Vredesbijeenkomst in Borne op 22 september

 

Van 18 tot en met 26 september a.s. wordt door de landelijke organisatie 'Pax' de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Zoals verwoord op de website vredesweek.nl/thema van vredesorganisatie PAX kent iedereen wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

 

Voor 2021 kiest PAX 'Inclusief samenleven' als thema van de Vredesweek

Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt in deze Vredesweek door de Raad van Kerken Borne e.o. op woensdag 22 september een vredesbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst bestaat uit verschillende activiteiten en begint om 19.00 uur met een korte gebedsbijeenkomst in de Oude Kerk te Borne. Hierna zal de vredesbijeenkomst worden voortgezet met een wandeling met de vredesvlag naar de Stefanshof. Hier is gelegenheid met elkaar in dialoog te gaan en is het mogelijk een persoonlijke vredeswens op een vredesduif te schrijven. Vervolgens gaat de activiteit verder met de vredeswandeling naar de Vredesboom bij de Oude Kerk waar een korte afsluitende bijeenkomst plaatsvindt. Hier kunnen dan ook de vredesduiven in de Vredesboom worden gehangen.

 

De lokale Raad van Kerken nodigt iedereen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze vredesactiviteit. Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de viering maar wel aan de vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; deze start omstreeks 19.20 uur bij de Doopsgezinde Kerk. Uiteraard kunt u op ieder ander moment tijdens de wandeling aansluiten.

 

OP 1 OKTOBER WANDELEN VOOR HET KLIMAAT

Pelgrim voor één dag

 

Een groep van ongeveer 30 pelgrims uit heel de wereld is op 14 augustus in Polen begonnen aan een Klimaatpelgrimage. Zij wandelen door Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië om aan te komen in Glasgow, waar van 1 t/m 12 november de VN Klimaattop plaatsvindt. Met deze oecumenische pelgrimage wil men aandacht vragen voor de klimaatcrisis en de krachten bundelen om klimaatverandering tegen te gaan. Op hun tocht van bijna 2.800 kilometer hebben deze pelgrims onderdak nodig. Langs de hele route zorgen kerken en organisaties voor logies en eten. Borne ligt op de route en wil ook graag gastvrijheid bieden. De pelgrims komen aan in de middag van 30 september en vertrekken daags erna voor de volgende etappe naar Goor.

Loopt u mee?

De aanwezigheid van de pelgrims is een mooie gelegenheid om plaatselijk aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. Eén van de mogelijkheden om aan dat bewustzijn vorm te geven is om mee te wandelen op de etappe van Borne naar Goor (ongeveer 20 kilometer wandelen) op vrijdag 1 oktober, vertrek 09.00 uur. Tot een maximum van 60 personen mogen inwoners van de gemeente Borne en omstreken hier aan deelnemen. U kunt zich daarvoor vóór 15 september opgeven bij Huib de Wit, e-mail: htsldewit@ziggo.nl. U zorgt daarbij zelf voor uw eten en drinken voor onderweg en ook voor de terugtocht naar Borne, bijvoorbeeld met trein of bus.

 

Om aan de benodigde geldmiddelen voor het ontvangen en verzorgen van de pelgrims te komen kunt u een bijdrage leveren in de vorm van een eenmalige donatie op één van de volgende rekeningnummers onder vermelding van ‘Klimaatpelgrimage’:

  • NL63 RABO 0309 4006 94 t.n.v. PCI HH Jacobus en Johannes
  • NL42 ABNA 0590 0489 61 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
  • NL06 RABO 0309 4761 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Borne

 

Kerkwijzer 28 augustus - 1 oktober

 

De HH. Jacobus en Johannes parochie (met de St. Stephanus in Borne en de H. Stephanus in Hertme) brengt elke maand een Kerkwijzer uit.

 

Daarin vind je uiteraard informatie over de liturgische vieringen, maar ook allerlei ander wetenswaardigs, alsmede contactadressen en telefoonnummers.

 

De nieuwste Kerkwijzer kun je hier downloaden.

 

Zin in zingen? Meld je aan bij de Koorschool Borne!

voor kinderen vanaf 6 jaar

 

In september gaat de Koorschool Borne van start. De koorschool is een zangopleiding voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit onder de bezielende leiding van de dirigent Louis ten Vregelaar, die al meer dan negen jaar ook de leiding heeft over de bloeiende Koorschool Lambertus in Hengelo. De Koorschool Borne zal optredens verzorgen binnen en buiten de kerk.

 

 

Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de kinderen van de koorschool elke week les. Daarin wordt natuurlijk veel gezongen; de kinderen leren liedjes in verschillende talen uit het gangbare kinderkoorrepertoire, maar ze maken ook kennis met koormuziek uit het verleden. Het accent ligt daarbij op goed stemgebruik. Maar de koorschool biedt een nog bredere muzikale vorming: solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van het notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel zijn vast onderdeel van de lessen. Deze lessen vinden wekelijks plaats in de Stefans-Hof naast de Stephanuskerk in Borne op donderdagmiddag om 16.30 uur.

 

 

Deelname is niet alleen voor kinderen van parochianen van de HH Jacobus en Johannes parochie maar alle kinderen met passie voor zingen zijn welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond.

 

Voor aanmelden kun je e-mailen naar koorschoolb@gmail.com of bellen met de koorouder Astrid Hazekamp: 06 1261 9800. Voor informatie kun je ook bellen naar de dirigent, Louis ten Vregelaar: 06 3601 803.

 

WIE HEEFT VRIJKAARTJES, KORTINGSKAARTEN, VERVOER EN VAKANTIE-ACCOMMODATIES?

Ook deze zomer weer een leuk dagje uit voor iedereen

 

Net als de voorgaande jaren wil de Werkgroep Vakantie en Uitstapjes van de Protestantse Kerk Borne ook de komende zomer graag weer iets betekenen voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. We willen ervoor zorgen dat kinderen uit deze gezinnen een leuk dagje uit kunnen beleven of een korte vakantie kunnen vieren. Het ziet ernaar uit dat een uitstapje naar een pretpark of dierentuin gelukkig weer mogelijk is. Daarom doen we om te beginnen weer een beroep op u.

 

Helpt u weer mee?

Als u vrijkaartjes of kortingskaarten hebt voor bijvoorbeeld attractieparken of dierentuinen en u maakt er zelf geen gebruik van, dan kunt u die kaartjes aan ons beschikbaar stellen. Het gaat om aanbiedingen die in de zomer geldig zijn. Wij zoeken dan een match met een gezin dat juist een wens heeft in die richting. U hoeft dus zelf niet mee en u hoeft verder niets te doen. U hoeft ons alleen te melden wat u in de aanbieding hebt.

 

Vervoer

Ook treinkaartjes of andere vervoersmogelijkheden zijn welkom. Dat geldt deze zomer nog meer dan in de voorgaande jaren. We waren gewend om één of twee keer per jaar een touringcar te huren. Op die manier kon een grote groep mensen die zelf geen vervoer hebben, toch een dagje uit. Dat zal nu door de coronamaatregelen waarschijnlijk nog niet gaan. Daarom zoeken we alternatieven. Bijvoorbeeld in de vorm van treinkaartjes.

 

Vakantie-accommodatie

Misschien hebt u een vakantiehuisje in de omgeving dat u tegen kostprijs wilt verhuren. Of uw caravan hier in de buurt staat in de zomervakantie toch nog een paar weken leeg. Daar zou u een gezin waarschijnlijk een groot plezier mee kunnen doen. Wij bemiddelen dan graag. Ook andere ideeën om op een betaalbare manier kinderen en hun ouders een leuke vakantie(dag) te bezorgen zijn uiteraard van harte welkom.

 

U kunt uw aanbod per mail doorgeven (uitstapjes@pgborne.nl) of per telefoon 06-4033 5202 (Rita Kremer). Vrijkaartjes en dergelijke kunt u ook in de bus doen bij een van de werkgroepleden:

Jacqueline ten Veen, Ligusterstraat 8 Borne

Rita Kremer, Molenkampsweg 37 Borne

Goos Griffioen, Kerkedennen 34 Borne.