Ontmoetingsbijeenkomst met Ben Coelman in de Oude Kerk

 

‘Jauchzet, frohlocket!’ Kerst met Bach.

Op zondagavond 16 december is er in de Oude Kerk een ontmoetingsbijeenkomst waarbij de bekende musicus en musicoloog Ben Coelman uit Enschede een lezing komt geven over kerstmuziek van Bach (bijvoorbeeld: het Weihnachtsoratorium)

 

Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/ thee in de Potkamp en om 19.30 begint de lezing in de kerkzaal. De lezing zal duren tot ongeveer 22.15 uur en kent geen koffie-pauze. Wel zal er halverwege een moment zijn om even de benen te strekken en eventueel een bezoek aan het toilet te brengen.

 

Voor meer informatie zie de uitagenda

 

Meditatieve viering Theresiagemeenschap

 

De vereniging Theresiagemeenschap Borne nodigt u uit voor de meditatieve viering op

zondag 9 december a.s. om 10.00 uur in de Oude Synagoge aan de Ennekerdijk.

 

Over de viering schrijft de Theresiagemeenschap: "Zondag 9 december is de tweede zondag van de Advent. De dagen zijn korter geworden, het wordt kouder, we mogen weer genieten van een warme kachel en een brandend kaarsje. We doen het licht aan als het donker wordt. De warmte van de kachel en het licht maken het voor ons gezellig en maken ons ook warm van binnen. In de Adventstijd worden we uitgenodigd om de warmte en het licht niet alleen voor ons zelf te houden, maar om op weg te gaan."

 

"We worden opgeroepen om de kou te verdrijven uit harten die soms kil kunnen zijn. We worden opgeroepen om de duisternis te doorbreken en op zoek te gaan naar het licht van hoop en toekomst voor elke mens. Het is de tijd om ons hart open te zetten naar anderen, zodat het licht en de warmte van ons hart naar anderen toe kan stralen. Samen leven we zo naar Kerstmis toe, het feest van het Licht. We nodigen u van harte uit om samen met ons in de viering hierbij bij stil te staan door te zingen, te bidden en stil te zijn," aldus de gemeenschap.

 

Advent Festival of Nine Lessons & Carols

 

Op zondag 16 december om 10.00 uur is er in de Oude Kerk een Festival of Lessons and Carols. Hieraan werken mee: de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen, de organisten Jan Braakman en Albert van Eldik, negen gemeenteleden die de Schriftlezingen verzorgen en ds. Johan Meijer als liturg. Carols, lezingen en gebeden zijn alle in het Nederlands. Er komt een compleet uitgewerkt liturgieboekje.

 

 

Het Festival of Nine Lessons & Carols stamt uit een traditie van kerstvieringen uit het Engeland van rond 1900. Het werd voor het eerst gehouden op de kerstavond van 1918 in het King’s College te Camebridge. Initiatiefnemer Eric Milner-White baseerde deze viering op een reeks van negen lezingen gebeden. Zo’n geheel van negen lezingen plus gezangen is al terug te vinden in de Metten, de nachtelijke getijdendienst in de kloosters. Op feestdagen bestond de Metten namelijk uit drie nocturnen, drie reeksen van drie psalmen, drie lezingen en drie responsories. De responsories werden, met het oog op het ‘gewone volk’, door Milner-White grotendeels vervangen door eenvoudige liederen, de z.g. carols. Hoewel er aanvankelijk alleen een versie voor de Kerstnacht bestond, beschikken we tegenwoordig over drie versies: één voor de adventstijd, één voor de kersttijd, één voor de tijd na kerst: de Epifanie.

 

De opbouw van dit Festival of Lessons & Carols is als volgt:

  • Processielied - de cantorij komt zingend binnen
  • Nodiging (The Bidding Prayer) - een gebedsoproep door de voorganger, beantwoord door de gemeente met het Onze Vader
  • Negen lezingen en negen liederen over wat aan de orde komt in de Advent zoals voorspellingen van verschillende profeten, het bezoek van de engel Gabriël aan Maria, de ontmoeting van Maria en Elisabeth enz.
  • Responsie - antwoordlied, gezongen door de cantorij
  • Slotgebed
  • Zegen

 

Ieder lied dat wordt gezongen heeft een aantal coupletten, waarbij gemeente en cantorij elkaar afwisselen. Soms is er sprake van een "descant-voice", een bovenstem, die gezongen wordt door de sopranen van de cantorij. Traditiegetrouw worden de lezingen verricht door verschillende personen. Negen gemeenteleden van verschillende generaties vonden we bereid hieraan mee te doen.

 

U bent van harte welkom om op zondag 16 december 2018 om 10.00 uur in de Oude Kerk in Borne dit Advents Festival of Nine Lessons & Carols mee te vieren.

 

Nieuwe column over de perikelen rondom bezorging van rouwkaarten

 

In de rubriek Columns verhaalt Natasja Kroese van Boom afscheidszorg u over de perikelen rondom een (tijdige) bezorging van rouwkaarten. Zeker in de feestmaand december een extra punt van zorg. 'Al met al best een belangrijk dingetje', zo schrijft ze en ze hanteert hiervoor dan ook een aantal stringente spelregels.

 

Bijbelleesgroep Theresiagemeenschap leest Ruth

 

In de Bijbel staan verhalen geschreven op hoogstaand niveau van joodse vertelkunst. Verhaalopbouw (plaatsen en tijden van handeling) en motiefwoorden zijn bewust gekozen, spanning wordt bewust opgebouwd bijvoorbeeld.

 

De Theresiagemeenschap: "Het boek Ruth is een novelle over een buitenlandse vrouw die, ondanks alles wat haar overkomt, zich verbindt met haar joodse schoonmoeder Noömi (en met haar volk en haar God) om samen toekomst (brood en nieuwe levenspartner) te zoeken en te vinden. Door dit korte verhaal aandachtig (close reading) samen te lezen en uit te wisselen wat wij daarbij ontdekken hopen wij de praktische en gelovige zeggingskracht hiervan te ervaren. Die zal dan waarschijnlijk blijken opnieuw actueel te zijn voor onszelf en voor onze samenleving."

 

Wilt u meedoen? De bijeenkomsten zijn op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in basisschool ‘De Wheele’ op 10, 17, 24 en 31 januari en een afsluiting op donderdag 7 februari. Er is plaats voor maximaal tien personen die voelen voor aandachtig lezen en een openhartige uitwisseling van wat het verhaal bij hen doet. De groep wordt begeleid door ds. Arie Gootjes. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de Theresiagemeenschap: secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl