Theresiaviering in de oude synagoge

 

Zondag 2 oktober om 10.00 uur viert de Theresiagemeenschap de gedachtenis aan Theresia van Lisieux. Een icoon, als geschreven beeld, maar ook als voorbeeld om samen op weg te zijn. De kleine weg, zoals zij die ging. Tevens worden in deze viering enkele iconen gezegend. Deze iconen zijn het afgelopen jaar geschreven.

 

De Gebedsviering wordt - zoals gebruikelijk - gehouden in de oude synagoge aan de Ennekerdijk. De Theresiagemeenschap nodigt iedereen van harte uit om samen hierover na te denken en te zingen, te bidden en stil te zijn.

 

Mocht u ook een icoon willen laten zegenen, stuur u dan even een mailtje naar secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl.

 

Nieuwe Vredesboom geplant bij Oude Kerk


Woensdagavond 21 september is tijdens de Vredesbijeenkomst een nieuwe Vredesboom geplant. De vorige boom, die in 2006 door de Raad van Kerken werd geplant, is op 22 februari - juist op de dag van de inval van Rusland in Oekraïne - tijdens een storm omgewaaid.


Met het planten op deze plek van een nieuwe Vredesboom willen de gezamenlijke kerken nogmaals laten zien hoe belangrijk ze het vinden dat iedereen in vrede kan leven. Het planten van de boom is mede met de hulp van tuinonderhoudsploeg van de Oude Kerk tot stand gekomen.

 

Kerkwijzer t/m 28 oktober

 

De HH. Jacobus en Johannes parochie (met de St. Stephanus in Borne en de H. Stephanus in Hertme) brengt elke maand een Kerkwijzer uit.

 

Daarin vind je uiteraard informatie over de liturgische vieringen, maar ook allerlei ander wetenswaardigs, alsmede contactadressen en telefoonnummers.

 

De nieuwste Kerkwijzer kun je hier downloaden.

 

ARCHIEF 2022

 

Koorschool Borne weer van start

 

Op 15 september gaat de Koorschool Borne weer van start. De koorschool is een zangopleiding voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit onder de bezielende leiding van de dirigent Louis ten Vregelaar, die al meer dan negen jaar ook de leiding heeft over de bloeiende Koorschool Lambertus in Hengelo en sinds vorig jaar dus ook de Koorschool Borne.

 

Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de kinderen van de koorschool elke week les. Daarin wordt natuurlijk veel gezongen; de kinderen leren liedjes in verschillende talen uit het gangbare kinderkoorrepertoire, maar ze maken ook kennis met koormuziek uit het verleden. Het accent ligt daarbij op goed stemgebruik.

 

Maar de koorschool biedt een nog bredere muzikale vorming: solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van het notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel zijn vast onderdeel van de lessen. Deze lessen vinden wekelijks plaats in de Stefans-Hof naast de Stephanuskerk in Borne op donderdagmiddag om 16.30 uur en duren zo’n 50 minuten. Vanaf donderdag 15 september 16.30 uur zijn de kinderen weer welkom. Men hoeft zich vooraf niet aan te melden. Deelname is niet alleen voor kinderen van parochianen van de HH Jacobus en Johannes parochie maar alle kinderen met passie voor zingen zijn welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond.

 

Voor meer informatie kun je mailen naar koorschoolb@gmail.com, bellen met de koorouder Astrid Hazekamp: 06 1261 9800 of naar de dirigent, Louis ten Vregelaar: 06 3601 8203.

 

ACCOMMODATIES EN KORTINGSKAARTJES VOOR UITJES GEZOCHT

Gun alle kinderen een leuk dagje uit

 

Kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben een leuk dagje uit of korte vakantie bezorgen, daar maakt de Werkgroep Uitstapjes van de Protestantse Gemeente in Borne zich weer sterk voor. Goos Griffioen, Rita Kremer en Jacqueline ten Veen vormen de werkgroep. Ze roepen iedereen op kortings- en vrijkaartjes of vakantieaccommodaties beschikbaar te stellen.

 

“Gelukkig ziet het ernaar uit dat uitstapjes dit jaar weer kunnen”, begint Goos Griffioen. “Daarom doen we een beroep op alle inwoners van Borne. Hebt u vrijkaartjes of kortingskaarten voor bijvoorbeeld attractieparken of dierentuinen? En gebruikt u ze zelf niet? Gun ze aan kinderen die het minder breed hebben.” Rita Kremer vult aan: “Hebt u kaartjes die in de zomer geldig zijn, dan zoeken wij een match met een gezin dat juist graag naar zo’n park of dierentuin wil.” Ze voegt toe dat ook treinkaartjes of andere vervoersmogelijkheden welkom zijn. “Zo kunnen gezinnen zonder eigen auto er óók opuit.”

 

Vakantiehuisje en caravan tegen kostprijs

Jacqueline ten Veen hoopt daarnaast dat er mensen zijn met een vakantiehuisje of caravan in de omgeving. “Als die in de zomervakantie een paar weken leeg staan, wilt u die wellicht tegen kostprijs verhuren. Daar zou u zo’n gezin een groot plezier mee doen.” Ook voor andere ideeën om op een betaalbare manier kinderen en hun ouders een leuke vakantie(dag) te bezorgen, staat ze open.

 

Aanbod doorgeven

Aanbod in vakantieaccommodaties mag doorgemaild of -gebeld naar uitstapjes@pgborne.nl of 06-4033 5202 (Rita Kremer). Vrijkaartjes mogen in de brievenbus van de dames: Ligusterstraat 8, Molenkampsweg 37 of Kerkedennen 34. Namens de kinderen bedanken ze iedereen alvast hartelijk.