Uitgangspunten

 

Het Lokaal Fonds Borne werkt vraaggestuurd. Aan de ene kant is het fonds afhankelijk van de projecten die door de Bornse samenleving worden aangeboden. Anderzijds is het fonds afhankelijk van de giften en bijdragen vanuit de Bornse Samenleving. Tevens is hierbij een ‘Fonds op Naam’ op te richten.

 

Bij haar activiteiten hanteert het fonds de volgende uitgangspunten:

  • onafhankelijkheid in besluitvorming
  • binnen de gemeentegrenzen van Borne opereren
  • transparant van opzet en aanspreekbaar voor iedereen die Borne een warm hart toedraagt
  • actief informatie verzamelen over de ontwikkelingen in de samenleving
  • alle lagen van de samenleving betrekken
  • vanuit een permanent vermogen opereren
  • constant op zoek zijn naar nieuwe ideeën en ontwikkelingen
  • flexibiliteit
  • openbaar verantwoording afleggen via de website.