Inspirerende bijeenkomsten, georganiseerd door de voltallige Raad van Kerken en haar vrijwilligers. Hij was een warme persoonlijkheid, met het hart op de goede plaats. Ook voor de asielzoekers die door de stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers, waar hij bijna vijf jaar bestuurslid van was, werden opgevangen.

 

Als mens zal hij worden gemist, maar ook als pleitbezorger van de oecumene. In de komende Viering van de Eenheid op 24 januari a.s. zullen we hem herdenken.

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

 

Viering van de Eenheid

op zondag 24 januari in de Oude Kerk

 

Jaarlijks wordt de Week van gebed voor Eenheid van christenen gehouden. In deze week bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Dit jaar vindt de gebedsweek plaats van 17 t/m 24 januari.

 

Aan het einde van deze week zal er op zondag 24 januari een Oecumenische viering plaatsvinden in de Oude Kerk te Borne. Deze begint om 10.00 uur, is zonder publiek en wordt live uitgezonden via de Kerkomroep. Hier zal de viering ook later nog te zien zijn. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’.

 

De voorgangers zijn ds. Johan Meijer en Gustaaf Boerjan. Jos Beunders, pianist, verzorgt de muzikale ondersteuning.

 

Kerkwijzer 9 januari - 5 februari

 

In verband met het tegengaan van de verspreiding van het corona-virus heeft het bestuur van de HH. Jacobus en Johannes parochie moeten besluiten de nieuwste editie van de Kerkwijzer niet huis aan huis te laten bezorgen.

 

Vandaar dat u deze Kerkwijzer nu ook via dit platform op BorneBoeit kunt raadplegen. Wel worden er enkele exemparen neergelegd bij de Mariakapellen in Borne en Hertme, die u uiteraard kunt meenemen.

 

De Kerkwijzer kunt u hier downloaden.

 

Reisgebod: de gefilmde Jeugd-kerstnachtdienst van de Protestantse Gemeente Borne

 

De Protestante Gemeente Borne viert het kerstfeest in 2020 vooral met online vieringen. Zo werkte dominee Johan Meijer samen met een groep jongeren toe naar een anders dan andere Jeugd-kerstnachtdienst.

 

Het werd een film waarin de reis van Maria en Jozef wordt gevolgd en verschillende locaties in Borne, Hertme en Zenderen zullen worden aangedaan. Zelfs burgemeester Jan Pierik heeft een rol; hij treedt in de voetsporen van Keizer Augustus die een volkstelling uitvaardigt. De film is vanaf kerstavond 18.00 uur hieronder te zien.

 

 

 

WIE HEEFT VRIJKAARTJES, KORTINGSKAARTEN, VERVOER EN VAKANTIE-ACCOMMODATIES?

Protestantse Kerk Borne wil gezinnen helpen

 

De werkgroep Vakantie en Uitstapjes van de Protestantse Kerk Borne wil ook de komende zomer graag weer iets betekenen voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. Zij wil ervoor zorgen dat kinderen uit deze gezinnen een leuk dagje uit kunnen beleven of een korte vakantie kunnen vieren. Dat zal deze zomer een stuk lastiger worden dan voorheen. Toch wil ze alle mogelijkheden benutten. Vandaar deze oproep.

 

Vrijkaartjes en kortingskaarten

Als u vrijkaartjes of kortingskaarten hebt voor bijvoorbeeld attractieparken of dierentuinen en u maakt er zelf geen gebruik van, dan kunt u die kaartjes aan de werkgroep beschikbaar stellen. Het gaat om aanbiedingen die in de zomer geldig zijn. De werkgroep zoekt dan een match met een gezin dat juist een wens heeft in die richting. U hoeft dus zelf niet mee en u hoeft verder niets te doen. U hoeft alleen te melden wat u in de aanbieding hebt.

 

Vervoer

Ook treinkaartjes of andere vervoersmogelijkheden zijn welkom. Dat geldt deze zomer nog meer dan in de voorgaande jaren. De werkgroep was gewend om één of twee keer per jaar een touringcar te huren. Op die manier kon een grote groep mensen die zelf geen vervoer heeft, toch een dagje uit. Dat zal nu door de corona-maatregelen waarschijnlijk niet gaan. Daarom wordt naar alternatieven gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van treinkaartjes.

 

Vakantie-accommodaties

Misschien hebt u een vakantiehuisje in de omgeving dat u tegen kostprijs wilt verhuren. Of dat uw caravan hier in de buurt in de zomervakantie toch nog een paar weken leeg staat. Daar zou u een gezin waarschijnlijk een groot plezier mee kunnen doen. De werkgroep bemiddelt dan graag. Ook andere ideeën om op een betaalbare manier kinderen en hun ouders een leuke vakantie(dag) te bezorgen zijn uiteraard van harte welkom.

 

U kunt uw aanbod per mail (uitstapjes@pgborne.nl), of per telefoon (Rita Kremer: 06 4033 5202) doorgeven. Vrijkaartjes en dergelijke kunt u ook kwijt in het speciaal daarvoor bedoelde mandje onder de toren in de Oude Kerk. U kunt ze ook in de bus doen bij een van de werkgroepleden: Jacqueline ten Veen, (Ligusterstraat 8), Rita Kremer (Molenkampsweg 37) en Goos Griffioen (Kerkedennen 34).