Bisdom bedevaart naar Lourdes

 

Miljoenen pelgrims reizen jaarlijks af naar misschien wel het bekendste pelgrimsoord ter wereld, de plek waar in 1858 Maria 18 keer is verschenen aan de eenvoudige Bernadette Soubirous. Ga als pelgrim onderweg in verbondenheid met andere gelovigen in het Bisdom Utrecht. Ondervind de wereldkerk die samenkomt tot Christus en Maria, de vreugde en de verbondenheid met elkaar. De pelgrimstocht naar Lourdes kan het leven verrijken.

 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert dit jaar van 29 april tot 4 mei, voor de vijfde keer, de bisdom bedevaart naar Lourdes. De drie samenwerkende parochies (De Goede Herder parochie, de Heilige Geestparochie en de parochie H.H. Jacobus en Johannes) trekken daarin samen op met het bisdom en organiseren op 27 februari een informatieavond in Borne.

 

De avond begint met een viering om 19.00 uur in de St. Stephanuskerk en wordt daarna voortrgezet in de Stefans-Hof. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

 

Kerkklokken luiden voor Actie Kerkbalans

 

De Protestantse Gemeente en de HH.Jacobus en Johannes parochie luiden op zaterdag 14 januari om 14.00 uur de klokken van de Oude Kerk in Borne. Zo luiden zij letterlijk Actie Kerkbalans in, een actie om een financiële bijdrage op te halen voor de kerk. Dankzij Actie Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

 

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2.000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. De actieperiode loopt van 14 tot en met 28 januari 2023.

 

Waarde van de kerk

Door de klokken te luiden vragen beide gemeenten aandacht voor het belang van de kerk. Want de kerk is voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis! Leden omschrijven de waarde van de kerk als volgt: ‘In de kerk mag ik zijn wie ik ben’, ‘Ik kom er tot rust in de hectiek van alle dag’ of ‘Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten’. Ook de maatschappelijke functie van de kerk is waardevol. Met verschillende activiteiten maakt de kerk zich sterk voor mensen in de samenleving die steun nodig hebben.

 

Vandaag voor jouw kerk van morgen

Slogan van de Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor jouw kerk van morgen.’ Want kerken willen ook voor de generaties die komen van betekenis zijn. Wanneer kerkleden vandaag geven, kan de kerk ook in de toekomst blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar.

 

Kerkwijzer t/m 17 februari

 

De HH. Jacobus en Johannes parochie (met de St. Stephanus in Borne en de H. Stephanus in Hertme) brengt elke maand een Kerkwijzer uit.

 

Daarin vind je uiteraard informatie over de liturgische vieringen, maar ook allerlei ander wetenswaardigs, alsmede contactadressen en telefoonnummers.

 

De nieuwste Kerkwijzer kun je hier downloaden.

 

ARCHIEF 2022

 

Viering van de Eenheid 22 januari in de Oude Kerk

 

Jaarlijks wordt in de maand januari de Week van gebed voor Eenheid van christenen gehouden. In deze week bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Dit jaar vindt de gebedsweek plaats van 15 t/m 22 januari.

 

Aan het einde van deze week zal er op zondag 22 januari een Oecumenische viering worden gehouden in de Oude Kerk te Borne. Deze begint om 10.00 uur. Het thema van de viering is ‘Doe Goed, Zoek Recht'. In de Week van gebed voor Eenheid worden we namelijk aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken met daarbij bijzondere aandacht voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door ongelijkheid en racisme. Het materiaal voor deze gebedsweek is ons aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

 

De voorgangers zijn ds. Johan Meijer van de Protestantse Gemeente Borne, Jolanda Valk van de Doopsgezinde Gemeente Twente en Gustaaf Boerjan namens de Rooms Katholieke parochie. Het gospelkoor Onderweg uit Almelo o.l.v. André Bijleveld verzorgt de muzikale ondersteuning.

 

De viering wordt ook live uitgezonden via kerkomroep.nl. Hier zal de viering ook later nog te zien zijn.

Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen

 

Opgave Eerste H. Communie

 

In januari 2023 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. In juni ontvangen zij dan hun Eerste Heilige Communie.

De HH Jacobus en Joannesparochie werkt met het project ‘Blijf dit doen’. Alle kinderen krijgen een werkboek waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt. De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep Eerste Communie en een pastor. Deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kost 50 euro. Als dit financieel voor u niet haalbaar is, kunt u dit aangeven bij de opgave van uw kind. De parochie vindt dat financiële omstandigheden geen beletsel mogen zijn.

U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van het pastoraal team (secretariaat@pastoraalteam.nl) met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u ingevuld kunt terugsturen. Als u uw kind wilt laten meedoen, wordt u verzocht hem of haar voor 1 januari 2023 op te geven. U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond in januari.