Meditatieve viering Theresiagemeenschap

Advent, uitzien naar ….

 

Op de derde zondag van de Advent zetten we weer een stap dichter naar Kerstmis toe.
We zien uit naar de geboorte van het Kind, naar Gods menswording. Maar dat is niet het enige waar het om gaat. Het gaat ook om onze menswording.

Op deze dag laat Johannes de Doper vanuit de gevangenis aan Jezus vragen: Bent u degene die komen zou…?. In plaats van een antwoord te geven wijst Jezus op wat er gebeurt. Hij zegt: Oordeel zelf, blinden kunnen weer zien en lammen weer lopen.

Zien wij waarop Jezus ons wijst?

 

Een antwoord om over na te denken.

 

De vereniging Theresiagemeenschap Borne nodigt u uit voor de meditatieve viering op
zondag 15 december a.s. om 10.00 uur in de Oude Synagoge (Ennekerdijk 17)

 

Jeugdkerstnachtdienst

'Op andere wijze terug'

 

Stel je bent een Wijze, hebt zojuist het Koningskind in de kribbe gezien en wilt zo snel mogelijk naar huis om er over te vertellen. Je bedenkt de kortste route. Maar dan: een droom brengt inkeer: “Neem een andere route, ga op een andere wijze terug”.

 

Datum: Kerstavond, 24 december

Tijd: 22.30 uur

Locatie: St. Stephanuskerk

Voorganger: Ds. Johan Meijer

 

Het koor Con Spirito 2.0 o.l.v Hetty Verhaagen en de Bornse Harmonie o.l.v. Marcel Bergboer verlenen deze avond hun medewerking. Net als voorgaande jaren zal het Licht worden gedeeld, iedereen ontvangt een kaarsje.

 

De koorleden van Con Spirito 2.0 wandelen na de dienst naar de Kerststal in Hertme. U bent van harte welkom om aan te sluiten en mee te wandelen!