Theresiagemeenschap schenkt Bornse Synagoge 500 euro

 

20 mei 2024 - Zondag, eerste Pinksterdag, kwamen leden en belangstellenden van de Theresiagemeenschap in de oude synagoge aan de Ennekerdijk bijeen om het 10-jarig bestaan te vieren. Een groepje christenen dat samen het geloof deelt en een band met elkaar opbouwt, voortbouwend op de katholieke traditie van de oude Theresiaparochie, die in 2015 ophield te bestaan.

 

Driewekelijks wordt er samen gebeden en gezongen en altijd is er na afloop (fairtrade) kofffie of thee, om met elkaar na te praten. De verbinding met elkaar is een belangrijk onderdeel van het samenzijn. Evenals de bloemen die na iedere viering worden aangereikt aan iemand wiens naam is doorgegeven aan het secretariaat.

 

Iedere bezoeker ontving zondag een klein geschenk, een duifje, Pinksteren symboliserend en de rode roos als symbool van de H. Theresia. Ook werd in deze speciale viering een waardecheque van 500 euro aangeboden aan het Cultureel Podium Bornse Synagoge als bijdrage in de aanschaf van nieuwe tafels. Een tafel als symbool waaraan de bezoekers samen zitten om te delen.

 

Na de viering was er koffie en een drankje om te toosten op de toekomst om samen te kunnen blijven geloven. Twee boeketten bloemen werden na afloop bezorgd in Borne.

 

Kerkwijzer t/m 14 juni

De HH. Jacobus en Johannes parochie (met de St. Stephanus in Borne en de H. Stephanus in Hertme) brengt elke maand een Kerkwijzer uit.

 

Daarin vind je uiteraard informatie over de liturgische vieringen, maar ook allerlei ander wetenswaardigs, alsmede contactadressen en telefoonnummers.

 

De nieuwste Kerkwijzer kun je hier inzien en/of downloaden.

 

ARCHIEF 2024

 

ARCHIEF 2023

 

ARCHIEF 2022

 

Dauwtrappersviering Hertme

Hemelvaartsdag - donderdag 9 mei - om 06.30 uur

 

29 april 2024 - Op 9 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater Hertme, evenals voorheen om half zeven.

 

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en Johannesparochie, met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Borne.

 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

 

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar.

 

Bent u de winnaar van een dagje uit?

 

16 april 2024 - Gefeliciteerd als u een van de winnaars bent in de Postcode Loterij!

Onlangs is er een leuke prijs terechtgekomen bij een groot aantal inwoners van Borne. Ze hebben vrijkaartjes gewonnen voor een dagje uit naar een dierentuin of attractiepark. Misschien geldt dat ook voor u, maar weet u er niet goed raad mee. In dat geval kunnen wij u een goede bestemming adviseren.

 

De werkgroep Uitstapjes van de Protestantse Gemeente Borne organiseert iedere zomer uitstapjes voor gezinnen die het niet zo breed hebben. Deze werkgroep kan uw vrijkaartjes dus heel goed gebruiken. Kijk voor meer informatie op https://pgborne.nl/vakantie-voor-kinderen/

 

U kunt uw aanbod doorgeven:

 • per mail: uitstapjes@pgborne.nl
 • per telefoon: 06 4928 0510 (Jacqueline ten Veen)
 • De kaarten kunt u ook in de brievenbus doen bij een van de werkgroepleden:
  • Jacqueline ten Veen, Ligusterstraat 8
  • Rita Kremer, Molenkampsweg 37
  • Goos Griffioen, Kerkedennen 34

 

Cathedral music in Oude Kerk

 

3 april 2024 - Op zaterdag 13 april is er om 20.00 uur Cathedral music in de Oude Kerk van Borne, met medewerking van het koor Dutch Choral Singers, onder leiding van Henk de Vries en organist Eeuwe Zijlstra. Wel Engelse muziek, maar in plaats van ‘Hey Jude’, ‘I did it my way’ of ‘Sweet Caroline’, prachtige Engelse koormuziek die niet in de York Minster maar in de Oude Kerk in Borne ten gehore wordt gebracht. Psalms, Hymns & Anthems van Rutter en Stanford bijvoorbeeld. Gezongen door een van de beste Noord-Nederlandse koren: Dutch Choral Singers. Koormuziek afgewisseld met orgelmuziek van de bovenste plank door organist Eeuwe Zijlstra.

 

Dutch Choral Singers is een uniek internationaal georiënteerd koor met 22 zangers/zangeressen. Het kleedt zich in Engelse koormantels en treedt geregeld op in Engelands tweede belangrijkste kerk, de York Minster, een wereldberoemde kathedraal. Het koor is gespecialiseerd in de Engelse ‘choral tradition’.

 

Hun devies is ‘kijken met je oren’. Er wordt vier- en vijfstemmig gezongen en soms – afwisselend in twee koren – achtstemmig. Het koor zal onder het orgel in de kerk te horen zijn en staat garant voor swingende, toegankelijke, spetterende kerkmuziek. De zangers worden begeleid op piano of op orgel, maar zingen ook à capella.

 

Organist Zijlstra behoort tot de toporganisten in Nederland en Zijlstra en De Vries vormen een geolied team, die samen een concert gaan verzorgen waar nog lang over wordt nagepraat. De muziek zal worden toegelicht door Johan Meijer.

 

De kerk is open vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel wordt een vrije gift zeer op prijs gesteld om de kosten te kunnen dekken en toekomstige concerten te kunnen organiseren.

 

Oecumenische viering in Het Dijkhuis op Eerste paasdag

 

20 maart 2024 - Op Eerste paasdag wordt er door de protestantse kerken en katholieke kerk in Borne een gezamenlijke viering gehouden. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen in het Atrium van Het Dijkhuis. Tijdens deze Paasviering wordt stilgestaan bij de opstanding van Jezus Christus. Het thema van deze dienst is 'Thuiskomen'.

 

De voorgangers zijn Laurens van Urk en Gretha Sierink. Tijdens deze dienst verlenen zangers van het koor De Borghenders o.l.v. Jan Kamp, hun medewerking. De dienst begint om 10.30 uur.

 

Jezelf een vraag stellen

een drieluik van meditatieve bijeenkomsten in de Stille Week

 

In de Goede - of Stille - Week staan we stil bij het lijden van Jezus en bezinnen we ons op ons eigen persoonlijk leven of de situatie van de wereld om ons heen. De Week begint met Palmzondag (24 maart) en loopt uit op het Paasfeest. De meeste kerken hebben in deze week op de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdagavond hun eigen vieringen. De Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen organiseerde jarenlang op de dinsdagavond een bijeenkomst bij de kruiswegstaties in Zenderen.

 

Evenals vorig jaar zullen er op drie opeenvolgende avonden bijeenkomsten worden georganiseerd, die ieder beginnen om 19.30 uur.

 • maandagavond 25 maart: Start in de Oude Kerk met een inleiding n.a.v. één van de tentoongestelde kunstwerken met daaropvolgend een te houden kringgesprek afgewisseld met muziek
 • dinsdagavond 26 maart: In de Vermaning, Doopsgezinde Kerk, Ennekerdijk 31, een samenzijn rond stille meditatie en gebed met daaropvolgend een wandeling in stilte naar de Mariakapel
 • woensdagavond 27 maart: Lopen langs de kruiswegstaties in de kerk van Zenderen met daarbij stilstaan bij het lijden van de wereld in deze tijd.

 

Wij hopen op deze wijze een zinvolle bijdrage te leveren aan uw en jouw Stille Week. Wees van harte welkom bij één of meerdere van onze bijeenkomsten.

 

Werkgroep Passievesper

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

 

Solidariteitsmaaltijd op 15 maart

 

Het is voor de Raad van Kerken inmiddels een goede traditie om in de veertigdagentijd een solidariteitsmaaltijd te organiseren. De veertigdagentijd kan een tijd zijn waarin je stil staat bij het lijden in de wereld. Lijden ver weg, veroorzaakt door oorlog en geweld. Lijden dichtbij, door verlies van mensen en van zekerheden. Maar de lijdenstijd kan daarentegen ook een tijd zijn van hoop, vertrouwen en bezinning.

 

Dit jaar willen we stilstaan bij de vraag 'Met wie voel jij je solidair?' Daarover willen we tijdens de eenvoudige maaltijd, van soep en brood, met elkaar in gesprek gaan.

 

De maaltijd vindt plaats op vrijdag 15 maart van 18.00 tot uiterlijk 19.30 uur in ’n Potkaamp’, Potkampstraat 11 in Borne, naast de Oude Kerk. Er is ook een collecte, die is dit jaar bestemd voor de 'Stichting aandacht voor elkaar' in Borne.

 

Studio65 brengt Jesus Christ Superstar

vrijdag 22 maart in de St. Stephanuskerk

 

26 februari 2024 - Traditiegetrouw brengt ‘Studio65 Vocaal Theater’ uit Enschede in de weken voor Pasen in verschillende kerken in de regio Twente een aantal kenmerkende liederen uit de rockmusical Jesus Christ Superstar ten gehore waarin het lijden en sterven van Christus imponerend wordt bezongen. Dit jaar ook in de St. Stephanuskerk in Borne en wel op vrijdag 22 maart.

 

Al vele jaren brengt dit amateur theater- en zanggezelschap fragmenten uit de legendarische rockopera van Andrew Lloyd Webber voor het voetlicht. Maria Magdalena weet op meeslepende wijze haar medespelers en de mensen in de kerk in haar zang te betrekken. Indringend is haar geluid tijdens het ‘Could we start again please?’. Tussen de bekende nummers door is er ruimte voor korte overwegingen. De muisstille bezoekers horen het ademloos aan. Herodus, de pianiste, de fluitiste, Jezus Christus én de engelen met hun snerpende Pie Jesu…. de tijd lijkt een uurtje stil te staan tijdens deze bijzondere uitvoering.

 

Het concert van verschillende liederen uit de rockopera Jesus Christ Superstar duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. Na het concert staan vrijwilligers bij de uitgang van de kerk om een vrije gift in ontvangst te nemen waarmee de kosten voor het concert gedragen kunnen worden. Dit is ook mogelijk door middel van een QR code.

 

Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 uur open.

 

Bijeenkomst in Oude Kerk voor Oekraïne en de wereld

 

11 februari 2024 - Op 24 februari a.s. is het twee jaar geleden dat Rusland het buurland Oekraïne binnenviel. Dachten we toen nog dat de oorlog slechts kort en hevig zou zijn, nu weten we dat het nog een hele tijd zal duren en dat herstel jaren gaat kosten. Niet alleen in Oekraïne is de ellende niet te overzien maar ook in andere delen van de wereld hebben we te maken met geweld en rampen. Zoals het conflict Gaza-Israël en recent de grote natuurbranden in Chili die grote wijken in de as hebben gelegd met honderden doden en vermisten. Maar ook de bijna vergeten oorlog in Soedan en het geweld, droogte en honger in Somalië met miljoenen vluchtelingen tot gevolg.

 

De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen wil hier aandacht aan besteden tijdens een bijeenkomst op zondag 25 februari om 19.00 uur in de Oude Kerk in Borne, samen met de Oekraïense Maria en Nataliia Bolduieva die het samenzijn muzikaal zullen begeleiden. Iedereen die even stil wil staan bij de oorlog in Oekraïne en de ellende in andere delen van de wereld is welkom om samen met leden van de Raad van Kerken en de aanwezige pastores van de diverse kerken te bidden en een lichtje aan te steken voor de mensen daar die de gevolgen van het geweld aan den lijve ondervinden.

 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

 

Thomasviering in Oude Kerk

 

20 januari 2024 - Op zondagavond 4 februari is er om 19.00 uur in de Oude Kerk weer een Thomasviering, dit keer met het thema 'Bijbelse bomen: vijg, olijf, wijnstok'. Een laagdrempelige vorm van vieren zonder preek, maar met de mogelijkheid om op verschillende plekken in de kerkruimte iets te doen tijdens de twintig minuten durende ‘Heilige Chaos’.

 

Zo kun je een gebedsintentie opschrijven, een licht ontsteken of - passend bij het thema ‘Bijbelse Bomen’ - in gesprek gaan over eigenheid of een boom tekenen. Nieuw in deze viering is dat je in de consistorie een persoonlijke zegen kunt ontvangen. Lex Griffioen zorgt voor de pianomuziek en ds. Johan Meijer is de voorganger. Na de viering kan er in de Potkaamp worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

Concert Vocaal ensemble Kwartens

 

18 januari 2024 - Op zondagmiddag 4 februari geeft het Vocaal ensemble Kwartens een concert in de Oude Kerk van Borne. Het programma 'Love is enough' is gevormd rond de 4-stemmige mis van Domenico Scarlatti. De delen van de mis worden afgewisseld met Engelse madrigalen en bewerkte liederen.

 

Als eerste klinkt het 'If yea love me' van Tallis gevolgd door het Kyrie uit de mis van Scarlatti. Dan komt een blokje wereldse muziek. Van Morley 'April is in my mistress’ face', 'Weep, O mine eyes' van Bennet en 'Lady when I behold' van Wilbye verhalen van de meer profane kijk op liefde.

 

Het 'Gloria' van Scarlatti is het uitdagendste deel uit de mis maar ook geweldig om uit te voeren. Niet toevallig gevolgd door 'Music for a while' van Purcell waarin de liefde voor muziek bezongen wordt. Dan verder met het voorjaar in 'Fair Phyllis' van Farmer en 'Now is the gentle season/the fields' van Morley.

 

Het volgende blok met Engelse muziek wordt voorafgegaan door het 'Sanctus' en 'Benedictus' uit de Missa Quator Vocum. Na 'A little pretty bonny lass' van Farmer klinkt een bewerking door Holst van volksliedje Lisa Lan. En dan ook door Holst het werk dat de naam geeft aan het programma 'Love is enough'.

 

Het laatste deel van de mis, het 'Agnus Dei' en tenslotte 'Yea, though I walk' van Sullivan besluiten het programma. Dit concert wordt u aangeboden door de stichting: Vrienden van de Oude Kerk Borne. De toegang tot het concert, dat om 15.30 uur begint, is gratis met een vrije gift na afloop.

 

Viering van de Eenheid

 

16 januari 2024 - Jaarlijks wordt in de maand januari wereldwijd de Week van gebed voor Eenheid van christenen gehouden. Dit jaar vindt de gebedsweek plaats van 21 tot en met 28 januari. Ter afsluiting van deze week zal op zondag 28 januari een Oecumenische viering worden gehouden in de St. Stephanuskerk in Borne. Deze begint om 10.00 uur.

 

Het thema van de viering is ‘Heb God lief…en de naaste als jezelf’. Deze gebedsweek daagt ons uit om elkaar werkelijk als naaste te zien en actief stappen te zetten om onze wederzijdse onbekendheid en vooroordelen te overbruggen.

 

De voorgangers zijn ds. Carla Borgers namens de Protestantse Gemeente Borne, Miek Remmers van de Doopsgezinde Gemeente Twente, pastoraal werker Annet Zoet namens de HH Jacobus en Johannes parochie Borne en Paul Snijders namens de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen parochie Zenderen en ook namens de Theresiagemeenschap. Het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek verzorgt de muzikale ondersteuning met Jos Beunders aan de piano.

 

De viering wordt ook live uitgezonden via YouTube.

 

Meditatieviering bij de Theresiagemeenschap

 

3 januari 2024 - Op zondag 7 januari houdt de Theresiagemeenschap om 10.00 uur een Meditatieviering in de Oude Synagoge aan de Ennekerdijk. Het thema van de viering is Driekoningen.


Drie wijze mannen uit het Oosten, hadden het lef om hun vertrouwde omgeving te verlaten om een pasgeboren koning te zoeken. Ze kwamen van ver, vreemde mensen. Wie zouden de wijzen van vandaag zijn?


Misschien zijn het wel mensen die anders leven dan wij, andere gewoontes en waarden hebben, misschien zelfs anders geloven dan wij. Zij roepen ons op om onze vooroordelen opzij te schuiven en hen als vrienden te ontvangen.

U bent van harte welkom om samen met ons hierover na te denken, te zingen, te bidden en stil te zijn.

 

Nieuwjaarsreceptie HH Jacobus en Johannes

2 januari 2024 - De HH Jacobus en Johannes parochie nodigt parochianen, vrijwilligers en andere geïnteresseerden, jong en oud, uit voor een gezellige en informele Nieuwjaarsreceptie in de Stefans-Hof op zondag 7 januari om 10.30 uur na de Eucharistieviering.

 

Een mooie gelegenheid om elkaar in het nieuwe jaar te ontmoeten en het beste toe te wensen voor 2024. Dit onder het genot van een kopje koffie en daarna een hapje en een drankje.