Zondag van de eenheid

 

Op zondag 26 januari wordt er stil gestaan bij de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Deze Oecumenische viering wordt door de Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen georganiseerd.

Het wereldwijde thema voor de Gebedsweek is: 'Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons', gebaseerd op het verhaal uit Handelingen 27 en 28, waarin Paulus en de zijnen schipbreuk lijden en gastvrij onthaald worden door de christenen op Malta.

 

Schriftlezingen in de viering zijn: Handelingen 27:18 – 28: 10 en Matteüs 10: 7-8.

Medewerking wordt verleend door het Parochiekoor Zenderen onder leiding van Betsy Paus, organist is Frans Kerkhof.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd voor ontmoeting tijdens het koffiedrinken!

 

Datum: zondag 26 januari

Tijd: 10.00 uur

Locatie: Parochiekerk te Zenderen

Voorgangers: pastor Anita Oosterik, ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer.