Gebedsviering met koor Con Brio

 

Zaterdagavond 23 februari verzorgt Con Brio een gebedsviering in de Stefans-Hof. Het thema is: ‘Oordeel niet’. Dit thema is gekozen naar aanleiding van het evangelieverhaal van Lucas waarin we lezen dat we God moeten beminnen met heel ons hart en al onze krachten.

 

Maar echt moeilijk (en ook veel spannender) wordt het als het gebod verder gaat: 'je zult je naaste beminnen als jezelf'. Hierover we willen we nadenken. Voorganger is Laurens van Urk en de viering begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

 

Gebedsviering Theresiagemeenschap

 

De vereniging Theresiagemeenschap Borne nodigt u van harte uit voor de Gebedsviering op zondag 24 februari a.s. aan de Ennekerdijk.

 

Soms kan het je heel goed uitkomen om maar niet al te ver vooruit te kijken. Een andere keer kan het je fataal worden. Het kan ook gebeuren dat je dingen die je eigenlijk had moeten zien, niet ziet…

 

De schriftgedeelten van vandaag, zo lijkt het, hebben aan dit alles geen boodschap. Zij stellen heel duidelijk: 'Kijk verder dan je neus lang is'. En dat is tegelijk ook het thema voor het samenzijn.

 

Welkom dus op zondag 24 februari om 10.00 uur in de Oude Synagoge aan de Ennekerdijk.

Na afloop is er koffie en thee van fair trade.

 

Vrijdag 1 maart Wereldgebedsdag

 

Welkom, God nodigt je uit!

Wat is het mooi dat op die dag overal ter wereld dezelfde liturgie wordt uitgesproken en gezongen. Dit jaar samengesteld door vrouwen in Slovenië. Ook in het Carmelitessenklooster, Carmelitessenweg 1 in Zenderen. Aanvang 19.30 uur.

 

We proberen om onze relatie met God en onze onderlinge relaties te herkennen door het lezen van Jezus’ gelijkenis uit het evangelie van Lukas 14.

 

Ds. Johan Meijer zal de viering leiden in samenwerking met de Katholieke PlattelandsVrouwen en de Vrouwen van Nu afd. Borne e.o.

 

Thomasviering in de Oude Kerk

 

Zondagavond 17 maart is er om 19.00 uur een Thomasviering in de Oude Kerk. Deze viering is eenvoudig en laagdrempelig van opzet. Belangrijk onderdeel is de zogeheten Heilige Chaos, die ongeveer 20 minuten duurt. We kunnen dan vrij rondlopen door de ruimte van de kerk en op verschillende plaatsen iets doen, zoals bijvoorbeeld: een lichtje aansteken, een voorbede opschrijven, in stilte een poosje zitten luisteren naar de pianomuziek of mediteren.

 

We hebben vormen gekozen die toegankelijk zijn voor alle generaties. Iedereen, jong of ouder, is dus van harte welkom. Het thema van de viering is 'herinneren', gekozen bij de naam van deze zondag: Reminiscere, dat betekent: 'Gedenk toch'. We zingen een paar mooie, rakende liederen en horen een popsong, die past bij het thema. Een preek of overdenking is er niet.

 

Leden van de jeugddienstcommissie en van de ontmoetingsdienstcommissie vormen samen de nieuwe Thomasvieringencommissie. Zij hebben deze viering voorbereid en zien er naar uit om deze samen met u en jullie te beleven. Na afloop is er een frisje of een kopje koffie of thee in de Potkaamp.

 

Jesus Christ Superstar in de Stephanuskerk

 

Zaterdag 30 maart komt Studio 65 naar de St. Stephanuskerk in Borne met een selectie uit de rockopera 'Jesus Christ Superstar'. De musical geeft op indrukwekkende wijze een samenvatting weer van het passieverhaal. Dit alles in een decor van sober licht, authentieke kostuums omlijst door sfeervol piano- en fluitspel.

 

Het bijwonen van de musical is gratis, wel wordt er na afloop een vrije gift gevraagd om de onkosten te dekken. Ondanks dat er een volle kerk wordt verwacht is reserveren niet mogelijk. Belangstellenden wordt aangeraden op tijd aanwezig te zijn. De uitvoering begint om 20.00 uur, de St. Stephanuskerk is geopend vanaf 19.15 uur.

 

Nieuwe column over erkenning van stil geboren kindjes

 

In de rubriek Columns beschrijft Natasja Kroese van Boom afscheidszorg wat het voor haar betekent dat er vanaf 4 februari een nieuwe wet van kracht is waarbij ook kinderen die levenloos ter wereld komen, worden opgenomen in de Basis Registratie Personen (BRP) van de overheid. De nieuwe wet gaat met terugwerkende kracht in. "Eindelijk erkenning voor vele ouders", zo schrijft ze.